stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Tentoonstelling

Familie

Stedelijk Museum Schiedam, 2019

€5.000
'Familie' is een tentoonstelling vol kunstwerken en cultuurhistorische voorwerpen die het begrip familie onderzoeken aan de hand van de thema's geboorte, opgroeien, huwelijk, afscheid en rituelen. De tentoonstelling zet aan tot nadenken over het begrip familie, hoe het begrip in de loop van de tijd is veranderd en hoe intieme en complexe relaties van invloed zijn op ons leven. De tentoonstelling biedt ook gelegenheid om familie en andere mensen te ontmoeten. Gedurende de loop van de tentoonstelling voert stadsgezelschap De Stokerij de voorstelling 'Familie Tragedies' op. De samenwerking van het museum met de Historische Vereniging krijgt een vervolg in de vorm van een tentoonstelling over familiebedrijven en een gezamenlijk onderzoek naar Schiedamse, historische familieverhalen. Ook andere, lokale partijen worden betrokken om de Schiedammer families in brede zin te stimuleren om elkaar op te zoeken, zoals Stichting Vluchtelingenwerk en Zorggroep Frankeland. Ontwerper Manon van Hoeckel is gevraagd onderzoek te verrichten en een project op te zetten om diverse, Schiedamse families met elkaar in contact te brengen. Ook kunstenaar/ontwerper Arne Hendriks en historicus/socioloog Irma Thoen zijn bij de tentoonstelling betrokken. De tentoonstelling vindt plaats van 13 oktober 2018 tot en met 6 januari 2019.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Tentoonstelling

Fashion Statements

Amsterdam Museum, 2019

€30.000
Het Amsterdam Museum presenteert Fashion Statements, een tentoonstelling met randprogramma over mode, identiteit en statements van vroeger en nu. Het museum stelt dat mode onlosmakelijk is verbonden aan het begrip identiteit, aan het construeren of reconstrueren ervan, en dat dat een verschijnsel van alle tijden is. In deze tentoonstelling wordt deze thematiek door gastcurator Marian Duff voor het voetlicht gebracht door hedendaagse mode en historische kostuums bij elkaar te brengen, van street wear tot en met high end fashion. De tentoonstelling onderzoekt verbanden en parallellen en biedt nieuwe inzichten en inspiratie. Hoogtepunten uit de eigen kostuumcollectie, waarmee ooit statements werden gemaakt, worden getoond. Acht eigentijdse modeontwerpers worden uitgenodigd om te reflecteren op de mode-statements van toen en om te tonen hoe deze uitingen in hun eigen ontwerppraktijk een rol spelen. Daarnaast lichten ze in korte films toe hoe hun werk zich verhoudt tot de historische stukken. De acht ontwerpers zijn Ninamounah, Virgil Abloh, Edson Sabajo & Guillaume Schmidt, Karim Adduchi, Rushemy Botter & Lisi Herrebrugh en Bas Kosters. Kennis- en communityplatform Modemuze is als partner betrokken bij het Modelab, dat onderdeel uitmaakt van de tentoonstelling. Community voor creatieve talenten in mode en kunst MAFB is betrokken bij de programmering tijdens de opening en bij de evenementen met de ontwerpers. De tentoonstelling is vanaf 18 april tot en met september 2019 te zien.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

uncover

Beau Bertens, 2019

€7.500
Binnen het onderzoek 'uncover' gaat grafisch ontwerper Beau Bertens in samenwerking met modeontwerper Anouk Beckers op zoek naar de waarde van het boek binnen beide disciplines. Beckers neemt vraagstukken uit de modewereld als uitgangspunt om haar eigen praktijk en werkmethodiek te bevragen en systeemdenken te doorbreken. Wat is de toekomst van zowel het boek als het kledingstuk? Door het onderzoek multidisciplinair te benaderen verwachten Bertens en Beckers dat er inzichten ontstaan voor beide vakgebieden op basis van actuele ontwikkelingen. Aan de hand van verschillende thema's gaat het duo op experimentele wijze op zoek naar een nieuwe digitale presentatievorm. Gedurende het onderzoek vinden gesprekken met experts uit de praktijk plaats die verdieping bieden. Tevens wordt archiefonderzoek gedaan naar bestaande kennis op het onderzoeksgebied. Dit onderzoek dient als startfase voor een publicatie over het werk van Anouk Beckers.
placeholder.gif

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Atelier x Eva Roefs: A Textile Research

Atelier.Today, 2019

€7.500
Atelier.Today (Lotte van Dijk) ontwikkelt nieuwe textielontwerpen waarvoor zij een nieuwe weefmethode onderzoekt om dunnere stofkwaliteiten en een breder scala aan kleuren te kunnen weven. Voor dit onderzoek zet zij de startsubsidie is. Hieraan werkt zij samen met fotograaf Eva Roefs om een serie beelden te ontwikkelen die zowel de 'fast' als 'slow' fashion zichtbaar en voelbaar maken. Deze beelden worden in het textielontwerp verweven en uiteindelijk als drieluik in een kunstinstallatie gepresenteerd in het TextielLab Tilburg. Met het project beoogt Atelier Today naast haar artistieke ontwikkeling bij te dragen aan nieuwe weefmethodes en het archief van kleurkaarten.
placeholder.gif

Deelregeling Vormgeving Onderzoek

3D kledingproductie met nieuwe biobased materialen

Karin Vlug, 2019

€23.700
Karin Vlug werkt samen met NEFFA (Aniela Hoitink) samen aan een interdisciplinair research-through-design project waarvoor zij een 3D productiemethode ontwikkelt voor biologisch afbreekbaar textiel die NEFFA ontwikkelt uit onder andere bio-plastic, ramievezels, boombast algen, kristallen en mycelium. Deze nieuwe materialen en productiemethoden bieden nieuwe ontwerpmogelijkheden, zoals naadloze ontwerpen en een grote vormvrijheid. In haar onderzoek ontwikkelt Vlug een aantal mallen die bekleed worden met biobased materialen om kledingstukken van diverse stofkwaliteiten te maken. Hiermee test ze verschillende opties en brengt ze in kaart wat de mogelijkheden en beperkingen zijn voor ontwerpers en producenten als ze met biobased materialen in 3D vlakken werken. Tussentijds organiseert zij werksessies met mallenbouwers (Ronald Schinkelshoek en Optimal), producenten (ITA Aken, Demcon en Clint Ederveen) en ontwerpers (Alexander van Slobbe, Bas Froon en Vera de Pont) om te reflecteren op resultaten en concrete ontwerpregels en productiemethodes te definiëren. Het integreren en onderzoeken van een nieuwe esthetiek staat daarin ook centraal om de kans van de innovatie te vergroten en werkelijk bij te dragen aan de problemen in de mode-industrie. Het project dient dan ook bij te dragen aan de trasformatie van fast naar smart fashion, waarbij kleding wordt gemaakt in het 3-dimensionale vlak van biologische afbreekbaar textiel.
008representatieveafbeeldingresize.jpg

Deelregeling Vormgeving Onderzoek

004 Evolution

Ninamounah, 2019

€30.000
'004 Evolution' is de vierde collectie van modeontwerper Ninamounah, bestaande uit twintig looks die worden gepresenteerd tijdens Paris Fashion Week. Voor de collectie laat de ontwerper zich inspireren door het snijvlak van mode/kleding en biologie. Ze presenteert haar collectie als een 'organisme' dat eigen karakteristieken heeft en zich aanpast aan omgevingen. Dit bewerkstelt zij door afwijkende combinaties in materiaalgebruik: van hergebruikte restpartijen tot motorpakken en korsetten. De presentatie vindt plaats in de vorm van een installatie in Palais de Tokyo in Parijs. In de totstandkoming wordt samengewerkt met beeldhouwer Anton Karlsson, kunstenaar Nikki Hock en choreograaf Ryan Chappell.
08representatiefbeeldtouchbase300dpi.jpg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

Touch Base

Carambolas Films, 2019

€7.500
Udo Prinsen (Carambolas Films) werkt aan een online publicatie en tentoonstelling getiteld 'Touch base', een serie analoge opnames in samenwerking met wetenschapsstations in het Noordpoolgebied waarin langere tijd wordt vastgelegd in één beeld. Door innovaties van oude camera obscura en panoramatechnieken te onderzoeken en te delen wil Prinsen een brug slaan tussen mens, wetenschap, kunst en design. Het project is een volgende fase in een langer lopend artistiek onderzoek van Prinsen waarin hij crossovers zoekt naar de wetenschap rondom het poolgebied. Deze fase van het project betreft het ontsluiten van de resultaten. Hiervoor werkt Prinsen onder andere samen met NWO, de International Arctic Science Committee, Universiteit Groningen en Arctisch Centrum Groningen.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Onderzoek

Gutenberg III

Tine van Wel, 2019

€7.000
Ontwerper Tine van Wel ontwikkelt 'Gutenberg III': een digitale handleiding voor digitaal boekontwerp. De ontwerper stelt dat (jonge) mensen steeds minder lezen. Daarbij stelt Van Wel dat de overgang van papieren boeken naar e-readers, die tien jaar geleden is ingezet, nog geen grote vlucht heeft genomen. Zij ziet een oplossing in het verbeteren van het ontwerp van digitale publicaties en ontwikkelt daarvoor een handleiding. Tine van Wel stelt dat met het gebruik van deze handleiding er meer uniformiteit in het boekontwerp komt en dat hierdoor het aanbod volgens Van Wel beter verzameld en ontsloten kan worden, bijvoorbeeld conform bekende modellen als Netflix voor films. Van Wel vraagt een startsubsidie aan om vooronderzoek te doen in de vorm van bronnenonderzoek, interviews en het uitwerken van de onderzoeksopzet.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Onderzoek

AMID

Mette Sterre, 2019

€22.850
AMID is een artistiek onderzoek van Mette Sterre in samenwerking met choreograaf Chrysanthi Badeka, kunstenaars Erato Tzavara en Eliza Zoroga en danser Valia Papachristou, naar de (mogelijke) invloed van maskers en kostuums op de menselijke beweging binnen dramaturgie en choreografie. In het project wordt de relatie tussen mens en kostuum bevraagd en wordt hier een nieuwe relatie tussen gezocht. Het onderzoek wordt uitgevoerd tijdens een aantal residencies in Nederland en Griekenland. De uitkomst van het onderzoek is een multimediale dansperformance die in verschillende landen zal worden getoond.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Tentoonstelling

De stoplap, een oefening in los en vast (werktitel)

Sanne van de Goor, 2019

€4.000
Grafisch ontwerper Sanne van de Goor heeft een grote fascinatie en bewondering voor stoplappen, oefenlappen waarop meisjes (tussen de 13 en 15 jaar) tussen de zeventiende en twintigste eeuw leerden om te stoppen en verbindingen te maken. De stoplap was voor meisjes, en met name wezen, een belangrijk middel om hun toekomst zeker te stellen. Met de stoplap kon een meisje haar vakbekwaamheid tonen en geld verdienen als linnenstopster. Sanne van de Goor onderzoekt stoplappen, die gebruikt werden om te oefenen en waaruit zowel perfecties als imperfecties spreken, en maakt een eigentijdse vertaling van de stoplappen in print waarin gaten zijn opgenomen. De grafische prints worden gezeefdrukt op grote banen stof. Daarnaast gebruikt Sanne van de Goor de stoplappen ook om het gesprek aan te gaan met een huidige generatie meisjes over zelfstandigheid, eigenheid, perfectie en imperfectie. In de gesprekken die ze met hen voert laat ze hen tegelijk de gaten in de gezeefdrukte prints opvullen met potlood en stift. De gesprekken worden als geluidsdocument opgenomen. Het geluidsdocument, de stoplappen en de prints vormen de basis voor een installatie die in de zomer van 2019 in het BPD, het voormalige Burgerweeshuis in Amsterdam, te zien zullen zijn. Het project wordt ook gedocumenteerd in gedrukte vorm. Met dit project beoogt Sanne van de Goor een ode te brengen aan de stoplappen en diverse aspecten uit haar ontwerppraktijk zoals print, educatie, interactiviteit en ruimtelijkheid te laten samenkomen.
loader

het fonds

subsidies

actueel

tipstipstips.png
Talent is er om ontplooid te worden. Dat vraagt onder meer om tijd, concentratie en ruimte voor experiment. Om deze ruimte mogelijk te maken biedt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie werkbeurzen... meer >
vacaturestaftalentontwikkelingfeb2019.png
Talentontwikkeling is een van de speerpunten van het fonds. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunt jaarlijks een selectie talentvolle ontwerpers en makers in de professionalisering en o... meer >
loader
loader
loader