stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
008representatieveafbeeldingkl.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Goed Genoeg: Burn-out Dagboek

Studio Pupil Coöperatie U.A., 2019

€7.500
Studio Pupil vertaalt het persoonlijke stripverhaal ‘Burn-out Dagboek’ van Maaike Haartjes naar animatie. Het team, bestaande uit producent Tünde Vollenbroek, animatieregisseur Dario van Vree en animatie-ontwerper Iris Frankhuizen beogen op deze manier het thema in zowel persoonlijke als professionele sfeer beter bespreekbaar te maken en een breder publiek te bereiken. De strip wordt vertaald naar een animatieserie voor online publicatie, een animatiefilm voor televisie en een interactief geanimeerd werk. In de startfase onderzoeken zij de vormtaal en het verhaal van het cross-media werk. Hierbij kijken zij naar de volgende aspecten: de inhoudelijke betekenis van het materiaalgebruik; het combineren van de minimalistische en gedetailleerde stijl; het omzetten van tekst naar visuele metaforen; het samenvoegen van een aantal verhaallijnen/personages; het gebruik van de dagboek als stijlvorm; het balanceren van de positieve en negatieve ervaringen en de karakteranimatiestijl. Studio Pupil ontwikkelt in deze fase ook een methode voor (visuele) brainstormsessies tussen stripmaker en animatiemakers en benadert (film)scriptschrijvers, co-financiers en Nederlandse en internationale platforms. Maaike Hartjes is zelf als creatief adviseur betrokken tijdens het gehele ontwikkelingsproces.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Sites of Miscommunication: Phase 1, Exploratory Practices of Re-inscription

NEVES ALVES, 2018

€7.500
Het project ‘Sites of Miscommunication: Phase 1, Exploratory Practices of Re-inscription’ is een eerste verkenning van Barbara Neves Alves naar de politieke overtuigingen en communicatie rondom koloniale monumenten. De focus ligt op communication design en nieuwe ontwerpmogelijkheden voor onderwerpen als migratie en discriminatie. De eerste verkenning, waarvoor de startsubsidie wordt ingezet, betreft een theoretisch onderzoek naar onder andere postkoloniale studies, een interventie en speculatief ontwerpworkshop in de publieke ruimte rondom een monument in Porto. Daarnaast wordt ook een analyse en kritische reflectie in de vorm van een essay gepresenteerd in Amsterdam. Dit biedt tevens input voor de verdere ontwikkeling van het project. Met het project beoogt Barbara Neves Alves een theoretische en praktische bijdrage te leveren in het kader van dekolonisatie. Het project is ook een middel om een hybride vorm te vinden voor haar practice-based onderzoek, dat bestaat uit een combinatie van design, theorie en politiek. Aan het project werken mee: Daniel Silva van Oficina do Escultor, Galeria Maus Hábitos, Faculty of Fine Arts in Porto, San Seriffe en Black Archives in Amsterdam.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

De Big One

Daniel van Nes, 2018

€7.500
Daniel van Nes schept zijn eigen visuele universum in 'De Big One', een Nederlandstalige, theatrale voorstelling. Hij verzorgt alle visuele aspecten, zoals het podium, de tekeningen, de animaties, de projecties, de kostuums en het decor en combineert verschillende disciplines tot een totaalbeleving. Muziek en teksten zijn samengesteld door Filip Noorman en worden uitgevoerd door het gezelschap 'Flip en de Noormannen'. Naast de voorstelling verschijnt ook een geïllustreerd boek met CD. De titel 'De Big One' verwijst naar ontwrichting van het evenwicht.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Productontwikkeling

ORBIT - the animated short film

T. S. Martin, 2018

€14.910
Tess Martin werkt aan een korte film (6 minuten) en interactieve installatie getiteld ‘Orbit’, waarin de relatie tussen de mensheid en de zon centraal staat. Zij is gefascineerd door de invloed van de zon op het leven, terwijl zij vindt dat er weinig aandacht en waardering is voor de zon. De film bestaat uit een serie tekeningen die middels de draaischijven en -tafels een animatie vormen. Tijdens het filmen wordt het effect van licht op het oogknipperen nagebootst door de film frame rate, terwijl in de installatie een stroboscoop hiervoor wordt ingezet. Door verschillende technieken in te zetten en tekeningen, film en installatie te combineren binnen een project, beoogt Tess Martin een brug te slaan tussen kunst, film en animatie. In de totstandkoming werkt Martin samen met cinematograaf Matija Pekic en componist Jason Staczek. Voor de eerste fase van het project ontving Martin reeds ondersteuning. De huidige aanvraag is gericht op de uitvoering en (post-)productie.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Productontwikkeling

Pilar

ilLuster, 2018

€20.000
‘Pilar’ is een korte, handgeschilderde animatiefilm over een jonge vrouw die een keuze moet maken tussen persoonlijke vrijheid of gedeelde veiligheid, en daarbij haar ware aard leert accepteren. De animatiefilm wordt geschreven, geregisseerd en geanimeerd door Diana van Houten, Janis Joy Epping en Yngwie Boley. De productie en distributie is in de handen van ilLuster Films. Met deze film beogen de makers hun stijl en techniek verder te ontwikkelen, te verfijnen en te ontsluiten in een poëtische vertelling. Het project dient een bijzondere, innovatieve en kwalitatief hoogwaardige film op te leveren die bijdraagt aan talentontwikkeling en positionering van de makers binnen de creatieve sector. Projectpartners zijn Nederlands Filmfonds, Vlaams Audiovisueel Fonds, SND Distribution, EYE en Klik! distributie.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

May 25th if now October 1st

Studio Bardhi Haliti, 2018

€13.352
‘May 25 is now October 1’ is een publicatie geïnitieerd door Studio Bardhi Haliti over de socio-politieke veranderingen in Kosovo van 1976 tot heden. In de publicatie staan de sportactiviteiten die sinds 1976 plaatsvinden in zeven sporthallen in Kosovo centraal. Deze sportactiviteiten worden gedocumenteerd en ontsloten aan de hand van het archief dat de ontwerpstudio heeft opgebouwd met honderden afbeeldingen uit gevonden bronnen. De beelden worden op experimentele wijze met repetitieve elementen en verschillende technieken, zoals zoom-ins, collages en cuts, vormgegeven en met elkaar in verband gebracht, zodat er een interactie ontstaat. Daarnaast wordt het beeldend materiaal aangevuld met begeleidende teksten van gastschrijvers, onder wie criticus Owen Hatherley en kunstenaar/schrijver Hans-Christian Dany. Als adviseurs zijn Charles Esche (directeur Van Abbemuseum) en Nick Aikens (hoofdcurator) bij het project betrokken. Met de publicatie beoogt de ontwerpstudio de multifunctionele waarde van de community space te onthullen en te reflecteren op grotere socio-politieke en culturele ontwikkelingen. Voor publicatie en distributie is uitgever Sternberg Press betrokken. De lancering vindt plaats tijdens publieke evenementen bij verschillende Nederlandse culturele organisaties.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

Help Yourself: The Rise of Self-Design

Valiz, 2018

€18.413
'Help Yourself' is de eerste publicatie over 'self-design', van auteurs Mieke Gerritzen en Geert Lovink. Wie ben je, wie wil je zijn en wat moet je daarvoor doen? Dat zijn de vragen we onszelf vaak stellen, niet omdat we dat willen, maar omdat de samenleving het van ons verwacht, zo stelt Valiz. 'Help Yourself' is enerzijds een kritische beschouwing over het succesvolle zelfhulpboekengenre met bijbehorende workshops, waarbij mensen worden gestimuleerd zichzelf te veranderen om vervolgens gelukkiger, mooier of rijker te worden. Anderzijds is het boek een reactie op de technologische ontwikkelingen die de maakbaarheid van de perfecte mens faciliteren. Help Yourself overkoepelt de vele domeinen die vallen onder het verschijnsel zelfhulp, waaronder werk, schoonheid, gezondheid, geluk en succes, maar ook zelfredzaamheid en ons zelfbeeld. De auteurs introduceren uiteindelijk het begrip 'self-design'; het ontwerpen van je eigen ik. De aanvraag is bedoeld als bijdrage aan het onderzoek en de realisering van de publicatie. Help Yourself is een reflectie op de wereld van de zelfhulp in de vorm van een licht-ironisch (zelfhulp)boek. De publicatie verschijnt in een oplage van 3.000 stuks.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

De dag waarop de draak verdween

Annemarie van Haeringen, 2018

€18.800
Illustrator Annemarie van Haeringen ontwikkelt een prentenboek met experimentele tekeningen, gebaseerd op een verhaal over een man die gek is van draken maar nog nooit een echte heeft gezien. De doelgroep zijn kinderen vanaf 4 jaar en hun (groot)ouders. Het verhaal kan gezien worden als een metafoor voor deze tijd; we zitten allemaal op internet en kunnen een virtueel leven lijden, maar zien weinig van wat er echt om ons heen gebeurt. Om dit gegeven kracht bij te zetten wordt het hele boek 'gebict', met ballpoint getekend. Het Bic-blauw moet een mysterieuze en verstilde sfeer oproepen, passend bij het verhaal. De illustrator hoopt jonge lezers te inspireren om ook een pen te pakken en tot nieuwe ervaringen te komen. Daarnaast beoogt Van Haeringen met dit project haar eigen artistieke en professionele ontwikkeling te stimuleren. Het boek wordt uitgegeven door uitgeverij Leopold. Er wordt tevens een lesbrief en een workshop voor kinderen ontwikkeld.
008representatieveafbeeldingkl.jpg

Deelregeling Vormgeving Tentoonstelling

Verhalen over Afro-Amerikaanse Bevrijders in Nederland

Stichting LovingDay.nl, 2018

€8.602
´Verhalen over Afro-Amerikaanse Bevrijders in Nederland´ is een samenwerkingsproject geïnitieerd door Stichting LovingDay.nl, waarin de verdwenen geschiedenis van Afro-Amerikaanse soldaten bij de Bevrijding van Nederland centraal staat. Het project vertelt het liefdesverhaal van een zwarte soldaat en een Nederlands meisje en de zoektocht van hun kleinkind naar haar afkomst. Het vormt een eerste kennismaking met zwarte geallieerde soldaten in Nederland, en beoogt deze bevrijdingsgeschiedenis een plek te geven in het collectieve geheugen en in het onderwijs over de Tweede Wereldoorlog. Het project sluit ook aan bij de 75ste herdenking van de Tweede Wereldoorlog in 2019 en 2020. Het project krijgt vorm door middel van een graphic novel en een reizende tentoonstelling. Als curatoren van de tentoonstelling Drs. Wiel Lenders van Nationaal Bevrijdingsmuseum, Peter Snellens en Fons Dejong van Theater aan het Vrijthof en Dr. Erik Somers van NIOD betrokken. Aan de tentoonstelling en graphic novel werken illustrator en kunstenaar Brian Elstak, cultuurhistoricus en auteur Marga Altena en vormgever Lyanne Tonk mee. DasMag Uitgeverij zal waarschijnlijk de graphic novel publiceren. De tentoonstelling vindt plaats op drie locaties: het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Groesbeek (sep.-nov. 2019); Theater aan het Vrijthof, Maastricht (dec. 2019-jan. 2020); het NIOD, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam (feb.-apr. 2020). De aanvraag is gericht vooral op de vormgeving van zowel de tentoonstelling als graphic novel.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Tentoonstelling

The Palace of Typographic Masonry in Le Bel Ordinaire in Pau, Frankrijk

Stichting Het Paleis van Typografisch Metselwerk, 2018

€12.950
'Het Paleis van Typografisch Metselwerk' is gevraagd een tentoonstelling te maken in de ruimtes van Le Bel Ordinaire: centrum voor beeldende kunst en vormgeving in Pau (Frankrijk) van 16 januari tot 23 maart 2019. De serie van drie eerder door initiatiefnemer Richard Niessen ontworpen installaties wordt aangevuld met de werken 'Von Wersin's Kitchen' en 'Tracing Board Treasury'. In de 3 kleinere ruimtes van Le Bel Ordinaire wordt een introductie van het project gegeven en een rondgang door de eerste drie afdelingen van het ‘paleis’: Teken, Symbool en Ornament. Voor de grote vierde ruimte heeft 'Het Paleis van Typografisch Metselwerk' Matthias Kreutzer, Elisabeth Klement en Henk Groenendijk gevraagd om als team een tentoonstelling te maken over grafisch ontwerpen in Nederland, van het midden van de jaren negentig tot nu. Zij hebben hierop gereageerd met het voorstel voor The Lounge of Dutch International Style. Deze nieuwe installaties/tentoonstellingen moeten de verbanden binnen 'Het Paleis van Typografisch Metselwerk' beter zichtbaar maken en breiden de bandbreedte ervan uit.
loader

het fonds

subsidies

actueel

openoproepprofessionaliseringontwerpprak.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie geeft een impuls aan de praktijkverdieping en professionalisering van ontwerpers en ontwerpstudio’s binnen het vakgebied vormgeving. Ontwerpers en studio’... meer >
openoproepinterieureninterdisciplinarite.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers op voorstellen in te dienen voor ruimtelijke ontwerpen gericht op inclusief gebruik van het interieur.Interieurontwerp omvat verschillende ve... meer >
loader
loader
loader