stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
pomaceweb.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep 2 fase 2

Pomace: Learning Circularity from Olive

Random Works, Zeytince Association/ The Olive Academy in Karaburun, 2019

€50.000
'Pomace: Learning Circularity from Olive' is een ontwerpend onderzoek naar circulariteit binnen de traditionele unieke praktijk van olijfteelt in de regio Karaburun, Izmir. Het team beoogt meer bewustzijn te creëren voor circulair ontwerp, de link te versterken tussen stad en platteland en globale lessen uit deze intrinsiek circulaire praktijk te halen. Het team uit Nederland bestaat uit de architecten Serdar Aşut, Melis Baloğlu en Friso Gouwetor en industrieel ontwerper Iris Jönsthövel. Lokale partners zijn: Zeytince Association/ The Olive Academy in Karaburun, Gemeente Karaburun, Emre Gönlügür (Good Design Izmir), industrieel ontwerper Betül Hafizoğlu en documentaire makers Bilge Demirtas en Can Gündüz.

Na vooronderzoek, diverse workshops met de lokale gemeenschap en een publiek symposium, bestaat de vervolgfase uit het ontwikkelen van nieuwe bijproducten van pomace (het restmateriaal van de olijfteelt). Bijproducten die de olijfproducenten nu maken zijn zeep en brandstof, maar het team onderzoekt welke nieuwe bijproducten kunnen worden verworven binnen een duurzaam, circulair closed-loop systeem. Een eerste concept is een vliegenval van biologisch afbreekbaar compost. Het team constateerde dat de vliegen een groot probleem zijn binnen de olijfteelt en hiervoor veel plastic flessen worden gebruikt. De opgedane kennis en ervaring deelt het team middels een filmdocumentaire, een handboek en een online open-source platform. Het resultaat wordt gepresenteerd binnen het programma Good Design Izmir en op (een nader te bepalen) locatie in Nederland.
nomaosweb.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep 2 fase 2

What Do Landscapes Say? Speculating the Diversity of Landscapes and Identities

Nomaos, 2019

€50.000
Nomaos is een collectief van zes Russische en vier Nederlandse makers en ontwerpers die de diversiteit en relaties tussen landschappen en identiteiten in Rusland onderzoekt. Het interdisciplinaire team laat een speculatieve artistieke benadering van het landschap zien, als een alternatief op de conventionele benadering van exploitatie.

In de startfase deed het team vooronderzoek naar de stedelijke en sociale uitdagingen in Rusland en maakten de deelnemers een plan voor het maken van nieuw werk. In de vervolgfase ontwikkelen de deelnemers het werk en gaan zij op hun eigen manier in op de identiteit van een specifieke locatie in Rusland. De deelnemers en locaties zijn: Ksenia Kopalova (Kizji eiland), Mascha Kremer (Vyborg), Nataly Lakhtina (Kizji eiland), Nikolay Nikolaev (Yakutsk), Polina Veidenback (regio Moskou), Rachel Bacon (mijnen in Lomonosov of Mirny), Radha Smith (Sint-Petersburg), Vera Mennens (Curonian Spit National Park), Yue Mao (Vyborg en regio Moskou) en Maria Malkova (Mirny). Het resultaat zijn tien speculatieve narratieven van het Russische landschap in verschillende creatieve vormen, waaronder installaties, films, illustraties en creative writing. Het team brengt de resultaten samen in een publicatie, een tentoonstelling en tijdens interactieve evenementen in samenwerking met Strelka Magazine.
identityintypicalweb.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep 2 fase 2

Identity in Typical

Daria Naugolnova, Alexey Boev, 2019

€50.000
Architecten Alexey Boev en Daria Naugolnova (DVN Architect) onderzoeken alternatieven voor de verdwijning van de functie van veel cultuurpaleizen, die tijdens de Sovjet-Unie zijn gebouwd als sociaal-culturele voorziening in een wijk. Het team constateerde dat de paleizen die momenteel in gebruik zijn, alleen geschikt zijn voor kinderen en senioren. Door nieuwe functies toe te voegen, zoals co-working spaces, atelierruimtes en ruimtes voor educatieve programma's, ziet het team een kans om een bredere doelgroep te bereiken, participatie van cultuur en educatie te stimuleren en een economisch rendabel model voor de gebouwen te ontwikkelen.

In de startfase onderzocht het team de historie, mogelijkheden en uitdagingen van de paleizen. De vervolgfase bestaat uit: het ontwikkelen van een boek en website, een tentoonstelling en een prototype-ontwerp. Het boek toont foto's van 140 verschillende cultuurpaleizen, aangevuld met studieresultaten en interviews met lokale bewoners. Het resultaat presenteert het team ook in de vorm van een tentoonstelling in het Moscow Design Museum of bij The Union of Architects of Russia. Tot slot maakt het team een conceptontwerp voor het paleis in Voronezh. Overige partners zijn diverse lokale jongerencentra, Voronezh State Technical University, de cultuurafdeling van de Gemeente Voronezh en de Ural State University of Architecture en Art.
takingstockweb.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep 2 fase 2

Taking Stock

Mariam Elnozahy, Elke Uitentuis, Wouter Osterholt, 2019

€50.000
De makers Wouter Osterholt en Elke Uitentuis (NL) en curator Mariam Elnozahy (EG) faciliteren in 'Taking Stock' het proces van decentralisatie van Town House Gallery in Downtown Caïro. Recente economische en politieke verschuivingen in Caïro hebben een dusdanig effect op dit culturele instituut dat Town House Gallery zich niet meer in de huidige vorm in de stad kan voortzetten. Door alle materialen (het kapitaal) te verdelen onder de lokale gemeenschap en online te archiveren, beoogt het team kritisch te reflecteren op de betekenis van de organisatie op haar directe omgeving en de culturele scene, maar ook op de transitie die het kan ondergaan.

Dit plan is ontstaan uit de interviews en een survey onder lokale grassroots organisaties en de leden van Down Town Gallery. De activiteiten bestaan uit: het verder indexeren van alle objecten, een drie maanden durende publieke 'transitie manifestatie' en het ontwikkelen van een online platform en archief. De publieke manifestatie in de galerie, toont de geschiedenis van Town House Gallery en zal functioneren als een ruimte om verhalen en ideeën te delen. Het team organiseert hier kleine groepssessies waar gasten kunnen aangeven voor welke materialen en erfgoed van de Gallery zij zorg willen dragen. Het team presenteert de resultaten in de vorm van een online platform, met een launch event in Town House Gallery in Caïro en bij Onomatopee in Eindhoven.
ba7r.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep 2 fase 2

Papyrus and New Media

Abla el Bahrawy (Ba7R), 2019

€50.000
Architect en onderzoeker Abla el Bahrawy, Ba7R (EG/NL) doet in ´Papyrus and New Media´ ontwerpend onderzoek naar de huidige betekenis van papyrus voor de culturele identiteit in Egypte. Het doel is het creëren van meer bewustzijn over de waarde van dit lokale materiaal als cultureel product. Partners zijn: Megawra-Built Environment Collective (EG), Khatt Foundation (NL) en de Jan van Eyck Academie (NL).

In de startfase onderzocht El Bahrawy het verhaal en de ontwikkeling van papyrus middels interviews met de lokale gemeenschap van Qamoos, Sharkeyya en de Egyptische creatieve sector. Hieruit constateerde ze onder meer dat er vooral vrouwen en kinderen werken in de papyrus industrie en deze erg afhankelijk is van het toerisme. De vervolgfase bestaat uit: een experimenteel materiaalonderzoek en het ontwikkelen van een artistiek ontwerp en stripboek. In deze fase organiseert El Bahrawy drie materiaal-, teken- en druktechniek workshops. Hierna ontwerpt zij samen met ontwerper Engy Aly (EG), onderzoeker Amr El Komy (EG) en het Charles Nypels Lab van de Jan van Eyck Academie, artistiek werk in de vorm van 25 zeefdrukken op papyrus. Daarnaast ontwikkelt El Bahrawy een stripboek samen met een aantal jonge talentvolle Egyptische illustratoren: Aya Tarek, Andeel, Chef Makhloof & Migo Rollz, Mostafa Ahmed, Mohamed Salah of Nasser Junior. Khatt Foundation publiceert dit boek, met een eerste oplage van 1.000 stuks. Het team presenteert de resultaten bij Megawra in Caïro en in Nederland.
qanatweb.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep 2 fase 2

QANAT A Training for the Not Yet

LE18, Jeanne van Heeswijk, 2019

€50.000
'QANAT A training for the not yet' is een platform rondom de politiek en poëzie van water, in het kader van het onderzoek 'QANAT' van LE 18 (MA) en de training 'Preparing for the not yet' van Jeanne van Heeswijk (NL). Met de lokale gemeenschap in Marrakesh zoekt het team naar collectieve ideeën voor verbetering van de waterinfrastructuur in de stad, geïnspireerd op herinneringen en verlangens.

In de vervolgfase brengt een interdisciplinaire groep makers, ontwerpers, architecten en onderzoekers de lokale dynamiek in kaart en verzamelt gegevens via archiefonderzoek, interviews en het creëren van ontmoetingsruimtes voor diepgaande gesprekken. Het project focust zich in Marrakesh op de gebieden: Medina, Khettara ain taher, Palmeraie en Canal de Zaraba. Ook maakt het team een link met andere relevante gebieden binnen en buiten Marokko. Het project beoogt uiteindelijk een geïntegreerde waterinfrastructuur te ontwikkelen voor de stad en daarbuiten. Naast het onderzoek ontwikkelt het team een 'school' voor publieke programma's rondom water, een open archief, een serie publicaties en een web/radio platform. Het kernteam bestaat uit: Jeanne van Heeswijk, Francesca Masoera, Abdellah Hassak, Amine Lahrach, Edouard Sors, George Bajalia, Jerome Giller, Noureddine Ezzaraf, Rim Mejdi, Sara Frikech en Soumeya ait Ahmed. Partners zijn onder andere: Dar Bellarj Foundation, Dar al Ma'Mun, L'Ecole Superieure des Arts visuals de Marrakech en Kulte Gallery. Het project wordt in Nederland gepresenteerd bij Het Nieuwe Instituut en het platform BAK.
traditionmakingtoolweb.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep 2 fase 2

Tradition as a Making Tool

Space Crafters, Cross Change, 2019

€50.000
'Tradition as a Making Tool' is een ontwerpend onderzoek met een focus op het creëren van meer bewustzijn voor het belang van groene, openbare ruimtes voor de leefbaarheid en sociale cohesie in de stad Istanbul. Het project is een initiatief van ontwerper Tuğçe Akbulut, Cross Change (TR) en architect Jurgen ten Hoeve, Space Crafters (NL). In plaats van het bouwen van nieuwe gebouwen op de schaarse open ruimtes in de stad, laat het team alternatieven zien voor multifunctionele en gedeelde openbare ruimtes.

Na vooronderzoek, bestaat de vervolgfase uit het ontwerpen van 'Modular Mobile Parks'. Dit mobiele ontwerp dient als een tool om de dialoog over het vraagstuk te bevorderen. Het ontwerp heeft diverse functies en kan gebruikt worden voor onder andere trainingen, gezamenlijke diners en als moestuin. Daarnaast ontwikkelt het team een aanvullend educatief programma rondom voedselproductie en duurzaamheid voor de gebruikers van de openbare ruimte, kinderen en de gemeente en organiseert het team een festival om het begin en einde van het oogstseizoen te vieren. Ook ontwikkelt het team een video en gids met instructies voor het modular mobiele park en wordt het project samen met A-Lab in Amsterdam gepresenteerd. Partners zijn: Sokak Bizim Association (TR), Ara Learning Design Studio (TR), Kokopelli Sehirde (TR), Atlas Storytelling (TR), Çocuk Mekan (TR), İstanbul Metropolitan Municipality Art and Occupation Education Center (TR), Beşiktaş Municipality Karaoğlan Youth Center en Life Long Learning Center (TR), bureau STIPO (NL), Stichting Placemakers (NL) en A-Lab (NL).
knitwearlab.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep 2 fase 2

Inclusive regenerative fashion in Turkey

Knitwear Lab, Bersa Triko, Marmara University, 2019

€50.000
'Inclusive regenerative fashion in Turkey' is een ontwerpend onderzoek naar creatieve oplossingen voor de omvangrijke reststroom door de textielproductie in Turkse steden. Het kernteam bestaat uit Knitwear Lab (NL), breifabrikant Bersa Triko (TR), garenontwikkelaars Espima en Orsateks (TR) en de Textiel afdeling van de Marmara Universiteit (TR). Het team onderzoekt hoe zij restmaterialen van textielproductie kunnen regenereren tot een nieuw soort garen. Deze restmaterialen zijn nog schoon, omdat ze nog niet gebruikt of gewassen zijn, de vezels zijn dus nog sterk en lenen zich voor het ontwikkelen van een nieuw soort garen. Middels innovatieve breitechnieken kan deze garen worden gebruikt voor nieuwe modeproducten en ontwerpen. Het project vraagt ook aandacht voor het creëren van een inclusieve cultuur en werkomgeving in de mode-industrie.

Na vooronderzoek en het versterken van samenwerkingen, bestaat de vervolgfase uit: het verder ontwikkelen van de vezels, het testen van ontwerpprototypes en het presenteren van de definitieve ontwerpen. Ontwerpers van modemerken Daily Paper en Maison the Faux maken een capsule collectie met de nieuw ontwikkelde garen. Het project en deze creaties worden tijdens een bijeenkomst op het Nederlands Consulaat Generaal in Istanbul en op internationale mode- en ontwerpbeurzen gepresenteerd. Daarnaast organiseert het team workshops om de opgedane kennis en ervaring met mode- en textiel studenten en onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam en de Marmara Universiteit te delen. Het team zoekt ook naar Turkse ontwerpers die zij kunnen betrekken bij het proces en onderzoeken de mogelijkheid voor samenwerking met grote winkelketens.
noseatatthetablelogo1.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep 2 fase 2

No Seat At The Table

Minem Sezgin, Jasmijn de Nood, Rajab Eryigit, Bob Mollema, Erhan Muratoglu, Murat Otunc, 2019

€50.000
'No Seat At The Table' is een grafisch roman over de lokale effecten van gentrificatie op bewoners die benadeeld worden door dit proces in Turkse en Nederlandse steden. Het boek vertelt waargebeurde verhalen en ervaringen van bewoners uit verschillende wijken, vanuit het perspectief van een duif. Het kernteam bestaat uit schrijver/projectleider Minem Sezgin, illustratoren Jasmijn de Nood (NL), Rajab Eryigit (TR), Bob Mollema (NL) en Erhan Muratoglu (TR) en boekontwerper Murat Otunc (NL).

Na literatuuronderzoek en interviews met bewoners en onderzoekers op het gebied van stedelijke ontwikkeling en gentrificatie, heeft het team het verhaal aangescherpt en de eerste schetsen gemaakt. De vervolgfase bestaat uit: verdiepend veldonderzoek in de vier steden om het script verder te ontwikkelen, een team-residentie in Utrecht, het ontwikkelen en publiceren van het boek en een serie publieke activiteiten in de wijken. Het team richt zich op vier wijken waar het fenomeen van gentrificatie momenteel duidelijk voelbaar en zichtbaar is: Piyalepasa in Istanbul, Ismetpasa in Ankara, Kolenkitbuurt in Amsterdam en Kanaleneiland in Utrecht. Het boek heeft een eerste oplage van 100 stuks. Aanvullend worden presentaties, dialoogsessies en illustratieworkshops met kinderen georganiseerd. Partners zijn: het Nederlands Instituut in Turkije (TR), Bond Precaire Woonvormen (NL), architectenbureau Studyo 501 Mimarlik (TR), creatief collectief Zitlar Mecmuasi (TR), cultureel centra RAUM en de Voorkamer (NL), mediaplatform Bant. Mag. (TR) en drukkerij TOSAM (NL).
fridaymilkweb.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep 2 fase 2

Murmansk Prospekt

Stichting Sonic Acts, Friday Milk, 2019

€50.000
Stichting Sonic Acts (NL) en Friday Milk (RU) zetten samen Murmansk Prospekt op. Hierin vragen zij jonge, talentvolle Russische en Nederlandse makers nieuw werk te creëren waardoor bewoners en toekomstige generaties zich meer verbonden voelen met de identiteit van hun stad. De makers tonen middels digitale cultuur de verborgen verhalen en verloren identiteit van Murmansk, een afgelegen industriële stad in het Hoge Noorden.

In de startfase is een concreet plan opgesteld voor drie artistiek, speculatieve onderzoekslabs. In het 'Field Recording Laboratory', richten Sergey Kislov (RU), Sergey Kostyrko (RU), Marijn Verbiesen (NL) en Gert-Jan Prins (NL) zich op de onzichtbare kenmerken en het wijde palet aan geluiden in de stad. In het'VR/AR Laboratory', onderzoeken Philipp Guzeev (RU), Alex Timofeev (RU), Andreas Kühne (NL) en BJ Nilsen (NL) de interactie tussen de sterke traditie van straatkunst en de experimentele sounds scene in de stad. En in het 'Speculative Documentation Lab' focussen onder andere Katya Larina (RU) en Polina Medvedeva (NL) zich op oude stadsarchieven en het onthullen van nieuwe verhalen. De makers creëren drie nieuwe werken en presenteren de resultaten tijdens het Inversia Festival in Rusland en de Sonic Acts Academy in Nederland, in 2020. Daarnaast vormt dit project een start voor een onafhankelijk online Speculative Documentation Platform voor alternatieve verhalen uit het Hoge Noorden. Overige lokale partners: Murmansk College of Arts, Murmansk Regional Universal Scientific Library, Culture and Arts Committee of the Murmansk Region en Gallery of Industrial History in Petrozavodsk.
loader

het fonds

subsidies

actueel

scidenkjemee720ii.gif
Het Stimuleringsfonds organiseert in september drie bijeenkomsten voor makers en instellingen waarin we de contouren van ons nieuwe beleid voor 2021-2024 met het werkveld bespreken. De bijeenkomsten h... meer >
oorvt3.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept architecten, ontwerpers en makers uit om een voorstel in te dienen voor een onderzoek, experiment of ontwikkeling van nieuwe kennis in samenwerking met ... meer >
oolvdt.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt mbo-instellingen uit om samen met ontwerpers en met lokale partners te werken aan transitieopgaven en huisvestingsvragen voor toekomstbestendig beroeps... meer >
adviseursgezocht.png
Het Stimuleringsfonds zoekt adviseurs voor verschillende commissies. Het fonds ontvangt per jaar zo'n 2.000 aanvragen verdeeld over negen regelingen. Elke subsidieaanvraag wordt voorgelegd aan een ona... meer >
loader
loader
loader