stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
apvis.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

Hidden Stories

Stichting APVIS, 2019

€7.500
'Hidden Stories' is een AR-project van Demian Albers en Ines Fernandes waarbij een extra laag wordt toegevoegd aan de verborgen historische en culturele verhalen in de publieke ruimte. De testomgeving hiervan is de openlucht galerie Blind Walls Gallery in Breda, die kunstenaars uitnodigt om op de stad geïnspireerde muurschilderingen te maken. Met de startsubsidie wil het team technisch en conceptueel onderzoek doen naar nieuwe mogelijkheden met AR op het vlak van storytelling en interactie. De bedoeling is dat de AR-app de muurschilderingen door middel van animatie tot leven laat komen en het verhaal van de schildering verrijkt. Het resultaat van de startsubsidie zal worden gepresenteerd in de vorm van twee prototypes van verhalen in combinatie met een tijdelijke applicatie.
sjoerdterborg.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Onderzoek

Aesthetics of Exclusion

Sjoerd ter Borg, 2019

€24.000
'Aesthetics of Exclusion' is een ontwerpend onderzoek project over hoe computer vision en machine learning technieken kunnen worden ingezet om esthetische stijlkenmerken te analyseren die typerend zijn voor gentrificatie en (stedelijke) homogeniseringsprocessen. Aan de hand van streetview platforms worden esthetische fenomenen doorheen de tijd in verschillende steden onderzocht (bijvoorbeeld kleur, textuur en objecten), gecategoriseerd in datasets om nadien te analyseren met computer vision technieken. Daarnaast worden deze patronen gecombineerd met data van social media, platform economie en sociale economische statistieken zoals Uber, AirBnB, Facebook, Instagram en Funda. Het werk zal worden gepresenteerd in de vorm van een interactieve encyclopedie die zal bestaan uit onder meer een online archief van (kort)films, beeldcollecties, maps, artikels en interactieve instrumenten. Het team bestaande uit ontwerpers, coders en wetenschappers werkt voor dit project samen met De Waag, V2_ en Failed Architecture.
deplayer.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Programma

DE CHINEES HEEFT EEN DOORGEEFLUIK )DCHED(

De Player, 2019

€22.320
De Player is een 'polymorf productieplatform' in Rotterdam dat programma's samenstelt op het snijvlak van performancekunst, experimentele muziek en beeldende kunst om het belang van geluid in deze disciplines te benadrukken. Theorie en ontwerp spelen hierbij steeds een sleutelrol. In het project 'DE CHINEES HEEFT EEN DOORGEEFLUIK )DCHED(' worden makers uit verschillende disciplines uitgenodigd om nieuwe sociale en artistieke interfaces te ontwerpen voor sonische en performatieve kunst en deze samen met een publiek te testen. Via een interdisciplinaire benadering wil De Player nieuwe vertelwijzen en mogelijkheden van de diverse disciplines aftasten, los van de stereotiepe benaderingen van verschillende mediavormen. Sonologie, post-digitale ideeën, interactieve digitale aspecten en (nieuwe) mediakunst zullen aan bod komen in de context van de performances van de genodigde artiesten. Voor dit onderzoek betrekt De Player makers Caz Egelie, MSHR (Birch Cooper & Brenna Murphy), Anni Puolakka & Misa Skalskis en Evelin Brosi. Er zal worden samengewerkt met een brede reeks nationale en internationale partners waaronder WORM, de balanseer, Piet Zwart Fine Arts en XPUB, Club Kaiku (Vilnius) en residentieplek Sonoscopia (Porto).
paulaalbuquerque.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Onderzoek

Haunted Seeing Machines

Paula Albuquerque, 2019

€14.500
'Haunted Seeing Machines' behelst een experimentele en praktische benadering van surveillance materiaal. Dit materiaal vormt de basis voor een reeks nieuwe werken en een tentoonstelling. Het artistieke onderzoek loopt parallel aan een theoretisch onderzoek naar de politieke en sociale relevantie van CCTV en drone beelden. Welke rol spelen deze beelden bijvoorbeeld in de bewijsvoering tegen vermeende criminelen en terroristen? Albuquerque focust zich op het perspectief van de machine. Hoe worden de beelden door de machine geframed en gemedieerd? Welke algoritmes liggen hieraan ten grondslag? De aanvrager heeft een brede groep partners en onderzoekers bij het project betrokken. Binnen Nederland zijn dit onder andere Nieuw Dakota, LIMA en de Rijksacademie. Internationaal zijn MIT en de Harum Farocki Foundation in Berlijn betrokken.
floppytotaal.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

Floppy Totaal

Niek Hilkmann, 2019

€7.500
Centraal in dit onderzoeksproject staan het hergebruik en –bestemming van 'gedateerde media' als een cultureel fenomeen, met de iconische floppy diskette als case study. Op welke manier zijn oude technologieën op dit ogenblik aanwezig? Wat is de impact van de floppy diskette op populaire cultuur? Wat is het toekomstperspectief van oude media te hergebruiken? Het doel van het project is het aanwakkeren van het debat omtrent gedateerde media en –technologieën en het stimuleren van een kritische benadering van het onderwerp. Met dit project beoogt Hilkmann een centrale hub te worden voor kennis op dit gebied door enerzijds live evenementen te organiseren en anderzijds een online omgeving te ontwikkelen met relevante lezingen, workshops, games, performances en installaties. Hilkmann werkt voor dit project nauw samen met Thomas Walskaar en Lidia Pereira en presentatieplekken WORM en Varia in Rotterdam.
oneseconds.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

Het Systeem

Stichting Oneseconds, 2019

€7.490
Met de startsubsidie wil de aanvrager de eerste stappen zetten in de ontwikkeling van een interactieve ervaring, geleid door een AI systeem. Oneseconds ontwikkelde eerder theatrale, immersieve ervaringen waarin de rol van technologie en privacy een belangrijke rol spelen. Met 'Het Systeem' wil de aanvrager invoelbaar maken hoe snel en ongemerkt je als mens deel kan gaan uitmaken van een systeem en hoe dit zich vormt naar jouw beslissingen om zijn invloed nog groter te maken. In de startfase worden twee experimenten opgezet om de onderzoeksvragen, het concept en het technische plan verder aan te scherpen. Hieraan gekoppeld vinden feedbacksessies plaatst waarvoor buiten het testpubliek sociologen, theatermakers en festivalprogrammeurs worden uitgenodigd. Op basis van de resultaten wordt een projectplan opgesteld voor de daadwerkelijke ontwikkeling van de ervaring en een tournee langs theaters en festivals.
gaborkerekes.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Onderzoek

GlyphCollector

Gabor Kerekes, 2019

€15.549
'GlyphCollector' is een softwaretool gericht op onderzoekers, professionals en studenten op gebied van onderzoek en analyse van typografische structuren. Met behulp van computer vision technieken, kan 'GlyphCollector' glyphes – individuele markeringen of tekens van een geschreven medium – identificeren en visueel isoleren. Tijdens zijn studies heeft grafisch ontwerper en full stack developer Kerekes een prototype van de tool ontwikkeld die momenteel gebruikt wordt door het Plantin Instituut voor Typografie (Antwerpen) en masterstudenten Type & Media (KABK). Kerekes wil 'GlyphCollector' doorontwikkelen tot een volwaardige applicatie met nieuwe functionaliteiten voor complexere casussen en toegankelijk voor een breder publiek. Samenwerkingspartners zijn Daniel Hernandez voor het ontwerp gebruikersinterface en -ervaring en dr. Frank E. Blokland om te kijken of het product aansluit bij de behoeftes van de studenten. Het eindresultaat zal worden gepresenteerd op de ATypI Conferentie 2019 in Tokyo.
nouenherkauw.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Onderzoek

Terra Nova

Nou & Herkauw, 2019

€18.727
Adri Schokker en Ruben Boxman (Nou&Herkauw) gaan een maak-workshop en world building game ontwikkelen onder de titel 'Terra Nova'. Nou&Herkauw heeft ervaring met het ontwikkelen van diverse workshopformats voor kinderen, waarbij de crossover tussen ambacht, nieuwe media en technologie centraal staat. Voor Terra Nova wordt samengewerkt met de Groningse gamestudio Sfinx Games. In de workshop werken de deelnemers samen aan het bouwen van nieuwe virtuele werelden. Voor het bouwen wordt gebruik gemaakt van klei en technologie zoals 3D scanners, maar vooral wordt er een beroep gedaan op de verbeelding. De workshop vindt gelijktijdig plaats op verschillende locaties die als planeten verbonden zijn in het virtuele Terra Nova universum. Het workshopprogramma wordt ontwikkeld met verschillende partners waarbij Cinekid, het Groninger Forum en MuntPunt in Brussel al hebben toegezegd.
jimbrady.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Onderzoek

Immersive Journalism: From news reporting to news experiences

Jim Brady, 2019

€24.060
Het project behelst een onderzoek naar het gebruik van onder meer Virtual Reality technologie om nieuwe vormen van immersieve journalistiek te bedrijven. De eerste fase van het project richt zich op de deconstructie van de huidige opvatting van immersieve journalistiek als zijnde een realistische en empathie verhogende benadering van nieuws situaties. In de tweede fase wordt een interactieve installatie ontwikkeld die te zien zal zijn tijdens de Dutch Design Week in de TU/e Innovation Space. Hier aan gekoppeld verschijnt een online publicatie en worden debatten georganiseerd met ontwerpers, journalisten en technische experts. De verwachting is dat de nieuwe media tot een nieuw paradigma in verslaggeving kunnen leiden.
kicksngames.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

Mini Mixing Controller

Kicks 'n Games, 2019

€7.200
Voor mensen die graag willen leren muziek te mixen zijn de instapmodellen van mengpanelen volgens haar vaak ontoereikend. Er bestaan namelijk geen opties tussen een beperkt model met een 'start/next' knop en de ingewikkelde applicaties of apparatuur. De 'Mini mixing controller' is een klein apparaatje, niet groter dan je telefoon, dat je kan aansluiten via Bluetooth of een kabel met het apparaat waar de muziek op staat. De gebruiker kan door middel van het draaien van knoppen, maar ook het bewegen van de controller, op intuïtieve wijze de muziek mixen en effecten daaraan toevoegen en manipuleren. Het doel van de aanvraag is om een volledig functioneel prototype te maken van de hardware en software. Vervolgens kan Bouma financiële en praktische vervolgstappen verkennen zoals het project open source uitbrengen, het pitchen naar bedrijven of het maken van een vertical slice.
loader

het fonds

subsidies

actueel

scijv2018previewsitetypo.gif
Vandaag publiceert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie het jaarverslag 2018. We blikken terug op afgelopen jaar waarin het fonds 13,8 miljoen euro subsidie toekende aan ontwerpers, culturele ins... meer >
openoproepfreshperspectives.png
Heb je een goed concept om samen met een partner buiten de creatieve industrie te werken aan een actuele maatschappelijke opgave? Het Stimuleringsfonds roept makers en ontwerpers op om met deze partne... meer >
openoproepinterieur.png
Interieurontwerp omvat verschillende velden binnen de creatieve industrie, zoals ruimtelijk ontwerp, meubelontwerp, lichtontwerp, scenografie, interactief ontwerp en (interieur-) architectuur. Het fon... meer >
loader
loader
loader