stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
007representatieveafbeelding.jpg

Voucherprocedure Presentaties Buitenland Voucher

Dimension Drive at the Indie MEGABOOTH (PAX East)

2Awesome Studio, 2017

€1.500
2Awesome Studio is geselecteerd om de game ‘Dimension Drive’ te promoten tijdens het game evenement PAX East, in de Indie MEGABOOTH, dat plaats vindt in Boston, MA, VS tussen 10 en 12 maart in 2017. De reis naar Boston zal ook worden gebruikt om contacten op de doen in de gaming-industrie die kunnen bijdragen aan de verder ontwikkeling en distributie van de game.
007representatieveafbeelding.jpg

Voucherprocedure Presentaties Buitenland Voucher

Michelangelo Winklaar Modeshow Roemenië

Michelangelo Winklaar, 2017

€1.500
Michelangelo Winklaar verbindt in zijn vrouwmodecollecties de oude en nieuwe technieken. Daarin omarmt hij de ambacht en brengt ook een ode aan de Nederlandse mode en kunst, juist door deze te combineren met zijn oorsprokelijke culturele achtergrond, of zoals hij het benoemt zijn 'exotische roots'. De nieuwe collectie presenteert hij tijdens de Feeric Fashionweek in Roemenië, die plaats vindt van 15 tot 24 juli in de steden Sibiu en Alba Iulia.
007representatieveafbeelding.jpg

Voucherprocedure Presentaties Buitenland Voucher

Design and Diplomacy at Shanghai Project

Paolo Patelli, 2017

€1.500
Paolo Patelli is uitgenodigd door de Shanghai Project - een workshop met Bruno Latour,
afkomstig van de tentoonstelling "Reset moderniteit!" (ZKM, 2016)- om de rol
van design bloot te leggen bij het organiseren van diplomatie en debatten over
controversiële kwesties.
007representatieveafbeelding.jpg

Voucherprocedure Presentaties Buitenland Voucher

Big Village geselecteerd voor Interactive Documentary Workshop (ID W)

Kaliber Film, 2017

€1.500
Het project Big Village van producent Kaliber Film is geselecteerd voor de
Interactive Documentary Workshop in Nyon (Zwitserland) waar er de mogelijkheid wordt gegeven aan interactieve documentaire projecten om hun plan te pitchen en te presenteren aan een panel van experts.
007representatieveafbeelding.jpg

Voucherprocedure Presentaties Buitenland Voucher

Workshop metropolitaan landschap Toronto

Vereniging Deltametropool, 2017

€1.500
Vereniging Deltametropool neemt deel aan de workshop over metropolitaanse landschap georganiseerd samen met o.a. het Nederlands Consulaat in Toronto en de University of Toronto, te Toronto (Canada). Naast pilots in Nederland richt het project, met het thema Landschap als Vestigingsvoorwaarde, zich ook op het delen van internationale best practices, zoals in Toronto. Aansluitend aan de workshop bezoeken zij het Electric Cities Symposium van het Urban Land Institute (ULI) plaats.
007representatieveafbeelding.jpg

Voucherprocedure Presentaties Buitenland Voucher

Memory Myth - Imagine Nature/ Iriomote

Roosmarijn Pallandt, 2017

€1.485
Roosmarijn Pallandt is uitgenodigd om een solo tentoonstelling te houden bij The Terminal Gallery in Kyoto. Haar tentoonstelling zal als onderdeel van "Shitsurai Offerings III" tijdens Kyotographie festival plaats hebben. Tijdens het festival toont Pallandt textielobjecten en fotowerken gemaakt in de Jungle van Iriomote in nauwe samenwerking met de lokale bewoners. Met deze tentoonstelling beoogt Pallandt haar werk in dialoog te brengen met andere culturen.
007representatieveafbeelding.jpg

Voucherprocedure Presentaties Buitenland Voucher

Evil Weblords II op het EMAF

Stichting oneseconds, 2017

€1.425
De collectieven Oneseconds en URLAND presenteren de game Evil Weblords II op European Media Art Festival (EMAF), dat plaats vindt van 26 tot 30 april in Osnabruck, Duitsland. De installatie op het festival is een kruising tussen game en theater, waarbij vier spelers moeten samenwerken om de Evil Weblords die het huidige cyberspace teisteren te verslaan.
afgerond: april '17

website
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

De architectuur van het weer

Frans Sturkenboom Architect, 2017

€7.500
Door extreme weersverschijnselen en urgente energetische vraagstukken concludeert Frans Sturkenboom dat het weer een steeds belangrijkere rol krijgt binnen het ontwerpproces. Echter is dit voor de meeste architecten beperkt tot het naleven van verplichte voorschriften en waarden binnen een bouwaanvraag. De aanvrager wil daarom met een publicatie aantonen dat het weer ook een te ontwerpen dimensie is van de architectuur. Hij start daarvoor een ontwerpend onderzoek op drie lijnen. Ten eerste wordt gekeken in hoeverre het gebouw een kader vormt waarin het weer zichtbaar wordt. Binnen de tweede lijn gaat het over de relatie tussen architectonische gebouwonderdelen en hun afstemming op het weer, zoals patio's, balkons, zolders en solaria. En de laatste lijn onderzoekt welke texturen, materialen en details horen bij het vormgeven van een bouwwerk, zodat het in staat is het weer te ontvangen, te begeleiden, om te vormen en door te geven. Tijdens de startfase werkt de aanvrager aan het uitwerken van het onderzoeksplan, het organiseren van draagvlak om het werk breed te verspreiden en het formeren van een multidisciplinair klankbordgroep. Hiervoor benadert de aanvrager zowel ontwerpers, onderwijsinstellingen, fotografen en het KNMI.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Onderzoek

Voedselbosbouw in het Deltalandschap

Paul de Graaf Ontwerp & Onderzoek, 2017

€35.797
Samen met Voord & Wij en het Rotterdamse Forest Garden Netwerk onderzoekt Paul de Graaf de potentie van voedselbossen voor de voedselvoorziening en het landschap van de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag. Met dit onderzoek wil hij verkennen of de lessen die zijn geleerd bij de ontwikkeling van het Voedselbos in Vlaardingen - een pilotproject waar hij eerder zelf bij betrokken was - kunnen worden opgeschaald. Het onderzoek richt zich op de volgende vragen: Hoe kan een duurzaam voedsellandschap worden ontwikkeld?; Wat zijn de sociale en economische dragers van dit landschap?; Op welke manier kunnen natuur, recreatie en voedselproductie integraal worden gecombineerd?; Wat is de rol van ontwerpende disciplines in de ontwikkeling en realisatie van dit landschap? Om deze vragen te beantwoorden inventariseert de aanvrager belangrijke randvoorwaarden, relevante voorbeelden en basisprincipes. Daarnaast worden de kansen en mogelijkheden vanuit diverse perspectieven geanalyseerd: landschappelijk/ecologisch, planmatig/juridisch, economisch/productief en sociaal/cultureel. Op regionaal niveau resulteert deze analyse in een kansenkaart, die op lokaal niveau in haalbare modellen wordt vertaald. Reflectie vindt plaats via een klankbordgroep met experts van de Provincie Zuid-Holland, Wageningen Universiteit en St. Voedselbosbouw Nederland. LOLA landschapsarchitecten wordt bij het project betrokken vanwege hun relevante netwerk, kennis en ervaring.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Publicatie

Essays Architectuur in Nederland. Jaarboek 2016/17

Stichting nai010 uitgevers, 2017

€11.125
De dertigste editie van het Jaarboek Architectuur in Nederland (2016/17), dat door NAi/010 wordt uitgegeven, biedt een overzicht van 21 recent gerealiseerde bouwwerken, de resultaten van de prijsvraag ‘A Home Away From Home’ van Atelier Rijksbouwmeester (ARB) en een selectie van werk uit de tentoonstelling Maatwerk, waarin de precisie en het vakmanschap van enkele jonge bureaus werd getoond. Daarnaast bevat het jaarboek drie beschouwende essays, waarin de redactie - bestaande uit Kirsten Hannema, Lara Schrijver en Robert-Jan de Kort - enkele tendensen en ontwikkelingen binnen het vakgebied duidt. Zij wil hiermee een actieve rol spelen in de opbouw van een kritisch kader om nieuwe tendensen te beoordelen. Verder heeft de redactie twee externe redacteurs uitgenodigd om vanuit een internationaal perspectief te reflecteren op de Nederlandse architectuurpraktijk: Olivier Wainwright (architectuurcriticus van the Guardian) zal zijn visie geven op 30 jaar architectuur in Nederland en op de Nederlandse architectuur als exportproduct; en Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels) zal Floris Alkemade kritisch bevragen over de rol van de Rijksbouwmeester anno 2017 en de middelen die hem daarbij ter beschikking staan. Hiermee biedt het jaarboek een overzicht dat uitnodigt tot verdere reflectie en verdieping voor zowel het vakpubliek, waaronder studenten architectuur en stedenbouw, als een breder veld van opdrachtgevers, marktpartijen en een breed geïnteresseerd publiek.
loader
pagetype:page-content
pagesubtype:pagesub-treelist
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/toekenningen
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
  [9] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/toekenningen/&format=L&length=10
  [10] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/dimension_drive_at_the_indie_megabooth_pax_east/4161/
  [11] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/michelangelo_winklaar_modeshow_roemeni/4163/
  [12] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/design_and_diplomacy_at_shanghai_project/4183/
  [13] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/big_village_geselecteerd_voor_interactive_documentary_workshop_id_w/4182/
  [14] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/workshop_metropolitaan_landschap_toronto/4184/
  [15] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/memory_myth_imagine_nature_iriomote/4185/
  [16] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/evil_weblords_ii_op_het_emaf/4164/
  [17] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/de_architectuur_van_het_weer/4166/
  [18] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/voedselbosbouw_in_het_deltalandschap/4167/
  [19] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/essays_architectuur_in_nederland_jaarboek_2016_17/4168/
)

het fonds

subsidies

actueel

dsc0602web.jpg
De Salone del Mobile in Milaan is voor product- en meubelontwerpers dé plek om zichzelf internationaal te presenteren. De beurs trok dit jaar meer dan 340.000 bezoekers, waarvan veel vertegenwoordige... meer >
jv2016.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie blikt terug op een succesvol 2016. Dit jaar kozen we voor een digitaal jaarverslag met video’s, geanimeerde infographics en buttons voor verdere verdieping.... meer >
freshperspectives.jpg
Het Stimuleringsfonds roept makers en ontwerpers uit de creatieve industrie op om voorstellen in te dienen voor projecten en interventie gedreven concepten waarin zij samenwerken met een partner aan e... meer >
OpenOproepRuimtevoorontwerpkritiek.jpg
Vooruitstrevende architectuur, vormgeving en digitale cultuur zijn gebaat bij actuele en pluriforme ontwerpkritiek. Ontwerpkritiek zorgt voor groei van kwaliteit binnen de ontwerpende sectoren, waar h... meer >
terrazzo1.jpg
Benieuwd naar wat voor projecten het Stimuleringsfonds ondersteunt? Om een indruk te krijgen van de ondersteunde projecten kunt u terecht op de pagina Toekenningen. Met behulp van de filters kunt u op... meer >
loader
loader
loader
totalload:1493402277.2648t/m
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/toekenningen
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
  [9] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/toekenningen/&format=L&length=10
  [10] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/dimension_drive_at_the_indie_megabooth_pax_east/4161/
  [11] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/michelangelo_winklaar_modeshow_roemeni/4163/
  [12] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/design_and_diplomacy_at_shanghai_project/4183/
  [13] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/big_village_geselecteerd_voor_interactive_documentary_workshop_id_w/4182/
  [14] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/workshop_metropolitaan_landschap_toronto/4184/
  [15] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/memory_myth_imagine_nature_iriomote/4185/
  [16] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/evil_weblords_ii_op_het_emaf/4164/
  [17] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/de_architectuur_van_het_weer/4166/
  [18] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/voedselbosbouw_in_het_deltalandschap/4167/
  [19] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/essays_architectuur_in_nederland_jaarboek_2016_17/4168/
  [20] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/subsidies/&format=S
  [21] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/agenda/&format=L&length=30
  [22] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/nieuws/&format=L&length=15
  [23] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=home&p=/nl/&format=L
)