stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
afbeelding.jpg

Regeling Digitale cultuur Programma

The Hmm 2018

The Hmm, 2017

€14.172
Op initiatief van Evelyn Austin en Lilian Stolk gaat in 2018 het derde jaar van 'The Hmm' van start. 'The Hmm' is een real-life Tumblr over hedendaagse beeldcultuur waarbij wordt stilgestaan bij de technologische, politieke en esthetische dimensies van online fenomenen en digitale gewoonten. In 2018 vinden er zeven avonden plaats op verschillende locaties in Amsterdam. Telkens geven tien sprekers een korte presentatie waarin ze hun beelden, onderzoek, fascinaties en ervaringen met het publiek delen. Met het programma wil The Hmm een kritische houding stimuleren ten aanzien van de hedendaagse beeldcultuur. Naast de bestaande samenwerking met afdelingshoofden en docenten van ArtEZ, KABK, Willem de Kooning Academie en Piet Zwart Instituut, beogen Austin en Stolk een samenwerking op te zetten met HKU, ROC van Amsterdam en Sandberg Instituut. Ook zal Vice in 2018 een aantal van de sprekers op The Hmm opnemen op hun website.
007representatieveafbeelding.jpg

Regeling Digitale cultuur Productontwikkeling

Zoeken zonder woorden

Studio Louter, 2017

€19.660
Studio Louter gaat in het project 'Zoeken zonder woorden' op zoek naar alternatieve mogelijkheden om beeldcollecties te verkennen. Het project behelst de ontwikkeling van een zoekmachine waarmee je audiovisueel materiaal op een meer associatieve, intuïtieve en lichamelijke manier kunt doorzoeken. Voor dit project werkt Studio Louter met de collectie van filmmateriaal van EYE Filmmuseum. In de eerste fase wordt onderzoek gedaan naar bestaande technieken om beelden te analyseren. Vervolgens worden de mogelijkheden verkend en geïnventariseerd hoe je zoekopdrachten kan geven zonder het gebruik van gesproken of getypte taal. Tot slot koppelt Studio Louter een sensorisch input-device en een user-interface aan de database. Het resultaat wordt voorgelegd aan film-, data- en interactie-experts die hierop feedback geven. Met het project kan Studio Louter aansluiten bij expertmeetings binnen het NWO SEMIA onderzoek. Alle ontwikkelde code zal open source gepubliceerd worden, samen met een technisch verslag en rapport van het project.
007representatieveafbeelding.jpg

Regeling Digitale cultuur Startsubsidie

Automatone

Bas van Koolwijk, 2017

€7.500
Bas van Koolwijk vraagt een startsubsidie aan voor de eerste fase in de ontwikkeling van Automatone. De eerste fase van het project behelst het automatisch genereren van soundtracks gebaseerd op beeldanalyse van divers film of videomateriaal. De data die wordt verkregen wordt algoritmisch verwerkt en omgezet naar geluid. Zodoende ontstaat een applicatie voor de omzetting van beeld naar geluid met een beoogde diepgang die niet eerder is verkregen. In een volgende fase van het project zal de applicatie worden ingezet om nieuwe compositie in beeld en geluid te genereren. Inspiraties voor dit project zijn de cybernetische instrumenten gebruikt voor de soundtrack van Forbidden Planet (1956) en graphical sound films van de 20ste eeuw.
007representatieveafbeelding.jpg

Regeling Digitale cultuur Evenement

Creative Coding Utrecht

SluisFM, 2017

€21.000
Creative Coding Utrecht (CCU) is een nieuw lokaal platform dat makers die de artistieke en creatieve mogelijkheden van zelfontwikkelde soft- en hardware verkennen bij elkaar brengt. Centraal staat het delen van kennis op het gebied van vaardigheden voor makers onderling en deze tegelijkertijd inzichtelijk te maken aan een nieuw publiek. Het project 'The Riparian Artist' richt zich op het duiden van de menselijke maat in de data-gedreven samenleving. Via drie workshops en een expositie wordt gereflecteerd op hoe mensen creative coding kunnen gebruiken om niet alleen een consument van technologie te zijn, maar ook een kritische ontwerper. 21ste-Eeuwse vaardigheden worden gestimuleerd, zonder daarbij een kritische blik op de invloed van informatie- en netwerktechnologieën op het leven wordt losgelaten. De aanvrager werkt samen met een breed pallet aan (Utrechtse) partners.
2.jpg

Regeling Digitale cultuur Website / applicatie

Englishes Mooc

Nicoline van Harskamp, 2017

€14.910
Het project “Englishes Mooc” van Nicoline van Harskamp handelt over het gebruik van de Engelse taal in de kunsten en creatieve industrie. Het project is een artistiek onderzoek in de vorm van een 'Massive Open Online Course' (MOOC), waarin stil wordt gestaan bij het ontstaan van uiteenlopende non-standaard vormen van het Engels. Het doel van het project is om via een artistiek werk, de internationale gemeenschap van makers aan te moedigen zich niet langer te meten met de native-speaker standaard. In plaats daarvan moeten zij tot een nieuwe internationale, gemeenschappelijke vorm van Engels komen. Op deze manier wordt het Engels een artistiek medium dat zich vormt naar de behoeften en het inzicht van de maker. Het online platform wordt ontwikkeld door André Fincato en vormgegeven door Anja Groten. Het Sandberginstituut was eerder al research partner voor het project en stelt nu haar ruimtes, netwerk en expertise beschikbaar voor het programma.
007representatieveafbeelding.jpg

Regeling Digitale cultuur Presentatie

Breath Sounds (working title)

Nasrin Tabatabai, 2017

€19.500
Nasrin Tabatabai en Babak Afrassiabi vormen een kunstenaarsduo dat sinds 2004 actief is in Nederland en Iran. Zij vragen een bijdrage aan voor het project 'Breath Sounds', waarin op thema's als computational pathology en koloniale handel samenkomen. Met het project willen de makers een digitale long ontwikkelen. Met behulp van computational pathology technologie wordt vervolgens de inhalatie van opium in de long gesimuleerd en wordt de afwijkende ademhalingen gereproduceerd. Het onderzoek zal worden toegepast in een installatie. Het project wordt opgezet in samenwerking met drie professoren en onderzoekers van Universiteit Groningen, Universiteit Antwerpen en University of Southhampton.
007representatieveafbeelding.jpg

Regeling Digitale cultuur AV productie

Eight

Stichting doubleA, 2017

€31.600
Stichting doubleA vraagt een projectsubsidie aan voor 'Eight' een mixed reality installatie waarin diverse artistieke disciplines, als muziek, tekst, film VR, scenografie samenkomen. Voor het project heeft een eerste succesvolle sprint plaatsgevonden. De producent wil zich met het project onderscheiden door verschillende technieken in combinatie toe te passen, waarvan een aantal nog in ontwikkeling zijn. DoubleA ontwikkelt hiervoor zelf nieuwe software en heeft via partners toegang tot hardware die nog niet op de markt verkrijgbaar is. De aanvraag richt zich op een tweede sprintweek waarbij wordt ingezet op het onderzoek naar interactie met de omgeving, motion capture van de zangers en acteurs, tracking en spatial audio. De aanvrager werkt onder meer samen met de VR specialisten van Purple Pill, The Virtual Dutchman en filmproducent We Are Will, maar ook met het Nederlands Kamerkoor en singer-songwriter Kate Miller Heidke.
007representatieveafbeelding.jpg

Regeling Digitale cultuur AV productie

The Wee Hours

Job, Joris & Marieke, 2017

€7.500
Animatiestudio Job, Joris en Marieke dient een aanvraag in voor een startsubsidie voor 'The Wee Hours'. Het project bestaat uit de ontwikkeling van een pilot voor een korte virtual reality ervaring waarin de kijker tot aan zijn knieën in een bouwput staat, omringd door hoge gebouwen in het maanlicht. Door binnen te kijken in de verschillende verlichte ruimtes kan de kijker zelf een keuze maken in de verhaallijnen die zich hierbinnen ontvouwen. De film speelt zich af in de vroegen uren van de nacht en eindigt wanneer de zon opkomt. De makers zullen de startsubsidie inzetten voor een onderzoek naar non-lineaire storytelling en technische ontwikkeling. De pilot kan nadien worden gebruikt voor verdere financiering en distributie in toekomstige ontwikkelingsfases. Job, Joris en Marieke is verantwoordelijk voor het verhaal, de omgeving, de audio en de animaties. Zesbaans wordt betrokken voor het interactie- en ervaringsontwerp en de technische ontwikkeling.
007representatieveafbeelding.jpg

Regeling Digitale cultuur Onderzoek

Emotion Choreography (werktitel)

Coralie Vogelaar, 2017

€14.500
In haar artistieke praktijk onderzoekt Coralie Vogelaar de mechanismes van waardebepaling in visuele cultuur en maakt zij veelvuldig gebruik van technieken als image recognition en eye tracking-software. Voor het project 'Emotion choreography' wil ze zich verder verdiepen in de thema's machine vision en kunstmatige intelligentie in relatie tot beeldcultuur. Het uiteindelijk resultaat is een installatie over algoritmische emotieherkenning, bestaande uit twee grote beeldschermen waarop 'uncanny' non-verbale communicatie tussen twee chatbots plaatsvindt. Het vooronderzoek en een deel van de realisatie worden verricht binnen het kader van een artist-in-residence in Werkleitz te Halle, Duitsland. V2_ en Kunstfort Vijfhuizen tonen interesse in de presentatie van het werk.
007representatieveafbeelding.jpg

Regeling Digitale cultuur Startsubsidie

Raumklang

Robin Koek, 2017

€7.440
Raumklang is een samenwerking tussen Robin Koek en Zeno van den Broek die is ontstaan uit een gedeelde jarenlange fascinatie voor de relatie tussen geluid en architectuur. Het project is gericht op het creëren van locatie-specifieke sculpturen bestaande uit klank, ruimte en tijd. Bezoekers ervaren de sculptuur op basis van hun gehoor door zich te bewegen door de ruimte. Op deze manier tracht de installatie de ruimtelijkheid van architectuur hoorbaar te maken. De startfase zal benut worden voor aanvullend onderzoek naar de relatie tussen klank en architectuur, het ontwikkelen van de benodigde software en interface en het contact leggen met organisaties als STEIM, V2_, Funkhaus, AWE en Usomo ter ondersteuning van de ontwikkeling van de installatie.
loader

het fonds

subsidies

actueel