stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

BEYOND THE NEW Unveiling the agency of things

Die Neue Sammlung - The Design Museum / Pinakothek der Moderne, 2017

€22.495
Die Neue Sammlung van Pinakothek der Moderne in München (Duitsland) presenteert in november 2017 de tentoonstelling ‘Beyond the New’. Naast de tentoonstelling verschijnt de publicatie 'Beyond the New', waarvan onderzoeker Louise Schouwenberg de auteur is. Het concept van zowel de tentoonstelling als de publicatie zijn ontwikkeld door Hella Jongerius en Louise Schouwenberg en bouwt voort op een lopend, theoretisch onderzoek naar de representatie van design. Schouwenberg draagt verantwoordelijkheid voor het onderzoek en de teksten van de publicatie, waarin zij ingaat op de verschillende rollen en functies van ontwerp in het dagelijkse leven en hoe dit gelezen kan worden binnen verschillende contexten waarin ontwerp verschijnt, zoals bijvoorbeeld in een museum. In de publicaties komen ook de objecten uit de tentoonstelling in tekst en beeld aan bod. Met de publicatie beoogt Schouwenberg het onderzoek binnen het ontwerpveld te stimuleren en bij te dragen aan breed begrip over het belang en de betekenis van ontwerp, mede in relatie tot andere, culturele domeinen De vormgeving is in handen van Irma Boom en Die Neue Sammlung zorgt voor de uitgave, lancering en distributie, onder andere via Verlag der Buchhandlung Walther König.
beeld.jpg

Deelregeling Vormgeving AV productie

KNUPPEL

Reynaert Vosveld, 2017

€4.200
De korte, geanimeerde film Knuppel is een absurdistische documentaire over de politiewapenstok als symbool voor hiërarchische machtsverhoudingen. Met deze short wil Reynaert Vosveld zijn technische en filosofische ideeën ontwikkelen en samenbrengen. Met Knuppel beoogt hij het maatschappelijk engagement aan te wakkeren, waarbij hij zijn maatschappelijke observaties verbeeldt in een expressieve animatiestijl. In berichtgeving over de introductie van nieuwe wapenstokken voor de Nederlandse politie in 2016 merkte Reynaert Vosveld op dat vooral werd ingegaan op de fysieke impact op het lichaam om daarmee autoriteit te verduidelijken. Na diverse incidenten in een aantal westerse landen waarin media en bevolking de politie negatief in beeld brachten vanwege het gebruiken van excessief geweld, strookte de gepresenteerde informatie niet met het beeld dat hij verwachtte dat de politie over zichzelf zou willen uitdragen. Reynaert Vosveld verwachtte dat de politie met name een beeld van zichzelf als wetshandhaver en beschermer van burgers zou willen uitdragen in plaats van als agressor. Het maken van de short is een associatief beeldend onderzoek naar sentimenten, uitspraken en andere uitingen die naar zijn mening van grote betekenis zijn voor problematiek en beeldvorming rondom politie.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

De beleving van sokken

Aart Taminiau, 2017

€20.000
Tekenaar en animator Aart Taminiau ontwikkelt zijn nieuwe beeldverhaal ‘De beleving van sokken’. In het verhaal volgt de toeschouwer twee medewerkers van een sokkenbedrijf die beiden op zoek zijn naar de ultieme beleving van hun product: sokken. In de publicatie plaatst de tekenaar de twee verhalen naast elkaar zodat de lezer de verschillende perspectieven op een zelfde zoektocht kan volgen en vergelijken. Het overkoepelende thema van het verhaal is de ervaringsmaatschappij, waarin marketing en lifestyle steeds meer gericht zijn op ervaring en minder op producten. De publicatie wordt uitgegeven door Scratch Books. In de totstandkoming laat Taminiau zich adviseren door filosofen, historici en andere beeldmakers.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

Ei! Ei!

H.C. van Reek, 2017

€12.000
Illustrator Harriët van Reek werkt aan een experimenteel prentenboek als oefening om zichzelf én het vakgebied van het prentenboek uit te dagen om ongeschreven regels op te rekken. Ze gaat het experiment aan in het vinden van nieuwe manieren om tot beeld en tekst te komen en van nieuwe vormen van vertellen. Samen met beeldend kunstenaar, illustrator en vormgever Geerten ten Bosch ontwikkelt ze het beeldend en inhoudelijk plan. Geluidskunstenaar en componist Anne Wellmer maakt een geluidslandschap met hoorspel geïnspireerd op het boek. Met de podcast wordt beoogd de beleving van het boek te verlevendigen en aan te zetten tot fantasie en spel. Philip Elchers is de uitgever. Presentatie van het boek en de podcast vindt plaats in Villa Augustus in Dordrecht.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

SUPERDUPER

Anne Staal, 2017

€7.500
Super is de werktitel van de eerste graphic novel van illustrator Anne Staal over het wel en wee in de supermarkt. Vijf personages worstelen met het leven en kruisen elkaars pad in de supermarkt. De supermarkt verandert gaandeweg in een beeldende metafoor voor innerlijke onrust en keuzestress. Naast een fysiek boek wordt het verhaal ook online verteld. Tezamen wordt de uitgave een mix van illustratie, strip en eventueel tekst en probeert Anne Staal verbindingen te leggen tussen on- en offline storytelling in een vorm waarin beide elkaar narratief versterken en aanvullen. De publicatie wordt waarschijnlijk uitgegeven door SubQ en wordt gepresenteerd tijdens de Stripdagen in Haarlem in 2018. Met de startsubsidie hoopt ze zich te kunnen richten op stijlonderzoek, het opzetten van de online aanwezigheid, onderzoek naar bewegend beeld en het uitwerken van de eerste dertig pagina's.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Tentoonstelling

WAT NU, KOETSIER? tentoonstelling

Celina Yavelow, 2017

€19.735
Vorig jaar ontving Celina Yavelow samen met Freja Kir en René Put subsidie voor het project ‘WAT NU, KOETSIER?’. Daarvoor werden 45 hedendaagse grafische ontwerpers en collectieven uitgenodigd om een nieuwe, autonome 'advertentie' te ontwerpen geïnspireerd op het werk van conceptueel kunstenaar Hans Koetsier. De advertentiereeks werd vervolgens wekelijks in Het Parool gepubliceerd. Nu vragen de initiatiefnemers subsidie aan voor een expositie en publicatie waar alle werken bij elkaar komen en onderlinge verbanden zichtbaar worden. Dit was volgens hen in beperkte mate mogelijk door het kleine formaat en het kortstondige momentum van het dagblad. Aan de publicatie werken vijf auteurs mee onder wie Maria Barnas, Will Holder, Janneke Wesseling, Jouke Kleerebezem en Jan Pieter Ekker. Zij worden ook bij de tentoonstelling betrokken en presenteren een eigen selectie van advertenties met hun reflectie daarop. Hierdoor krijgt de tentoonstelling een dynamische opstelling met als doel steeds een andere kijk op de advertenties te bieden en toeschouwers te stimuleren eigen verbanden te leggen en zich te verwonderen over de betogende rol van het grafisch ontwerp. De tentoonstelling vindt plaats vanaf 23 tot en met 29 oktober bij Looiersgracht 60 of ROZENSTRAAT in Amsterdam.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Walking the Gray Area II: Contemporary Jewellery as a Social Practice

Valery Vallarta Serrano, 2017

€7.500
Valery Vallarta Serrano werkt aan een tweede editie van het project ‘Walking the Gray Area II: Jewellery as a Social Practice’. Het project betreft een exchange programma dat zij in 2010 voor het eerst heeft geïnitieerd om uitwisseling tussen sieraadontwerpers uit Latijns-Amerika en Europa te stimuleren. Deze tweede editie richt zich op het onderwerp ‘geweld tegen vrouwen’ en onderzoekt de sociale functie van sieraadontwerp als middel om het onderwerp te agenderen en ter discussie te stellen. Hierin wordt sieraadontwerp als reflectief middel toegepast en verbonden aan social thinking. Binnen het project wordt wederom een reizende tentoonstelling, blog, symposium en een aantal workshops georganiseerd. Als curators treden Valery Vallarta en Antonia Alampi op. Verder is een aantal sieraadontwerpers betrokken, waar onder Estela Saez Villanova, Andrea Wagner en Claudia Betancour. De startsubsidie dient om een curatorial statement te formuleren en activiteiten verder te ontwikkelen. Daarnaast wordt een comité en adviesraad aangesteld en samenwerkingspartners en sponsors aangetrokken. Met het project beoogt Valery Vallarta Serrano een breed publiek te betrekken bij de discussie over het sieraadontwerp binnen de sociale context van vrouwengeweld.
nai010jewellerymatters9789462083752.jpg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

Jewellery Matters

nai010 uitgevers, 2017

€18.536
Nai010 Uitgevers presenteert in november 2017 de publicatie Jewellery Matters. In het boek omschrijft kunsthistoricus Marjan Unger de geschiedenis van het Nederlandse sieraad in de context waarbinnen het is gemaakt en gedragen. Het uitgangspunt voor de Engelstalige publicatie is het proefschrift ‘Sieraad in Context’ van Marjan Unger, dat in 2010 verscheen. Met het boek wil Unger het Nederlands sieraad zowel duiden als emanciperen. De publicatie wordt vormgegeven door Irma Boom. Alle getoonde sieraden worden op ware grootte afgebeeld. Nai010 Uitgevers beoogt met de publicatie een nieuwe standaard te zetten voor publicaties over het sieraad. De publicatie verschijnt in een oplage van 2.000 stuks.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Documentaire

Ore Streams

Andrea Trimarchi - Studio Formafantasma, 2017

€7.000
Studio Formafantasma stelt dat kennis ontbreekt bij productontwerpers en engineers over het recycleproces van elektronische onderdelen. Om bij te dragen aan kennisontwikkeling op dit gebied initieert het ontwerpstudio het project ‘Ore Streams’, dat in opdracht is gesteld door het NGV Triennial / de National Gallery of Victoria in Melbourne, Australia. Studio Formafantasma onderzoekt ‘material sourcing’ met de focus op het metaal dat wordt gebruikt in het ontwerpen en produceren van elektronische toestellen. Door middel van design thinking en analyse werkt de studio aan nieuwe design tools en systemen voor materiaalidentificatie, -supply, -herbestemming en -hergebruik. Binnen het project wordt gewerkt aan drie onderdelen, namelijk tentoonstellingsobjecten, video-installatie en een serie documentaires. De subsidieaanvraag richt zich op het maken van de serie documentaires over recycling sector om het proces van de recycling van metalen uit elektronische producten te laten zien. In de documentairereeks worden onder andere interviews met recycle bedrijven en ngo’s opgenomen samen met gedetailleerde video’s van het scheidingsproces en 3D animaties van mogelijke toekomstscenario. Daaraan wordt samengewerkt met experts, ‘formal’ en ‘informal’ recycling initiatieven, producenten en partijen uit wetgeving. De resultaten worden gezamenlijk getoond tijdens NGV Triennial van december 2017 tot april 2018.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

De Botanische Leerlooierij

Amber Veel, 2017

€7.455
Uit het werk van Amber Veel spreekt een fascinatie voor huid. In het project ‘De Botanische Leerlooierij’ neemt de ontwerper een specifiek onderdeel uit het ontwerpen met huid, namelijk het leerlooien, en tracht hierin verdieping te brengen. Amber Veel signaleert dat het traditioneel leerlooien met natuurlijke, lokale grondstoffen in Nederland niet meer bestaat en is vervangen door een sneller maar vervuilender proces. In het project onderzoekt Veel hoe ze het looien met natuurlijke stoffen opnieuw kan aanleren en kan toepassen in haar werk. Hiervoor onderzoekt ze welke bomen en planten in Nederland geschikt zijn om mee te werken en hoe deze van invloed zijn op het eindresultaat. Met het project wil zij zich ontwikkelen tot expert op dit gebied. In de totstandkoming werkt ze samen met botanicus Yvonne van Amerongen, professor Y. Choi van de Universiteit Leiden, SLEM en het Nederlands Leder en Schoenen Museum in Waalwijk.
loader

het fonds

subsidies

actueel

vacaturestafmedewerker12oktober2017.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Het fonds wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de professionele ont... meer >
graphicmattersweb.jpg
Het is september; het festivalseizoen is weer geopend! Met de Deelregeling Festivals ondersteunt het fonds festivals op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Marieke Ladru, adju... meer >
nieuweopenoproepenerfgoedruimte.jpg
Werkt u aan urgente maatschappelijke vraagstukken op het snijvlak van klimaat, energie, ruimte en erfgoed? En heeft u een visie op hoe ontwerpexpertise te koppelen is aan een gebiedsgerichte benaderin... meer >
ddwsite1280px00014.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie presenteert de nieuwe lichting ontwerpers, kunstenaars en architecten die afgelopen jaar de werkbeurs Talentontwikkeling ontving. Onder de titel In No Particu... meer >
loader
loader
loader