stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
setup.jpeg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

SETUP

2020

€80.000
SETUP is een medialab en kennisplatform voor een technologie-kritische samenleving. Samen met kunstenaars en ontwerpers maken zij de ontwikkelingen tastbaar. De focus van de organisatie ligt niet alleen op het tonen en bevragen van nieuwe technologie, maar ook het laten horen van een ethisch tegengeluid. Hierbij betrekt ze een breed publiek, van bestuurders tot opiniemakers en scholieren. Ze biedt hen vocabulaire om mee te doen aan het debat over de gevolgen van digitalisering en technologie. Hiernaast toont ze het belang van ontwerpkracht binnen dit debat. Het activiteitenprogramma voor 2020 draagt de naam 'Sorry' en gaat in op de mea culpa van grote technologiebedrijven, zoals Facebook, Google en Twitter.
In dit activiteitenprogramma staan vier (inhoudelijke) uitgangspunten centraal: 1. het gebrek aan voorstellingsvermogen om te bedenken wat verantwoordelijkheid nemen voor technologische systemen betekent; 2. het belang om over te stappen van verantwoorden over de gevolgen van technologie naar verantwoordelijkheid nemen voor de impact van technologie; 3. het zichtbaar maken van verantwoordingsprocessen om bij te dragen aan publiek het debat over technologie en ethiek 4. het samenbrengen van de inhoudelijke thematiek en het artistieke proces. Deze uitgangspunten worden vertaald naar verschillende activiteiten zoals mediacampagne 'Dot- Sorry' ism Nick Liefhebber, ontwerpende onderzoekstrajecten, waaronder ' De snik in Youtube Apologies', Feelingless apologies, Andere rituelen; publieke programmering zoals de show 'Big Brother Awards meets Het Spijt me' en lezing 'De Privacyrede 2020 plus 1'; artistiek ontwerpend onderzoek in opdracht van Ministerie van Binnenlandse Zaken; en activiteiten om de (internationale) positie van SETUP te verstevigen. Aan totstandkoming van het programma werkt SETUP samen met SIDN, HKU, UU (urban interfaces), Waag, Bits of Freedom, Open State Foundation, Het smartlappen festival, Bibliotheek Utrecht, SURF, Tivoli/Vredenburg, Creative Coding Utrecht e.a.
stateoffashion.jpeg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

State of Fashion

2020

€150.000
Na een groot publieksevenement in 2018, waarin de kennismaking met de problematiek binnen mode centraal stond, start STOF in 2020 een jaarprogramma This is an Intervention. Het platform onderzoekt een specifiek aspect van deze problematiek: het gedrag van de mens. Als het aan de wetenschap of technologie ligt, kan het huidige mode-systeem hervormd worden, met materialen, productiemethoden en businessmodellen die zorgen voor minder vervuiling, meer circulariteit en minder groei. De mens moet volgens State of Fashion echter meebewegen om deze verandering in gang te zetten. Met vier interventies, geïnspireerd op de fases in de verslavingszorg, verleidt STOF een jaar lang deelnemers om het eigen gedrag binnen het mode-systeem te herkennen, begrijpen en veranderen. In iedere interventie staat een installatie van een internationale ontwerper in samenwerking met een Nederlandse ontwerper centraal. Iedere interventie bestaat uit een aantal vaste onderdelen: een installatie, een Whataboutery discussie-avond, een Therapy Session en een slotsessie met publiek in Whataboutery vorm. De organisatie werkt onder meer samen met Museum Arnhem, ArtEZ M-ODE en FASHION CLASH.

Dit programma is onder voorwaarde toegekend.
air.jpeg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

AiR

2020

€75.225
Stichting Architectuur Instituut Rotterdam (AIR) daagt uit tot het publieke en professionele gesprek over de ruimtelijke kwaliteit en ontwikkeling van Rotterdam. Het platform verbindt urgente stedelijke opgaven aan concrete plekken van betekenis, initiatieven, ontwikkelingen en netwerken van betrokken stadmakers. AIR zoekt daarbij de connectie tussen ruimtelijke en maatschappelijke stadsontwikkeling. De Rotterdam Architectuur Maand voedt het architectuurklimaat. Daaromheen organiseert AIR een lezing- en debattenreeks en een online programma. Naast het Platform Ruimtelijk Ontwerp waarin 60 bureaus samenkomen met het stadsbestuur, activeert AIR een nieuwe generatie architecten, ontwerpers en ontwikkelaars met Fresh AIR. Het programma 'Energieke Ruimte | Open Stad' bouwt voort op de resilience thematiek die centraal staat in het beleidsplan van AIR, onderdeel is het Stadmakerscongres. In het programma 'Nationale Prestatie Rotterdam Zuid' staat Zuid centraal. Onder de programmalijn Productieve stad, geeft AIR vorm aan partnerschap van de internationale prijsvraag Europan 15 Rotterdam. AIR is daarnaast initiatiefnemer van de Van der Leeuwkring en werkt met de leden aan goed opdrachtgeverschap.
alissarees.jpeg

Deelregeling Vormgeving Onderzoek

DolceVita - de zuiverende coltrui

Alissa Rees, 2020

€7.475
Volgens Alissa Rees zouden inwoners van grote steden zich meer bewust moeten worden van de vervuilende en schadelijke uitstoot van verkeer en fijnstof. Als tijdelijke oplossing wil zij de 'DolceVita' ontwikkelen, een coltrui gemaakt van 'smart textile', voorzien van zuiveringstechnologie om de in te ademen lucht te reinigen. Het bekende mondkapje wordt hiermee omgetoverd tot een fashion item. Hiermee wil ze tevens een discussie teweegbrengen: hoe schadelijk is de lucht die wij inademen, hoe ver moeten we gaan in het mooi verpakken of kunnen wij er iets aan doen? Met de startsubsidie wil Alissa Rees onderzoek doen naar het materiaal en de technologie, een eerste prototype realiseren en zich oriënteren op samenwerkingspartners. Het doel is om een gebruiksvriendelijk, duurzaam en goed wasbaar kledingstuk te ontwerpen dat de juiste mate van luchtzuivering kan geven.
siba.jpeg

Deelregeling Vormgeving Onderzoek

Elegie

Siba Sahabi, 2020

€7.500
Met het project 'Elegie' wil ontwerper Siba Sahabi het thema de dood zichtbaar en daarmee bespreekbaar maken. In een danstheater-performance wil ze de dood verbeelden middels een abstracte sculptuur die een 'fysieke dialoog' aangaat met danseres Marta Alstadsæter. De choreografie wordt gemaakt door Kim-Jomi Fischer op basis van muziek van Rutger Zuydervelt, Els Petit is creatief producent van de voorstelling. De performance wordt een herinterpretatie van het gedicht De dood en het meisje van Matthias Claudius uit de 18e eeuw, dat zich kenmerkt door een positieve benadering van de dood. Siba Sahabi wil in de performance de dood niet personifiëren, maar verbeelden als een abstracte geometrische sculptuur die door middel van een kinetisch systeem kan bewegen met de danseres. Met het project wil ze het publiek uitnodigen om de relatie tussen de dood, dans en vormgeving op een speelse manier te beleven. De startsubsidie wordt gebruikt om het ontwerp te ontwikkelen met feedback van de danseres en choreograaf, partners te zoeken bij het project en de financiering op te zetten.
gillbaldwin.jpeg

Deelregeling Vormgeving Onderzoek

Studio Gill Baldwin

Frames of Reference, 2020

€7.500
'Frames of Reference' is een onderzoeksproject waarin Gill Baldwin verkent hoe lichaamsbeweging en performance de nauwkeurigheid van door kunstmatige intelligentie gestuurde bewakingssystemen in een binnenruimte kunnen ondermijnen. Het is een vervolg op '3% of Everything', het afstudeerproject aan het Piet Zwart Instituut waarbij ze onderzocht hoe de herkenbaarheid van objecten en sculpturen voor software te beïnvloeden is. Tijdens dit proces ontdekte ze dat interactie van personen met objecten van invloed is op in hoeverre een object wordt herkend en als data wordt gekwalificeerd. Met 'Frames of Reference' wil Gill Baldwin een stap verder gaan en nieuwe vormen van beweging en interactie met objecten, de ruimte en de omgeving ontwikkelen die de kans verkleinen dat je als mens door software wordt herkend. De startsubsidie wordt gebruikt voor het uitvoeren van research, organiseren van workshops, samenstellen van een dataset en een solo-expositie met prototypes en ontwerpresultaten. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen het Hamburger Community of Art en het artist-in-residence programma in Roodkapje in Rotterdam.
rubenverkuylen.jpeg

Deelregeling Vormgeving Onderzoek

Startsubsidie Vooronderzoek WYSIWYG

Ruben Verkuylen, 2020

€7.500
WYSIWYG betwijfelt of de conventionele 'cinema-cultuur' vandaag de dag nog toereikend is voor hedendaagse en toekomstige filmmakers en -werken. De ontwerpers willen traditionele vormen van het vertonen van film bevragen en gepaste en alternatieve vormen (her)ontwerpen. Centraal hierbij staat de vraag: hoe kan een alternatieve presentatievorm, ruimte bieden voor film(werken) die binnen de (conventionele) bioscoop en het museum onvoldoende tot hun recht komen? WYSIWYG legt hierbij de nadruk op het (her)vormen van de kijkervaring aan de hand van keuzes in de fysieke vorm. De ontwerpers willen de startsubsidie gebruiken om (voor)onderzoek te doen naar wat deze vooralsnog onbekende presentatievormen(en), omgeving(en), platform(en) of context(en) moeten zijn. Hiervoor gaan ze in gesprek met onder andere kunstenaars, ontwerpers, curators, filmmakers, programmeurs, distributeurs en producenten. Het uiteindelijke doel is door samenwerkingen aan te gaan met disciplines buiten de aangewezen voorbeelden -ontwerpers, architecten en kunstenaars, ten opzichte van filmmakers en programmeurs- presentatievormen te ontwikkelen die nieuwe mogelijkheden bieden.
ingermarianne.jpeg

Deelregeling Vormgeving Productontwikkeling

Discovery Kit

Inger Marianne Wiering, 2020

€7.497
De 'Discovery Kit' is een box met tools die kinderen kunnen gebruiken bij het bekijken, meten, voelen, ruiken, proeven en zo ontdekken van het lichaam. Sommige tools hebben een duidelijke functie zoals meten en bekijken, andere tools kunnen de zintuigen stimuleren door bijvoorbeeld te voelen. Bij de box hoort een vragenlijst die kinderen kan helpen en uitdagen. Met de 'Discovery Kit' wil ontwerper Inger Marianne Wiering op een speelse en positieve manier bijdragen aan de (seksuele) lichamelijke ontwikkeling van een kind. De kit kan kinderen helpen om meer zelfbewust te worden en beter te weten hoe hun lichaam eruitziet. In samenwerking met Stichting Kind en Seksualiteit wil Inger Marianne Wiering de 'Discovery Kit' verder ontwikkelen voor gebruik op kinderdagverblijven, basisscholen of thuis. Het eerste ontwerp is gemaakt en met de startsubsidie wil Inger Marianne Wiering zich onder andere verder verdiepen in de materiaalkeuze, het maakproces, de markt en potentiële partners voor het project.
zone2source.jpeg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

Zone2Source

2020

€60.000
Zone2Source is een platform voor kunst, natuur en technologie in het Amstelpark. Op deze locatie in Amsterdam presenteert de organisatie projecten waarin kunst raakt aan andere disciplines, zoals ontwerp, ecologie wetenschap, engineering en (landschaps)architectuur. Ze beoogt hiermee een transdisciplinaire benadering te bevorderen die niet uitgaat van individuele specialismes, maar uitgaat van verbindingen en gezamenlijkheid als basis ziet voor het produceren van nieuwe kennis en experimenten. Onze relatie tot de natuur staat daarbij centraal. Het jaarprogramma voor 2020 richt zich op het verder verdiepen van een aantal langlopende artistieke onderzoeksprojecten, de locatie en het publiek. Daarbij zijn vier thema's leidend: 1. How to Live in the Big Mesh; 2. Land and/in Anthropoceen; 3. Eco-technologies; en 4. Niet-westerse concepten van natuur –cultuur relaties. Zone2Source presenteert onder andere het onderzoek van Irene Fortuyn en Ketter&Co naar alternatieve vormen van parkbeheer; 'Exploded View', waarin 12 kunstenaar en ontwerpers nieuwe perspectieven op het Amstelpark/stedelijk groen presenteren; een zomertentoonstelling over wandelen in relatie tot technologie en 'Re:Tuning', een tentoonstelling die de start vormt voor een samenwerking met Open Set, waarin de ontwikkeling van een transdisciplinaire school centraal staat. Naast de presentaties werkt ze ook nieuwe onderzoekslijnen uit. Een voorbeeld is een verkenning van niet-westerse concepten en praktijken van natuur-cultuur relaties in samenwerking met Framer Framed. Zone2Source werkt samen met verschillende partners waaronder, VU, De Waag, V2_, Tuinbazen en het Sandberg Instituut.
fanfare.jpeg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

fanfare

2020

€26.910
Fanfare is een ontwerpstudio en platform voor cross-disciplinaire samenwerkingen binnen het grafisch ontwerpveld. De organisatie beoogt vernieuwende praktijken op het gebied van beeldtaal en visuele communicatie te faciliteren en te stimuleren. Het activiteitenprogramma voor 2020 richt zich onder andere op het onderzoeken van netwerken, samenwerkingsverbanden, collectieven systemen en het leggen van verbindingen met andere vakgebieden, vanuit de discipline grafisch ontwerpen.
Het jaarprogramma krijgt vorm in verschillende formats en een reeks van activiteiten, waaronder: 1. '/B/CHANNEL', een serie van experimentele lezingen en presentaties, waarin zowel fysieke als online 'display systemen' worden onderzocht. 2. 'Plot Twist', een maandelijkse leesclub met als focus 'collective learning' die gecureerd wordt door schrijvers Jo Kali en Georgie Sinclair. 3. 'One-time Show', vier events elk met een eigen thema, waaronder 'Parallels of the Equator', een jaarlijks event tijdens ADE waarin de relatie tussen geluid en ontwerp in de context van communicatie centraal staat. 4. Een residentieprogramma in samenwerking met M4gastatelier 5. Fanfare inc. Een podcastserie, tentoonstelling en catalogus rondom het thema 'labour' in het ontwerpveld. 6. 'Fanfare Tetatet', een podcastserie waarin verschillende geluidsformats en manieren van gespreksvoering worden onderzocht.
Fanfare werkt samen met diverse partners in binnen en buitenland, waaronder Fabulous Future (NL), Annual Reportt (DK), Diakron (DK), Instituut of Network Cultures (NL), Womens Office, Radio EE, verschillende Nederlandse grafisch ontwerpopleidingen zoals Werkplaats Typografie, de Rietveld Academie, KABK en HKU.
loader

het fonds

subsidies

actueel

vacaturestafmedewerkertalentontwikkeling.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het rijkscultuurfonds voor architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Jaarlijks ondersteunen we meer dan vijfhonderd bijzondere en vernieuwende projecte... meer >
sciactiviteitenprogrammas2020.jpg
Aan 23 instellingen is door het Stimuleringsfonds een éénjarige subsidie toegekend. De geselecteerde instellingen zijn van belang voor de ontwikkeling en versterking van de infrastructuur van de cul... meer >
sluitingsdata2020.png
De sluitingsdata van de deelregelingen in 2020 zijn bekend. Per regeling verschilt het aantal rondes per jaar waarin de commissies bijeenkomen. De Deelregelingen Architectuur en Digitale cultuur hebbe... meer >
loader
loader
loader