stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
007representatieveafbeelding.jpg

Voucherprocedure Presentaties Buitenland Voucher

Dimension Drive at the Indie MEGABOOTH (PAX East)

2Awesome Studio, 2017

€1.500
2Awesome Studio is geselecteerd om de game ‘Dimension Drive’ te promoten tijdens het game evenement PAX East, in de Indie MEGABOOTH, dat plaats vindt in Boston, MA, VS tussen 10 en 12 maart in 2017. De reis naar Boston zal ook worden gebruikt om contacten op de doen in de gaming-industrie die kunnen bijdragen aan de verder ontwikkeling en distributie van de game.
placeholder.gif

Deelregeling Architectuur Ideeënprijsvraag

Europan 14

EUROPANNL, 2017

€50.295
Stichting Europan NL blaast de Nederlandse tak van de Europese architectuurprijsvraag nieuw leven in en kiest daarbij voor een nieuwe koers. De belangrijkste aanpassing is dat Europan zich bij nieuwe edities steeds aan één stad committeert en zowel inhoudelijk als organisatorisch bij het hele proces betrokken blijft; van voorbereiding tot aan start ontwikkeling. Op deze manier wil ze samen met alle belanghebbenden tot relevante opgaven en realistische ontwikkellocaties komen. Daarnaast wil ze het zicht op realisatie vergroten door tijdens het hele proces zowel de opdrachtgevers als de prijswinnaars te begeleiden. Deze 14e editie vindt plaats in Amsterdam, waar men reeds de intentie heeft uitgesproken om de prijswinnaars via een opdracht bij de ontwikkeling van de locaties te betrekken. EuropanNL organiseert de 14e editie in drie fasen. De eerste fase die op het voorbereiden van de prijsvraag was gericht is reeds afgerond. Deze aanvraag behelst de tweede en derde fase gericht op het uitvoeren van de prijsvraag, het begeleiden van de winnaars en het ondersteunen van de gemeente Amsterdam bij het ontwikkelproces.
unfairamsterdam.jpg

Deelregeling Architectuur Ideeënprijsvraag

UNFAIR AMSTERDAM

UNFAIR AMSTERDAM, 2017

€25.000
Unfair Amsterdam is een kunstbeurs die zich tot doel stelt talentontwikkeling en professionalisering van jonge kunstenaars te bevorderen. De editie in 2018 vindt in de Zuiveringshal op het Westergasterrein in Amsterdam plaats waarin 40 kunstenaars die in de eerste 10 jaar van hun carrière exposure staan hun werk presenteren. Voor deze editie organiseert de aanvrager samen met UNStudio een ontwerpwedstrijd voor het ruimtelijk ontwerp van de beurs. Een voordrachtcommissie draagt een longlist van 10 opkomende architecten voor, waarvan 3 ontwerpers geselecteerd worden om een schetsontwerp te maken. Vervolgens wordt het winnende ontwerp op de beurs uitgevoerd. Daarnaast wordt een speciaal randprogramma gewijd aan de ontwerpers en hun praktijk.
anaarchitecten.jpg

Deelregeling Architectuur Onderzoek

ANA GOES EUROPE

ANA Architecten, 2017

€14.000
ANA Architecten stelt dat de opgave binnen de Nederlandse woningbouw aan het veranderen is. Daarom heeft ze een onderzoekstraject gestart om de rol van architecten bij de aanpak van toekomstige woningopgaven te verkennen. Dit doet zij in Europees perspectief omdat de vraagstukken die de woningbouw in Europa beheersen veel overeenkomsten kennen. Tegelijkertijd is de context overal net anders en de processen, rolverdeling en financieringssystemen verschillen. Daarbij verschilt de rol van architect sterk. Om hierop te reflecteren organiseert de aanvrager een rondreis door Europa, bezoekt woningbouwprojecten en praat met architecten, opdrachtgevers, gemeentes, mensen uit het onderwijs en onafhankelijk denkers over hun ideeën en ervaringen met woningbouw. Na een reis naar Denemarken, Zweden, Noorwegen en Duitsland bezoekt de aanvrager deze zomer een aantal Franse steden, te weten Parijs, Lille, Lyon en Bordeaux. Gedurende de reis geeft ze lezingen over haar bevindingen en publiceert ze in haar blog, op Archined en op A10, European architecture magazine. Na de reis organiseert de aanvrager workshops en lezingen in Nederland om de bevindingen te delen en geeft ze die ook in een publicatie uit.
thijsdezeeuw.jpg

Deelregeling Architectuur Onderzoek

de dierentuin van het antropoceen

Thijs de Zeeuw - Landschapsarchitect, 2017

€7.470
Thijs de Zeeuw gaat met ‘De dierentuin van het antropoceen’ op zoek naar nieuwe inzichten en perspectieven op de veranderende relatie tussen mens en natuur. Het antropoceen is de voorgestelde naam van het tijdperk waarin het aardse klimaat en de atmosfeer de gevolgen ondervinden van menselijke activiteit. Via een tweeledig onderzoek maakt de aanvrager een overzicht van bestaande kennis met betrekking op de mens-natuur relatie binnen het antropoceen; en hoe deze kennis ingezet kan worden voor het ontwerpen van een revolutionaire nieuwe dierentuin. De startfase richt zich op het koppelen van een multidisciplinair netwerk van wetenschappers en ontwerpers. Aan de hand van gesprekken met deze experts worden een zestal concrete ontwerpopgaven voor dierentuinverblijven geformuleerd. Het project wordt afgesloten met een bijeenkomst voor experts en ontwerpers waarop de experts een korte presentatie geven van hun visie op de relatie mens - natuur. Op dit mini-symposium staat kennisdeling tussen wetenschap en ontwerp centraal; worden gezamenlijk de cases geformuleerd, ontwerpteams samengesteld en een antropoceen catalogus gemaakt. Deze catalogus vormt tevens het startdocument voor het vervolgproject.
vanderlaanstichting.jpg

Deelregeling Architectuur Website / applicatie

De schatkamer van Dom Hans van der Laan

Van der Laan Stichting, 2017

€30.000
Het archief van Dom Hans van der Laan - een Nederlandse benedictijner monnik en architect, bekend om zijn werk in de door hemzelf ontwikkelde maatverhouding op basis van het plastisch getal en grondlegger van de Bossche School - bestaat uit 4500 tekeningen, geschriften, geluidsfragmenten en enkele meubels en foto's van gerealiseerde ontwerpen. De Van der Laan stichting ontsluit deze schatkamer op innovatieve wijze voor een breed publiek. Via een interactieve website wordt inzicht gegeven in het gedachtegoed van Van der Laan. Daarbij worden de werken multimediaal met onder meer foto’s, tekeningen, animaties en geannoteerde, navigeerbare 3D bestanden in beeld gebracht, waardoor het niet alleen voor het brede publiek maar ook voor ingewijden interessante informatie biedt.
curatorialresearch.jpg

Deelregeling Architectuur Tentoonstelling

Eindhoven School Revisited

Curatorial Research Collective, 2017

€16.510
In de jaren '80 ontwikkelde zich een nieuwe generatie Nederlandse architecten die ondanks een wisselende architectuursignatuur toch onder eenzelfde nieuwe stroming konden worden geschaard: de Eindhovense School. Belangrijke aanstichters van dit gedachtegoed waren Geert Bekaert, Joost Meuwissen en Gerard van Zeijl. In plaats van een eenduidige vormentaal delen zij juist een theoretische aanpak en benadering van architectuur. Onder hen zijn invloedrijke Nederlandse architecten als Jo Coenen, Wiel Arets, Wim van de Bergh, Sjoerd Soeters, Martien Jansen, René van Zuuk en Bert Dirrix. De Curatorial Research Collective wil dit gedeelde gedachtegoed nu opnieuw bekijken en zich verdiepen in de intellectuele context die hieruit is voortgekomen. Door middel van een tentoonstelling en een publiek symposium wil de aanvrager het nalatenschap van deze stroming tonen om te zien wat de impact is op hedendaagse architecten en architectuur in Nederland. De tentoonstelling zal plaatsvinden in het bouwkunde gebouw van de TU Eindhoven en richt zich op de drie protagonisten, de impact op de architectuuropleiding, het werk van de afstammende architecten en de culturele contextualisering van hun werk. Tijdens een tweedaags symposium in het Van Abbemuseum zullen enkele architecten hun werk toelichten binnen deze context, maar is er ook ruimte voor debat over de architectuuropleiding in brede zin en de impact ervan op de architectuurpraktijk. De aanvrager beoogt hiermee samen met een breed publiek reflectie te bieden op de Eindhovense School alsook een doorzicht te bieden naar de toekomst van een theoretische aanpak in de architectuur.
uitgeverijkunst.jpg

Deelregeling Architectuur Publicatie

Groene parels van Overijssel - Verhaal van historische landschapsparken

Uitgeverij de Kunst, 2017

€8.000
Uitgeverij Waanders en de Kunst publiceert een boek over cultuurhistorische en verhalende kenmerken van Overijsselse landschapsparken. Bijna 10% van de provincie bestaat uit landgoederen die in een periode 1780-1815 zijn aangelegd. Samen vormen ze een waardevolle collectie van groen erfgoed. De parken zijn veelal ontworpen door de relatief onbekende hovenier en tuinarchitect G.A. Blum, tijdgenoot van J.D. Zocher en voor het noordelijke deel van het land minstens zo belangrijk voor de ontwikkeling en verspreiding van de landschapsstijl. Door een gebrek aan kennis van de historische ontwikkeling en de bijzondere kernkwaliteiten van deze parken dreigen bepalende elementen en structuren echter verloren te gaan, waardoor de kwaliteit én het verhaal van dit groene erfgoed straks niet meer kan worden ervaren. Via de publicatie Groene Parels van Overijssel en aanvullende activiteiten wordt die kennis voor een breed publiek ontsloten en de vindbaarheid en het bewustzijn voor het belang van behoud en ontwikkeling vergroot. Tot slot biedt het landgoedeigenaren, betrokken instellingen én de politiek handvatten bij urgente beheer- en onderhoudsopgaven en nieuwe opgaven ter versterking van de onderlinge samenhang en kwaliteit.
edwintrommelen.jpg

Deelregeling Architectuur AV productie

Het zilveren jubileum van een bouwkavel

Edwin Trommelen, 2017

€25.000
Edwin Trommelen wil de realisering van het laatste grote bouwblok van het plan Borneo Sporenburg vastleggen in een documentaire. Voor het perceel aan de Ertskade zijn inmiddels vier woonblokken ontworpen en nu wordt het laatste ontwerp – De Steltloper – na ruim 20 jaar eindelijk gebouwd. In de documentaire wil de aanvrager terugkijken op de voorgeschiedenis van het plan, de eerdere ontwerpen voor deze plek en de ontwikkelingen in de Nederlandse bouwwereld van de afgelopen vijfentwintig jaar. Een scala aan tendensen trekt voorbij: het succes van een hippe nieuwe vinexwijk; de verhouding politiek en woningbouw; het gapende gat tussen sociale huur en vrije sector; crisis in de bouwwereld; bewonersinspraak; overheidsbemoeienis en onuitgevoerde plannen. Het doel is om de motieven en beweegredenen van de architecten, stedenbouwkundigen, beleidsmakers en projectontwikkelaars te tonen. Daarnaast geeft de film inzicht in de werking van de tijd bij langdurige bouwprojecten: welke invloed economie, demografie of politiek hebben op de besluitvorming. Tot slot toont het de mening van de buurt op het gebouw, waarbij ook het tekort aan betaalbare huurwoningen in Amsterdam wordt aangekaart. Voor het maken en vertonen van de film zoekt de aanvrager in eerste instantie samenwerking met architectuurorganisaties in Amsterdam en omgeving.
landart.jpg

Deelregeling Architectuur Onderzoek

Land (Art) Making - start kennisplatform over mens en land

Stichting Land Art Center Drenthe, 2017

€7.500
Stichting Land Art Center Drenthe start een onderzoeksprogramma en platform over hedendaagse vormen van Land (art) Making. Hiervoor ontwikkelt ze een methodiek voor veldonderzoek om vanuit ontwerpend en artistiek perspectief te reflecteren op het landgebruik in Nederland. De eerste pilot van het onderzoeksprogramma is gefocust op de omgang met afval en restproducten. Deze pilot richt zich op twee landschappen waarin niet biologisch afbreekbaar afval een centrale rol speelt; de afvalberg bij Wijster in Drenthe en de gifstort Diemerpark in Amsterdam. Beide gebieden worden gekenmerkt door een afzetting of stort van afval waar een natuurlandschap overheen is gelegd. Het onderzoeksprogramma bestaat uit expedities, expertmeetings, workshops en publieksprogramma’s waarin diverse disciplines (landschapsarchitectuur, beeldende kunst, ontwerp) en kennisgebieden (ecologie, geologie, archeologie, erfgoed, landschapsbeheer) aan lokale expertise worden koppelen. Deze samenwerkingen bieden volgens de aanvrager kansen om op nieuwe manieren na te denken over onze omgang met het landschap in relatie tot de natuur. In de startfase wil de aanvrager alvast twee expedities met een trans-disciplinair karakter organiseren.
loader

het fonds

subsidies

actueel

proeftuinnlweb.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en bureau Het Noordzuiden nodigen u van harte uit voor een reeks van vier bijeenkomsten in het kader van ons traject 'Proeftuin NL’. Hierin zult u meer te w... meer >
jalilaessaidiweb.jpg
Vijf verrassende voorstellen van ontwerpers zijn geselecteerd uit 52 reacties op de Open Oproep Fresh Perspectives. Hiermee ondersteunt het Stimuleringsfonds de mogelijkheid om een innovatief concept ... meer >
chenjenweb.jpg
Vierentwintig uitzonderlijke talenten uit de gehele breedte van de creatieve industrie zijn geselecteerd voor de werkbeurs Talentontwikkeling 2017/2018. De subsidie van € 25.000 biedt ontwerpers, ar... meer >
sciddw17liggendblauw.gif
Tijdens de Dutch Design Week 2017 presenteert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de nieuwe lichting ontwerpers, kunstenaars en architecten die afgelopen jaar de werkbeurs Talentontwikkeling ont... meer >
loader
loader
loader