stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
placeholder.gif

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Goed Genoeg: Burn-out Dagboek

Studio Pupil Coöperatie U.A., 2019

€7.500
Studio Pupil vertaalt het persoonlijke stripverhaal ‘Burn-out Dagboek’ van Maaike Haartjes naar animatie. Het team, bestaande uit producent Tünde Vollenbroek, animatieregisseur Dario van Vree en animatie-ontwerper Iris Frankhuizen beogen op deze manier het thema in zowel persoonlijke als professionele sfeer beter bespreekbaar te maken en een breder publiek te bereiken. De strip wordt vertaald naar een animatieserie voor online publicatie, een animatiefilm voor televisie en een interactief geanimeerd werk. In de startfase onderzoeken zij de vormtaal en het verhaal van het cross-media werk. Hierbij kijken zij naar de volgende aspecten: de inhoudelijke betekenis van het materiaalgebruik; het combineren van de minimalistische en gedetailleerde stijl; het omzetten van tekst naar visuele metaforen; het samenvoegen van een aantal verhaallijnen/personages; het gebruik van de dagboek als stijlvorm; het balanceren van de positieve en negatieve ervaringen en de karakteranimatiestijl. Studio Pupil ontwikkelt in deze fase ook een methode voor (visuele) brainstormsessies tussen stripmaker en animatiemakers en benadert (film)scriptschrijvers, co-financiers en Nederlandse en internationale platforms. Maaike Hartjes is zelf als creatief adviseur betrokken tijdens het gehele ontwikkelingsproces.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

2057 Nieuw Amsterdam

Monnik, 2018

€17.428
‘2057 Nieuw Amsterdam´ is een ontwerpend onderzoek en stripboek met als thema een holistisch toekomstbeeld van een duurzame en inclusieve stad. Het is een samenwerking tussen striptekenaar/illustrator Jan Cleijne en Studio Monnik, bestaande uit historicus en sociaal wetenschapper Christiaan Fruneaux en architect Edwin Gardner. Het project bestaat uit een stripverhaal over een Amsterdamse familie in 2057 en een geïllustreerde encyclopedie die dient als een verdieping en onderbouwing van hoe deze toekomstige wereld eruit kan zien. Door een mix van wetenschappelijke uitleg en poëtische toekomstverbeelding beoogt het team het maatschappelijk debat te informeren, inspireren en activeren. De vraag aan de lezer is: Hoe positioneren wij onszelf in het heden, waar gaan wij naar toe en is de toekomst maakbaar? Het boek met zo’n 120 pagina’s toont de diverse kanten van een toekomstige samenleving: van het straatbeeld tot de staatsinrichting; van de economie tot het sociale leven; van de institutionele en technologische infrastructuur tot de individuele levensloop. Uitgeverij Scratch publiceert het boek met een oplage van 2.250. Het boek wordt samen met het Parool, Vrij Nederland en Pakhuis de Zwijger in januari 2020 gelanceerd. Vooraf vindt een voorverkoop en crowdfunding campagne plaatst en toont het Parool maandelijks een stadsgezicht.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

De gezonde creatieveling: 'The Artist's Health Guide'

AnkatsArt, 2018

€7.395
Medisch illustrator Anne-Katrin Hermanns verzamelt medische informatie en ontwikkelt een concept voor ‘The Artist’s Health Guide’, een digitale database waarin zij het creatieve veld informeert over het voorkomen van gezondheidsrisico’s. Tijdens haar studietijd kreeg Hermanns zelf pols- en rugklachten en merkte zij dat veel medestudenten gelijke problemen hadden. Met deze database en haar illustraties beoogt zij wetenschappelijke kennis op dit gebied te delen en gemakkelijker leesbaar te maken. Voor het verzamelen van informatie werkt zij samen met de afdeling Anatomie van het Academisch Ziekenhuis Maastricht en gaat zij in gesprek met fysiotherapeuten, osteopaten, psychologen en psychiaters. In haar ontwerp combineert Anne-Katrin Hermanns haar ervaring in vrije illustratie en wetenschappelijke illustratie. Daarnaast ontwikkelt zij haar technische kennis door ambachtelijke potloodtekeningen samen te voegen met interactieve 2D, 3D en 360⁰ computer modellen. In de uitwerking werkt Anne-Katrin Hermanns samen met filmmaker/production designer Remy Koi, video- en media bedrijf Submedia en het bureau voor communicatie en ontwerp Homo Ludens.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

PARLIAMENTS of the European Union

Nico Bick, 2018

€8.285
Het boek ‘PARLIAMENTS of the European Union’ toont de plenaire zalen van alle parlementen in de Europese Unie: de huidige 28 lidstaten en de twee EU-parlementen. Naast de eerder in Rotterdam en Parijs tentoongestelde fotoserie van Nico Bick, ontwerpt grafisch vormgever Joost Grootens een atlas met daarin legenda’s, overzichtslijsten, schema’s en kaarten. In dertig grote, uitvouwbare pagina’s, kan de lezer de EU-parlementen tot in detail bestuderen en een eigen oordeel vormen. Grootens presenteert in zijn atlas de complexe informatie over de geschiedenis en de werking van de EU op een zo neutrale en makkelijk mogelijke wijze. In de publicatie worden ook opinies opgenomen over de democratie van de Europese Unie van journalist/antropoloog Joris Luyendijk en curator van het Nederlands Fotomuseum, Frits Gierstberg. Redacteur Ingrid Oosterheerd zorgt voor de productie en data research. NPN Drukkers drukt een oplage van 1.000 exemplaren, waarvoor een crowdfunding campagne wordt geïnitieerd. Het boek wordt Engelstalig uitgegeven en door Nai010uitgevers onder een internationaal, breed publiek onder de aandacht gebracht.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Onderzoek nieuwe beeldroman Tim Enthoven

Tim Enthoven, 2018

€7.500
Na de romans ‘Binnenskamers’ en ‘The Tiny Tim’, doet illustrator Tim Enthoven inhoudelijk en visueel onderzoek naar een nieuwe beeldroman. Hoewel zijn eerdere romans uitgesproken zelfreflectief waren, richt Tim Enthoven zich hierin meer naar buiten. In het inhoudelijk onderzoek focust Tim Enthoven zich op de thema’s die hem bezighouden: ‘Non Identity & Antinationalisme’, ‘Anti-humanisme’, ‘Mentale vertekening /identiteit’, ‘Perspectische schalen’, ‘Antropo technieken’, ‘Psychogeografie’ en ‘Vinex wijken’. In het visueel onderzoek experimenteert Tim Enthoven met narratief, esthetiek en communicatie. Zijn uitgangspunt is het principe ‘form follows function’ waarin het narratief op bepaalde momenten vraagt om een specifieke beeldtaal. Tim Enthoven omschrijft het beoogde resultaat van het experiment als een mix van uitgesproken, absurde beelden die stevig gegrond zijn in de realiteit. Daarnaast brengt hij in deze roman kleur aan met verf, wat hij gewoonlijk digitaal doet. Verder worden zijn tekeningen niet gescand, maar middels fotografie verwerkt in het boek.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Onderzoek

De Facto

Floor Koomen, 2018

€13.440
Grafisch vormgever Floor Koomen zet het on- en offline platform ‘De Facto’ op om te onderzoeken en aan te tonen hoe vormgeving en politieke representatie met elkaar verbonden zijn. Zij legt focus op niet-erkende staten, fictieve landen en grensgebieden. De centrale vraag is hoe deze plekken hun eigen identiteit vormgeven middels zelf-ontworpen materiaal, zoals postzegels, geld, vlaggen, websites, kranten en ansichtkaarten. De beeldanalyse en beschrijving worden op de ‘De Facto-‘website ontsloten. Daarnaast wordt op het online platform ook de beeldcollectie, die Koomen langere tijd verzameld heeft uit verschillende gebieden, opgenomen. In combinatie met langere artikelen, analyses, interviews en (foto)reportages wordt een bredere context geschetst. Daarin wordt ook gereflecteerd op de relatie tussen politieke representatie en (grafische) vormgeving en de rol van de ontwerper. De redactie is in handen van Koomen zelf en journalist Jorie Horsthuis. Voor het bouwen van de website is Mark Kocera verantwoordelijk en het visuele materiaal verzorgt fotograaf Johannes Schwartz. Het adviescomité bestaat uit onder anderen journalist Joeri Boom, documentairemaker Robert Oey, grafisch ontwerper Linda van Deursen en wetenschapper John Grin. Naast de website wordt ook een offline programma ontwikkeld met een aantal presentatiemomenten en gesprekken met onder anderen journalisten, wetenschappers, kunstenaars en ontwerpers. Verder wordt aan het einde van het projectjaar een overzicht van resultaten gebundeld in de vorm van een krant. Met de website en randprogrammering beoogt Koomen aandacht te vragen voor het onderwerp en het debat hierover aan te jagen, dat ook moet bijdragen aan het ontwerpdiscours.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

His, His, Hers

Dasha Tsapenko, 2018

€7.500
'His, His, Hers' is een project van Timothy Liu, Krystal Cooper en Dasha Tsapenko. Ze agenderen het thema polyamorie aan de hand van hun eigen driehoeksverhouding en presenteren het als case-study. Ze adresseren met name de afwezigheid van een materiële en immateriële infrastructuur voor polyamore stellen. Ze ontwikkelen een nieuwe infrastructuur voor hun onconventionele relatie. Ze starten met een onderzoek (3search) waarbij ze hun ervaringen zullen delen met het publiek om zo meer bewustwording te creëren. Door middel van hands-on experimenten, zelfstudies en cross-overs van verschillende disciplines hopen ze de discussie te openen over opkomende, nieuwe gezinsstructuren en hiermee willen ze alternatieve werkmethoden ontdekken om alternatieve perspectieven en ontbrekende oplossingen op het gebied van design te bieden. Dit zullen ze doen door de aard van een aantal producten te veranderen die geen beperkingen leggen op hun ideologie. Door samen te werken met experts uit verschillende disciplines, zoals meubelfabrikanten, banketbakkers en juristen hopen ze een nieuwe design-niche te creëren, maar ook om een nieuw klantenbestand te bieden aan deze experts. De uitkomst zal een serie van drie kritische tentoonstellingen worden, waarvan één tijdens de Dutch Design Week waar ze de chronologische ontwikkeling van een relatie vastleggen: daten, samenwonen, huwelijk, huwelijksreis en het vervolg.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

The Sweat(er)shop: Sweating to make Place through Wool

Hathaway Designs, 2018

€7.499
Social designer Cynthia Hathaway richt zich op de dringende behoefte om ontmoetingsplekken te creëren voor publieke betrokkenheid, vooral omdat volgens haar de openbare ruimte steeds meer geprivatiseerd en gereguleerd wordt. Hathaway ontwikkelt interventies in verschillende dagelijkse leefruimtes van en voor de 'commons', waar verschillende mensen elkaar kunnen ontmoeten en een gelijkwaardige stem krijgen bij het maken van hun gemeenschappen. Haar meest recente project the 'Sweat(er)shop' betreft een collectieve, openbare ruimte waarin het materiaal wol een centrale rol speelt. Hier wordt bijvoorbeeld wol handmatig gevilt. Hathaway stelt dat wol een materiaal is dat mensen, natuurlijke landschappen en dieren verbindt tot zinvolle en duurzame relaties. Volgens haar is echter het systeem rondom wol op dit moment verstoord. Om wol te promoten als een manier om beschadigde systemen te repareren, wil Hathaway een alliantie opzetten: een 'Sweat(er)shop Wool Alliance for Social Agency'. Dit is een netwerk gebaseerd op feedback van o.a. wol-kenners, herders, kunstenaars, organisaties en iedereen die het uitgangspunt deelt dat wol een krachtig hulpmiddel kan zijn om duurzame (culturele en fysieke) verbindingen te creëren. Dit gaat ze onderzoeken met bezoeken, discussies en interviews.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Onderzoek

Labor Lab

LONK, 2018

€17.660
'Labor Lab' is een reeks installaties die voortbouwt op de toekomst van de werkplek. Na het eerdere project 'Out of Office', waarin het debat rondom de schijnvrijheid van flexwerken tastbaar gemaakt is, heeft 'Labor Lab' wederom een speculatief ontwerp-project dat als doel heeft een debat te voeren en voeden door deze tastbaar te maken. 'Labor Lab' verkent met ruimtelijk ontwerp de toekomst van de werkomgeving. In nauwe samenwerking met projectpartner Ditt Officemakers en diverse partijen die zich bezighouden met kantoorontwikkeling en -ontwerp, speculeren ze over de toekomst van werk, en de werkplek die daarbij zou passen. Op basis van publicaties, gesprekken en data selecteerde studio KNOL drie ontwikkelingen: Senior SPACES, Data-Dominator en Leisure for Life. Deze vertalen ze naar 1:1 ruimtelijke scenario's, geplaatst in moderne werkplekken. Het drieluik van speculatief ontwerp zet aan tot reflectie en debat. Het doel is het aanwakkeren van reflectie en debat over de toekomst van ons werklandschap en over de rol van de eigen praktijk in het vormgeven van die toekomst.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

X Fungi: Mycelium and the importance of physical touch

Studio Mokojolito, 2018

€7.500
Kunstenaar/ontwerper Wasabii Ng onderzoekt hoe mycelium als materiaal psychologisch ervaren wordt en hoe het als bio-materiaal beter toegepast kan worden. Ze vraagt een startsubsidie aan om de mogelijke toepassingen van de texturele eigenschappen van mycelium te onderzoeken voor het therapeutisch gebruik ervan in de zorgsector, bijvoorbeeld in het kalmerend effect door het aaien en aanraken ervan. Concreet resultaat van het onderzoek is een aantal series van prototypes van 'aaibare schimmels' in verschillende organische vormen en texturen, die worden gepresenteerd aan bezoekers van de Dutch Design Week. De bezoekers mogen de prototypes oppakken en betasten. Daarna wordt hen gevraagd een vragenlijst in te vullen over de beleving ervan. Doel van haar onderzoek is om materiaalonderzoek te richten op de aantrekkelijkheid ervan en op het effect op het menselijk welzijn in plaats van op de technische en functionele kwaliteiten. Hiermee beoogt ze bij te dragen aan de acceptatie van bio-materialen en aan discussievorming rondom materiaalonderzoek. Ze veronderstelt dat bio-materialen nog niet op grote schaal aanslaan, omdat het grote publiek er een weerzin tegen heeft, omdat het heeft geleerd dat deze materialen, zoals schimmels, vies zijn. Wasabii Ng verdeelt haar onderzoeksuren over het Clean Lab van Mediamatic en het Materials Experience lab van de TU Delft. Wasabii Ng wordt verder ondersteund door Han Wosten, professor microbiologie van de Universiteit Utrecht en expert in mycelium-onderzoek. Na de startfase van het onderzoek is ze van plan zich te richten op de belevenis van geur en kleur van mycelium als onderdeel van de aantrekkelijkheid van het materiaal. Op de Dutch Design Week 2018 wordt het project gepresenteerd als onderdeel van de expositie van de TU-Delft. Het onderzoeksproces en de -resultaten zijn ook via een speciale website te volgen en Wasabii Ng houdt een visual log en instagram-account bij. De TU Delft zal daarnaast ook zorgen voor disseminatie van het onderzoek in het academische veld en in de technische sector.
loader

het fonds

subsidies

actueel

vacaturesseniorcommunicatiemedewerker.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het Rijkscultuurfonds voor architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Het fonds wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de professionel... meer >
bringiton95of193.jpg
Wilt u een aanvraag indienen voor de derde ronde van de Deelregeling Internationalisering en heeft u een concreet plan die u aan fondsmedewerkers wilt voorleggen? Meld u dan nu aan voor het Spreekuur ... meer >
openoproepinterieureninterdisciplinarite.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers op voorstellen in te dienen voor ruimtelijke ontwerpen gericht op inclusief gebruik van het interieur.Interieurontwerp omvat verschillende ve... meer >
loader
loader
loader