stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
005representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Graphic Design Festival Breda

2016

€24.100
Graphic Design Festival Breda is een tweejaarlijks festival voor grafisch ontwerp, dat van 22 september tot en met 22 oktober 2017 plaatsvindt. Met opvallende presentaties in de openbare ruimte laat het festival het publiek stilstaan bij de rol van grafisch ontwerp in onze maatschappij. Aan de hand van workshops, rondleidingen, lezingen en interactieve uitleg laat de organisatie zijn hoe ontwerpers omgaan met hedendaagse uitdagingen. Het festival presenteert zich niet alleen als een podium voor grafisch ontwerp, maar is ook initiërend en signalerend bij het ontdekken van nieuw grafisch talent en ontwikkelingen. Het thema van deze zesde editie is ‘macht’. Het festival sluit hiermee aan op de ‘Vrede van Breda’ uit 1667 die in 2017 wordt herdacht door het nieuwe museum (een fusie van MOTI en Breda’s Museum) in een expositie over de verbeelding van macht door de eeuwen heen. In reactie hierop zal het festival onder de noemer ‘visual rebellion’ hedendaagse ontwerpers tonen die in opstand komen tegen geldende macht. De aanvraag betreft de voorbereidingen van het festival, conceptontwikkeling, programmaopzet, onderzoek naar doelgroep en communicatiestrategie.
005representatieveafbeelding2.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Imagine Film Festival

2016

€30.000
Reeds 30 jaar wijdt Stichting Imagine Film Festival festivals aan de fantastische film. Zij definieert het fantastische als films die de werkelijkheid een zetje geven, de werkelijkheid vervormen of die een geheel eigen werkelijkheid creëren. In 2017 wordt het themaprogramma Fantastic Fashion gekoppeld aan dit filmfestival. Daarin staat de fantastische kracht van kostuum en stilering in de fantastische film centraal. Het themaprogramma bestaat uit een filmprogramma, masterclasses, lezingen, presentaties, een tentoonstelling en een workshop. Daarbij komen beide perspectieven aan bod: filmmakers en modeontwerpers tonen de rol van kostuum en stilering in hun films en modeontwerpers en -professionals vertellen over de fantastische film als inspiratie. Naast prominente professionals uit het buitenland programmeert Stichting Imagine Film Festival ook een jonge generatie Nederlandse modeontwerpers die een brug hebben geslagen naar de filmwereld. Voor het programma werkt Stichting Imagine Film Festival samen met EYE, universiteit van Amsterdam, SPUI25, hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Nederlandse Filmacademie, Amsterdam Fashion Institute, Amsterdam Spook, ArtEZ en Berlin Fashion Film Festival. Het festival vindt plaats van 12 t/m 22 april 2017 in Amsterdam.
005representatieveafbeeldingdef.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Haperende mens 3

2016

€7.500
Waar bevindt zich de diepe, intense ervaring die het gereguleerde bestaan overstijgt? Dat is de startvraag voor een derde festival van de hand van Stichting Haperende Mens. Haperende Mens richt zich in al haar projecten op artistieke praktijken die verstorend, overweldigend of onvoorspelbaar zijn, of die in voorspelbaarheid overdonderen en daarmee imponerend zijn. Haperende Mens 3 is een driedaags multidisciplinair festival in Rotterdam met enerzijds e-cultuur (net-art, games, media-installaties) en anderzijds muziek (electronic, noise, industrial, drone, psych, experimental), film, media en installatie kunst, performance, dans en debat. Stichting Haperende Mens gaat op zoek naar kunstenaars die kunnen laten zien dat de mens de behoefte heeft om naar en voorbij de uiterste grens van zijn of haar mogelijkheden te reiken. Voor het onderzoek en de uitvoer van het festival werkt Stichting Haperende Mens samen met V2_ en Worm. Het festival vindt plaats van 12-14 mei 2017 in Rotterdam.
005representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Inventing Instruments

2016

€7.350
Inventing Instruments is een festival dat in het teken staat van makers en bespelers van zelfgebouwde instrumenten. De festivalorganisatie beoogt hiermee een brug te slaan tussen makers die instrumenten ontwerpen en musici die hun eigen instrumenten ontwikkelen. Tegelijkertijd wil zij bouwers en spelers onder de aandacht brengen bij een breder publiek. Het programma bestaat uit een serie ontmoetingen, concerten, films, workshops en demonstraties die in december 2017 plaatsvinden op podia in een drietal steden: Worm/Klangendum in Rotterdam, Kultur in Amsterdam en De Perifeer in Deventer. Naast een gezamenlijke tour, presenteert elke locatie een eigen programma. Tevens geeft ieder podium een opdracht aan een artist in residence voor een nieuw werk. Concerten en interviews worden uitgezonden in samenwerking met de Concertzender en Worm. Ook wordt er een website ontwikkeld en een CD met boekje van Esc.rec dat de instrumenten documenteert. Curatoren van het festival zijn: Lukas Simonis, Julie Dassaud en Harco Rutgers. De aanvraag heeft betrekking op de eerste fase van het festival.
MakerFestivalfotosChristinaBakuchava1584.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Maker Festival Twente

2016

€8.100
Maker Festival Twente staat in het teken van de inventiviteit, creativiteit en vindingrijkheid van de maker. Uitvinders, doe-het-zelvers, ambachtslieden, bedrijven, wetenschappers, kunstenaars en andere makers worden uitgenodigd om zich te presenteren en hun kennis te delen met elkaar en het publiek. De bezoeker krijgt niet alleen de kans om de innovatie die de maakindustrie realiseert te bekijken, maar ook om zelf aan de slag te gaan. De vierde editie staat gepland op 20 en 21 mei in kunstacademie AKI/ArtEZ, Rijksmuseum Twenthe, TwentseWelle en Tentem. Tegelijkertijd vindt het Maker Festival Outdoor plaats in de openbare ruimte van Roombeek. Er is gekozen om beide evenementen te integreren, zodat ze elkaar kunnen versterken op zowel inhoudelijk vlak als publieksbereik. Het festival beoogt techniek, technologie en innovatie in Twente op de kaart te zetten. Het gaat om het delen van wat er wordt gerealiseerd, het stimuleren van creativiteit en inventiviteit en het aanspreken van de jeugd.
005representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Festivals Festival

SHA 2017

2016

€20.000
SHA2017 is de grootste outdoor hackerconferentie ter wereld en vindt één keer in de vier jaar plaats op wisselende locaties. Vijf dagen lang wordt op verschillende podia de laatste stand van creatieve toepassing van technologie gedeeld met de wereld via opnames en livestreams. Zowel de inhoud van de presentaties en workshops, als ook de opnames worden vrijgegeven onder open licentie. Sinds de eerste conferentie in 1989, zijn er meer dan 800 lezingen geweest over onderwerpen variërend van het produceren van goedkope prothesen, computerinbraaktechnieken, privacy en de introductie van WikiLeaks. Vele gereedschappen die inmiddels gemeengoed zijn vinden hun oorsprong in de conferentie. De organisatie is in hoge mate zelfsturend en in handen van vrijwilligers. De internationale hackergemeenschap stelt gezamenlijk het programma vast middels een Call for Participation. Uniek is, dat de content grotendeels tot stand komt tijdens het festival. SHA2017 vindt van 4 tot en met 8 augustus plaats in Zeewolde. De aanvraag betreft de voorbereiding van het congres.
005representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Impakt Festival 2017

2016

€16.670
Het Impakt Festival 2017: Haunted Machines & Wicked Problems analyseert onze relatie tot technologie aan de hand van magie, mythes en monsters. De festivalorganisatie stelt dat naarmate ons technologische landschap steeds complexer wordt, wij steeds vaker terugvallen op oude noties om onze relaties tot systemen en apparaten te begrijpen. Impakt beoogt met haar programma bestaande ideeën te demystificeren en doet suggesties waarop magie en het mystieke kunnen worden ingezet en gebruikt als metaforen in kunst, activisme en kritische omgang met technologie. Om het thema en programma verder te ontwikkelen werkt de organisatie samen met de Britse curatoren Natalie Kane en Tobias Revell. De aanvraag betreft de eerste onderzoeksfase, waarin de curatoren naar Nederland komen voor een curatorial residency. In deze fase organiseert Impakt tevens expertmeetings en maandelijkse bijeenkomsten rondom deelthema’s, waarmee de organisatie interactie zoekt met het publiek. Beoogde sprekers in 2017 zijn China Miéville, Genevieve Bell, Bruno Latour en Donna Haraway. Internationaal wordt onder andere samengewerkt met Ars Electronica (Linz), Transmediale (Berlijn), FutureEverything (Manchester).
005representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Festival S!

2016

€4.160
Festival SI! is een tweedaags, interactief festival dat in het teken staat van innovatieve storytelling. Centraal staat het dichten van de kloof tussen de traditionele manieren van verhalen vertellen en de huidige digitale tijdsgeest. De organisatie beoogt e-cultuur te verbinden met theater, literatuur en vormgeving in een programma van workshops, hackathons, masterclasses, installaties en performances. Alle onderdelen van het festival staan in het teken van verhalen en interacties. Het festival geeft een podium aan innovatieve vormen van storytelling en biedt een internationaal netwerk van professionals uit de creatieve industrie, wetenschap en technologie de mogelijkheid voor het uitwisselen van kennis. Tevens worden samenwerking gezocht met jonge gamedesigners van de Willem de Kooning academie en theaterstudenten van DasArts. Andere partners die bijdragen aan het programma zijn MUTEK festival Montreal & VR salon, Hackastory en Society of Play Foundation/Cameleofant. De aanvraag betreft de eerste fase van het festival, dat in het najaar van 2017 gaat plaatsvinden in Rotterdam.
005representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Europe Endless Express 2017

2016

€17.000
Stichting Ons Interbellum organiseert in november 2017 de tweede editie van de Europe Endless Express: een driedaags festival in een nachttrein welke het Europees continent zal doorkruisen. Stichting Ons Interbellum stelt dat het festival bevraagt, reageert en een weerwoord biedt op het gevoel van algehele malaise en passiviteit dat rond de Europa-discussie hangt. Met de tweede editie bouwt Stichting Ons Interbellum samen met de bestaande en nieuwe partners voort op de resultaten van de eerste reis, waarbij het festivalprogramma verder wordt verdiept. Dit festivalprogramma bestaat uit een combinatie van verschillende debatten, theater, literatuur, muziek, kunst en live radio welke zich inbedden in het voorbijglijdende Europese landschap. Naast de reeds betrokken partners vanuit de eerste editie, De Balie, SLAA en De Warme Winkel, wil Stichting Ons Interbellum voor de nieuwe editie een samenwerking zoeken met: theatermaker Lotte van den Berg, Studio Moniker, ZUS architecten en het Instituut voor Publieke Werken. De aanvraag richt zich op het inhoudelijk en organisatorisch ontwikkelen van het nieuwe festival. Een hoofddoel is dan ook om tot een meerjarig plan te komen waarmee het project de komende jaren inhoudelijk en financieel een structurele vorm krijgt.
placeholder.gif

Deelregeling Festivals Festival

N-Festival

2016

€10.000
Het N-Festival toont de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van sociale innovatie, muziek en food. De basis is een uitwisseling tussen drie festivals: het Northside Festival in Brooklyn, Endless City in Toronto en het N-festival in Amsterdam-Noord. Met deze samenwerkingen beoogt de organisatie een netwerk op te bouwen tussen de drie steden en uitwisseling te stimuleren. Het multidisciplinaire programma, met als verbindende factor innovatie en stedelijke ontwikkeling, bestaat uit lezingen, talkshows, workshops, presentaties, expertmeetings, muzikale optredens en culinaire concepten. De organisatie werkt hiervoor samen met zeven curatoren die elk een eigen deelthema uitwerken. Thema’s die aan de orde komen zijn: Hello Brooklyn door Northside Media Group; Gentrification door Joop de Boer; Machine Learning door Max Welling; Wearable Technology door Borre Akkersdijk; Radicale Vernieuwers door Chris Sigaloff en Nora van der Linden, Mobile City Dialogues door Leonieke Verhoog; Klasien van de Zandschulp en Sander Veenhof; Fashion, Now or Never door Ferdinand Schmeits. Partners voor het muziekprogramma zijn Frank Kimenai, Johan Gijsen (Le Guess Who) en Melkweg Amsterdam. Het culinaire programma is in samenwerking met Hotel de Goudfazant en Café Modern opgezet. Tevens is er ruimte voor (lokale) ondernemers uit de creatieve industrie. Zij kunnen door middel van een festivalroute door Amsterdam-Noord aanhaken met hun eigen programma of zich presenteren op een van de festivallocaties op de NDSM-terrein. Het N-festival vindt op 22 en 23 april plaats op het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord.
loader
pagetype:page-content
pagesubtype:pagesub-treelist
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/toekenningen
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
  [9] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/toekenningen/&format=L&length=10&grant=15
  [10] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/graphic_design_festival_breda/4029/
  [11] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/imagine_film_festival/4030/
  [12] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/haperende_mens_3/4031/
  [13] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/inventing_instruments/4032/
  [14] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/maker_festival_twente/4033/
  [15] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/sha_2017/4034/
  [16] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/impakt_festival_2017/4035/
  [17] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/festival_s/4036/
  [18] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/europe_endless_express_2017/4040/
  [19] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/n_festival/4042/
)

het fonds

subsidies

actueel

dsc0602web.jpg
De Salone del Mobile in Milaan is voor product- en meubelontwerpers dé plek om zichzelf internationaal te presenteren. De beurs trok dit jaar meer dan 340.000 bezoekers, waarvan veel vertegenwoordige... meer >
jv2016.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie blikt terug op een succesvol 2016. Dit jaar kozen we voor een digitaal jaarverslag met video’s, geanimeerde infographics en buttons voor verdere verdieping.... meer >
freshperspectives.jpg
Het Stimuleringsfonds roept makers en ontwerpers uit de creatieve industrie op om voorstellen in te dienen voor projecten en interventie gedreven concepten waarin zij samenwerken met een partner aan e... meer >
OpenOproepRuimtevoorontwerpkritiek.jpg
Vooruitstrevende architectuur, vormgeving en digitale cultuur zijn gebaat bij actuele en pluriforme ontwerpkritiek. Ontwerpkritiek zorgt voor groei van kwaliteit binnen de ontwerpende sectoren, waar h... meer >
terrazzo1.jpg
Benieuwd naar wat voor projecten het Stimuleringsfonds ondersteunt? Om een indruk te krijgen van de ondersteunde projecten kunt u terecht op de pagina Toekenningen. Met behulp van de filters kunt u op... meer >
loader
loader
loader
totalload:1493619252.1169t/m
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/toekenningen
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
  [9] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/toekenningen/&format=L&length=10&grant=15
  [10] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/graphic_design_festival_breda/4029/
  [11] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/imagine_film_festival/4030/
  [12] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/haperende_mens_3/4031/
  [13] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/inventing_instruments/4032/
  [14] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/maker_festival_twente/4033/
  [15] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/sha_2017/4034/
  [16] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/impakt_festival_2017/4035/
  [17] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/festival_s/4036/
  [18] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/europe_endless_express_2017/4040/
  [19] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/n_festival/4042/
  [20] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/subsidies/&format=S
  [21] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/agenda/&format=L&length=30
  [22] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/nieuws/&format=L&length=15
  [23] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=home&p=/nl/&format=L
)