stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
007representatieveafbeelding.jpg

Voucherprocedure Presentaties Buitenland Voucher

Dimension Drive at the Indie MEGABOOTH (PAX East)

2Awesome Studio, 2017

€1.500
2Awesome Studio is geselecteerd om de game ‘Dimension Drive’ te promoten tijdens het game evenement PAX East, in de Indie MEGABOOTH, dat plaats vindt in Boston, MA, VS tussen 10 en 12 maart in 2017. De reis naar Boston zal ook worden gebruikt om contacten op de doen in de gaming-industrie die kunnen bijdragen aan de verder ontwikkeling en distributie van de game.
007representatieveafbeelding.jpg

Voucherprocedure Presentaties Buitenland Voucher

Michelangelo Winklaar Modeshow Roemenië

Michelangelo Winklaar, 2017

€1.500
Michelangelo Winklaar verbindt in zijn vrouwmodecollecties de oude en nieuwe technieken. Daarin omarmt hij de ambacht en brengt ook een ode aan de Nederlandse mode en kunst, juist door deze te combineren met zijn oorsprokelijke culturele achtergrond, of zoals hij het benoemt zijn 'exotische roots'. De nieuwe collectie presenteert hij tijdens de Feeric Fashionweek in Roemenië, die plaats vindt van 15 tot 24 juli in de steden Sibiu en Alba Iulia.
007representatieveafbeelding.jpg

Voucherprocedure Presentaties Buitenland Voucher

Presentation at Strelka Institute

Ania Molenda, 2017

€1.500
Amateur Cities reist af naar Strelka instituut op 15 en 16 augustus om het project UrgentCity - Towards a New Vocabulary of Terms te presenteren aan de hand van een divers programma, bestaande uit screenings, workshops, presentaties en gast spreker.
007representatieveafbeelding.jpg

Voucherprocedure Presentaties Buitenland Voucher

EDIT Biennale Festival Toronto

Architectenbureau Gert Jan Scholte, 2017

€1.500
Cityblob presenteert tijdens het festival EDIT Biënnale Festival de composiet lichtobjecten op basis van afvalmaterialen. Het EDIT Biënnale Festival onderzoekt hoe design, innovatie en technologie de huidige mondiale problemen kan oplossen. Het festival vindt plaats van 28 september tot en met 8 oktober 2017 in Toronto plaats. Als curator zal ontwerper Bruce Mau optreden.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Documentaire

Toen ik vijf was

Sara Kolster, 2017

€7.500
‘Toen ik vijf was’ is een persoonlijk documentair project van ontwerper/interactief regisseur Sara Kolster over de impact van het verlies van een broertje of zusje op jonge leeftijd. Het verhaal wordt verteld in een online audiovisuele omgeving en een radiodocumentaire. Naast een reconstructie van haar persoonlijke verhaal laat Kolster vijf kinderen aan het woord die een vergelijkbare situatie hebben meegemaakt. Kolster wil met het project rouw en verlies toegankelijker en bespreekbaar maken voor een groter publiek en tegelijkertijd de grenzen verkennen van interactieve audioverhalen. De aanvraag richt zich specifiek op het online gedeelte. De VPRO financiert de productie voor de radio. Daarnaast zijn verschillende organisaties bij het project betrokken, waaronder het expertisecentrum Omgaan met Verlies en Vereniging Ouders Kinderen en Kanker. Het team bestaat uit Laura Stek - montage, Roald van Oosten – muziek en audio-effects, Liesbeth ten Boer – ontwerp, Cristina Garcia Martin – illustratie en animatie.
pa.jpg

Weerbaar Weert

2017

€10.000
Het stadshart van Weert kampt in toenemende mate met leegstand, droogte en hittestress. Weerbaar Weert onderzoekt hoe klimaatadaptieve ingrepen op basis van cultuurhistorische waarden positief kunnen bijdragen aan een kwalitatieve binnenstad. Het onderzoeksteam bestaande uit Personal Architecture, NOHNIK en architectuurhistoricus Lara Voerman gaat hier in opdracht van de gemeente Weert mee aan de slag. Het team wil aantonen dat de koppeling tussen innovatieve toekomstgerichte (klimaat) ingrepen en cultuurhistorische kernwaarden voor extra ruimtelijke kwaliteitsimpulsen kan zorgen. Tijdens de startfase organiseert het team twee ronde tafelgesprekken met zowel de gemeente als de betrokken klankbordgroep en worden cultuurhistorische waarden, klimatologische uitdagingen en relevante daaraan gelieerde maatschappelijke vraagstukken in kaart gebracht.
arconiko.jpg

Cultureel erfgoed als drager voor een aantrekkelijke klimaatadaptieve stad

2017

€10.000
Rotterdam heeft een lange geschiedenis met water. Door verhevigde regenbuien is een doordacht waterplan juist nu noodzakelijk en de geschiedenis leert dat een integrale aanpak loont. Om dit te kunnen ontwikkelen slaan Arconiko architecten, Designlab 2902, Water Sensitive Rotterdam, stedenbouwhistoricus Hilde Sennema, Vereniging Rotterdam Central District, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de gemeente Rotterdam de handen ineen. Ze onderzoeken hoe de culturele erfenis van het Rotterdam Central District benut kan worden om tot een integrale aanpak ten behoeve van de totale stedelijke kwaliteit te komen. Tijdens de startfase wordt uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de structuurlagen van het cultureel erfgoed in dit gebied en de wijde omgeving en vervolgens gekoppeld aan klimaatdata. Dit wordt uitgewerkt en voorgelegd aan een brede groep experts om tot concrete ontwerpvoorstellen te komen.
felixx.jpg

Het Eiland van Dordrecht: transformatie van regionale keringen tot adaptatielandschap

2017

€10.000
Felixx en Unesco-IHE doen in opdracht van de gemeente Dordrecht onderzoek naar de mogelijkheden om secundaire keringen in te zetten als cultuurhistorisch raamwerk. Het Eiland van Dordrecht vormt het projectgebied voor een zogenoemd nieuw geanimeerd adaptatielandschap. Het team gaat op zoek naar een ruimtelijke ontwikkelstrategie voor het raamwerk, een (beleids-) instrumentarium dat sturing biedt in een organisch ontwikkelproces en inspirerende bouwstenen die verder uitgewerkt kunnen worden tot pilotprojecten. Tijdens de startfase worden sleutelpartijen bij het traject betrokken, regionale keringen geïnventariseerd, verschillende vergelijkende onderzoeken op het gebied van water, erfgoed en duurzaamheid gevolgd en een tweetal workshops georganiseerd. Tijdens de workshops wordt het vervolgtraject verder uitgewerkt en worden kansrijke deelprojecten in kaart gebracht.
catharijnesingel.jpg

De singel als klimaatadaptieve drager voor de historische binnenstad

2017

€10.000
Bezien vanuit vernieuwende integrale strategieën voor klimaatadaptatie en erfgoed heeft de singel bij uitstek de potentie een dragende structuur te vormen, verbonden met andere cultuurhistorische netwerken in de stad, aldus het team van OKRA, Alterra, WUR, Stichting in Arcadië en Climate KIC. De Catherinasingel in Utrecht, als sluitstuk voor het terugbrengen van het water in de singels, en het aangrenzende gebied met het verdwenen Mariabolwerk en de verdwenen dwarsgracht vormen de casus voor dit project. Het team start met het maken van een catalogus over ‘state of the art’ voorbeelden uit Europa op het gebied van cultuurhistorisch erfgoed gerelateerd aan de klimaatadaptieve stad. Vervolgens wordt de definitie van de opgave aangescherpt en relevante partijen gezocht om aan te haken. Tot slot worden er realisatietrajecten opgesteld waarin het team tracht om follow-ups aan het uitvoeringsproject van de Catharinesingel te koppelen.
nhwfortpannerden.jpg

Militair erfgoed in transitie - casus Fort Pannerden

2017

€10.000
In vervolg op hun eerdere ‘Energielinie’ onderzoek, gaat H+N+S Landschapsarchitecten in samenwerking met coöperatie Relocal en Ro&Ad architecten aan de slag met een concrete verduurzamingsslag binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hierbij dient Fort Pannerden dat de komende jaren met een energie-intensief programma wordt geladen als casus. De linie is genomineerd als UNESCO werelderfgoed, wat specifieke randvoorwaarden schept voor eventuele ruimtelijke ingrepen. Daarom wordt samen met belanghebbende partijen verkend hoe de groeiende energievraag op een duurzame wijze op en in de directe omgeving van het fort kan worden ingepast, zodat deze ingreep de cultuurhistorische kwaliteiten van het erfgoed versterkt. In de startfase wordt via een aantal workshops en verkenningen toegewerkt naar een schetsontwerp voor deze casus, die model staat voor de verduurzaming van andere forten binnen de linie.
loader
pagetype:page-content
pagesubtype:pagesub-treelist
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/toekenningen
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
  [9] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/toekenningen/&format=L&length=10
  [10] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/dimension_drive_at_the_indie_megabooth_pax_east/4161/
  [11] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/michelangelo_winklaar_modeshow_roemeni/4163/
  [12] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/presentation_at_strelka_institute/4271/
  [13] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/edit_biennale_festival_toronto/4272/
  [14] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/toen_ik_vijf_was/4267/
  [15] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/weerbaar_weert/4259/
  [16] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/cultureel_erfgoed_als_drager_voor_een_aantrekkelijke_klimaatadaptieve_stad/4260/
  [17] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/het_eiland_van_dordrecht_transformatie_van_regionale_keringen_tot_adaptatielandschap/4261/
  [18] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/de_singel_als_klimaatadaptieve_drager_voor_de_historische_binnenstad/4262/
  [19] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/militair_erfgoed_in_transitie_casus_fort_pannerden/4263/
)

het fonds

subsidies

actueel

Excuses, de kalender bevat momenteel geen events
stimuleringsfondsopeninghannekewetzertal.jpg
Op de eerste dag van deze maand presenteerden de deelnemers van de [email protected] masterclass voor het eerst hun nieuwe mediatoepassing bij het thema van de masterclass: Radical Imagination. De ac... meer >
1.jpg
Afgelopen jaar gingen zes ontwerpers uit Nederland naar Ramallah om samen met Palestijnse designers en ambachtslieden producten te ontwikkelen die lokaal geproduceerd kunnen worden. Disarming Design f... meer >
flexibelewaterkeringspakenburgdeingenieu.jpg
Steden zullen, als er niets verandert, meermaals per jaar te stellen krijgen met wateroverlast door extreme neerslag die wordt afgewisseld met langere periodes van extreme droogte en hitte. Door ontwe... meer >
sarahkuengworkingatphotographyannekehymm.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds bieden in 2018 opnieuw gezamenlijk twee residency perioden aan in de Japanse keramiekregio Saga. De fondsen roepen ontwerpers en beelde... meer >
loader
loader
loader
totalload:1498343494.6005t/m
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/toekenningen
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
  [9] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/toekenningen/&format=L&length=10
  [10] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/dimension_drive_at_the_indie_megabooth_pax_east/4161/
  [11] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/michelangelo_winklaar_modeshow_roemeni/4163/
  [12] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/presentation_at_strelka_institute/4271/
  [13] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/edit_biennale_festival_toronto/4272/
  [14] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/toen_ik_vijf_was/4267/
  [15] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/weerbaar_weert/4259/
  [16] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/cultureel_erfgoed_als_drager_voor_een_aantrekkelijke_klimaatadaptieve_stad/4260/
  [17] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/het_eiland_van_dordrecht_transformatie_van_regionale_keringen_tot_adaptatielandschap/4261/
  [18] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/de_singel_als_klimaatadaptieve_drager_voor_de_historische_binnenstad/4262/
  [19] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/militair_erfgoed_in_transitie_casus_fort_pannerden/4263/
  [20] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/subsidies/&format=S
  [21] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/agenda/&format=L&length=30
  [22] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/nieuws/&format=L&length=15
  [23] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=home&p=/nl/&format=L
)