stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
guiditta.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Humid World

Giuditta Vendrame, 2019
'Humid World' is een onderzoeksproject van ontwerper Guiditta Vendrame dat plaats vindt in het kader van het programma 'At The Border' van A/D/O, een creatieve broedplaats opgericht door MINI in Greenpoint (Brooklyn, NYC). De organisatie richt zich op de toekomst van de stedelijke omgeving. Jaarlijks nodigen zij onderzoekers, wetenschappers, stedenbouwers, architecten, ontwerpers en activisten uit om tot vernieuwende ideeën en oplossingen te komen voor hedendaagse maatschappelijke opgaven. In de periode 2019-2020 staat het herdefiniëren van grenzen als ruimtes voor inclusie, creativiteit en progressie centraal. Binnen dit kader, focust Vendrame op de Atlantisch oceaanbodem. Deze bodem is niet statisch, maar voortdurend in beweging door het botsen en uit elkaar drijven van tektonische platen. Door dit fluïde perspectief als uitgangspunt te nemen, beoogt Vendrame de statische en controlerende functie van de grens te ondervragen en te komen tot nieuwe betekenissen. Tijdens haar werkperiode bij A/D/O gaat Vendrame ook een aantal instellingen en archieven bezoeken, waaronder de 'Smithsonian' (Washington, DC), 'Natural History Museum' (New York City, NY), Wood Hole Oceanogrpahic Institution (Woods Hole, MA), de Library of Congress en de Geography and Map division (Washington DC). Voor het ontwikkelen van een speculatief design scenario in dialoog met ontwerpbureau Dunne&Raby. In juni 2020 worden de resultaten van het onderzoeksprogramma gedeeld met een publiek in de vorm van een tentoonstelling en event in New York. Vendrame heeft de ambitie om de opgedane kennis ook in Nederland te delen via in TAC Eindhoven of Het Nieuwe Instituut in Rotterdam.
studio.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Internet of Ears: AI-Generated Policy Play

Studio Legrand Jäger, 2019

€24.835
Studio Legrand Jäger ontwikkelt nieuw performatief werk in samenwerking met het Victoria & Albert Museum en presenteert dit tijdens het London Design Festival 2020. Ze merken op dat steeds meer democratische kernprocessen beïnvloed worden door gericht gebruik van data-analyse. Ze zien hierbij de noodzaak om de rol van Kunstmatige Intelligentie in de veranderende moderne politiek te bevragen. Dit doen ze door een toekomst te insinueren waarin openbaar beleid wordt gecreëerd door kunstmatige intelligentie en wordt uitgevoerd door politici. Dit is een vervolg op een onderzoek naar het gebruik van kunstmatige intelligentie in 'IoT data-capturing devices'. Ze bouwen voort op het prototype van de performance waarmee ze zijn gestart tijdens een residentie in het Design Museum Londen.
sophiehardeman.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Sophie Hardeman – Love Harder

Sophie Hardeman, 2019
De collecties van modeontwerper Sophie Hardeman staan bekend om het innovatieve gebruik van denim. Middels haar werk ondervraagt zij bestaande conventies in de huidige modewereld en maatschappij. Ze zoekt de confrontatie en benoemt het abnormale tot een nieuwe realiteit. Hierbij maakt ze geen onderscheid in gender of leeftijd, de kleding is bedoeld voor iedereen. Na een presentatie in LA in 2019, wil Hardeman in 2020 haar netwerk en positie in de VS versterken. Om dit te bewerkstelligen gaat ze een residency volgen bij Navel.LA, een platform voor onderzoek, discussie en creatie, waar thema's centraal staan als collectiviteit, inclusiviteit, social practice, gender en queerness. Tijdens de residency gaat Hardeman onderzoek doen naar groepsgedrag, tolerantie, vooroordelen en stereotypes en zich focussen op sociaal geëngageerde kunstvormen. Naast deze inhoudelijke verdieping is Hardeman ook van plan de banden met buitenlandse partners te versterken door samenwerkingen aan te gaan met Starworks Group, Underpin PR en Ace DTLA. Aan het einde van de werkperiode presenteert Hardeman de resultaten van haar onderzoek bij Navel.LA en in Nederland op een nader te bepalen locatie.
studioagne.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Amber 'Waste' Project

Studio Agne, 2019

€12.500
Tijdens het residency-programma van 3 maanden bij Neuni MateriO in Shanghai, werkt Agne Kucerenkaite aan een theoretisch- en materiaalonderzoek over amber 'afval'. Door het bewerken van deze barnsteen blijft er veel materiaal over. Kucerenkaite onderzoekt de mogelijkheden van de overgebleven 'stof' door het zacht te maken, te laten smelten en het te deconstrueren door nieuwe biomaterialen en bindmiddelen toe te voegen. Ze analyseert zodoende nieuwe toepassingen, wijzigt de eigenschappen ervan en verandert de kleuren. Haar doel is om een bruikbaar en kosteneffectief barnsteenmateriaal te maken van de overgebleven stof. Vervolgens wil ze dit proces opschalen en toepassen bij productontwerp in het interieur, zoals panelen, tegels en meubelonderdelen. Volgens Kucerenkaite heeft barnsteen tegenwoordig een negatief imago en wordt het beschouwd als ouderwets. Met dit project wil ze dit beeld vernietigen en de potentie van dit materiaal laten zien aan de ontwerpwereld.
ateliernl.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Wildhout-Wildwood

Atelier NL + Bosgroep Zuid Nederland, 2019

€30.000
Met het project WildHout-WildWood onderzoekt Atelier NL de mogelijkheden van het gebruik van lokaal hout. Samen met Bosgroep Zuid Nederland ontwikkelen ze een methode om van 'laagwaardig' Nederlands hout betaalbare en duurzame producten te maken. Het idee is om van dit hout een gestandaardiseerde stok te produceren die vervolgens een veelzijdige basis vormt voor meubels en objecten van andere ontwerpers. De stokken worden gemarkeerd en zijn via een digitaal platform te volgen voor het publiek om de connectie met bomen en de lokale productie te stimuleren. In de eerste fase hebben beide partners samen met ontwerper Dries van Wagenberg een onderzoek uitgevoerd. Tijdens de Dutch Design Week is er experimenteert met het verbinden van het product en de bezoekers. Verder is er een prototype van de stok gemaakt. In deze tweede fase werken zij het systeem van stok naar product uit en wordt een bedrijfsmodel ontwikkelt. Het doel is een product dat lokale bronnen, duurzaam bosbeheer en een groene economie ondersteunt en tegelijkertijd industrie, ontwerpers en lokale bevolking met hun omgeving verbindt.
vogelbescherming.jpeg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

De stad als toevluchtsoord

Studio Natuur Inclusief + Vogelbescherming Nederland, 2019

€30.000
Studio Natuur Inclusief onderzoekt met behulp van Vogelbescherming Nederland de mogelijkheden van biodiversiteit in jaren '70 en '80 wijken in Nederland. De transitie biedt kansen in het behouden en versterken van biodiversiteit binnen de verwachtte herstructurering en grootschalige renovatie. Aan de hand van een casestudie in de wijk Buitenhof te Delft vertalen beide partners deze ruimtelijke herstructurering naar ontwerppatronen waarin ze de biodiversiteit groter maken. Bovendien bieden ze met dit voorbeeld mogelijk ook oplossingen voor soortgelijke wijken. De Vogelbescherming benoemt dat vogels een belangrijke bio-indicator zijn die inzicht kunnen geven in de gesteldheid van biodiversiteit in de omgeving. De Huismus, Waterhoen en Zwartkop hebben specifieke voorwaarden om te overleven in een groene en gezonde omgeving. Hierdoor zijn deze vogels goede representanten voor een complex netwerk aan organismen en fungeren als ambassadeurs voor de biodiversiteit van de Buitenhof. De Gemeente Delft gaat in samenwerking met Studio Natuur Inclusief en Vogelbescherming Nederland drie workshops faciliteren waarin kennis wordt gedeeld over het bevorderen van ecosystemen en hoe deze kunnen bijdragen aan de menselijke leefomgeving. Tot slot zal er een conferentie plaatsvinden in samenwerking met TU Delft Stedelijke Ecologie waarin de resultaten gepresenteerd worden.
degroeneregenpijphospernlbvweb.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

De Groene Regenpijp

Hosper BV, Architectuur Maken en GEP, 2019

€30.000
Hosper BV, Architectuur Maken en GEP ontwikkelen samen in het project De Groene Regenpijp een modulair systeem waarin hemelwater wordt opgevangen. Aan deze regenpijp komen bakken met beplanting, welke bijdragen aan de biodiversiteit van de omgeving. De samenwerkende partijen stellen dat de grote steden steeds meer te kampen hebben met grote waterbelasting, krimpende biodiversiteit, uitdroging en hittestress. De Groene Regenpijp speelt in op deze problematiek met een laagdrempelig project dat bijdraagt aan een het oplossen hiervan. Het eindproduct kan worden toegepast in de bestaande bouw, omdat deze eenvoudig is te installeren aan een bestaande regenpijp. De Groene Regenpijp vergroot hiermee de groene omgeving, biedt extra CO2-opslag en draagt bij aan het verminderen van hemelwaterbelasting. De beplanting is een combinatie van verschillende onderhoudsvriendelijke planten die geschikt zijn voor elke situatie. In de uitwerkingsfase zullen verschillende prototypes geproduceerd worden waarmee geëxperimenteerd gaat worden.
happyhall.jpeg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Happy Hall

Echter Ontwerp + Spirit Jeugdzorg + Garage2020 + Muzus, 2019

€30.000
De plaatsing van een kind of jongere in een pleeggezin gaat vaak gepaard met veel spanning: voor het kind in kwestie, maar ook voor de leden van het pleeggezin zelf. Soms wordt de plaatsing zelfs afgebroken; een zogenaamde 'breakdown.' Om de stress in de eerste periode van plaatsing te verlagen en zo breakdowns vaker te voorkomen, heeft Echter Ontwerp samen met Spirit Jeugdhulp een spelinterventie ontwikkeld: Happy Hall. Hiermee kunnen alle betrokkenen eenvoudig en inzichtelijk hun stemmingen bij thuiskomst aan elkaar overdragen. Dit draagt bij aan meer onderling begrip en vermindert zo stress. In de eerste fase zijn de partners in samenwerking met jeugdzorgprofessionals en ervaringsdeskundigen aan de slag gegaan met vijf pleeggezinnen om het spel via een ontwerpend onderzoek in de praktijk verder te ontwikkelen. Hieruit zijn ook een onderzoeksplan en -vragen voortgekomen. Dit onderzoek wordt in fase twee toegepast via een pilot met de huidige versie van het spel bij maximaal tien pleeggezinnen. Dit resulteert in kwalitatieve inzichten die uiteindelijk een markt-klaar ontwerp opleveren.
lisakonno.jpg

Deelregeling Vormgeving Open oproep

Arita: Lisa Konno

Lisa Konno, 2019

€10.000
Lisa Konno wil de rituele functie van servies onderzoeken en verbinden aan kleding. Ze ziet voordelen in traditie en ritueel (zingeving, groepsgevoel, vertrouwdheid) en vraagt zich af hoe ze dit kan koppelen aan moderne waarden. Daarvoor laat ze zich inspireren door rituele momenten waar een dialoog tussen kleding, porselein en eten ontstaat, zoals een theeceremonie of kerstdiner, om vervolgens een modern, eigen ritueel te ontwerpen. De focus ligt op ambacht en herwaardering. Ze wil technieken uit Arita leren om die vervolgens te vermengen met textiel en kleding om die zo waardevoller te maken.
simonepost.jpg

Deelregeling Vormgeving Open oproep

Arita: Pleated Porcelain

Simone Post, 2019

€10.000
Simone Post werkt aan een vormonderzoek naar tactiliteit in keramiek bij Cor Unum. Ze maakt gebruik van de vloeibaarheid van klei in natte toestand. Het materiaal wordt gevormd alsof het textiel is, haar statische grenzen oprekkend. Hier zal een bepaalde vormentaal uit komen die de basis zijn voor het onderzoek in Arita. Simone Post wil in Arita graag een onderzoek doen naar kleur en glazuur. Ze noemt dat het handschilderen de verfijning en de kleurschakeringen kan geven die eigen zijn aan textiel en ze ziet een penseelstreek als een draad. Ze onderzoekt hoe verschillende kleuren/glazuren met elkaar mengen en op elkaar reageren.
loader

het fonds

subsidies

actueel

sluitingsdata2020.png
De sluitingsdata van de deelregelingen in 2020 zijn bekend. Per regeling verschilt het aantal rondes per jaar waarin de commissies bijeenkomen. De Deelregelingen Architectuur en Digitale cultuur hebbe... meer >
groenweb.gif
Wanneer kan je een bijdrage aanvragen, hoe gaat dit in z'n werk en waar moet je op letten? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds organiseren gezamenlijk een voorlichtingsbij... meer >
oochronischgezond.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Agis Innovatiefonds lanceren een gezamenlijke open oproep gericht op verbetering van het alledaagse leven voor mensen met (nog g)een chronische aandoen... meer >
loader
loader
loader