stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
007representatieveafbeelding.jpg

Regeling Vormgeving Tentoonstelling

Change!

Museum Boijmans Van Beuningen, 2017

€45.000
De Change Labs zijn onderdeel van de tentoonstelling Change! waarin hedendaags ontwerp centraal staat. Het Museum Boijmans Van Beuningen signaleert een nieuwe generatie ontwerpers die op geëngageerde wijze reageert op een veranderende wereld en wil de nieuwe en verbrede rol van ontwerp en ontwerper overbrengen op het publiek. Aan de hand van de drie thema's conflict, schaarste en meerstemmigheid in de mediasamenleving wordt getracht interactie en discussie tussen publiek en ontwerpers te stimuleren, zodat ook de maatschappelijke relevantie en urgentie van creativiteit en innovatie over wordt gebracht. Het museum stelt zichzelf ten doel niet alleen het eindproduct maar ook het proces, het denken en de interactie met publiek centraal te stellen. Hiertoe richt het museum in de tentoonstelling acht Labs in, waar acht ontwerpers kunnen interveniëren, onderzoeken, nieuw werk ontwikkelen en daarin publiek en experts betrekken. De acht ontwerpers/ontwerpstudio's zijn: Olivier van Herpt, Arne Hendriks, Atelier NL, Dave Hakkens, Elisa van Joolen, Bas van Abel, Manon van Hoeckel en Jolan van der Wiel.
007representatieveafbeelding.jpg

Regeling Vormgeving Publicatie

Decoding [Dictatorial] Statues

Ted Hyunhak Yoon, 2017

€10.649
Met de publicatie 'Decoding [Dictatorial] Statues' onderzoekt Ted Hyunhak Yoon het concept 'decoding' in relatie tot standbeelden om hun politieke rol en representatie ter discussie te stellen. Tevens wil hij, als in Nederland gevestigde en uit Korea afkomstige ontwerper, een uitwisseling tussen twee ontwerpculturen aanmoedigen. Het onderzoek bestaat uit een visuele en tekstuele analyse waarin Ted Hyunhak Yoon vertrekt vanuit zijn perspectief als grafische ontwerper. De dictatoriale standbeelden dienen hierin zowel als uitganspunt als instrument om te bevragen 'wat we (niet) zien'. Hij beoogt diverse talen te ontmantelen die standbeelden spreken zoals hun lichaamstaal, materialiteit, iconografie en stem in politieke debatten. Daarnaast bieden tien internationale schrijvers hun perspectieven in een aantal essays. Bij het project is editor Bernke Klein Zandvoort betrokken en zorgt uitgeverij Onomatopee voor het drukwerk en de distributie. De boeklancering vindt plaat in juni 2018 en daaromheen wordt een publieksprogramma georganiseerd met een tentoonstelling en symposium.
007representatieveafbeelding.jpg

Regeling Vormgeving Publicatie

The Tail of the Cat

Underware, 2017

€24.796
The Tail of the Cat is een artistiek-wetenschappelijke publicatie van lettercollectief Underware over schrift vanuit drie perspectieven: van de maker (de letterontwerper), de gebruiker (de ontwerper) en de consument (de lezer). Underware gebruikt het eigen werk voor het artistic research naar schrift in de context van recente technologische ontwikkelingen en in cross-disciplinaire context. Underware ziet in de recente introductie van de variable fonts een aanleiding voor duiding van en reflectie op nieuwe technologie in het vakgebied van de typografie. Voor de publicatie wordt samengewerkt met het Instituut voor Kunst en Kritiek, onderdeel van West Den Haag en mede-uitgever, de Arts Society van de RUG, Valiz en het Critical Making Research Consortium. Schrijver, dichter en criticus Kees 't Hart wordt als letter- en taalkundig expert en klankbord betrokken zijn. Met de Engelstalige publicatie beoogt Underware een uitgebreidere notie over typografie te introduceren.
007representatieveafbeelding.jpg

Regeling Vormgeving Startsubsidie

Garment Grammar

Femke de Vries, 2017

€7.500
In het onderzoeksproject Garment Grammar ontrafelt Femke de Vries aan de hand van taal hoe de wereld rondom mode gemystificeerd wordt. Voor het onderzoek gebruikt ze de dynamiek tussen tekst, beeld en kleding om mode als een systeem van waardeproductie te exploreren en te verbinden in een sociaal-maatschappelijk context. Met het project beoogt ze haar onderzoek te verdiepen, relevante contacten in andere domeinen te leggen en taal te gebruiken in haar praktijk als ontwerper. Doelstelling van het project is om de relatie tussen mode en gebruiker te ontdoen van bepalende factoren zoals de experience economy, kapitalisme, overproductie en de hype van het nieuwe. Voor het project zal ze eerst een archief aanleggen van tekst en beeld uit fashion magazines en kleding waarop tekst is gedrukt, waarna ze diverse bronnen zal raadplegen voor een theoretisch onderzoek naar en analyse van de betekenis van stukken uit het archief. Het project resulteert in een tekst en een werk dat uiting geeft aan de relatie tussen kleding en tekst.
007representatieveafbeeldingkl.jpg

Regeling Vormgeving Productontwikkeling

SILVER FUR

Barbara Langendijk, 2017

€24.510
Met het onderzoeksproject 'Silver Fur' vervolgen modeontwerper Barbara Langendijk en sieraadontwerper Noon Passama hun samenwerking door een collectie te maken waarin mode en sieraad samenkomen. De centrale vraag is hoe de waarde van een kledingstuk vergroot kan worden door een crossover tussen mode- en sieraadontwerp. Door middel van het ontwerpend onderzoek, materiaalontwikkeling en experiment met traditionele technieken werken zij aan een collectie van 15 outfits. Een speciaal nieuw materiaal wordt hiervoor ontwikkeld en toepasbaar gemaakt voor de kledingontwerpen in nauwe samenwerking met textielproducenten waaronder Knitwear Lab en metal-plating experts. Hiermee beogen de ontwerpers een dialoog tussen traditionele ambachten en moderne interpretaties aan te jagen. Daarnaast bieden zij een kritische reflectie op de mode-industrie door waarden zoals ambacht, sustainability en duurzaamheid te promoten. Voor de collectie wordt een internationale off- en online presentatie ontwikkeld onder begeleiding van coaches zoals Harm Rensink, Elisa van Joolen en Femke de Vries. Ook worden mode professionals Yusuke Koishi/Kleinstein, Marcelo Horacio Maquieira en Pascal Gatzen betrokken om mee te denken over de professionalisering van de ontwerpers.
genezingvandekrekelst.jpg

Regeling Vormgeving Productontwikkeling

De genezing van de krekel - Beeldroman - tweede fase

Gwen Stok, 2017

€17.525
Gwen Stok werkt aan een volledige adaptatie van het boek 'De genezing van de krekel' van Toon Tellegen tot beeldroman. Eerder ontving zij een startsubsidie voor onderzoek naar de vormgeving, verhaalvertelling en doelgroep. Daarnaast realiseerde zij twee hoofdstukken. Voor deze fase wordt een doelgroeponderzoek gehouden om de inhoud en leesbaarheid van het boek te toetsen. Ook wordt de flow en het ritme in verhaalvertelling, balans tussen beeld, tekst en kleurgebruik onderzocht. Verder werkt ze aan de volledige uitwerking van de beeldroman. Het boek vertelt over een krekel die zich steeds dieper voelt wegzakken in een depressie en hoe hij en de andere dieren in het bos hiermee omgaan, wat Gwen Stok persoonlijk erg inspireerde en wat ze graag overbrengt aan doelgroepen die kwetsbaar zijn voor depressies. Het project resulteert in een beeldroman van 176 pagina's, uitgegeven door Querido. De publicatie wordt gelanceerd in maart 2019.
007representatieveafbeelding.jpg

Regeling Vormgeving Publicatie

Nederlandse identiteit in illustratie

Merel Corduwener, 2017

€18.000
Merel Corduwener signaleert dat Nederland zich in een identiteitscrisis bevindt. Daarom ontwikkelt zij een geïllustreerd boek dat een gevarieerd beeld van het dagelijks leven in Nederland biedt en voorbij gaat aan de bestaande clichés. Zij wil ook dat elke Nederlander zich in het boek kan herkennen. Hiervoor betrekt zij mensen met diverse achtergronden, uit verschillende werkvelden en omgevingen bij de totstandkoming van het boek door veldonderzoek te verrichten, bijeenkomsten te organiseren en een uitgebreide enquête uit te zetten. Het boek laat een variatie van onderwerpen zien; van de overeenkomsten en verschillen tussen de provincies tot de alledaagse taferelen. In de illustraties wisselt zij grid af met pagina-vullende tekeningen om te kunnen in- en uitzoomen op verschillende onderwerpen. Het boek wordt gerealiseerd in samenwerking met uitgeverij Atlas in de zomer of herfst van 2018.
007representatieveafbeeldingkl.jpg

Regeling Vormgeving Publicatie

Vos

Marije Tolman, 2017

€12.550
Illustrator Marije Tolman heeft een beeldend en inhoudelijk plan ontwikkeld om een omvangrijk en experimenteel prentenboek te maken van ruim 100 rijk geïllustreerde pagina's. Het boek is gebaseerd op een verhaal van Edward van de Vendel over een jong vosje en een jongetje dat het dier uit een diepe kuil redt. Het narratief bevat drie verschillende typen verhaallijnen: fictie, non-fictie en een beeldverhaal zonder tekst. De verschillende verhaallijnen worden in drie technieken uitgewerkt: fotografie, risoprint/zeefdruk en hoogdruk/pentekening. Hiermee wil Tolman in de kinderliteratuur een nieuwe grafische stijl laten zien, waarbij het vakgebied van het prentenboek wordt uitgedaagd om tot nieuwe inzichten te komen. Ook beoogt Tolman met dit project haar eigen artistieke en professionele ontwikkeling te stimuleren. De Vlaamse ontwerper Herman Houbrechts is verantwoordelijk voor de vormgeving van de publicatie. Het boek zal worden uitgegeven door uitgeverij Emanuel.
007representatieveafbeelding.jpg

Regeling Vormgeving Onderzoek

FACIT AB - Z

Matthias Kreutzer, 2017

€15.306
Grafisch design studio Our Polite Society (Matthias Kreutzer en Jens Schildt) onderzoekt de geschiedenis van het Zweedse bedrijf FACIT vanuit een ontwerpersperspectief. FACIT bracht in 1932 de eerste 10 cijferige rekenmachine op de markt, en breidde daarna zijn assortiment kantoorartikelen, -meubilair en lettertypen steeds verder uit. Het bedrijf was gedurende zijn bestaan sterk betrokken bij de gemeenschap van Atvidabergs, de stad waar het gevestigd was. Het bedrijf beleefde zijn hoogtijdagen in de jaren 70, waarna het langzaam wegzakte in de vergetelheid. De bedrijfsnaam FACIT verdween definitief in 1990. Binnen het verhaal van FACIT tonen Kreutzer en Schildt in het bijzonder interesse voor de verwevenheid van moderniteit, bedrijfscultuur en de Zweedse samenleving. Het ontwerpend onderzoek moet leiden tot een publicatie, de digitalisering van FACIT lettertypes en exposities in onder meer Amsterdam en Atvidabergs. Our Polite Society werkt in het project samen met het FACIT AB archief, het FACIT Museum, LAPS, IASPIS, font ontwerper Radek Sidun en diverse auteurs, zoals Mark Owens en Philip Oswalt.
007representatieveafbeeldingkl.jpg

Regeling Vormgeving Startsubsidie

Labor Lab

studio KNOL, 2017

€7.500
Als vervolg op het sociaal-ruimtelijke experiment 'Out of Office', initieert Studio KNOL het project 'Labor Lab'. Hiermee wil Studio KNOL reflecteren op moderne werkplekken, omdat de studio constateert dat flexibele, open, creatieve werkomgevingen, zoals co-working spaces, startup hubs en incubators, een fase hebben bereikt waarin bepaalde (ontwerp)standaarden zijn ontstaan. Door een reeks van vier ruimtelijke installaties te ontwikkelen en te plaatsen midden in bestaande werkplekconcepten onderzoekt Studio KNOL hoe werkplekken wel of niet werken. Elke installatie behandelt een ander thema, zoals Territorium, Gezondheid, Community en Productiviteit. Ter voorbereiding van de reeks vraagt Studio KNOL een startsubsidie aan om een concreet project- en communicatieplan op te stellen, een begroting te maken en samenwerkingen met locatie-partners, media-partner(s) en sponsors vast te leggen. In het plan dient geborgen te worden dat het project onafhankelijk en kritisch gepositioneerd blijft binnen de samenwerkingen. Bij het project is de kantooromgeving-ontwikkelaar Ditt reeds nauw betrokken.
loader

het fonds

subsidies

actueel

duurzameeconomieenruimtelezingensept.gif
Eind september organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie twee lezingen in het kader van de Open Oproep Duurzame economie en ruimte. In de lezingen zoeken we de verdieping op omtrent de the... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader