stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
anneligtenberg.jpeg

#YOUTOO?

Anne Ligtenberg, 2020

€9.950
Met het project '#YOUTOO?' onderzoeken ontwerpers Anne Ligtenberg en Mats Horbach samen met Blauwe Maan en ervaringsdeskundigen manieren om stille slachtoffers van seksueel geweld in onveilige thuissituaties te bereiken. Waar, wanneer en hoe kunnen zij geholpen worden om uit hun isolement te komen? In de eerste fase wordt middels co-creatieve ontwerpsessies gezocht naar specifieke aanspreekmomenten en interventies om deze doelgroep te bereiken, zodat zij zich gehoord voelen en hulp kunnen krijgen.
maku.jpeg

Māku – wearable voor langdurig medicijnonderzoek

Ann.ID, 2020

€10.000
Ontwerpstudio Ann.ID beoogt patiënten met een chronische ziekte centraal te zetten gedurende langdurig medicijnonderzoek. Samen met Yumen Bionics en Samenwerkende Spierfondsen combineert Ann.ID mode en smart health in een wearable die niet alleen data verzamelt voor wetenschappelijk onderzoek, maar deze waardevolle gegevens ook terugkoppelt aan de patiënt. Zorg en onderzoek zijn zo op afstand mogelijk. In fase 1 wordt onderzocht hoe de wearable kan aansluiten bij de identiteit van de patiënt en worden ideeën over het relevanter maken van de data vertaald naar een eerste prototype.
ericderuijter.jpeg

Rehearse The Revolution #economy

SPACE, 2020

€10.000
We zijn dringend toe aan een nieuw economisch narratief, stelt SPACE. Met het project 'Rehearsing The Revolution #economy' onderzoekt SPACE het begrip 'deep economy', een denkwijze waarin ecologie en economie volledig met elkaar zijn verbonden. In samenwerking met Herenboeren Nederland, een 'biotoop' die al volgens de coöperatieve principes van 'deep economy' opereert, ontwikkelt SPACE alternatieve toekomstscenario's voor een inclusieve economie. Het resultaat is een praktische 'Deep Economy Toolkit', die onder meer bestaat uit een online kennisplatform en live games waarin deelnemers de ontwikkelde toekomstscenario's op een theatrale en interactieve manier kunnen ervaren.
margreetnaaikrans.jpeg

De Naaikrans

Feministische Handwerk Partij, 2020

€5.552
'De Naaikrans' is een serie van vijf bijeenkomsten, waarin jonge vrouwen én solidaire mannen enthousiast worden gemaakt voor de praktische vaardigheden van handwerken en repareren. Tegelijkertijd leren en spreken deelnemers met elkaar over feminisme. Voor dit project gaat De Feministische Handwerk Partij een samenwerking aan met Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Samen verbinden zij de ambachtelijke en artistieke aspecten van handwerken met de onderbelichte geschiedenis van vrouwen en actuele maatschappelijke vraagstukken, zoals gendergelijkheid en onderwaardering van zorg. Parallel aan de publieksactiviteiten loopt een onderzoeksproject over de betekenis van het vaandel als drager van handwerktechnieken in de emancipatiestrijd van vrouwen, waarbij er een nieuw vaandel wordt ontworpen.
sjaaklangenberg.jpeg

De kleinkijk academie

Sjaak Langenberg en Rosé de Beer, 2020

€10.000
Social designers Sjaak Langenberg en Rosé de Beer werken voor het project 'De kleinkijk academie' samen met gehandicaptenzorgorganisatie Severinus. In het project gaan de partners een nieuwe leerlijn ontwikkelen binnen de bestaande gehandicaptenzorgopleiding van Severinus. Het merendeel van Severinus' cliënten heeft een ernstige verstandelijke en meervoudige beperking. Dit leidt vaak tot snelle overprikkeling, grote zorgbehoefte en vertoning van druk en/of agressief gedrag. In combinatie met de werkdruk van zorghulpverleners maakt dit dat cultuurparticipatie voor deze doelgroep ingewikkeld is. Als mogelijke oplossing willen de ontwerpers interventies creëren die ervoor zorgen dat alledaagse momenten binnen het zorgproces transformeren tot gemeenschappelijke culturele activiteiten. Verschillende experts op het gebied van social design, kunst en performance, alsmede gedragsdeskundigen en cliëntvertegenwoordigers dragen bij aan het ontwikkelen van masterclasses voor het zorgpersoneel die de basis gaan vormen van de leerlijn.
encounterweb.jpg

Academy ENCOUNTER #8

Joost van Wijmen, 2020

€10.000
Stichting Encounter gaat in samenwerking met Woonzorggroep Vitalis ontmoetingen ontwerpen tussen ouderen en hun omgeving, bestaande uit zorggroepbewoners, vrijwilligers en zorgprofessionals. De ontmoetingen staan in het teken van het veranderende lichaam. Door een brug te slaan tussen verschillende generaties en de ouderen te positioneren als ervaringsdeskundigen op het gebied van verandering, beoogt Van Wijmen niet alleen het netwerk van de ouderen te vergroten, maar ook hun autonomie te versterken. Tijdens de ontmoetingen wordt gebruik gemaakt van interactieve opdrachten. De resultaten van de opdrachten en gesprekken vinden hun weerslag in exposities bij de betrokken zorgcentra. Naast de exposities organiseert de aanvrager ook reflectiegesprekken.
030405werkplaats6363.jpg

Integrative Hout Werk Plaats

Robin Weidner, 2020

€10.000
Robin Weidner gaat samen met zorginstelling Reinearde werken aan het project 'Integrative Hout Werk Plaats'. Weidner wil maakprocessen inclusiever maken voor de bewoners van de instelling en gaat hiervoor ontwerpend onderzoek doen. Veel bewoners hebben moeite met het gebruik van gereedschappen, waardoor er onveilige situaties kunnen ontstaan. Door het ontwerpen van speciale begeleidingshulpmiddelen kunnen zorgbewoners in workshops kennismaken met houtbewerkingsambachten. De workshops zijn onderdeel van het vrijetijdsbestedingprogramma van de instelling waaraan ook mensen van buiten de zorginstelling kunnen deelnemen. Hierdoor kunnen bewoners de interactie aangaan met verschillende mensen uit de lokale omgeving. Weidner beoogt met de werkplaats ook een verdienmodel te creëren waar producten verkocht kunnen worden. De verkoop van de producten dient Reinearde te helpen om meer financiële onafhankelijkheid op te bouwen.
sitepractice.jpeg

Hennephuizen – een resolutie

Site Practice en Dun Argo Hemp Group, Summum Engineering, 2020

€10.000
Architectuur en ontwerpbureau Site Practice gaat samen met Dun Argo Hemp Group onderzoek doen naar de toepassing van kalkhennep in de woningbouw. De aanvragers stellen dat het materiaal weinig wordt toegepast, terwijl het milieuvriendelijk en energiezuinig is. Hennep groeit snel en kan meer CO2 opnemen in vergelijking met andere gewassen en bomen. Hierdoor is het uitermate geschikt voor vraagstukken rondom klimaatadaptief bouwen. In het project willen de partners de toepasbaarheid testen via ontwerpend onderzoek. In het onderzoek worden vragen rondom de (sociale) leefomgeving, architectonische kwaliteit en esthetische uitwerking meegenomen om zo tot hoogwaardige en vernieuwende woonoplossingen te komen. Summum Engineering draagt bij aan de technische ondersteuning en test mogelijke constructies.
ateliernl.jpeg

Open Oproep Eigentijds van ambachten #2: The WildGlas Factory

Atelier NL, 2020

€25.796
Het voorstel van Atelier NL voor 'The WildGlas Factory' betreft een verdieping van een al bestaande samenwerking met meester glasblazer Gert Bullée en het Nationaal Glasmuseum Leerdam. Ze onderzoeken hoe lokaal en 'wild' zand kan worden gebruikt voor de productie van glas, waar in gestandaardiseerde productie alleen bewerkt zand wordt gebruikt. Kwaliteiten, eigenschappen en mogelijke toepassingen worden verkend. Tegelijk kan het gangbare productieproces worden verduurzaamd als er met lokale grondstoffen en natuurlijke fluxen wordt gewerkt, en als bijvoorbeeld met lagere smelttemperaturen kan worden geproduceerd. Hiervoor worden hoge eisen gesteld aan de ambachtelijke vaardigheden.
survivalofthefashionest.jpeg

Open Oproep Eigentijds van ambachten #2: Magliatheek

Survival of the Fashionest, 2020

€21.000
Survival of the Fashionest en De Amsterdamse Steek werken aan een catalogus of archief, waarin de mogelijkheden van handbreitechnieken ten opzichte van machinaal breien te zien zijn. Hiermee beogen ze inzicht te geven in de verschillende mogelijkheden voor andere ontwerpers en een naslagwerk te hebben voor toekomstige generaties handbreiers. Het doel is een doorlopende verzameling te creëren die fungeert als: een designtool voor ontwerpers en samenwerkingen met handbreiers katalyseert, een inspiratiebron voor breiers als aanmoediging om hun vaardigheden verder te ontwikkelen en een (research)bron voor documentatie en educatie die doorgegeven kan worden aan volgende generaties, waarmee het ambacht behouden blijft. Het project kent twee trajecten: het opzetten van de 'basisverzameling' en het beheer van de catalogus met het toevoegen van hedendaagse toepassingen.
loader

het fonds

subsidies

actueel