stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Festivals Festival

BUTFF

Stichting Idee-fixe (IDFX), 2017

€15.000
Van 30 augustus tot en met 3 september 2017 vindt in Breda het BUTFF (B-movies, Underground & Trash Film Festival) plaats. Het festival zet in op subversiviteit en creativiteit en bedient daarmee een niche in de (inter)nationale markt. De organisatie beoogt kruisbestuivingen tot stand te brengen tussen het filmprogramma en de randprogrammering met performance-, dicht-, en muziekprogramma's. De aanvraag is specifiek gericht op de beoogde uitbreiding van het festival met een gaming-programma. Hieronder vallen de BUT Game Jam, een gecureerde selectie van games rondom het thema ‘Wrong Fu’ en een serie crossover masterclasses.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Instruments Make Play

klangendum, 2017

€15.000
In december 2017 organiseert Klangendum de eerste editie van Instruments Make Play, een festival voor makers en bespelers van zelf uitgevonden en gebouwde instrumenten. Het festival vindt plaats verspreid over drie weekenden op drie verschillende podia, te weten: Klangendum/Worm in Rotterdam, Kultur in Amsterdam en de Perifeer in Deventer. Het programma beslaat op iedere locatie twee dagen, waarvan één in het teken staat van een eigen programmering en één dag in het teken van een gezamenlijk programma.

Activiteiten die georganiseerd worden zijn concerten, films, workshops, showcases, een beurs en residenties. Elke locatie nodigt een resident uit om nieuw werk te ontwikkelen. Beoogde deelnemers zijn: Gijs Gieskes en Tom Verbruggen (Deventer), Karen Geyer (Rotterdam) en Volle Band/ Studio XX (Amsterdam). Deze makers vormen de kern van het gezamenlijke programma dat tourt langs de drie locaties. Met deze opzet beoogt de organisatie een brug te slaan tussen de diverse makers van zelfbouw instrumenten, een platform te bieden aan ontwerpers, bouwers, geluidskunstenaars en musici en het grote publiek te laten kennismaken met deze niche die zich bevindt op het snijvlak van geluid/muziek en ontwerp/ambacht/technologie. Naast het festival worden de resultaten van het programma verspreid via het eigen webplatform, een cd-uitgave en radio in samenwerking met Concertzender en Worm.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Graphic Matters

Stichting Graphic Design Festival Breda, 2017

€50.500
Van 22 september tot en met 22 oktober vindt de zesde editie plaats van het Graphic Design Festival Breda onder de nieuwe naam: Graphic Matters. Dit jaar richt het festival zich op het tonen van de maatschappelijke betrokkenheid van grafisch ontwerpers. Het programma omvat twee hoofdlijnen. De eerste lijn behelst een aantal interventies in de openbare ruimte. Deze zijn gratis toegankelijk en gericht op een brede doelgroep. De tweede lijn omvat een betaald programma met verdiepende exposities en workshops. Betrokken makers zijn onder andere, grafisch activist Klaus Staeck (DE), Wobby.club (NL), Jani Leinonen (FI), Tactical Magic (VS) en Ganzeer (EG). De organisatie beoogt met deze opzet een diverse doelgroep te bereiken bestaande uit zowel professionals, als millennials. Voor de totstandkoming van het programma werkt het festival samen met diverse partners, waaronder AVK/St Joost en Stedelijk Museum Breda.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Other Futures

Stichting Mouflon, 2017

€25.000
Other Futures presenteert zich als een fysiek en virtueel platform voor toekomstdenkers uit alle delen van de wereld en voor alle disciplines. Van 2-4 februari 2018 organiseert zij voor de eerste keer een multidisciplinair festival en tentoonstelling in de Melkweg in Amsterdam. In het programma, dat bestaat uit performances, presentaties, films, animaties, lezingen en debatten, staan de denkbeelden en praktijken van niet-westerse makers centraal. Voorafgaand aan het festival brengt het eendaagse programma ‘Other Futures Academy’ professionals uit de creatieve, sociale, wetenschappelijke en economische sectoren samen om te reflecteren over de rol en betekenis van science-fiction binnen het thema klimaatverandering. Other Futures beoogt een ontmoetingsplaats te zijn waar nieuwe maatschappelijke relevante inzichten gedeeld kunnen
worden. Samenwerkingspartners zijn onder andere Imagicon, American Book Center, Schokkend Nieuws, de Universiteit van Amsterdam, Right About Now en New Urban Collective.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Rotterdamse Dakendagen

Stichting Rotterdamse Dakendagen, 2017

€42.000
Van 9 tot en met 11 juni 2017 vinden voor de derde keer de Rotterdamse Dakendagen plaats. Tijdens de Dakendagen worden meer dan 40 daken opengesteld aan het publiek. Doel van de organisatie is om het duurzame gebruik van daken te stimuleren en bezoekers te informeren over de verschillende mogelijkheden die het dakenlandschap biedt. De Dakendagen vraagt specifiek aan voor de onderdelen ‘Kennisuitwisseling | Toekomstperspectief’ en ‘DakLab’. Binnen het onderdeel ‘Kennisuitwisseling’ beoogt de organisatie middels een programma van lezingen, debat en gesprekken, zowel een professioneel als een geïnteresseerd publiek te betrekken. Rondom het thema ‘Wonen op het dak’ zijn verschillende sprekers en ontwerpteams uitgenodigd, waaronder Anders Berensson en Winy Maas. Het onderdeel ‘DakLab’ bestaat uit onderzoek en ontwikkeling naar semi-permanente woningbouw op het dak. Het programma komt tot stand in samenwerking met verschillende partners, waaronder woningbouwcorporaties, vastgoedeigenaren en beheerders. Daarnaast zijn onder andere Atelier Rijksbouwmeesters, AIR, Bureau Stadsontwikkeling en de BNA betrokken bij de ontwikkeling van het programma.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Festivals Festival

LOVE Living Lab/ Dirty Data

Stichting Niet Normaal, 2017

€40.000
Stichting Niet Normaal organiseert grootschalige manifestaties in wisselende steden rondom de rol van technologie in relatie tot actuele maatschappelijke thema’s. De stichting vraagt een bijdrage aan voor ROBOT LOVE Living Lab/ Dirty Data, dat als ambassade fungeert tijdens het World Design Event/Dutch Design Week 2017 en de lancering van Call for Cyborgs. De programmaonderdelen sluiten inhoudelijk aan bij de gelijknamige tentoonstelling die in 2018 plaatsvindt in Eindhoven. Het project maakt betekenisvolle mens robot relaties mogelijk en ervaarbaar. In samenwerking met het collectief The Army of Love, TU's in Delft, Eindhoven en Twente, FNV, Universiteit van Tilburg en Utrecht, Summa College Eindhoven wordt een testomgeving ontwikkeld waar mens en robot elkaar op liefdevolle wijze leren kennen. ROBOT LOVE Living Lab/Dirty Data combineert cross-sectoraal onderzoek met een toegankelijke ervaring om diverse publieksgroepen te activeren en uit te dagen tot reflectie.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Festivals Festival

TodaysArt 2017

The Generator Foundation / TodaysArt, 2017

€69.000
TodaysArt 2017 is een internationaal festival voor hedendaagse beeldende kunsten, technologie, wetenschap en digitale cultuur. Het Nationale Toneel in Den Haag is dit jaar de kern van het festival. In september 2017 presenteert TodaysArt een programma met installaties, performances, concerten, presentaties en workshops waaronder een groot aantal opdrachten en coproducties. De centrale thematiek is de mystieke, occulte werking van algoritmes. De festivalorganisatie stelt dat wij leven in een black box society waarin het heel moeilijk is om de mate van manipulatie te kunnen ontdekken en begrijpen die schuilen achter sociale media en het internet.

Het programma behelst een breed aanbod nationale en internationale makers, artiesten en filmmakers: Gazelle Twin, HORDE, Midori Takada, Femke Herregraven, Tarik Barri, Dmitry Gelfland & Evelina Domnitch, Jonas Lund, Simone C Niquille en LP DUO. Daarnaast presenteert TodaysArt tevens een clubprogramma en een verdiepend programma met paneldiscussies met sprekers als Sabine Roeser, Geert Lovink, Frank Pasquale en Adam Curtis. Voor de totstandkoming van het algehele programma werkt TodaysArt samen met een aantal inhoudelijke partners waaronder het We Are Europe-netwerk, het SHAPE platform, de TU Delft en de KABK.
008representatieveafbeeldi.jpg

Deelregeling Festivals Festival

AfroVibes 2017

2017

€15.000
Van 28 september tot en met 9 oktober vindt op locaties in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag, de 14e editie van het Afrovibes festival plaats met als thema ‘Fragile Freedom’. Afrovibes is een kunstenfestival dat actuele theater-/dansproducties, spoken word en sinds drie jaar ook vormgeving en design uit Afrika naar Nederland brengt. De organisatie heeft de ambitie om hedendaagse Afrikaanse ontwerpers en vormgevers een volwaardige plaats te geven in de programmering. Hiertoe wordt in samenwerking met curator Cathal Mc Kee een nieuwe programmalijn ‘vormgeving en creative arts’ ontwikkeld. Dit programma is gericht op uitwisseling en interactie tussen kunstenaars en ontwerpers vanuit mode, grafisch ontwerp, illustraties en theater. Het doel is een zo groot mogelijk publiek werk te laten zien van hedendaagse Afrikaanse kunstenaars en ontwerpers die artistiek vorm geven aan actuele vragen en ontwikkelingen vanuit een eigen modern Afrikaans perspectief. Het festival richt zich met het programma zowel op een jong urban publiek, als op een iets ouder theaterpubliek, met een diverse culturele achtergrond.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Festivals Festival

ADE - Soundlab

2017

€30.000
Sinds 2015 organiseert het Amsterdam Dance Event (ADE) een driedaags programma over geluid, kunst en technologie onder de naam: ADE Sound Lab. Het programma tracht vernieuwing en experiment te stimuleren op het grensvlak van kunst en technologie, waarbij sprake moet zijn van een duidelijke link met elektronische muziek. Naast de ontwikkeling en presentatie van circa 5 geselecteerde projecten bestaat het programma, uit een serie lezingen, demonstraties, een DIY/hack omgeving, een markt voor (modulaire) synthesizers, workshops, masterclasses en grensoverschrijdende multidisciplinaire performances. ADE Soundlab richt zich op een internationaal vakpubliek, pers en liefhebbers met als doel internationale aandacht te genereren voor de makers. Daarnaast spant zij zich in om deelnemers in contact te brengen met internationale kopers, programmeurs en curatoren. ADE is in het kader van ADE Sound Lab een samenwerking aangegaan met STEIM die onder andere plaatsneemt in de selectiecommissie. Daarnaast werkt de organisatie samen met onder meer de technologiemerken Ableton, Roland en Native Instruments.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Cross Comix Rotterdam

2017

€17.000
Cross Comix Rotterdam is een festival dat crossovers laat zien tussen beeldverhaal en allerlei andere kunstdisciplines. De crossovers waarop deze editie in het bijzonder focust zijn podiumkunsten, literatuur, film, transmedia en beeldende kunst. Met Rotterdam als uitvalsbasis, beoogt de huidige festivaleditie een podium te bieden aan jong talent en strip als medium te emanciperen om zo de invloed van strips en cartoons op de samenleving en kunsten te tonen. Onder de titel De Grote Oversteek is de toenemende polarisatie in het Westen het festivalthema van 2017. Uitwerkingen daarvan komen in de verscheidene onderdelen terug, waaronder een grote expositie in de Rotterdamse Schouwburg. Ook maken drie tekenaars met een verschillende culturele achtergrond een live beeldverslag van een debat tussen vier politici uit de gemeenteraad van Rotterdam. Naast de Schouwburg werken diverse partijen mee aan het festival waaronder Donner, IMG-lab, Lijnbaan-ondernemers, Motel Mozaïque, Kunsthal, Rewriters, SKVR, Submarine, ArtEZ en Willem de Kooning Academie.
loader

het fonds

subsidies

actueel

graphicmattersweb.jpg
Het is september; het festivalseizoen is weer geopend! Met de Deelregeling Festivals ondersteunt het fonds festivals op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Marieke Ladru, adju... meer >
nieuweopenoproepenerfgoedruimte.jpg
Werkt u aan urgente maatschappelijke vraagstukken op het snijvlak van klimaat, energie, ruimte en erfgoed? En heeft u een visie op hoe ontwerpexpertise te koppelen is aan een gebiedsgerichte benaderin... meer >
sciddw17liggendblauw.gif
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie presenteert de nieuwe lichting ontwerpers, kunstenaars en architecten die afgelopen jaar de werkbeurs Talentontwikkeling ontving. Onder de titel In No Particu... meer >
loader
loader
loader