stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
image.jpeg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Out of the box

Nanna de Jong, 2020

€7.500
Nanna de Jong maakt een graphic novel over de invloed van (sociale) media op sociaal gedrag ten aanzien van gender en seksualiteit. De Jong constateert dat (sociale) media, kinderboeken, commercials, tijdschriften, porno en popcultuur van grote invloed zijn op onze visie op geslacht en seksualiteit. De Jong wil deze invloed zichtbaar maken middels een coming of age verhaal over een kind dat blootgesteld wordt aan verschillende media-uitingen waarin sociale constructen rondom geslacht en seksualiteit centraal staan. De hoofdpersoon heeft letterlijk en figuurlijk moeite om binnen deze constructen te passen, totdat ze de 'Queerleaders' ontmoet, een groep mensen die sterk contrasteren met de stereotyperingen die ze in de media ziet. De 'Queerleaders' hebben verschillende achtergronden, geloofsovertuigingen, gewichtsklassen en vaardigheiden en tonen de hoofdpersoon een manier om zichzelf te zijn. Met deze graphic novel wil De Jong zich als 'image activist' verder ontwikkelen door te werken binnen een nieuwe discipline waarin beeld en taal elkaar kunnen versterken. Middels de startsubsidie zal ze haar verhaallijnen, karakters en omgevingen verder ontwikkelen. De onderzoeksperiode resulteert in een script en storyboard.
bungaterung.jpeg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Bunga Terung

Kappelhoff Media, 2020

€7.500
'Bunga Terung' is een animatiefilm waarin Galang, een jonge Indo van Nederlands-Indonesische komaf een Dayak sjamaan probeert te worden tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlogen. Galang's achtergrond compliceert zijn loyaliteit en keuzes. Het verhaal contrasteert mythologische beelden met de grimmige realiteit van een guerrillaoorlog waar vriend en vijand moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. Met deze animatiefilm willen Alexander Kappelhoff (projectleider), Thomas Rietbergen (animatie), Marty van den Broek (scenario) en Lynn Setzekorn (Illustratie) de rijke Indonesische cultuur, die ook deel is van de Nederlandse geschiedenis, via animatie onder de aandacht te brengen. Ook willen zij een nieuwe gedeelde culturele referentie maken die verbinding creëert tussen derde generatie Indonesiërs in Nederland en de Indonesische jeugd. Met de startsubsidie wil het viertal een motion comic maken; een interactief stripverhaal met animaties en geluidseffecten. Met deze motion comic, die op verschillende platforms gepubliceerd zal worden, willen de aanvragers draagvlak creëren voor de ontwikkeling van een serie met 24 afleveringen. Ze beogen deze serie zowel in Nederland als in Indonesië uit te brengen. Productiemaatschappijen Manimonki en Asafilm hebben interesse getoond in het project.
dewichtercirkel.jpeg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

De Wichter Cirkel

Stichting Studio Pupil, 2020

€18.000
'De Wichter Cirkel' is een op folklore geïnspireerde graphic novel, over drie hechte zussen die uit elkaar dreigen te groeien tijdens het opgroeien. Centraal staat de negenjarige Kyra, die bang is haar twaalfjarige zus Margot kwijt te raken aan 'de volwassen wereld'. De Witte Wieven, een typisch Twentse mythe, vormt een visuele metafoor voor Kyra's angst. De graphic novel zal 140 pagina's tellen, uitgevoerd in een visueel rijke en digitaal handgetekende stijl, met als doelgroep meisjes van zeven tot en met elf jaar. Het vervaardigen van 'De Wichter Cirkel' is voor maker Marlyn Spaaij en creatief producent Tünde Vollenbroek een grote stap in hun ontwikkeling. Met het project verdiepen ze beiden hun huidige skill set en maken ze een sprong naar het internationale veld door de samenwerking met Uitgeverij Nobrow, die de graphic novel zal publiceren. Nobrow zal de publicatie in de zomer van 2022 eerst uitbrengen in Engelstalige gebieden en vervolgens in samenwerking met plaatselijke uitgeverijen uitrollen in Europa. Naast het maken van de graphic novel over de Witte Wieven, zal een gedeelte van het budget besteed worden aan het schrijven van twee vervolgen binnen dezelfde wereld, waarmee het tweetal de uitgeverij hoopt te overtuigen van een tweede en derde boek.
nothanksimjustlooking.jpeg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

No thanks, I'm just looking

Lisa Sudhibhasilp, 2020

€13.385
'No Thanks, I'm just looking' is een publicatieproject geïnitieerd door Lisa Sudhibhasilp in samenwerking met ontwerper en uitgever Rudy Guedj (Building Fictions). Wisselend tussen de vorm van een kunstenaarsboek en een tentoonstellingscatalogus, documenteert het boek een tentoonstelling in een ijzerhandel in Amsterdam, die nooit plaats vond. De fictieve show, opgebouwd rond een reeks sculpturale interventies in de winkel, speelt met bestaande displaystructuren en nodigt de kijker uit om de materialen in de winkel op eenzelfde manier te beschouwen als de kunstwerken in een galerie. De publicatie, waarin de fictieve tentoonstelling wordt weergegeven, zal bestaan uit foto's van Johannes Schwartz die de interventies van Sudhibhasilp en de verschillende display strategieën in de winkel documenteren. Daarnaast zal de publicatie drie essays en twee beeldende series bevatten waarin het discours van tentoonstellingsontwerp kritisch wordt bevraagd. De essays worden geschreven door Brenda Tempelaar (kunstenaar en schrijver), Frank Cochoy (socioloog) en Anna Franceschini (kunstenaar en PhD kandidaat Visual and Media Studies). De visuele bijdragen worden verzorgd door Bruno Zhu (kunstenaar en curator) en Rudi Guedj (ontwerper en uitgever). De publicatie wordt gelanceerd bij art space P/////AKT en boekenwinkel San Seriffe.
fictioningcomfort.jpeg

Deelregeling Vormgeving Presentatie

Fictioning Comfort

Stichting Public Art Squad (MAMA), 2020

€10.000
'Fictioning Comfort' is een tentoonstellingsproject van collectief WORKNOT! dat van mei tot juli 2020 wordt gepresenteerd in MAMA. De tentoonstelling verkent en behandelt de verschillende wijzen waarop design bijdraagt aan uitputting, en meer bepaald: het 'uitputten van lichamen'. Het begrip lichaam wordt hierbinnen in een brede zin benaderd, van menselijk lichaam tot bijvoorbeeld planetair lichaam. Binnen het project 'Fictioning Comfort' wil WORKNOT! met verschillende experimenten de manieren waarop design onze uitputting heeft gefaciliteerd bevragen en kijken hoe het onze relatie tot comfort heeft gedefinieerd. Het collectief transformeert MAMA ́s showroom tot een tijdelijk, experimenteel en kwetsbaar thuis, waarbinnen het idee van comfort opnieuw vanuit een fictief standpunt wordt verbeeld. Het tentoonstellingsprogramma zal bestaan uit een reeks perfomatieve installaties die ieder één of meerdere condities van 'thuis' fictionaliseren, vijf publieke evenementen die deze interventies activeren en een twaalfdelige publicatiereeks. De interventies worden gemaakt in samenwerking met uitgenodigde makers. Sarmad Platform & Magazine zal verantwoordelijk zijn voor de twaalf publicaties, die de werken in de tentoonstelling van context voorzien. Daarnaast zal er ook een boekenplank worden samengesteld om verdieping in de verschillende onderwerpen te bieden.
tamaraorjolaforestwool150dpi.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Forest Wool

Studio TO, 2020

€7.500
Met het project 'Forest Wool' onderzoekt Tamara Orjola de nieuwe mogelijkheden en potentiële toepassingen van een nevenproduct van houtproductie: dennennaalden. Binnen haar afstudeerproject aan de Design Academy Eindhoven heeft ze ontdekt dat de naalden, die bestaan uit cellulose en lignine, met een behandeling kunnen worden omgezet in vezels. Deze vezels zijn geschikt gebleken voor uiteenlopende toepassingen als papier, textiel en de productie van composietmaterialen, wat ze een goed alternatief maakt voor geïmporteerde vezels als katoen en kokos. Tamara Orjola wil zelf een duurzaam merk ontwikkelen dat materialen produceert voor toepassingen in architectuur, interieur en mode. Ze vindt het van belang hierin samen te werken met lokale partijen als gemeentes en bosbeheer. De startsubsidie wil Tamara Orjola gebruiken voor onderzoek naar lokaal beschikbare middelen en methodes, het opbouwen van een netwerk van stakeholders en het betrekken van experts op het gebied van bosbouw, materiaalonderzoek en de vezelindustrie.
inhollandasuburbia.jpeg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

In Hollandia Suburbia

Guido van Driel, 2020

€18.500
Na het uitbrengen van de strip 'In Hollandia Suburbia' in 2019 wil Guido van Driel nu een tweede deel maken, met de ondertitel 'Verblijf'. In een caleidoscopische mozaïek-vertelling wordt aan de hand van een bonte stoet personages – allen bewoners van een typische Hollandse wijk vol rijtjeshuizen en galerijflats – verschillende thema's aangekaart: een bizar ongeluk waarbij Ufo's zijn waargenomen, een mogelijke moord, een 5 km diep boorgat, klimaatverandering, geheime liefdes en jongeren op zoek naar zingeving te midden van de huidige consumptiecultuur. Op basis van zijn ervaring tijdens het maken van het eerste deel van In Hollandia Suburbia kiest van Driel wederom voor een samenwerking met vormgever Fake Booij. In tegenstelling tot Van Driel's intuïtieve werkwijze, waarbij hij verhalen opbouwt vanuit losse prenten, heeft hij in deze partner een samenwerking gevonden om zijn intuïtieve werkwijze toe te passen binnen het meer dwingende grid van een stripverhaal. Het boek wordt uitgegeven door Concerto Books. Naast een boekpresentatie en het tijdig informeren van kranten, tijdschriften en televisie, wil Van Driel in verschillende culturele centra interviews en workshops organiseren die in combinatie met projecties van zijn strip-en filmwerk zijn werk extra onder de aandacht kunnen brengen.
zeeweg.jpeg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Zeeweg

CinéTé filmproduktie, 2020

€7.500
De korte animatiefilm 'Zeeweg', naar een idee van Juan de Graaf, gaat over hoe door de totstandkoming van de Afsluitdijk het tijdperk van de Zuiderzee en haar visserijleven teneinde komt. Aan de hand van de relatie tussen een visser en zijn zoon wordt getoond hoe een manier van leven in de dorpen en stadjes aan de Zuiderzee verloren gaat. Met de startsubsidie willen de makers onder andere de synopsis uitbouwen tot een volledig scenario. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar het ontwerp en de beweging van de personages en een botter, de traditionele Zuiderzeevissersboot. Ook wordt de vertellende en beeldende werking van het vormgevingsconcept uitgewerkt in een animatic. In deze fase werken regisseur Juan de Graaf, scenarist Jacqueline Epskamp en producent Nancy Fornoville van CinéTé nauw samen. Zij worden hierin geadviseerd door Peter Dorleijn, schipper en historicus en schrijver op het gebied van de oude Zuiderzeevisserij. Andere samenwerkingspartners van het project zijn Museum Spakenburg, Batavialand en het Zuiderzeemuseum.
4514ede236084e3aa1db38fe7b0bc57a.jpeg

Deelregeling Vormgeving AV productie

Tourist Trap

Family Affair Films, 2020

€11.000
'Tourist Trap' is een korte animatiefilm geschreven door Britt Snel en geregisseerd door Vera van Wolferen. In 'Tourist Trap' maken we kennis met Jeep en zijn zoektocht naar de unieke vakantielocatie; een paradijselijk eiland met ongerepte natuur en bijzondere tropische vogels. Met de film beoogt Family Affair Films massatoerisme en de onomkeerbare gevolgen op een absurdistische en humoristische wijze bloot te leggen. Bij de realisering van 'Tourist Trap' geeft Family Affair Films Van Wolferen de kans om haar eerste vrije werk te realiseren. Van Wolferen is bekend om haar papieren animaties. Voor de realisering van 'Tourist Trap' is gekozen voor een hybride animatievorm die vrij nieuw is binnen de animatiewereld. Dit maakt het productieproces een uitdaging, omdat de juiste balans tussen papieren stop motion animatie en digitale After Effects gevonden moet worden. Tijdens de realisering van de film zal Van Wolferen de creatieve vrijheid krijgen om met een professioneel team te experimenteren met de beoogde visuele stijl. Ze onderzoekt onder andere de mogelijkheden van het ontwerpen van verschillende sculpturen in kleur, omdat zij als vormgever normaliter met wit papier werkt. Daarnaast zal ze ook met animator Ruud Bakker uitzoeken hoe ze de sculpturen het beste tot leven kunnen wekken. Met de kennis die zij tijdens de realisering zal opdoen kan Van Wolferen haar positie binnen de animatie wereld versterken en zich onderscheiden van andere allround animatoren.
dwinglo.jpeg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Dwing-Lo

Amadou Studios, 2020

€7.500
'Dwing-Lo' is een korte animatiefilm van Amadou van Emden gebaseerd op het levensverhaal van zijn voorouders. Een groep gebrandmerkte slaven ontvlucht de plantage van de gebroeders Van Emden en sticht in de Surinaamse jungle een dorp. Als generaties later de zoon van het dorpshoofd kiest voor een leven in Nederland, ontkomt hij er niet aan de naam aan te nemen die zijn voorouders hebben verworpen, die van hun voormalige slavenhouders Van Emden. Het thema van de film is 'gedwongen identiteit', zoals die veroorzaakt werd door de slavernij en daarna werd doorgegeven via Nederlandse achternamen van veel Surinamers. Met het project wil Van Emden deelnemen aan de discussie over vrijheid en diversiteit, en bewustwording creëren over de achtergrond van Surinamers met Nederlandse achternamen. Amadou van Emden werkt voor 'Dwing-Lo' met traditionele getekende animatietechnieken. De startsubsidie wordt gebruikt voor de conceptfase van het project. Hierin zal Van Emden stijlonderzoek doen naar de animatiestijl, kleur en compositie en de karakters en wereld van de film ontwerpen. Ook maakt hij een opzet voor het verhaal van de korte film, in de vorm van een storyboard en een animatic.
loader

het fonds

subsidies

actueel