stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
tara.jpeg

Deelregeling Vormgeving

Tara: here and there, then and now

Deimante Jasiuleviciute Studio, 2020

€7.500
Het project 'Tara: here and there, then and now' toont het archief van het 'Experimental Package Design Bureau' dat van de jaren 1960 tot 1980 in Litouwen bestond, en onderzoekt en bevraagt tegelijkertijd de hedendaagse ontwerppraktijk. Met archiefmateriaal wil ontwerper Deimante Jasiuleviciute het publiek een uniek perspectief bieden op de Sovjet-geschiedenis en de rol van grafische vormgeving in de socialistische economie. Daarnaast nodigt ze een aantal jonge hedendaagse ontwerpers en schrijvers uit te reflecteren op zowel het archiefmateriaal als het vakgebied en de maatschappelijke positie van de grafisch ontwerper, ook in de context van de actuele praktijk. Jasiuleviciute constateert dat de waardering voor het beroep afneemt en ze stelt dat het onderzoeken en bevragen van de ontwerppraktijk uit het verleden kan helpen een nieuw kader te vormen voor kritische reflectie op actuele kwesties op het gebied van grafische vormgeving. De startsubsidie wordt gebruikt om samen met design historicus Karolina Jakaite een vooronderzoek uit te voeren voor het project dat moet resulteren in een publicatie en een expositie in zowel Nederland als Litouwen.
yuriveenman.jpeg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Het Gevangeniswezen

Menasse, 2020

€7.500
'Het Gevangeniswezen' is een onderzoeksproject van ontwerper Yuri Veerman in samenwerking met RESCALED over het zichtbaar maken van een complex en naar hun mening onderbelicht maatschappelijk systeem: het gevangeniswezen. RESCALED is een maatschappelijke organisatie met als visie dat omgang met gedetineerden gericht zou moeten zijn op re-integratie in de samenleving. Het doel van deze samenwerking is om met korte verhalen in de vorm van animaties en grafisch ontwerp thema's over het gevangeniswezen in Nederland bekend te maken bij burgers en politiek. Deze verhalen stimuleren reflectie op het huidige systeem en tonen alternatieven voor een nieuw strafsysteem. Het artistieke uitgangspunt is om een vertelvorm te ontwikkelen die het mogelijk maakt om een complex en onzichtbaar systeem zichtbaar en invoelbaar te maken. Het systeem is de hoofdpersoon van dit verhaal. De verschillende posities en identiteiten komen letterlijk aan het woord, maar versmelten in een karakter: het gevangeniswezen. Met de startsubsidie zal Yuri Veerman een eerste traject van drie maanden doorlopen waarin vooronderzoek wordt verricht naar de visuele vertaling van interviews naar bewegende en stilstaande beelden. In dit traject worden de eerste interviews afgenomen en op basis van deze gesprekken en antwoorden wordt een uitgebreid visueel onderzoek gedaan dat als basis kan dienen voor de definitieve uitwerking. Deze definitieve vorm zal waarschijnlijk bestaan uit twee delen: een lineaire documentaire animatie en beelden/gegevens uit de animatie die worden ingezet in grafische uitingen zoals illustratie, posters, infographics en gif's. Deze onderdelen zullen worden ingezet binnen de communicatiestrategie van RESCALED.
discourseofaviralboundary.jpeg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Discourse of a Viral Boundary

Pei-Ying Lin en Yi-Fei Chen, 2020

€7.500
'Discourse of a Viral Boundary' is een onderzoeksproject van kunstenaar/ontwerper Pei-Ying Lin en social designer Yi-Fei Chen. Het onderzoek focust op de object-gefaciliteerde evolutie van het bewustzijn van mensen omtrent virale ontmoetingen. Lin en Chen constateren dat de kennis over virussen zoals COVID-19 met drastische snelheid evolueert, waardoor de menselijke cultuur en artefacten die hieruit ontstaan ook in razendsnel tempo veranderen. Volgens Lin en Chen kunnen veel individuen deze snelle verandering emotioneel niet bijhouden. Daarom onderzoeken ze of de artefacten waarmee we een grens creëren tussen onszelf en een virus, zoals mondkapjes, schermen en ontsmettingsmiddelen ook ingezet kunnen worden voor de ontwikkeling van het bewustzijn en om mentaliteitsveranderingen te katalyseren. Het project leidt tot een reeks tools, zoals regels, kaarten, objecten, rollenspellen, interviews en scenario's. Deze worden in workshops ingezet om het onderwerp, en de verlangens en angsten die hierbij spelen, bespreekbaar te maken. Daarnaast wordt er een reeks van objecten gecreëerd om deze emoties te faciliteren en veranderingen te katalyseren. Deze objecten worden in scenario's geplaatst om hun gebruik en effect te toetsen. De resultaten worden gedeeld bij Zone2Source in Amsterdam in het voorjaar van 2021.
studioesmee.jpeg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Mineralized Matter & Organic Octahedrons

Studio Esmee Geerken, 2020

€7.500
'Mineralized matter & Organic octahedrons' is een ontwerpend onderzoek naar het inzetten van duurzame biomaterialen als bouwmaterialen in toekomstige stedelijke omgevingen. In de context van het Urban Ecology Lab van Planet B onderzoekt Esmee Geerken samen met Waag de mogelijkheden om organisch-minerale materialen te creëren die geïnspireerd zijn op - of ontworpen zijn door - bio-mineraliserende organismen. Door middel van ontwerpend onderzoek wordt er gereflecteerd op circulariteit vanuit een geologisch perspectief en de plaats van bouwmaterialen binnen biogeochemische cycli: kunnen menselijke materialen onderdeel worden van biogeochemische cycli in plaats van ze te verstoren? Het onderzoek leidt tot een inventaris van restmaterialen die ingezet kunnen worden om bio-geïnspireerde materialen te creëren, zoals calcietkorrels uit drinkwater en cellulose uit rioolwater. Daarnaast speculeert het onderzoek over hoe deze materialen vervolgens kunnen worden toegepast in duurzame ontwerpen. De startsubsidie wordt ingezet voor het uitvoeren van voorlopig materiaal- en ontwerponderzoek in de labs van Waag, waarmee de vraagstelling en het onderzoek verder scherp gesteld worden en verschillende partners voor de volgende fase betrokken kunnen worden. Het project leidt uiteindelijk tot een materiaalbibliotheek en een aantal speculatieve ontwerpen. De resultaten van de eerste fase van het onderzoek worden gepresenteerd tijdens twee meet-up events bij Planet B.
amsterdammuseum.jpeg

Deelregeling Vormgeving Tentoonstelling

Refresh Amsterdam - Sense of place

Stichting Amsterdam Museum, 2020

€36.000
Het programma 'Refresh Amsterdam' van het Amsterdam Museum vertrekt vanuit het idee dat stadscultuur wordt vormgegeven door mensen met uiteenlopende achtergronden, netwerken en tradities die constant in beweging zijn. Met 'Refresh Amsterdam' worden uiteenlopende disciplines, makers en doelgroepen inhoudelijk betrokken om het interdisciplinaire en inclusieve karakter van het project te waarborgen. Het makerschap gaat over plaats innemen of creëren, zich verhouden tot dominante cultuur en het herdefiniëren van huidige maatschappelijke structuren. De eerste editie van 'Refresh Amsterdam' heeft als thema 'sense of place'. De tentoonstelling en het randprogramma omvatten onder andere mode, spoken word, theater, social design, participatieve/co-creatie projecten, fotografie, game design, animatie, ontwerp voor de openbare ruimte, vlogs, podcasts en essays van twintig makers die door een open call geselecteerd zijn. Met deze makers en samenwerkingspartners wordt ook een educatief programma en een randprogramma georganiseerd - waaronder een symposium over het actuele grootstedelijke kunstklimaat waarbij de crossovers tussen stadscultuur en de culturele en academische instellingen in de stad centraal staat. Het museum werkt samen met zeven kunst- en culturele instellingen met een diverse achterban: De Appel, Compagnietheater, Rijksakademie van beeldende kunsten, CBK Zuidoost, OSCAM, SEXYLAND en The Black Archives. Door deze samenwerkingen kunnen de makers op verschillende plekken en momenten hun praktijk uitvoeren. De eerste editie van Refresh Amsterdam vindt plaats van 11 december 2020 tot en met 31 maart 2021.
masharu.jpeg

Deelregeling Vormgeving Tentoonstelling

The Moving Museum of Edible Earth

Dubbelbeeld, 2020

€18.430
Met de rondreizende tentoonstelling 'The Moving Museum of Edible Earth' stimuleert ontwerper Mascha Rudnaya discussie over geofagie: het eten van aarde en bodemachtige substanties. Het project is gericht op het stimuleren van reflectie op eetbare bodems, het onderzoeken van het concept aarde als voedsel en het aanmoedigen van sociale interactie en creatieve experimenten. Inmiddels omvat de collectie ruim 300 samples uit 25 verschillende landen. Met dit project wil Rudnaya de collectie verder uitbreiden en informatie verzamelen over lokale ervaringen met aarde. Hiervoor reist ze onder andere naar Rusland en Zimbabwe voor research en presentaties. Daarnaast werkt ze, in samenwerking met het RIKILT Instituut, aan de chemische analyse van diverse kleisoorten. Met behulp van interactive en information design worden de verhalen achter de producten en de collectie gevisualiseerd in een database, die wordt gekoppeld aan een interactieve wereldkaart van materialen. In Nederland wordt het project onder andere gepresenteerd met een tentoonstelling in het World Soil Museum in Wageningen. Hierbij wordt een publieksprogramma georganiseerd met activiteiten als kleiproeverijen, een symposium en een diner waarin bodemstoffen als ingrediënt worden verwerkt. Rudnaya ziet het als de ontwerpopgave van het project om misvattingen over voedselsystemen te ontkrachten. Centraal in het onderzoeksproject en de bijbehorende publieke activiteiten staat de vraag hoe we aarde en klei als voedsel kunnen zien.
studiopupil.jpeg

Deelregeling Vormgeving Presentatie

House of Broken Hearts

Stichting Studio Pupil, 2020

€19.000
'House of Broken Hearts' is een geanimeerd universum van Aisha Madu waarin menselijke karakters worden omgeven door hun geliefden, vleesgeworden als onderdelen van hun dagelijkse, meest intieme leefomgeving: hun huis. Het omlijst het turbulente liefdesleven van jongvolwassene Anna, waarin ze haar bonkende hart volgt naar haar eerste drie liefdesrelaties. De aaneenschakeling van levenservaringen wordt gepresenteerd in een vorm die de kijker in staat stelt het werk in verschillende hoeveelheden en combinaties tot zich te nemen en eenvoudig te delen: een serial animated story op Instagram. Madu gebruikt een directe en toegankelijke visuele taal die zowel ruimte biedt aan persoonlijkheid en kwetsbaarheid als humor en absurdisme. Voor 'House of Broken Hearts' gaan Aisha Madu en Studio Pupil een samenwerking aan met de Amerikaanse lyrical artist Kilo Kish, die de interne monoloog van Anna schrijft en inspreekt. Naast de online vertoningen worden de animaties als installatie gepresenteerd tijdens het Kaboom Animation Festival in 2021.
karstjanneke.jpeg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

Au!

Karst-Janneke Rogaar, 2020

€14.110
Illustrator Karst-Janneke Rogaar ontwikkelt het boek 'Au', een boek met tekst en prenten waar alle woorden met 'au' uit de Nederlandse taal een plek krijgen en waar geen enkele 'ou' in staat. Eerder verscheen het boek 'Keizer Ei', wat haar debuut als schrijver was. Het is een kinderboek met prenten waarin alle woorden met 'ei' staan. Naar aanleiding van een voorbeeld uit haar eigen jeugd heeft het op een beeldende manier verwerven van taal nu haar aandacht als illustrator en is ze begonnen aan een project waarbij specifieke taaleigenaardigheden op een beeldende manier aangeleerd kunnen worden. Tegelijk beoogt Rogaar hiermee haar artistieke praktijk te ontwikkelen. Ze wil een aantrekkelijk, niet-schools en grappig boek maken, waar kinderen graag in lezen en kijken en dat een prikkelend alternatief biedt voor gangbare schoolmethodes, met als doel dat je na het lezen nooit meer hoeft twijfelen welke 'au' of 'ou' je moet gebruiken.
rudyguedj.jpeg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

We want to look up at the Sun, but could the Sun be looking down on us?

Rudy Guedj, 2020

€7.974
Rudy Guedj onderzoekt de beeldtaal en ruimte die gecreëerd zijn voor 'I See That I See What You Don't See', de Nederlandse bijdrage aan de 26e Design Triënnale in Milaan. Het tentoonstellingsontwerp, dat tot stand kwam uit een samenwerkingsproces tussen architect Olivier Goethals en grafisch ontwerper Rudy Guedj, nam de vorm aan van een panorama, dat een gefragmenteerde weergave gaf van een hedendaags landschap in constante mutatie. Kosmische, geautomatiseerde en schijnbaar onzichtbare ruimtes kregen middels geanimeerde projecties vorm op de wanden van een cilindrische donkere kamer. De architectuur en de geprojecteerde grafische laag werkten hand in hand en creëerden zowel een ondersteuning als een reactie op het hoofdthema van de show door de aanpasbare lichtcondities als een verhalend element te gebruiken. In navolging op de tentoonstelling, wil Rudy Guedj een platform creëren om materiaal te publiceren dat bijdraagt aan het begrip van het creatieve proces dat de ontwerpers volgden. Een selectie van spreads uit de schetsboeken van Olivier Goethals zal inzicht geven in Goethals' interesse in de relatie tussen mens, natuur en technologie, evenals de invloed van biologie, kosmologie, wiskunde en filosofie op zijn architecturale en artistieke praktijk. Ontwerper en uitgever Rudy Guedj blikt met de publicatie terug op het gecreëerde materiaal en gebruikt de visuele identiteit die hij ontwierp voor de tentoonstelling als basis voor een laatste herinterpretatie, waarbij hij focust op de intieme affiniteit die mens en technologie door de tijd heen hebben ontwikkeld met de zon. Het boek wordt uitgegeven door Building Fictions.
betweentwohands.jpeg

Deelregeling Vormgeving Presentatie

Ecognosis

BetweenTwoHands, 2020

€20.000
BetweenTwoHands maakt een theatrale installatie geïnspireerd op het boek 'The World Without Us' van Alan Weisman. In dit boek beschrijft Weisman hoe de natuur de wereld overneemt zodra de mens verdwijnt. In de installatie worden stop-motion animaties door middel van videomapping geprojecteerd op een 3D-wereld, bestaande uit gebouwen en huisraad van papier. De stop-motion animaties zijn geanimeerde planten, insecten en microben, die door deze papieren wereld te overgroeien, en verbeelden de wijze waarop de artificiële wereld ten onder gaat zodra de mens er niet meer is. De stop-motion animaties reageren op de nabijheid van publiek. BetweenTwoHands wil middels dit werk het publiek laten stilstaan bij de schoonheid en intelligentie van de natuur, maar haar ook laten realiseren dat de mens de natuur vaak vernietigd door zich te veel met haar te bemoeien. De eerste try-outs van de installatie worden getoond in de eigen studio in Amsterdam, bij 'Over het IJ Festival', ARCAM en de Green Light Hub. Het definitieve resultaat wordt in 2021 en 2022 gepresenteerd bij Zone2Source, CODA Museum en Plein Theater.
loader

het fonds

subsidies

actueel