stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
009representatieveafbeelding.jpg

Regeling Internationalisering Evenement

Bangkok Design Week 2018 'The New-ist Vibes' - Here and There

Bora Hong, 2017

€60.600
In februari 2018 vindt de Bangkok Design Week (BKKDW) plaats. Ontwerper en curator Bora Hong organiseert binnen dit grootschalige evenement een programma rondom Nederlandse ontwerpers, waaronder Lucas Maassen, Marije Vogelzang en Studio Makkink & Bey. Zij geeft daarmee vervolg aan een vergelijkbaar programma dat ze in 2016 organiseerde op de Chiang Mai Design Week. Haar programma op de BKDW heeft als overkoepelend thema toerisme. Hong nodigt de ontwerpers uit om binnen dit thema projecten te ontwikkelen in Thailand. De resultaten zullen in de vorm van exposities, installaties, lezingen en workshops getoond worden tijdens de BKKDW. Het programma voorziet verder in netwerkbijeenkomsten, waarin de Nederlandse delegatie Thaise ontwerpers en potentiële Thaise opdrachtgevers kunnen ontmoeten. Hong werkt in het project onder meer samen met Thailand Creative & Design Center (organisator van BKKDW) en Wallpaper* Thailand.
009representatieveafbeelding.jpg

Regeling Internationalisering Evenement

Make City - Festival for Architecture and Urban Alternatives 2018

Make Shift, 2017

€35.640
In 2018 vindt de tweede editie van het internationaal festival 'Make City' plaats te Berlijn, met ondertitel 'Berlin Remixing'. Het festival brengt verschillende perspectieven vanuit architectuur, stedelijk ontwerp, makerscultuur, burgerinitiatieven en politiek samen, en wil op die manier reflecteren op hedendaagse vraagstukken op het gebied van stedelijke ontwikkeling. Bezoekers kunnen over een periode van 17 dagen terecht bij de conferentie, studio talks, guided tours en urban hubs. Een van de urban hubs, genaamd 'Stadtwerken', staat in het teken van de innovatieve Nederlandse ontwerppraktijk. Op basis van een door Het Nieuwe Instituut ondersteund bezoek aan Nederland is een selectie tot stand gekomen van Nederlandse deelnemers die in hun werk nauw aansluiten bij besproken thema's van het festival: Ontwerp en Circulaire Economie, Hergebruik en Stedelijke Vernieuwing, Burgerinitiatieven en Urban Governance. Hoofdpartner van het project is de Berlijnse senaat, waarnaast meer dan 90 partners zijn betrokken voor de financiering en invulling van het festival.
009representatieveafbeelding.jpg

Regeling Internationalisering Festival

Face Value - Transmediale 2018

Kulturprojekte Berlin, 2017

€8.000
Transmediale is een jaarlijks terugkerend mediakunstfestival dat in januari 2018 voor de 31ste keer plaatsvindt in Berlijn. Het thema van deze editie is Face Value. Volgens de organisatie worden zaken in het politieke discours tegenwoordig vooral gewaardeerd op wat ze aan de oppervlakte (lijken te) zijn, in plaats van wat ze zouden kunnen zijn of wat er zich achter het direct zichtbare bevindt. Het festival houdt deze eigentijdse houding kritisch tegen het licht. Tijdens de transmediale wordt aan de hand van onder andere lezingen, debatten, panelgesprekken, filmvertoningen en exposities omtrent mediakunst in al zijn verschillende verschijningsvormen verkend wat er achter face value van de dingen verscholen ligt. Binnen die verkenning wordt de waarde dat het werk van de deelnemers vertegenwoordigt bevraagd. De organisatie vraagt specifiek subsidie aan voor de festivaldeelname van Nederlandse en in Nederland gevestigde onderzoekers en (media)kunstenaars. Het gaat om Nana Adusei-Poku (panelgesprek), Florian Cramer (on-gemodereerd tweegesprek), Femke Herregraven (expositie en panelgesprek), Zachary Formwalt (filmvertoning), Johan van der Keuken (filmvertoning) en Belit Sağ (filmvertoning en Q&A).
009representatieveafbeelding.jpg

Regeling Internationalisering Tentoonstelling

Lightbox Installation by JODI at the Harvard Art Museums

Harvard Art Museums, 2017

€29.555
Kunstenaarscollectief JODI (Joan Heemskerk en Dirk Paesmans) presenteert in 2018 een nieuw interactief werk in de Lightbox Gallery van de Harvard Art Museums te Boston. Het betreft een software-based kunstinstallatie die gebruik maakt van gezichtsherkenning, het digitale archief van het museum en elementen uit het klassieke boter, kaas en eieren spel. Aan de hand van deze installatie zoekt het collectief de technische en conceptuele grenzen op van de rol van technologie in museumcollecties en –expositieruimtes. Aan de expositie is een randprogramma verbonden, waarin de vragen die de installatie opwerpt verder worden verkend. Het project richt zich in eerste instantie op een publiek van computerwetenschapsstudenten en creative coders binnen de Harvard- en MIT-gemeenschappen. Door een koppeling te maken met de grotendeels gelijktijdig lopende tentoonstelling 'Art in the Age of the Internet, 1989 to Today' van het Institute of Contemporary Art (ICA) Boston, verwacht de aanvrager daarnaast ook een breder kunstgeïnteresseerd publiek buiten de universiteit te bereiken.
ambioteresavandongenlightbynightweb.jpg

Regeling Internationalisering Tentoonstelling

Light by Night

Teresa van Dongen, 2017

€18.000
In het werk van ontwerpster Teresa van Dongen worden vaak natuurlijke of alternatieve vormen van energie gebruikt en vertaald naar lichtinstallaties. Het huidig project 'Light by Night' is een doorontwikkeling van haar laatste onderzoeksproject 'Spark of Life', een lamp die werkt op elektro-actieve bacteriën. In samenwerking met het onderzoekscentrum Centre of Microbial Ecology and Technology (CMET) aan de Universiteit Gent (België) heeft Van Dongen een techniek ontwikkeld waarbij een lamp een maand lang licht geeft, louter op basis van zouten, vitaminen, kraantjeswater en azijn. Met 'Light by Night' wil ze een nieuwe installatie ontwikkelen die wederom de mogelijkheden van de toegepaste techniek toont, maar gebruiksvriendelijker is, stabieler functioneert en meer licht geeft dan 'Spark of Life'. Van Dongen is benaderd door Centre Pompidou te Parijs om met dit werk deel te nemen aan een tentoonstelling in 2019. Hiermee wil ze haar eigen internationale netwerk uitbreiden en de Nederlandse ontwerpsector internationaal positioneren.
1.jpg

Regeling Internationalisering

See

The City Agency, 2017

€7.500
Met het project 'See: Visibility & Voice in the Creole City' analyseert editor en initiatiefnemer Zahira Asmal van The City cultuurhistorische en actuele kennis uit onder meer archieven van musea en maatschappelijke dialogen, en maakt deze breed beschikbaar. Zij richt zich daarbij op de sociaalmaatschappelijke gelijkheidsstrijd en representatie in de publieke ruimte van Kaapstad. Op basis van de ontsloten kennis beoogt de aanvrager, via de disciplines architectuur, stedenbouw, vormgeving, performance en digitale cultuur, nieuwe verhalen te vertellen voor in het collectieve geheugen. Zodoende wil zij de inwoners van Kaapstad stimuleren in hun beweging van een koloniaal verleden naar een inclusieve en veerkrachtige toekomst. The City werkt in het project toe naar een samenwerking waarin Nederlandse en Zuid-Afrikaanse ontwerpers en onderzoekers op gelijkwaardige wijze een langdurige en reflectieve co-creatie aangaan. De aanvrager stelt namelijk dat Nederland een grote invloed heeft gehad op de huidige ruimtelijke verschijningsvorm, sociale verhoudingen en cultuur van Kaapstad. The City vraagt een startsubsidie aan om expertmeetings te organiseren, nader archief- en stedenbouwkundig onderzoek te doen en de uitgangspunten van het project praktisch verder uit te werken tot een realiseerbaar plan. Het project moet uiteindelijk leiden tot een digitaal kennisplatform/blog, een symposium in Kaapstad, een publicatie getiteld I See You en ruimtelijke interventies op en rondom openbaarvervoersknooppunten, zoals bus- en treinstations. Met als doel de stedelingen een sterkere verbinding aan te laten gaan met hun dagelijkse omgeving. De samenwerkingspartners van The City zijn onder meer Bright/The Cloud Collective (NL), The Institute for Creative Arts (SA) en het Nationaal Museum Van Wereldculturen (NL).

Zahira Asmal over See:

The Mixed City
Cape Town has historically been a site of mixedness. Sometimes this mixing was voluntary; more usually it was contested. But, certainly, as peoples from around the world moved to – and through – the Cape over centuries, there was a blending of bodies, languages and cultures.

We can think of this process as 'creolisation', and of Cape Town of a true creole city. However, unlike, say, societies in Brazil, Capetonians have generally resisted exploring their hybridity. Urban spaces remain relatively regimented; the aesthetic is largely colonial. It is clear that not all the city's cultures are equally recognised, commemorated, and appreciated in its visual landscape. Given that more than 80% of the Cape's population is made up of people of colour, this is surprising. How has mixedness led only to fixedness?

See is an ambitious project. The aim is to make Cape Town's comprehensive history more accessible and visible while better understanding its spatial policies and cultural representations which inform the current condition.

This will initially mean working closely with governments, archivists, historians, museums, archaeologists, social justice organisations, and activist groups. Reflecting this research will require further collaboration. By involving artists, architects, urbanists, designers, and digital storytellers, See will attempt to bring cultural equity to Cape Town's built landscapes and public iconography.

The idea is to celebrate the complexities of mixed and diverse cultures, rather than maintain a fixed polarisation. Openness, rather than ostracisation. In a place like Cape Town, we should be comfortable navigating the complexities and the unknown – as far as identity and mixed ancestry is concerned. We should also embrace the opportunity to bring those at the edges of public life closer to the centre.

Introducing the See project
While focused on Cape Town, See will offer insights for global discussions on contested urban histories, equal representation in the memorialisation of history, and the construction of resilient postcolonial spaces and identities. The project will work with international cities and institutions, especially those that have challenges with contested urban histories and those that have successfully integrated representative symbols into their landscapes, literature and teachings.

The core intention, though, is to increase our knowledge of the contributions that various individuals and visionary groups have made to Cape Town's culture. See is aimed at wresting the city's creole spirit from apartheid's enduring spatial legacies.

The project is focused on three concurrent explorations: history, memory and making place. The ambition is to move scholarly information out of archives and museums; relocate liminal discussions to the public square; and look at the established anew.

Outputs include an interactive blog, a signature conference, ongoing local and international events, a visionary newspaper and a ground-breaking book, I See You.

A Visual Metaphor for See: Insight and Inspiration
The creative expression of See, elements of which are visible throughout the project, has been informed by Kintsugi. This is the Japanese art of mending broken pottery with lacquer dusted or mixed with powdered gold, silver or platinum. As an approach, it treats breakage and repair as part of the history of an object rather than something to disguise. Kintsugi literally means 'golden joinery'.

See more at See.
009representatieveafbeelding.jpg
009representatieveafbeelding.jpg

Regeling Internationalisering Startsubsidie

State of Unsettlement

A. Vaandrager, 2017

€7.500
Het project 'State of Unsettlement' is ontstaan naar aanleiding van de Brexit in 2016. Initiatiefnemers en ontwerpers Anne Vaandrager, Lisa Mandemaker en Judith van den Boom beogen met dit project een duurzaam netwerk van ontwerpers op te zetten tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het project is opgezet als een onderzoeks- en ontwikkelingstraject om als collectief vanuit de artistieke praktijk kritisch na te denken en te discussiëren over het politiek klimaat en de impact van design in tijden van Brexit, en verder te kijken dan louter de geografische scheiding tussen beide landen. Met een startsubsidie willen de initiatiefnemers in een eerste fase een workshop organiseren voor alle internationale deelnemers. De resultaten die uit dit voortraject komen, vormen de basis voor de tweede fase van het project waaronder tentoonstellingen op Dutch Design Week en London Design Festival. Betrokken samenwerkingspartners zijn ArtEZ, Manchester Metropolitan University en een reeks ontwerpers uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk.
009representatieveafbeelding.jpg

Regeling Internationalisering AV productie

Lived Objects (Electric Shadows)

Jason Hansma, 2017

€7.330
Met het project 'Lived Objects (Electric Shadows)' onderzoekt de Nederlands-Australische kunstenaar Jason Hansma aan de hand van historisch Chinees 'eggshell' porselein het idee van een proto-cinema scherm. In de context van een wereld die is gevuld met backlit-devices benadert hij het van achter belichte flinterdunne materiaal als een heroverweging van de verhouding tussen het analoge en het digitale domein. Concreet betreft het project de realisatie van een film waarin met extreme close-ups de eigenschappen van porseleinen objecten worden verkend en getoond. De objecten komen uit de collecties van instellingen als Museum Princessehof en het Laboratory for Ceramics Studies van de Universiteit Leiden. De film komt tot stand in samenwerking met de Nederlandse stichting Video Power. Op uitnodiging wordt de film op een glazen scherm vertoond in een expositieruimte van Videotage, een gerenommeerd instituut voor mediakunst in Hong Kong. Na deze expositie wordt de film ingestuurd bij ruim 30 internationale filmfestivals.
009representatieveafbeelding.jpg

Regeling Internationalisering Startsubsidie

Leren van Marokko

Crafts Council, 2017

€7.500
Crafts Council Nederland brengt onder de titel 'Leren van Marokko' een verkennend bezoek aan De Rif in Marokko om de mogelijkheden van een crafts exchange te onderzoeken. Uit vooronderzoek blijkt dat er in De Rif nog veel authentieke technieken bestaan op het gebied van keramiek, textiel, leer, hout- en metaalbewerking. De verkenning is bedoeld om de lokale vraag te inventariseren en de verbinding te leggen tussen de Marokkaanse traditie in ambacht en de Nederlandse ontwerpkracht. Naar aanleiding van het eerste bezoek aan Marokko zal er een concreet plan voor matchmaking ontwikkeld worden. ROSE Stories legt de verhalen over de ambachten vast en maakt die toegankelijk voor een groot publiek. Mina Abouzahra onderzoekt de mogelijkheden voor productie. Dutch Design Week 2019 wordt genoemd als eerste grote presentatieplek van de onderzoeksresultaten.
009representatieveafbeelding.jpg

Regeling Internationalisering Website / applicatie

Publication Studio Digital Environment

Publication Studio, 2017

€17.600
Publication Studio (PS) is een netwerk van elf onafhankelijke 'studio uitgeverijen' op vier continenten, die werken volgens de printing-on-demand benadering van publiceren. Publication Studio Rotterdam (PSR) is één van die uitgeverijen. PSR werd in 2015, met steun van Het Nieuwe Instituut, opgericht door Yin Yin Wong en Micha Zweifel. De studio is gespecialiseerd in het publiceren van boeken van kunstenaars en ontwerpers, en heeft de afgelopen jaren zijn productie sterk zien toenemen. Om betere digitale verbindingen en uitwisselingen aan te kunnen gaan met de internationale netwerkpartners en potentiële klanten, en zodoende ook de afzetmarkt van de publicaties te vergroten, wil PSR een nieuwe digitale omgeving ontwikkelen waarin tools zijn verwerkt die nu nog niet voorhanden zijn. Wong heeft zich naast de projectcoördinatie ook gebogen over het programma van eisen en het grafisch ontwerp van de digitale omgeving. Joost de Nooy van The Visual Theater codeert en programmeert de nieuwe digitale omgeving.
loader

het fonds

subsidies

actueel

duurzameeconomieenruimtelezingensept.gif
Eind september organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie twee lezingen in het kader van de Open Oproep Duurzame economie en ruimte. In de lezingen zoeken we de verdieping op omtrent de the... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader