stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
stimuleringsfondsftgafwaagdef.jpg

Up close & personal

Gortemaker Algra Feenstra architects & Waag, 2019
Hoe gaat onze zorg er in de toekomst uitzien? Wat wordt de rol van het ziekenhuis? Welke zorg wordt naar de wijk en naar huis verplaatst? Hoe creëer je daar ruimte voor? Gaat alles straks digitaal? Deze kijkdozen bieden een blik op hoe het zou kunnen gaan. Zes mensen, zes verhalen. Hoor hoe zij hun gezondheid ervaren en hoe zij de toekomst zien. Up close & personal verbeeldt de verschillende scenario's die uit dit ontwerpend onderzoek zijn voortgekomen.
enzoperesdemooistemot.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

De Mooiste Mot

Enzo Pérès-Labourdette, 2019

€7.500
'De mooiste mot' is een prentenboek over het opgroeien als LGBTQ-kind. Aan de hand van het personage van een grijze nachtvlinder (die zich kleurrijk voelt), worden verschillende thema's rondom LGBTQ besproken, zoals zelfacceptatie, identiteitsvorming en diversiteit in de samenleving. Volgens Pérès-Labourdette zijn er weinig tot geen kinderboeken die het opgroeien als queer-kind vanuit het perspectief van het kind zelf benaderen. Hier wil hij met 'De mooiste mot' verandering in brengen. Voor de promotie van het boek zal Pérès-Labourdette experimenteren met verschillende uitingen, zoals het organiseren van een expositie waarin de bezoeker zich in de wereld van 'De mooiste mot' kan wanen, en het betrekken van drag-performers in voorleesmomenten. De startsubsidie zal worden ingezet om een storyboard te ontwikkelen, onderzoek te doen naar de promotionele uitingen en de juiste partners te vinden voor het vervolgtraject.
centraalmuseumafainadejong.jpg

Deelregeling Vormgeving Tentoonstelling

Afaina de Jong en De Tranen van Eros

Centraal Museum, 2019

€15.000
Van 14 februari t/m 24 mei 2020 presenteert het Centraal Museum in De Stallen de tentoonstelling 'De tranen van Eros: Moesman, Surrealisme en de Seksen.' Vertrekpunt van deze tentoonstelling is de surrealistische obsessie met vrouwen en seks. Een belangrijk deel van de tentoonstelling is gewijd aan vrouwelijke surrealistische kunstenaars die lange tijd zijn ondervertegenwoordigd en overschaduwd door hun mannelijke tijdgenoten. Het museum heeft Afaina de Jong (studio AFARAI) benaderd om het tentoonstellingsontwerp voor deze tentoonstelling te maken. De Jong streeft in haar ontwerpen steeds naar het representeren van mensen en culturele bewegingen die van oudsher niet gerepresenteerd worden in architecturale vormgeving. Het creëren van het tentoonstellingsontwerp voor deze tentoonstelling geeft De Jong de mogelijkheid om het onderzoek en experiment ten aanzien van deze representatie verder uit te werken en aan te scherpen. Het artistieke onderzoek richt zich op de representatie van vrouwen, het voyeurisme van de kijker en de lichamelijke beleving van kunst. Door middel van het gebruik van andersoortige vormen en kleuren wil De Jong een meer inclusieve ervaring van de ruimte bewerkstelligen. Daarnaast zullen met architectonische interventies een soort 'schakelmomenten' gecreëerd worden die nieuwe of onverwachte perspectieven bieden op de tentoongestelde werken.
lyndseyhousdenibi360a.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

IBI 360º

Lyndsey Housden, 2019

€7.500
Lyndsey Housden initieert het project 'IBI 360o' waarmee ze onderzoekt of de menselijke ervaring van lichaam en gezondheid uitgedrukt kan worden door middel van ontwerp. Het project komt voort uit eigen ervaringen met de chronische ziekte multiple sclerose die niet door iedereen gelijk ervaren wordt. Het verschil en de tegenstelling tussen medische diagnose en eigen beleving van de ziekte, ofwel tussen 'medische body image' en 'inner body image', wil zij verder onderzoeken en in kaart brengen. Met 'IBO 360' beoogt ze een nieuw format te ontwikkelen om de 'inner body image' te documenteren. De startsubsidie wordt ingezet om een prototype met softrobots te ontwikkelen, die tools gebruikt uit de dansdiscipline en meditatie om de 'inner body' ervaring te vertalen naar kinetische, tastbare, organische en non-organische vormen. Daarnaast werkt ze aan drie publieke presentaties, co-creatie sessie met stakeholders en MS-patiënten, video- en fotodocumentatie, een academische publicatie en een nieuw ontwerpvoorstel. Bij het onderzoek zijn wetenschappers en hedendaagse dansers betrokken. Concrete projectpartners zijn: Soft Robotic Matter Group van AMOLF en ICK Amsterdam, The Grey Space in the Middle en Design Research Group van de Koninkrijke Academie Beeldende Kunst in Den Haag.
seezeejohnswoodhouse.jpg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

John's Woodhouse

Seezee, 2019

€14.250
Illustrator Sytse van der Zee ontwikkelt de beeldroman 'John's Woodhouse'. Het verhaal gaat over John Wood die verdwijnt en zijn dood ensceneert voor zijn nabestaanden, vanwege zijn verlangen om de reacties van zijn nabestaanden en erfgenamen te aanschouwen. Het verhaal wordt verteld in de vorm van brieven, sms-berichten, kaarten, flarden dialoog en beelden. Een groot deel van de beeldroman is tekstloos en er is een wisselwerking tussen tekstlezen en beeldlezen. Volgens Sytse van der Zee is dat niet erg gebruikelijk binnen volwassen literatuur, terwijl in kinderprentenboeken een wisselwerking tussen tekst en beeld meer geaccepteerd is. Uit de behoefte om volwassenen eenzelfde lees- en kijkervaring te bieden is 'John's Woodhouse' ontstaan. Eerder ontving Sytse van der Zee een startsubsidie voor de ontwikkeling van het boek//het manuscript. Deze publicatiesubsidie wordt ingezet om het boekontwerp te verfijnen in samenwerking met Ernst Bernson en uit te geven bij Uitgeverij Hoogland & van Klaveren.
stefanglerumflyingcars.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Flying Cars

Stefan Glerum, 2019

€7.500
Illustrator Stefan Glerum vraagt een startsubsidie aan voor het ontwikkelen van een modulair systeem van 'collectibles'. Met vernieuwing en creativiteit bij het ontwikkelen van verzamelobjecten van pop/nerd-cultuur wil hij een brug slaan tussen deze cultuur en ontwerp. Hij wil onderzoeken hoe zijn illustraties van vliegende auto's in retro-futuristische stijl vertaald kunnen worden naar 3D-objecten. Hierbij is het streven handmatig prototypes te realiseren waarin het handschrift van de illustrator behouden blijft. De artistieke vernieuwing van het project zit onder andere in het idee om van het samenstellen van een object een interactief proces te maken. Stefan Glerum wil onderzoeken hoe een website of app als interactieve configurator kan dienen, en welke technische expertise hiervoor nodig is. Daarnaast wordt de startsubsidie gebruikt om te verkennen hoe een promotionele animatie en postercampagne het project kan ondersteunen.
doggerconceptsfeelscape.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Feelscape

doggerconcepts, 2019

€7.500
Ontwerper Simon Dogger werkt met 'Feelscape' aan een vertaling van visuele 2D-kunstcollecties in voelbare objecten. Via voellandschappen wil hij door middel van materiaalgebruik, vormgeving en positionering het objectieve en subjectieve verhaal van kunstwerken verbeelden. In combinatie met een audiobeschrijving kan een blinde of slechtziende bezoeker zo het werk en zijn context beeldend waarnemen. Hierbij is het doel ook de verdieping, intentie en identiteit van de kunstenaar door te geven. Met deze interpretaties van kunstwerken krijgen blinden en slechtzienden kwalitatieve toegang tot een museum. De startsubsidie wordt ingezet om met een validatieonderzoek te testen of bezoekers met Feelscape een verrijkt en verdiept beeld krijgen van een collectie. Ook worden samenwerkingspartners en co-financiers gezocht voor de verdere implementatie.
dariabiryukovageoslate.jpg

Deelregeling Vormgeving Productontwikkeling

Geo Slate

Daria Biryukova, 2019

€15.000
Voor het project 'Geo Slate' onderzoekt Daria Biryukova van Studio Mixtura hoe een duurzame versie van traditionele leien dakpannen gemaakt kan worden met duurzaam materiaal, innovatieve productie- en montagetechnieken. Zij stelt dat leien dakpannen eeuwenlang gebruikt zijn voor monumentale panden in Nederland vanwege goede kwaliteiten, maar dat de productie weinig duurzaam en verantwoord is. Het onderzoek is geïnitieerd tijdens het SlotLAB waar Daria Biryukova in samenwerking met architecten dakbedekking en leidakpannen heeft onderzocht als onderdeel van ontwerpvoorstellen voor herbouw van Slot Schaesberg in Landgraaf. Met dit vervolgonderzoek wil zij werken aan een prototype en nieuwe materialen verkennen, die op basis van bestaande afvalstromen worden verworven. Naast het materiaalonderzoek werkt Daria Biryukova aan een modulair tegelsysteem dat materiaalverlies reduceert tijdens de montage. De conceptontwikkeling en de eerste materiaalproeven en schaalmodellen zijn door het SlotLAB gefinancierd. De subsidie wordt ingezet om het onderzoek samen met experts te vertalen naar een 1:1 schaal prototype en een proof of concept. Aan het project werkt Studio Mixtura met partners als Lei Import en SQAPE, die beide bijdragen met zowel expertise als materiaal voor het onderzoek. Met het project wordt beoogd om bij te dragen aan experiment en crossover tussen vormgeving, architectuur en wetenschap.
stduiogabrielamahlerinfrastructuresforob.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Infrastructures for Objection

Studio Gabriel .A. Maher, 2019

€7.500
Infrastructures for Objection' is een samenwerkingsproject tussen Studio Gabriel A. Maher en ontwerper Roberto Perez Gayo, dat hedendaagse (media) technologieën voor productie van gender en seksuele identiteit in de openbare ruimte onder de loep neemt en dat alternatieven wil bieden. De startsubsidie wordt ingezet voor het ontwikkelen en ontwerpen van een 'Critical Space for Performance of Research'. Het project is tweeledig: enerzijds betreft het analyse, visualisatie en materialisatie van mediasystemen die identiteiten op het gebied van gender in de openbare ruimte produceren; anderzijds wordt ruimte gecreëerd voor analyse en reflectie waarin multidisciplinaire experts en een breed publiek kunnen participeren. Naast de creatie van een 'Critical Space for the Performance of Research' worden de volgende concrete resultaten beoogd: een performatieve methodologie voor ontwerpend onderzoek, kritische data visualisatie, een publicatie in samenwerking met XYX Lab van Routledge. Hieraan werkt het duo samen met mediakunstenaar en coder Jason Haenich, omgevingspsycholoog Dr. Adeola Enigbokan, spatial researcher en cultural theorist Dr. David Hammers, politicoloog Daniel Urey, architect en onderzoeker Timothy Moore, kunstenaar, architect en activist Joy Mariama Smith en socioloog Elena Ponzoni.
studiomazurmemoryofthesea.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Memory of the Sea

Studio Mazur, 2019

€7.514
Ontwerper Agnieszka Mazur (Studio Mazur) onderzoekt hoe het Zeeuwse landschap en de identiteit kunnen worden vastgelegd aan de hand van lokale materialen en technieken. Ze beoogt hiermee het verhaal te kunnen vertellen over deze regio, dat deels gevormd wordt door de aanwezigheid van de zee en deels geschapen is door de mens. Hiervoor legt ze een verzameling aan van materialen, technieken, vormen en andere, lokale bronnen om te onderzoeken welke kwaliteiten en betekenis ze bezitten en die dat verhaal kunnen uitdragen. Agnieszka Mazur maakt een visueel essay dat als basis dient voor verder onderzoek. Ze werkt hiervoor samen met koks/restauranthouders Erik de Mönnink en Carlos Blankers (restaurant De Swarte Ruiter), oesterkweker De Oesterij, keramiekstudio Zand, zeewierdeskundige Jan Kruijsse en andere plaatselijke ambachtslieden en partijen.
loader

het fonds

subsidies

actueel

allesis.jpg
In de tweede ronde van de subsidieregeling Upstream: Music x Design zijn projecten gehonoreerd van eenmansband Spinvis en technoproducer Albert van Abbe. De regeling richt zich op innovatieve toepassi... meer >
ooprofontwerppraktijkaug2019.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie geeft een impuls aan de praktijkverdieping en professionalisering van ontwerpers en ontwerpstudio's binnen het vakgebied vormgeving. Ontwerpers en studio's ku... meer >
loader
loader
loader