stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
civicarchitects.jpg

Regeling Architectuur Startsubsidie

Scenes for new dialogues

Civic Architects, 2021

€7.500
'Scenes for new dialogues' is een ontwerpend onderzoek van Civic Architects naar het vernieuwen van typologieën voor gebouwen en openbare ruimtes voor politiek debat. Hierbij gaat het om ruimtes waarin de gespreksverhouding tussen burgers onderling en tussen burgers en politiek op een nieuwe manier worden vormgegeven. In dit onderzoek zal de focus liggen op het schaalniveau tussen architectuur en interieur. Hierin staan de micro-architectonische principes die de context van een debat of gesprek faciliteren en bepalen centraal, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van kennis uit de omgevingspsychologie. Deze aanvraag betreft de startfase van het project, waarmee het referentiekader wordt verbreed middels een aantal expertsessies en een casestudy. Deze dienen als verkenning van verschillende alternatieve voorbeelden van 'mise-en-scenes' voor publieke dialoog over de hele wereld en door de geschiedenis. De startfase wordt gebruikt voor het verbreden van het netwerk, het verder formuleren van het hoofdonderzoek en het samenstellen van een werkboek. Voor het hoofdonderzoek wil Civic Architects de opgedane casestudy-kennis verder uitdiepen en een aantal debatsimulaties opzetten en analyseren. Dit vormt de input voor het ontwerpen van een serie nieuwe typologische prototypes voor publiek politiek debat. De prototypes worden verbeeld in een serie doorsnedemaquettes die gezamenlijk met het complete werkboek door het land kunnen reizen.
atelierlfmcweb.jpg

LFMC

Atelier LFMC, 2021

€110.000
De interdisciplinaire groep creatieven LFCM zet zich als collectief in voor een inclusieve creatieve industrie. In 2021 zal het collectief zich manifesteren als organisatie en toewerken naar een aantal activiteiten en presentaties. In dit programma kunnen gevestigde en beginnende makers zich ontwikkelen en vormen. Onderbelichte en ondervertegenwoordigde makers kunnen creëren zonder filter of 'tone polishing' en zonder zich aan te passen aan een dominante cultuur. Het jaarprogramma Atelier LFMC gaat bestaan uit een onlineplatform en offlineproducties. Atelier LFMC gaat verder bouwen op vier pilaren: community building, duurzame samenwerkingen, radicale (kansen)gelijkheid en kwaliteit en authenticiteit. Voor het jaarprogramma zal LFMC onder andere samenwerken met OSCAM, het museale platform voor kunst, mode, design, vakmanschap en ontwikkeling in Amsterdam.
awake.jpeg

Symphony of the Unheard

(A)WAKE, 2021

€110.000
In het jaarprogramma van (A)WAKE gaat de organisatie zich ontwikkelen tot cultureel instituut dat de nieuwe geluiden van het Midden-Oosten en Noord-Afrika en haar diaspora vertegenwoordigt. Lokale gemeenschappen en het universele discours kunnen hier samenkomen en representatie, self-awareness en ondersteuning staan centraal. Om tot een gelijkwaardige uitwisseling in intellect, middelen en netwerk te komen tussen het Midden-Oosten en Noord-Afrika en het westen wordt het emancipatorische potentieel van de digitale wereld onderzocht. (A)WAKE wil het domein van digitale cultuur eigen maken door het experiment aan te gaan en door te bouwen aan representatie en infrastructuur. Ook wil het 'counter-narratives' presenteren op Euro-Amerikaanse gecentreerde ideeën. Hiermee wil (A)WAKE bijdragen aan de dekolonisatie van design en bouwen aan een meerjarig residentieprogramma dat bijdraagt aan professionalisering, talentontwikkeling en infrastructuur.
newurbancollective.jpeg

DSGN-IN: Ontwerpkritiek vanuit Grassroots en Dekoloniale Perspectieve

New Urban collective en The Black Archives, 2021

€110.000
'DSGN-IN: Ontwerpkritiek vanuit grassroots en dekoloniale perspectieven' is een open call waarin ontwerpers worden uitgenodigd vernieuwende ontwerpkritieken en -methodieken te ontwikkelen vanuit een dekoloniaal en intersectioneel perspectief. Door de reproductie van sociale ongelijkheid tegen het licht te houden, beoogt The Black Archives progressieve sociale verandering te stimuleren. Het project DSGN-IN bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft de expositie 'Facing Blackness', waarbij drie geselecteerde ontwerpers aan de hand van de verborgen geschiedenis van de anti-Zwarte Piet- en antiracismebeweging ontwerpend onderzoek doen naar koloniale beeldvorming. Op basis van het onderzoek maken de ontwerpers nieuw werk en organiseren ze een expositie bij The Black Archives in Amsterdam Oost. Het tweede deel, 'Bijlmer Dossier', is gericht op de gebiedsontwikkeling en gentrificatie van Amsterdam Zuidoost. Drie ontwerpers worden uitgenodigd ontwerpend onderzoek te doen naar uitsluitingsmechanismen binnen de gebiedsontwikkeling in Amsterdam Zuidoost en aan de hand van dit onderzoek alternatieve perspectieven ontwikkelen. De uitkomsten van dit traject worden verzameld in een memorandum. Tijdens de onderzoeksperiode worden zes ontwerpers ondersteund door artistiek adviseur Serana Angelista en ruimtelijke adviseur Wouter Pocornie (26H).
teachingdesignconversationscontinued.jpg

Teaching Design CONVERSATIONS continued ...

Teaching Design, 2021

€16.845
In het project 'Teaching Design CONVERSATIONS continued ...' doen Judith Leijdekkers en Lisa Baumgarten onderzoek naar de rol van ontwerponderwijs in het reproduceren van discriminerende structuren zoals seksisme, racisme en classisme. Via een serie gesprekken met docenten, studenten en alumni onderzoeken Leijdekkers en Baumgarten hoe en in welke mate onderdrukkende structuren ontwerponderwijs beïnvloeden. Ze richten zich tijdens dit onderzoek in eerste instantie op het Nederlandse ontwerponderwijs. Daarnaast gaan ze op zoek naar observaties en ervaringen van personen die op zoek zijn, of werken aan alternatieve structuren en verhalen. Het onderzoek kan gezien worden als een eerste stap in een langlopend onderzoek, met als doel om uiteindelijk tot een collectieve nieuwe benadering van ontwerponderwijs te komen. De 28 gesprekken zullen worden verdiept en worden gedeeld via een digitaal platform.
bijlmerparktheaterfotowiasporanweb.jpg

Wiaspora Proverbs: Visual Mixtapes of Truth

Bijlmer Parktheater, 2021

€96.280
In het project 'Wiaspora Proverbs: Visual Mixtapes of Truth' gaan Simone Zeefuik en Richard Kofi in het Bijlmer Parktheater een serie podcasts opnemen. De door Zeefuik en Kofi gelanceerde term 'wiaspora' is een samensmelting van de woorden 'wi', wat in verschillende Afro-caribische talen 'wij' betekent, en 'diaspora'. Het vat samen wat in deze serie gesprekken centraal staat: het samenbrengen en zijn van Afro-Nederlandse makers, onderzoekers, docenten, maatschappelijk werkers, schrijvers en andere opiniemakers. Samen gaan zij in gesprek over de representatie van de Afro-Nederlandse gemeenschap in culturele musea en instituten, de publieke ruimte, populaire cultuur en films. De gesprekken centreren zich zowel rond materieel als immaterieel erfgoed. Zeefuik en Kofi beogen met het project in 2021 uit te groeien tot een platform voor kunstkritiek en culturele productie. Het programma zal ontwikkeld en uitgevoerd worden vanuit het Bijlmer Parktheater.
anneligtenberg.jpeg

#YOUTOO?

Anne Ligtenberg, 2021

€30.000
Met het project '#YOUTOO?' onderzoeken ontwerpers Anne Ligtenberg en Mats Horbach samen met Blauwe Maan en ervaringsdeskundigen manieren om stille slachtoffers van seksueel geweld in onveilige thuissituaties te bereiken. Waar, wanneer en hoe kunnen zij geholpen worden om uit hun isolement te komen? In de eerste fase is middels co-creatieve ontwerpsessies gezocht naar specifieke aanspreekmomenten en interventies om deze doelgroep te bereiken, zodat zij zich gehoord voelen en hulp kunnen krijgen. In de tweede fase willen de ontwerpers samen met Blauwe Maan de kunde van hulpverleners vergroten om seksueel misbruik bespreekbaar te maken. Hiervoor zetten zij de collectieve kennis van slachtoffers, ervaren hulpverleners en andere ervaringsdeskundigen in. Er wordt een online platform gebouwd, dat uitgroeit tot een catalogus van adviezen, tips en ervaringen die alle hulpverleners kunnen helpen. Het doel is hiermee de drempel te verlagen voor slachtoffers van seksueel misbruik om hulp te kunnen krijgen. Voor dit project ontving de aanvrager in de eerste fase € 9950.
maku.jpeg

Māku – wearable voor langdurig medicijnonderzoek

Ann.ID, 2021

€30.000
Met het project 'Māku' beoogt ontwerpstudio Ann.ID patiënten met een chronische spierziekte centraal te zetten gedurende langdurig medicijnonderzoek. Samen met Yumen Bionics en Samenwerkende Spierfondsen combineert Ann.ID mode en 'smart health' in een 'wearable' die niet alleen data verzamelt voor wetenschappelijk onderzoek, maar deze waardevolle gegevens ook terugkoppelt aan de patiënt. Zorg en onderzoek zijn zo op afstand mogelijk. In de eerste fase is de huidige situatie van medicijnonderzoek in kaart gebracht, en onderzocht hoe de wearable kan aansluiten bij de identiteit van de patiënt en welk inzicht in de data relevant is. In de tweede fase worden verschillende prototypes gemaakt van de wearable en data-applicatie om deze met patiënten te valideren, en wordt onderzocht welke stappen er nodig zijn voor de doorontwikkeling naar een medisch hulpmiddel. Voor dit project ontving de aanvrager in de eerste fase € 10.000.
margreetnaaikrans.jpeg

De Naaikrans

Feministische Handwerk Partij, 2021

€26.535
'De Naaikrans' is een serie van vijf bijeenkomsten, waarin jonge vrouwen én solidaire mannen enthousiast worden gemaakt voor de praktische vaardigheden van handwerken en repareren. Tegelijkertijd leren en spreken deelnemers met elkaar over feminisme. Voor dit project gaat De Feministische Handwerk Partij een samenwerking aan met Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Samen verbinden zij de ambachtelijke en artistieke aspecten van handwerken met de onderbelichte geschiedenis van vrouwen en actuele maatschappelijke vraagstukken, zoals gendergelijkheid en onderwaardering van zorgtaken. Parallel aan de publieksactiviteiten loopt een onderzoeksproject over de betekenis van het vaandel als drager van handwerktechnieken in de emancipatiestrijd van vrouwen, waarbij er een nieuw vaandel wordt ontworpen. Voor dit project ontving de aanvrager in de eerste fase een budget van € 5552.
sjaaklangenberg.jpeg

De kleinkijk academie

Sjaak Langenberg en Rosé de Beer, 2021

€30.000
In samenwerking met gehandicaptenzorgorganisatie Severinus ontwerpen social designers Sjaak Langenberg en Rosé de Beer een nieuwe leerlijn met de intentie deze in fases te integreren in de opleiding van zorgmedewerkers. Als start van deze leerlijn ontwikkelen zes ontwerpers en kunstenaars uit verschillende disciplines nieuw (cultureel) aanbod op de woningen voor cliënten met een ernstige verstandelijke en meervoudige beperking. Manon van Hoeckel, Cécile Espinasse, Feiko Beckers, Cathalijne Smulders, Tilburg Cowboys en Joris van Midde doen dit vanuit het perspectief van - en in samenwerking met - de begeleiders op de woningen. De transformatie van de alledaagse gang van zaken op de woningen, en de (verborgen) talenten van medewerkers zijn belangrijke uitgangspunten in dit traject. Zo kan het wassen van ramen uitgroeien tot een interessant schouwspel voor cliënten en een mentale carwash voor begeleiders, werpt food design een ander perspectief op pragmatische eetmomenten en kan iets wat misgaat in een omgeving waar alles gericht is op veiligheid juist leiden tot slapstick en vermaak, én reflectie op zaken die anders onbesproken blijven. Omdat de zorg voor cliënten veel tijd vraagt is de integratie van culturele beleving in alledaagse activiteiten een uitkomst. De begeleiders krijgen nieuwe tools in handen die niet meer tijd vragen, maar wel meer wederzijdse beleving opleveren voor de cliënt en de begeleider. Om een topdown lesstructuur te voorkomen en nieuwe vormen van overdracht te ontwikkelen werken de ontwerpers niet vanuit één format. De ene ontwerper gaat undercover als glazenwasser, de andere ontwerper nestelt zich tijdelijk in de keuken van een woning als artist-in-residence, de derde beschouwt de woning als een theatersetting. Voor dit project ontving de aanvrager in de eerste fase € 10.000.
loader

het fonds

subsidies

actueel

openstaandevacatures.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft per direct drie posities beschikbaar in de functie van:... meer >
sciregelingexperimentwebsite.gif
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie opent op 1 februari een nieuwe subsidieregeling, gericht op kleinschalig experiment-gedreven onderzoek binnen de creatieve industrie: de Regeling Experiment.W... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader