stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
005representatieveafbeeldingkl.jpg

Voucherprocedure Presentaties Buitenland Voucher

The Intimate Earthquake Archive at Ballroom Marfa

Sissel Marie Tonn-Petersen, 2018

€1.500
Ballroom Marfa nodigt Sissel Marie Tonn-Petersen uit om de interactieve installatie “The intimate Earthquake Archive” te tonen als onderdeel van de expositie “Hyperobjects”. De installatie is gemaakt uit data van artificiële aardbevingen in Groningen en brengt trillingen in een bepaalde compositie over op het lichaam, verwijzend naar de vorm waarop seismische golven over het land bewegen. De tentoonstelling is georganiseerd door professor Timothy Morton en directeur van Ballroom Marfa Laura Copelin. Het opent op 13 april 2018 in Marfa,Texas (Verenigde Staten).
005representatieveafbeelding.jpg

Voucherprocedure Presentaties Buitenland Voucher

2018 NAEA National Convention

Noa Haim, 2018

€1.455
Namens de Collective Paper Aesthetics is Noa Haim uitgenodigd om zich aan te sluiten bij de NAEA National Convention 2018 en een hands-on presentatie te geven. Zij wil laten zien hoe flexibele architectuur en de door haar ontwikkelde toolbox en methodiek ingezet kan worden voor educatie. De National Art Education Association (NAEA) is een professionele vereniging voor kunsteducatie opgericht in 1947 in de Verenigde Staten. Het vindt plaats tussen 22 en 24 maart 2018 in Seattle, Washington (Verenigde Staten).
005representatieveafbeelding.jpg

Voucherprocedure Presentaties Buitenland Voucher

Hardwired

Polymorf Pervers, 2018

€1.500
Ontwerpcollectief Polymorf Pervers is door File Festival gevraagd deel te nemen aan de reizende tentoonstelling Disruptivia met twee installaties, namelijk "Be Boy Be Girl" en "Hardwired". Deze werken laten de praktijk van Polymorf zien, die gericht is op multisensorische ontwerpen die de post-humane mens onderzoeken en de verschuivende relaties tussen mens en technologie bevragen. De Disruptivia tentoonstelling start in Rio de Janeiro van 13 april t/m 4 juni 2018 en reist daarna door naar Sao Paolo, Sao Luis, Brasilia en Bello Horizonte.
powerplantweb.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep

SXSW: AstroPlant – a new generation space farmers

2018

€3.000
Thieme Hennis ontvangt een voucher in het kader van de workshop die hij samen met Angelo Vermeulen (BE) en Beth Healy (UK) organiseert, met als titel AstroPlant – a new generation of space farmers. AstroPlant is een ‘citizen science’ project van Border Labs en ruimtevaartorganisatie ESA om jonge makers te interesseren voor space exploratie en onderwerpen zoals gecontroleerde plantengroei, voedsel in de ruimte, circulariteit en elektronica. Met gebruik van een open source kit leveren de ‘citizen scientists’ tijdens de workshop relevante data over plantengroei voor onderzoek naar regeneratieve ecosystemen voor zowel Aarde als Mars.
livingmuseumweb.png

Deelregeling Internationalisering Open oproep

SXSW: The Living Museum

2018

€32.000
Het fonds ondersteunt The Living Museum, een tentoonstelling/performance programma, geproduceerd door Chafik Benhmidouch, waarin de cross-overs tussen muziek en mode, -kunst en -technologie centraal staan. Het programma vindt plaats in het New Dutch Wave House, waar de Nederlandse deelnemers zich presenteren. The Living Museum is onderdeel van de SXSW / UNESCO Media Arts Exhibition. Onder andere Lisette Ros, Cata.Pirata en Chagall presenteren hun werk binnen dit avantgardistische programma.
005representatieveafbeelding.jpg

2e Stadslab Landtong Nieuwe Meer: placemaking en verbinding, Amsterdam

Stichting Landtong Nieuw en Meer, 2018

€25.000
De landtong Nieuwe Meer maakt deel uit van de Hoofdgroenstructuur van Amsterdam. Het stadslab Landtong Nieuwe Meer is in 2017 opgericht en heeft een coalitie tot stand gebracht van lokale belanghebbenden, lokale bestuurders en experts vanuit verschillende disciplines om gezamenlijk een breed gedragen visie te ontwikkelen voor het gebied. Op dit moment werkt de gemeente Amsterdam aan een plan van aanpak om het Groot Amsterdamse Bos vorm te geven en vraagt daarvoor het stadslab Landtong Nieuwe Meer om te participeren in de ontwikkeling van een cultuurplan. Voor de invulling van dit plan verbindt het stadslab de relevante kansrijke ideeën en experimenten uit het gebied. In het proces wordt de zogenaamde ‘schimmelmethode’ toegepast: een organisch proces waarin verschillende belanghebbenden en experts hun wensen en expertise kunnen inbrengen ter verrijking van het experiment.
005representatieveafbeelding.jpg

Spijkerlab 2018

Bewonersplatform Spijkerkwartier Arnhem, 2018

€20.000
Naar aanleiding van het programma ‘van wijk weten’ van de gemeente Arnhem is in 2016 in het Spijkerkwartier een bewonersplatform opgericht. Het platform heeft een visiedocument opgesteld, gericht op het bevorderen van de sociale cohesie in de wijk, het verbinden van de lokale en regionale economie en het initiëren van wisselwerking tussen lokale ondernemers en bewoners. Bewonersplatform Spijkerkwartier heeft zich tot doel gesteld in afstemming met de gemeente aan de hand van twee pilotprojecten de ruimtelijke opgaven uit het visiedocument integraal aan te pakken en een ontwerpvoorstel te doen voor de openbare ruimte in de wijk. De gestelde opgaven zijn: waterbeheersing; klimaatbeheersing; onderhoud; wijkeconomie; identiteit; stadsecologie voor openbare en private ruimte. De stadslab beoogt naast het ontwerp voor de pilotlocaties ook ideeën aan te dragen voor het financieren van de plannen. Eerder is er door het lab een nieuwe parkeerplan geschreven waarin meer betaald parkeren wordt gecreëerd met het doel om zelf over een deel van deze meeropbrengsten te kunnen beschikken. Dit plan is door de gemeenteraad aangenomen en zal in 2018 worden uitgevoerd.
005representatieveafbeelding.jpg

GOUDasfalt: NEXT level, Gouda

Stichting GOUDasfalt, 2018

€22.200
Ten zuiden van de historische binnenstad van Gouda ligt het industrieterrein van de voormalige koudasfalt fabriek. Sinds 2016 is het stadslab GOUDasfalt de huurder van dit terrein. Het stadslab heeft in overleg met de gemeente een sluitende businesscase ontwikkeld en een transformatieplan voor de locatie opgesteld. Bijgevolg is de huurovereenkomst verlengt tot vijf jaar, waarin tijdelijk mag worden afgeweken van het bestemmingsplan dat voor het terrein geldt. Deze tijdelijke herbestemming stelt het stadslab in staat om het terrein te exploiteren voor een combinatie van activiteiten: ondernemerschap, ambacht, creativiteit, recreatie, horeca, natuur, groen, sport en toeristisch nachtverblijf. Voor haar activiteiten in 2018 heeft het stadslab zich tot doel gesteld concrete kaders en uitgangspunten te formuleren voor een omgevingsplan voor deze locatie. Activiteiten betreffen verschillende participatietrajecten met burgers en stakeholders. Om een scherper beeld te krijgen van potentieel karakter en identiteit van het uiteindelijke GOUDasfalt zal het stadslab de huidige ruimtelijke visie op basis van deze participatietrajecten aanscherpen tot een masterplan waarin de cohesie tussen verschillende functies op het terrein centraal staat.
005representatieveafbeelding.jpg

STADSLAB LOVI COOL-ZUID

STADSLAB COOL-ZUID, 2018

€25.000
In 2016 is stadslab Baankwartier in Rotterdam opgericht naar aanleiding van nieuwe marktontwikkelingen in het Baankwartier en de plannen voor meerdere woontorens die een grote impact op de wijk zouden hebben. In 2017 heeft het stadslab haar focus verbreed tot de wijk Cool-Zuid, waar Baankwartier een onderdeel van is om het Baankwartier en Cool-Zuid zowel sociaal als fysiek te verbinden. Nu in 2018 de daadwerkelijke hoogbouw van de woontorens begint, wil het stadslab verder professionaliseren en samen met bewoners, ontwikkelaars en de gemeente Rotterdam aan de slag gaan om een kwaliteitsslag in de wijk te realiseren. Hiertoe formuleert het lab in een aantal bijeenkomsten samen met alle betrokken partijen een Lokale Omgevingsvisie (LOVI), waarin ze de abstracte uitgangspunten van de nationale omgevingsvisie vertalen naar een breed gedragen lokale toepassing.
005representatieveafbeelding.jpg

Stadsinitiatief Rotsoord

Stadsinitiatief Utrecht, 2018

€25.000
Het Stadsinitiatief Utrecht is een stadsbreed bottom-up initiatief van de Utrechtse Ruimtemakers, met het doel om een nieuwe manier van stadmaken te bewerkstelligen. Het Stadsinitiatief is onder andere in het voormalige industriegebied Rotsoord van start gegaan. Verschillende pioniers hebben in de afgelopen jaren intensief in Rotsoord gewerkt om het gebied aantrekkelijker te maken. Met de aangetrokken vastgoedmarkt lijken woningbouwprojecten met commerciële functies echter weer de overhand te krijgen, en komt de ruimte voor pioniers en maatschappelijke functies onder druk staan. Om de invloed en eigenaarschap van de pioniers te vergroten brengt het Stadsinitiatief in 2018 diverse partijen in het gebied in een coöperatieve setting samen. Door maatschappelijke partijen steviger te verbinden kan de maatschappelijke waarde van bottom-up initiatieven beter inzichtelijk worden gemaakt. Het stadslab wil samen met hen aan een breed gedragen manifest schrijven waaraan bewoners, ondernemers, eigenaren, gebruikers en ook de gemeente zich verbinden. Om input te halen voor dit manifest organiseert het stadslab een aantal activiteiten waaronder een festival en een mobiele huiskamer.
loader

het fonds

subsidies

actueel

539website.jpg
Het Stimuleringsfonds organiseert op donderdag 17 mei 2018 de manifestatie Designing a Community of Care. De manifestatie maakt de rol van ontwerp bij de transitie van zorgaanbod en -huisvesting in de... meer >
vacaturecontroller.png
Het Stimuleringsfonds is per direct op zoek naar een Controller voor minimaal 24 uur per week.... meer >
openoproepfreshperspectives2web.png
Het Stimuleringsfonds roept makers en ontwerpers uit de creatieve industrie op om met een maatschappelijke- of kennispartner een voorstel in te dienen, gericht op de gezamenlijke aanpak van een urgent... meer >
loader
loader
loader