stimuleringsfonds creatieve industrie
openoproepruimtevoortalent2019.png

Open Oproep Ruimte voor talent #2

6 april 2019
Zie je kansen voor onderzoek, experiment of ontwikkeling van nieuwe kennis in samenwerking met een lab, ontwikkelplek of werkplaats? Met de Open Oproep Ruimte voor Talent wil het Stimuleringsfonds ontwerpers in staat stellen om samen met een partner een omgeving te creëren, waarin gezamenlijk experimenteren, het leggen van nieuwe relaties en het delen van kennis centraal staat. Dien je voorstel in tot en met woensdag 8 mei 2019.
Let op: Deze oproep is beëindigd.

Samen wordt er gewerkt aan vraagstukken die de eigen dagelijkse (ontwerp)praktijk overstijgen, zoals in een werkplaats of lab. Een gelegenheidssamenwerking met een team van wetenschappers of met een producent die innovatie nastreeft, behoort ook tot de mogelijkheden. Experimenten kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op de inzet van sensoren binnen 3D-textiele structuren of de constructieve kwaliteit van bamboe. De oproep is bedoeld voor jonge of gevestigde ontwerpers, makers en architecten. Het doel is nieuwe waardevolle connecties leggen tussen het ontwerpveld en maatschappelijke professionals, naast de artistieke en professionele ontwikkeling van de deelnemende ontwerpers.

opzet oproep
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie stelt voor deze open oproep € 150.000 beschikbaar. De maximale bijdrage per project is standaard € 25.000. Voorwaarden voor ondersteuning is dat er sprake is van een nieuwe samenwerking tussen een ontwerper en een partner die inhoudelijk bijdraagt en het project faciliteert. Afhankelijk van het project kunnen de samenwerkingen uiteenlopend van vorm zijn. Te denken valt aan een (materiaal)onderzoek binnen een lab, een residentie bij een kennisinstelling, een bijzondere samenwerking met een ontwikkelplek of juist een experimenteel onderzoek met een partner uit het bedrijfsleven.

Kijk hier voor een overzicht van eerder ondersteunde projecten van Ruimte voor Talent.

De subsidie is opgedeeld in twee delen. Er is € 15.000 gereserveerd voor de maker en € 10.000 voor de faciliteiten en kennis van de partner. De bedragen worden verleend onder voorwaarden van een samenwerkingsovereenkomst die uiterlijk 4 weken na toekenning overlegd dient te worden.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage zijn:
de ontwerper/maker/architect heeft de Nederlandse nationaliteit of een praktijk die in Nederland is geregistreerd;
de partner is gevestigd in Nederland;
een motivatie van de ontwerper die inzage geeft in de relatie tussen de partner en de maker, en de meerwaarde van het project voor de ontwikkeling van de maker;
een intentieverklaring van de partner die inzage geeft in de relatie tussen de partner en de ontwerper en de meerwaarde van het project voor de partner. Ook staat hierin beschreven: de duur en aard van de werkperiode, de faciliteiten, kennis en werkomgeving die de partner biedt, de wijze van samenwerking en het beoogde resultaat.
er is geen sprake van een reguliere opdrachtrelatie tussen de partijen;
een voor het project relevante vorm van kennisdeling of presentatie is opgenomen aan het einde van het traject.

indienen
Ontwerpers kunnen een voorstel indienen tot en met woensdag 8 mei 2019 via in onze online aanvraagomgeving. Selecteer hierbij de ronde 'Open Oproep Ruimte voor Talent II'.

meer weten?
Lees hier meer over deze open oproep en hoe hiervoor in te dienen.