stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
irmaboombookmanifest.jpeg

Regeling Vormgeving Publicatie

Publicatie: Irma Boom. Book Manifest

Irma Boom Office, 2021

€23.930
De basis voor de nieuwe uitgave 'Irma Boom. Book Manifest' is het diepgravend onderzoek dat Irma Boom verrichtte naar de ontwikkeling van het boek in de bibliotheek van het Vaticaan. Juist in een tijd waarin informatie steeds meer digitaal is, lijkt het boek in de verdrukking te komen. Het nodigt Boom juist uit om de intrinsieke kenmerken van het gedrukte boek nog intensiever te onderzoeken. De ontdekkingen die zij deed in de Vaticaan-bibliotheek zetten aan tot reflectie. De kennis die ze opdeed en de inspiratie die ze daardoor kreeg, worden gedeeld met een selectie van circa veertig van haar boekontwerpen, waarin zij de context en de relatie met het oude boek uitvoerig behandelt en toelicht. Aan de orde komen materialiteit, maatvoering, omslag, structuur en opbouw van de tekst, kortom alles wat met de weergave van informatie te maken heeft. De boekontwerpen worden begeleid door teksten van 150 woorden geschreven door Irma Boom. Daarnaast worden essays opgenomen van Mathieu Lommen, Rem Koolhaas, Michael Rock, Nina Stritzler-Levine, Louwrien Weijers en Johan Pijnappel. Mede-uitgever is Walther und Franz König. Irma Boom wil met dit boek het maken van boeken een nieuwe impuls geven en het experiment in het boekontwerp terugbrengen, onderzoek en reflectie stimuleren en met aanvullen activiteiten het debat hierover voeren. Met de subsidie kan de verkoopprijs van het boek worden verlaagd, waardoor het beter beschikbaar wordt voor jongere ontwerpers. 
renature.jpeg

Regeling Vormgeving Festival

RE | NATURE

Stichting Future of Work, 2021
Van 8 t/m 24 oktober 2021 organiseert Stichting Future of Work (FOW) het kunst-, design- en innovatiefestival 'RE | NATURE'. Tijdens het festival worden visionaire en speelse scenario's van de toekomst getoond, in beeld gebracht door kunstenaars, ontwerpers en wetenschappers. Het festival RE | NATURE verkent veerkracht, bereidwilligheid en creativiteit om tot een hernieuwde balans en relatie met natuur te komen. In een programma met monumentale kunstinstallaties, tentoonstellingen, workshops, inhoudelijke programma's en stadsexpedities laat RE | NATURE bezoekers kennismaken met innovatie en creativiteit op weg naar een kanteling van de ecologische disbalans. Bezoekers zien waar wetenschappelijke innovaties, data, kunstmatige intelligentie en design ons kunnen brengen. RE | NATURE is een hybride festival, wat inhoudt dat het festival zowel fysiek als online kan worden bezocht. Fysiek vindt RE | NATURE plaats in het creatieve gebied rondom Willem II, de Verkadefabriek en Tramkade in Den Bosch, zowel op het binnen- als op het buitenterrein. Daarnaast is er een onlineplatform, waar bezoekers het festival digitaal kunnen ervaren.
voidfill.jpeg

Regeling Vormgeving Publicatie

Void-Fill

Kulturele Nijmeegse Universele Stichting, 2021

€10.020
'Void-Fill' is een eenmalig publicatie- en tentoonstellingsproject van Kulturele Nijmeegse Universele Stichting (Knust) en letterontwerper Dong Bin Han. Centraal staan gedeconstrueerde papieroppervlakken en de speculatieve betekenis daarvan. Als jonge ontwerper is Dong Bin nieuwsgierig naar verschillende onderzoeken en ontdekkingen rondom lettervormen. De titel Void-Fill verwijst naar alternatieve grafische ontwerppraktijken die gebruikmaken van een bepaald eerder niet benut oppervlak van het papier. Het project is niet alleen gericht op de 'verspilling van' papier, maar ook op het materiaal zelf. Centraal staan de vragen: hoe creëer je betekenis door papier te verpletteren, te vernietigen of te verminken? En kan dit worden beschouwd als een onderdeel van typografie? Verschillende professionals op het gebied van grafisch ontwerp worden betrokken bij het beantwoorden van de vragen. De publicatie bevat geschreven teksten en visuele oefeningen van diverse ontwerpers en makers, onder wie Lydienne Albertoe, Bram van den Berg, Dario Dezfuli, Joyce Guley, Francesca Luchitta en Dong Bin Han zelf.
adaptableauxetics.jpeg

Regeling Vormgeving Onderzoek

Adaptable Auxetics

Fillip Studios, 2021

€26.000
Met het project 'Adaptable Auxetics' onderzoekt, ontwikkelt en toont Fillip Studios unieke random gegenereerde 2D-virtuele auxetische structuren door ze middels 3D-printing fysiek te maken en te vervormen in een ruimtelijke installatie. Met een startsubsidie is een verkennende haalbaarheidsstudie gedaan naar de mogelijkheden, ontwerppotentie en de technische haalbaarheid van auxetische structuren. Het vooronderzoek heeft geleid tot inspirerende inzichten die de studio nu wil ontwikkelen tot nieuwe ontwerpen die kunnen worden gedeeld met het publiek. De installatie wordt in een interactieve expositie getoond op Dutch Design Week 2021, Museum Jan Cunen in Oss en Ars Electronica in Linz (Oostenrijk). Tijdens de eerste twee exposities worden meetings georganiseerd gericht op professionals om de toepassingsmogelijkheden van de technologie verder te ontwikkelen. Het project is een samenwerking van Fillip Studios met kennisinstellingen TU Eindhoven, TU Delft en het bedrijfsleven.

jeroendevriesepisodes.jpeg

Regeling Vormgeving Startsubsidie

Episodes

Photographyworks, 2021

€7.471
Ontwerper Jeroen de Vries kijkt samen met Rebecca Simons terug op vijftig jaar ontwerpwerk aan de hand van het project 'Episodes'. De Vries is opgeleid als industrieel ontwerper, maar is gaan werken als grafisch ontwerper, eindredacteur van een dagblad, docent, gastconservator, tentoonstelling-ontwerper en maker van audiovisuals. 'Episodes' laat zien hoe engagement een vorm vond in zijn werk en in zijn samenwerkingen. De startsubsidie wordt ingezet voor onderzoek in het eigen archief en in andere archieven, zoals van het IISG en Beeld en Geluid. Maar ook voor het maken van een selectie uit de projecten, het zoeken naar een inhoudelijke structuur van het project en de vertaling naar een interactieve webvorm en naar een ruimtelijke vorm zoals een tentoonstelling. Het vormen van een klankgroep, een haalbaarheidsonderzoek, het vinden van een venue en partners, het opzetten van een concept voor een educatief programma en het maken van een aantal proef-'Episodes'.
fppfreeponypress.jpeg

Regeling Vormgeving Startsubsidie

Free Pony Press

Matthias Kreutzer, 2021

€6.500
Matthias Kreutzer werkt aan een vooronderzoek voor het oprichten van de onafhankelijke uitgeverij 'Free Pony Press', als onderdeel van zijn praktijk op het gebied van grafische vormgeving en het uitgeven van boeken. De productie van de uitgeverij richt zich op het medium boeken met veel nadruk op (fotografisch) beeld. De boeken zullen worden uitgegeven in nauwe samenwerking met de kunstenaars. Matthias Kreutzer onderzoekt verschillende factoren die komen kijken bij het uitgeven, zoals concepten en distributiemodellen en de juridische en financiële aspecten. Hij doet dat proefondervindelijk aan de hand van een eerste boekenreeks, waarvoor hij samenwerkt met kunstenaars Fleur van Dodewaard (NL), Josée Pedneault (CA) en Bas Medik (NL).
dagennachtexpoparadiso.jpeg

Regeling Vormgeving Startsubsidie

Dag- en nachtexpo Paradiso

Stichting Paradiso, 2021

€7.500
Poppodium Paradiso wil ook na de coronapandemie haar voorgevel blijven inzetten als podium voor vrij werk van kunstenaars en ontwerpers. Overdag biedt het met de gevelexpo een expositieruimte voor straat- en popcultuur, en 's nachts met het Small museum, een klein museum in een van de mededelingenkasten, voor nacht- en clubcultuur. Met dit 24-uurs podium wil Paradiso de meerstemmigheid van kunstenaars en ontwerpers onderzoeken en een plek bieden, en tegelijkertijd blijven innoveren op het gebied van belangrijke waarden als talentontwikkeling, diversiteit en inclusie.
Hiervoor gaat de organisatie onderzoek doen naar de maatschappelijke relevantie en sociale impact van nachtcultuur en haar (sub)culturen op de stad, en andersom. De startsubsidie wordt ingezet voor verschillende activiteiten: het verder scherpstellen van het onderzoeksproject, vooronderzoek, het interviewen van sleutelfiguren uit subculturen van de nacht in een serie podcasts, het ontwikkelen van proof of concepts en de verdere uitwerking tot een concreet projectplan.
100opheto.jpeg

Regeling Vormgeving Presentatie

100 Opheto (100 objecten)

Wintertuin Curaçao, 2021

€24.960
'100 Opheto' vertelt de Curaçaose geschiedenis aan de hand van het narratief van honderd tot de verbeelding sprekende objecten, met als doel cultureel erfgoed tot leven te brengen en te verbinden in een tijd van verdeeldheid, ongelijkheid en onzekerheid. Centraal in dit project staat de vraag hoe gebruik kan worden gemaakt van de verbindende kracht van vormgeving, verhalen en erfgoed om de collectieve toekomst van Curaçaoënaars met vertrouwen tegemoet te gaan. Uit gescoute en door ingebrachte culturele objecten wordt een eerste selectie van tweehonderd gemaakt. Aan de hand van twintig participatieve workshops worden deze objecten onderzocht en beschreven, en wordt de selectie teruggebracht tot honderd. De objecten en hun achterliggende verhalen worden gepresenteerd in de vorm van een podcast, een digitale collectie en een boek. Een deel is mogelijk fysiek te zien tijdens Dutch Design Week 2021. De digitale collectie blijft online beschikbaar en zal blijven groeien buiten de grenzen van de honderd objecten.
historicall.jpeg

Regeling Vormgeving Open oproep

HistoricALL!

Onomatopee Projects, 2021

€23.340
Onomatopee stelt dat de huidige benadering van designgeschiedenis niet langer voldoet aan de verwachtingen en eisen vanuit de samenleving. Met 'HistoricALL!' wil Onomatopee een experimenteel workshopprogramma neerzetten dat workshopleiders, deelnemers en publiek aanmoedigt om de gevestigde normen en (uitings)vormen van designgeschiedenis te bevragen en alternatieven voor te stellen voor een 'design history for all'. In het voorjaar van 2020 organiseerde Onomatopee 'CriticALL!', een open call voor (on)professionele alledaagse ontwerpkritiek. Deelnemers werd gevraagd een kort essay in te zenden dat een alledaags object, systeem, omgeving of construct bekritiseerde, bediscussieerde, analyseerde of daarop reflecteerde. 'HistoricALL!' kan worden gezien als een nieuwe invulling van een bewezen formule die de positie van Onomatopee als 'public cultural meeting space' versterkt en publiek engagement bevordert. Het project bestaat grofweg uit vier onderdelen: een open call, een workshopprogramma, een presentatie en een publicatie. De uitkomsten worden gepresenteerd tijdens de Dutch Design Week en gebundeld in een publicatie.
newultimateimperialfeastii.jpeg

Regeling Vormgeving Productontwikkeling

New Ultimate Imperial Feast II

Dual Double, 2021

€10.000
Kuang-Yi Ku en Adelaide Tam (ontwerpstudio Dual Double) combineren technologie en ontwerp in het project 'New Ultimate Imperial Feast'. In een serie diners wordt het eten ingezet als middel om smaak en visie te prikkelen. Met de diners worden ethische kwesties rondom het gebruik van dieren en de toekomst van de productie en consumptie van ons voedsel geagendeerd. Daarnaast is het project gericht op traditionele eetculturen. Kuang-Yi Ku en Adelaide Tam proberen culturele uitwisseling tussen het Oosten en het Westen te stimuleren door de traditionele, Aziatische eetcultuur te introduceren in Europa en de Nederlandse agricultuur en biotechnologie te introduceren in Azië. Met de subsidie ontwerpen ze nieuwe gerechten geïnspireerd op vogelnestjes, schildpaddenschild en vleermuizen. Daarnaast leggen ze ook een onlinearchief aan om meer publiek te kunnen betrekken en ontwikkelen ze een educatief programma voor studenten in een poging de controverse op te lossen tussen traditionele eetgewoontes en voedselculturen en ecologische problemen.
loader

het fonds

subsidies

actueel

duurzameeconomieenruimtelezingensept.gif
Eind september organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie twee lezingen in het kader van de Open Oproep Duurzame economie en ruimte. In de lezingen zoeken we de verdieping op omtrent de the... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader