stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
mersincitylab.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep fase 3

Mersin CityLab

Play the City, Mersin University, 2020

€20.000
In de vorige fase ontwikkelden Play the City (NL) en Mersin University (TR) samen met lokale partners city game sessies waarbij op een interactieve manier met verschillende stakeholders een geïntegreerd stedelijk transformatie plan is ontworpen voor twee deelgemeentes (Demirtas en Alsancak) rondom de Muftu River in de Turkse stad Mersin. De sessies richtten zich op vijf thema's: huisvesting, water, mobiliteit, stadslandbouw en lokale economie. Zo'n 200 deelnemers kwamen samen waaronder buurtorganisaties, ngo's, diverse gemeente-afdelingen, waterbedrijven, de architectenbond en experts op elk themagebied. Partners zijn onder meer Sokak Bizim Istanbul, Amsterdam Rainproof, Mediamatic en stadslab Buiksloterham.

In deze follow-up fase richt het team zich op het versterken van het nieuwe stadslab en het uitbreiden van de activiteiten. De activiteiten bestaan uit: 1) het organiseren van nieuwe game sessies in een andere deelgemeente, de snelgroeiende wijk Mezitli, met een focus op het stimuleren van participatie van vrouwen en migranten binnen de lokale economie, 2) het ontwikkelen van een nieuwe game sessie rondom duurzaam voedsel / slow food, 3) het opzetten van een overeenkomst met de grotere stadsgemeente Mersin voor implementatie van de plannen, 4) het publiceren van een boek over het oprichtingsproces van het Mersin Citylab en de tot nu toe behaalde resultaten. De publicatie toont voorbeelden uit zowel Mersin als Amsterdam en wordt geschreven door Turkse en Nederlandse experts en betrokkenen. De boeklancering beoogt het team tijdens We Make The City 2020 in Amsterdam en later in Turkije te organiseren.

Meer informatie over fase 2

Meer informatie over fase 1
harvestingoptimism.jpeg

Deelregeling Internationalisering Open oproep fase 3

Harvesting Optimism

IND [Inter.National.Design], 2020

€20.000
Harvesting Optimism is een film waarin de kennis en resultaten uit het onderzoeksproject Closing the Circle samenkomen en gedeeld worden met een breed publiek. In 'CLOSING THE CIRCLE' zijn nieuwe ontwerprichtlijnen ontwikkeld voor closed loop farming systems. In het project werken Arman Akdogan en Felix Madrazo – oprichters van IND, Inter.National.Design, samen met Turkse en Nederlandse onderzoekers, innovatieve boeren, ontwerpers en energie adviseurs.

In de deze follow-up fase maakt het team een korte documentaire waarin de thema's uit het ontwerpend onderzoek worden aangekaart, zoals innovatieve landbouwpraktijken, circulariteit, kunst, design en energietransitie. Zowel Turkse als Nederlandse experts zullen in de film aan het woord komen, waarbij zij op locatie – in Rotterdam, Erzincan, Almere, Istanbul en Bursa - vertellen over de experimenten die zij doen. Tevens zullen in de film een aantal hoogtepunten van de conferentie van Closing the Circle worden opgenomen. Het doel van de film is om nieuwe landbouwpraktijken in beeld te brengen die een positieve en drijvende kracht zijn. Nederlandse en Turkse landbouwpraktijken die verantwoord omgaan met het milieu, de stad, dierenwelzijn en duurzaam gebruik van grondstoffen. Voor de productie van de film nemen Onur Can Tepe (script writer), Gülfem Akdoğan (video editor) en Melis Eryiğit Samir (marketing & PR) deel aan het kernteam. Daarnaast krijgt het team advies van ervaren filmmakers, waaronder Jasper Goldman en Stefan Malešević.

Meer informatie fase 2

Meer informatie fase 1
index.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep fase 3

Tour de Turquie - a bicycle road show

Artgineering/ Novusens/ Sustainable Solutions, 2020

€20.000
In de vorige fase ontwikkelden Sustainable Solutions (NL), Artgineering (BE) en Novusens (TR) een integraal fietsmasterplan voor de Turkse stad Lüleburgaz. Het plan, in de vorm van een boek, laat zien hoe fietsen kan worden ingezet als een katalysator voor een meer duurzame, inclusieve en democratische stedelijke samenleving. Het plan vertrekt hierbij vanuit een holistische benadering van drie elementen: hardware, software en orgware.

In deze follow-up fase richt het team zich op verdere kennisdeling in andere Turkse steden, die meer willen investeren in fietsen. Het format is een 'Bicycle Road Show' campagne, waarbij het team in een week vier steden bezoekt: Istanbul (opening), Bursa, Eskisehir en tot slot Ankara. Tijdens de tour organiseert het team meetings, workshops en seminars met gemeentes en andere belanghebbenden. Hoewel veel steden in Turkije al zijn begonnen met fietsinvesteringen, bijvoorbeeld in bike sharing systems en het aanleggen van fietspaden, constateerde het team in de vorige fases dat er nog weinig kennis is over 'hoe' zij dit goed kunnen doen. De stad Lüleburgaz onderscheidt zich bovendien van andere steden, omdat de gemeente hier eerst investeerde in het creëren van een positieve perceptie rondom fietsen en niet meteen in de fysieke fietsinfrastructuur. Een nieuwe Turkse regelgeving stimuleert het investeren in fietsnetwerken en het team stelt daarom dat dit een goed momentum is om de opgedane kennis te verspreiden. De road show vindt plaats midden april 2020.

Meer informatie fase 2

Meer informatie fase 1
index1.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep fase 3

Realist_

Knitwear Lab, Bersa Triko, Marmara University, 2020

€20.000
In de vorige fase ontwikkelden Knitwear Lab (NL), breifabrikant Bersa Triko (TR) en de Textiel afdeling van de Marmara Universiteit (TR) een hoeden- en sjaal collectie met restmaterialen uit de textielindustrie voor het nieuwe merk 'Realist_'. Het team onderzoekt hoe zij deze schone, ongedragen restmaterialen kunnen regenereren tot nieuwe sterke garen die kunnen worden hergebruikt. Het team bezocht hiervoor het recycle gebied Uşak om meer kennis op te doen over de afvalproblematiek door de omvangrijke textielproductie in Turkse steden. Voor de lancering van de collectie, bij het Nederlands Consulaat-Generaal in Istanbul, presenteerde modehuis Maison the Faux een interactieve performance. Het doel van het project is het overtuigen van consumenten en de textielindustrie dat geregenereerde mode in Turkije mogelijk is.

In deze follow-up fase richt het team zich op twee doelstellingen: 1) kennisdeling met studenten en professionals in het modeveld en 2) verdiepend onderzoek en verbetering van het proces, zodat modeketens dit ook op grotere schaal kunnen implementeren. Het team ontwikkelt workshops voor Turkse en Nederlandse universiteiten, modemerken en retailers. Daarnaast onderzoekt Knitwear Lab samen met garen ontwikkelaars Haksa (TR) en Espima (TR) hoe zij de kwaliteit van de garen kunnen verbeteren en meer soorten restmaterialen, zoals ook van bedrukte en gebruikte stoffen, kunnen hergebruiken. Om het project op grote schaal te kunnen implementeren is namelijk een grote hoeveelheid restmateriaal nodig. Het team benadert in deze fase een aantal grote Turkse, Nederlandse en Duitse modeketens.

Meer informatie fase 2

Meer informatie fase 1
samarskyyardweb.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep fase 3

The Samarsky Yard

Schiemann Weyers Architects, 2020

€20.000
In de vorige fase deden Schiemann Weyers Architects en verschillende Russische en Nederlandse partners onderzoek naar de afbraak van het historisch erfgoed in het centrum van de postsocialistische stad Samara (de 'Wooden City' en de 'Samarsky Yard'). Het team beoogt in dit project de dialoog te stimuleren over de betekenis van dit erfgoed en de specifieke architectuur voor de identiteit van de stad. En om de kloof te overbruggen tussen burgers, activisten, ontwikkelaars en autoriteiten. Het team organiseerde een reeks meetings en ontwikkelde samen met grafisch ontwerper Joost Grootens een ontwerp voor een atlas waarin de verzamelde informatie op een toegankelijke en neutrale wijze kan worden gepresenteerd aan de verschillende stakeholders.

In deze follow-up fase richt het team zich op verdere kennisdeling en het publiceren van de atlas in de vorm van een boek. Hoewel het idee aanvankelijk was om de atlas alleen digitaal te presenteren, constateerde het team in de vorige fase dat een boek de kwaliteit en relevantie van de informatie zal bekrachtigen bij relevante stakeholders in Rusland. Het boek brengt in zo'n 400 pagina's, honderden kaarten, grafieken, typografieën, foto's, verhalen en interviews samen. Samenwerkingspartner is de Russische uitgeverij Tatlin Publishing House voor de productie en distributie. Het boek wordt zowel Engels- als Russischtalig uitgegeven. In mei 2020, organiseert het team een symposium in het House of Architects in Samara rondom het project en lanceert de eerste 1000 exemplaren van het boek.

Meer informatie fase 2

Meer informatie fase 1
index.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep fase 3

New Media Centre in Yekaterinburg

SVESMI HOLDING BV, 2020

€20.000
SVESMI (NL) werkt samen met de Municipal Association of Libraries (MAL), de cultuur afdeling van de gemeente Yekaterinburg en The July 16 Agency aan een nieuw type maatschappelijk centrum in de stad Yekaterinburg, Rusland. Het project bouwt voort op de fysieke structuur van gemeentelijke bibliotheken uit het socialistische welvaartssysteem, die tot op heden een sterke maatschappelijke rol en reputatie hebben. Het team stelt dat dit netwerk van bibliotheken aan vernieuwing toe is om beter aan te sluiten op de hedendaagse maatschappij. Het uiteindelijke doel van het project is om 'bibliotheek 17' binnen het netwerk van bibliotheken daadwerkelijk te transformeren tot een New Media Centre, naar schetsontwerp uit het onderzoek.

Deze follow-up fase zet het team in om draagvlak bij verschillende partijen te vergroten en verstevigen. Dit gebeurt onder andere door het culturele programma te verduurzamen middels een aantal bijzondere lezingen onder de titel 'Stars in the Library'. Het team zal actief de pers betrekken om het belang van en het gesprek over een strategische herbestemming van het bibliotheeksysteem aan te jagen en zodoende meer aandacht te genereren voor het project en de visie. Zo beoogt het team 2 strategisch gepubliceerde artikelen die het project in een internationale context plaatsen rondom de hedendaagse rol en betekenis van bibliotheken als ontmoetingsplekken. Parallel daaraan wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt in een Album, dit moet het laatste deel van de handleiding worden die in fase 2 is ontwikkeld. Dit wervende document zetten het team en de directies van MAL in om invloedrijke stakeholders te inspireren. Fase drie is dan ook tevens gericht op de lokale politiek, overheid en potentiële private financiers. Ten einde de mogelijkheden voor de realisatie van de transformatie van 'bibliotheek 17' in Yekaterinburg te vergroten.

Meer informatie fase 2

Meer informatie fase 1
connectingdeltasweb.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep fase 3

Connecting Deltas

Shift Works, Art of Co-creation, Nieuwplaatz, IceAlex en Abdalla Daif, 2020

€20.000
In de vorige fase zetten Art of Co-creation (NL), Shift Works (NL), Nieuwplaatz (NL), IceAlex innovation hub (EG) en Abdalla Daif (EG) een Urban Learning Lab en educatief programma op rondom de lokale watervraagstukken in de Egyptische Delta. Het team bracht zo'n 450 deelnemers samen, waaronder bewoners, boeren, ondernemers, water experts, onderzoekers, ingenieurs, ontwerpers en kunstenaars. Het doel van het project is het stimuleren van innovatieve, bottom-up oplossingen en het creëren van een lokale gemeenschap die adaptief en veerkrachtig kan omgaan met verschillende water bedreigingen. Bij het project zijn onder andere de TU Delft en Universiteit van Alexandrië betrokken als wetenschappelijk partners.

In deze follow-up fase richt het team zich op verdere kennisdeling en het opzetten van een duurzame samenwerking met de twee universiteiten. Het team organiseert een creatief workshopprogramma van een week, waarin één Nederlandse en vijf Egyptische ontwerpers de opgedane kennis en ervaringen vertalen naar een stripboek en posters/stickers. Daarnaast activeert het team voor een periode van 3 jaar de Connecting Delta's website met content zoals interviews met lokale opkomende initiatieven en wordt een maandelijkse nieuwsbrief gelanceerd met een focus op klimaatverandering en de effecten hiervan op de watercyclus in de Egyptische delta. Verder nodigt het team een associate professor, die het project in Egypte wil voortzetten, uit voor een bezoekersprogramma in Nederland en lezing aan de TU Delft.

Meer informatie fase 2

Meer informatie fase 1
index2.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep fase 3

The Tea of Social Ecology

Bureau LADA, CILAS, Beit Yakan, 2020

€20.000
The Tea of Social Ecology is een follow up van het project Labbanah Gardens in de historische wijk El Labbanah in Islamitisch Caïro. Het project richtte zich op vier ruimtelijke interventies, gekoppeld aan cultureel programma over sociale ecologie, energieproductie en levend erfgoed. Het project vindt plaats in een binnentuin in Beit Yakan.

In deze follow-up fase bundelt en visualiseert het team alle observaties gedurende het project, de spanningen rondom vast- en erfgoed en de druk op de openbare ruimte in een online publicatie. Deze bestaat uit (straat)fotografie, mapping van routes en alledaagse objecten en gebruiken, waardoor een gids ontstaat met een narratief van de wijk onder de titel 'accidental Living heritage Guide'. De digitale publicatie bevat tevens reflectieve essays over dekolonisatie van erfgoed en over levend erfgoed. Van de publicatie worden 40 exemplaren in hard copy gedrukt. Daarnaast worden 2 publieke evenementen georganiseerd: _ CILAS's tea seminar en the Tree Storytelling Event. Waarbij met grassroot organisaties gesproken wordt over verschillende methoden van omgang met levend erfgoed, specifiek over Fatimid, unesco's meest dichtbevolkte erfgoedlocatie.

Meer informatie fase 2

Meer informatie fase 1
index3.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep fase 3

PLAY CITY

Network of Research and Architecture (NoRA), 2020

€20.000
Network of Research and Architecture (NoRA) richt zich samen met Marokkaanse partners op het transformeren van verlaten en verwaarloosde openbare ruimtes in de stad Rabat tot productieve plekken. Het team richt zich op de kleine ruimtes, in het hart van woongemeenschappen waar bewoners gemakkelijk naar toe kunnen. In de vorige fase beoogde het team een realisatie van een pilotproject op een van de onderzocht locaties Yacoub El Mansour. Hiervoor is een ontwerp gemaakt voor een installatie in de openbare ruimte met als doel deze ook daadwerkelijk te bouwen.

Deze follow-up fase bestaat dan ook uit een missie om de Wali en andere besluit makers te ontmoeten, te inspireren en te overtuigen om vervolgens de benodigde vergunningen en autorisatie te verkrijgen om het project te realiseren. Het team ontwikkelt een tweetalig gedrukt Manifest (Arabisch / Engels) waarin de resultaten van het ontwerpend onderzoek en de reflectie hierop wordt gedeeld. Daarnaast creëert het team een digitaal platform dat een link legt met het Manifest en extra digitale media bevat, zoals een reeks time-lapse van openbare ruimtes en video-opnames van een rondetafel met kunstenaars, culturele organisaties en schrijvers. Tot slot, bouwt het team drie mock-ups van tijdelijke installaties voor één tot drie locaties om te laten zien wat goedkope en snelle interventies kunnen betekenen in de openbare ruimte. Deze worden samen met het Manifesto tijdens een cultureel festival in Rabat gepresenteerd.

Meer informatie fase 2

Meer informatie fase 1
index4.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep fase 3

Landscape of care: A handbook for urban design

Slow Research Lab, 2020

€20.000
In de vorige fase ontwikkelden Slow Matter (NL) en architect Salima Naji (MA) samen met lokale partners het culturele programma 'Learning With Tiznit'. Het doel van het programma is het verweven van de relatie met water, inheemse planten en vergeten lokale materialen met het bewustzijn van de inwoners van Tiznit. Tijdens workshops ontworpen het team en deelnemers uit de brede lokale gemeenschap een serie 'softscapes': interventies die nieuw leven blazen in vergeten of verwaarloosde publieke ruimtes door het gebruik van lokale materialen en verhalen. Het team focuste zich op het gebied rondom Tiznit's originele waterbron (Ain Aqdim) en de groene oasis (Targua). Tastbare resultaten zijn: een water observatorium en inheemse plantenkwekerij, een educatief programma voor kinderen en volwassenen en een aantal voorbeelden om met (niet)organische afvalmaterialen in dit gebied te experimenteren. Het team ontwierp een A2 fold-out en organiseerde een publiek evenement in Tiznit om de resultaten te presenteren.

In deze follow-up fase, ligt de focus op kennisdeling en communicatie door het ontwikkelen van de digitale publicatie 'LANDSCAPE Of CARE: A handbook for urban design engagement'. De inhoud bestaat uit essays geschreven door Marokkaanse en Nederlandse partners en een poëtische selectie van het ontwikkelde beeldmateriaal. De publicatie is een tool voor stedenbouwkundigen/ontwerpers en gaat in op de verschillende manieren van 'slow research', waaronder: verdiepend luisteren, het open staan voor anderen en het creëren van een verbintenis met de mensen en de plek. Uitgeverij Valiz is betrokken als partner en werkt mee aan de redactie, het grafisch ontwerp en copy-editing. Na deze publicatie, werken Slow Matter en Valiz verder aan een breder boek rondom dit thema.

Meer informatie fase 2

Meer informatie fase 1
loader

het fonds

subsidies

actueel