stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Tijdmechanisme
Afbeelding_Tijd_Mechanisme.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Onderzoek

Tijdmechanisme

Studio 1:1, 2012

€19.410
Studio 1:1 vraagt subsidie aan binnen de deelregeling talentontwikkeling voor het project Tijd Mechanisme. Doel van het project is een kennisplatform op te zetten dat welvaartsziektes tracht te bestrijden vanuit het standpunt dat er een ongezonde discrepantie is tussen de biologische klok van de mens en de technische klok. De aanvrager stelt dat sinds de industriële revolutie en de komst van de lamp tot aan de huidige 24-uurs economie de biologische klok van de mens steeds minder synchroon loopt met de technische klok met depressies, burn-out en overgewicht tot gevolg. Door samen te werken met verschillende partijen uit diverse disciplines wil de aanvrager een multidisciplinaire ontwerpmethodiek ontwikkelen om het vraagstuk vanuit een overkoepelende visie te benaderen. De onderzoeksresultaten zullen gepubliceerd en toegankelijk worden gemaakt op een interactieve website. Voor een vertaalslag van het wetenschappelijk onderzoek naar de ruimtelijke omgeving speelt het bureau als bemiddelaar een cruciale rol en wordt een landschapsarchitectenbureau bij het project betrokken.

meer toekenningen

006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Ineke Hans - Studio | Salon

Ineke Hans, 2016

€25.000
In 2015 is ontwerper Ineke Hans (Nederland, 1966) gestart met het project Studio|Salon in Londen. Haar doel is de toekomstige positie van het meubel en de veranderende rol van de ontwerper te onderzoeken in een internationale context. Het meerjarige programma bevat een serie expertmeetings, Q & A’s, presentaties en publieke XLSalons, waarin de Nederlandse ontwerppraktijk wordt gespiegeld aan de Engelse ontwerpmentaliteit. Tijdens haar verblijf in Londen heeft Hans een duurzaam, internationaal netwerk van ontwerpers, producenten, opdrachtgevers, curatoren en schrijvers opgebouwd. Met de werkbeurs wil zij haar grootschalige onderzoek afronden. De resultaten en bevindingen krijgen hun beslag in een presentatie in het Victoria & Albert Museum. Tevens worden de verslagen en audio-opnamens van de salons ontsloten via een website. De keuze voor Hans is gemotiveerd vanwege haar unieke positie en netwerk binnen de Londense Designwereld, dat zij op overtuigende wijze inzet om Nederlands talent te verbinden met de Internationale markt.
006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Moniek Driesse - A Drop of Water on a Hot Plate

Moniek Driesse, 2016

€25.000
Moniek Driesse (Strijen, 1983) doet sociaal-ruimtelijk onderzoek naar de waterinfrastructuur in Mexico-Stad die door stedelijke ontwikkeling onder druk is komen te staan. Driesse wil de sociale gevolgen van dit ruimtelijke proces visualiseren en de complexe waterproblematiek van de stad agenderen bij de lokale bevolking. Zij werkt hiervoor samen met de Autoridad del Espacio Público (AEP), verantwoordelijk voor de strategische planning en ontwikkeling van openbare ruimte in Mexico-Stad, en het Nederlandse ontwerpbureau de Urbanisten. Deze partijen hebben eerder een grootschalig onderzoek gedaan naar de waterproblematiek in deze stad. De plattegronden, illustraties, foto’s, diagrammen en ander visueel materiaal uit dit rapport, zal Driesse als input gebruiken voor haar sociaal-ruimtelijk analyse. Daarnaast treedt Driesse in contact met lokale stakeholders en inwoners. Middels workshops en een tijdelijke interventie in de wijk Iztapalapa, gaat zij de getuigenissen van de bewoners in kaart brengen en visualiseren. Andere partners zijn 100 Resilient Cities, een project dat weerbaarheid van steden vergroot, en de Nederlandse Ambassade in Mexico. De resultaten zullen publiek worden gemaakt in een Spaans-Engelstalige publicatie en een presentatie in het kader van het ‘World Design Capital’ programma, dat in 2018 in Mexico-Stad plaatsvindt.
006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Studio Gabriel A. Maher - Seductive Criticism

Gabriel A. Maher, 2016
Gabriel A. Maher behaalde een Master in Social Design aan de Design Academy Eindhoven in 2014. Met een achtergrond in interieurarchitectuur en ontwerp-educatie, is hun praktijk met name gericht op de relatie tussen het lichaam en structuur, en objecten en systemen. Hun methodologie is het creëren van situaties waar onderzoek en ontwerp samenkomen in performance. Het bevragen van de ontwerppraktijk vanuit ‘queer’ en feministische perspectieven is hierbij het uitgangspunt. Met de beurs gaat Maher hun doorlopende onderzoek naar verbanden tussen digitale representaties van het lichaam, de ontwikkeling van identiteit en de productie van menselijke subjectiviteit verder verdiepen. Hiervoor werken zij samen met het digitale platform dazeddigital.comdat zal functioneren als een case-studie. Samen met Jefferson Hack (mediatheoreticus), Alice Rawsthorn (designcriticus) en het team van Dazed heeft Maher digitale technologie ontwikkeld, genaamd ‘Seductive Criticism’, waarmee het lichaam, zoals dat wordt gerepresenteerd op digitale platforms, kan worden geanalyseerd en ontleed. Hiermee hoopt Maher tot een nieuwe digitale methode voor het interpreteren van digitale beelden en presenteren van culturele kritiek te komen. Het onderzoek krijgt tevens beslag in een live-performance die Maher gaat ontwikkelen in Stockholm, waar zij door Iaspis, ‘The Swedish Arts Grants Committee’s International Program for practitioners in Visual and Applied Arts, Design and Architecture’, zijn uitgenodigd voor een residentie.

zij/hen/hun zijn gender-non-conforme voornaamwoorden
006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Iamdazita

Louisa Zahareas, 2016

€24.245
Architect en ontwerper Louisa Zahareas behaalde in 2015 haar Master Social Design aan de Design Academy in Eindhoven. In haar ontwerppraktijk richt zij zich op speculatieve scenario’s waarin menselijk bewustzijn wordt afgezet tegen dat van de machine. Samen met de Universiteit van Arizona heeft Zahareas een algoritmisch systeem ontworpen om anamorfische 3d objecten te produceren. De objecten representeren het perspectief van de machine op de fysieke werkelijkheid. Met de werkbeurs is zij van plan deze techniek verder te ontwikkelen, zodat deze ook gebruikt kan worden door ontwerpers, architecten en kunstenaars met weinig kennis van coding. Tevens beoogt Zahareas een samenwerking op te zetten met het ‘Evolving Artificial Intelligence Laboratory’ van de Universiteit van Wyoming. Samen met dit laboratorium wil zij een designmethode ontwikkelen, waarmee objecten en interieurs kunnen worden geproduceerd die niet als zodanig herkend worden door AI. De resultaten van onderzoek en de anamorfische objecten worden gepresenteerd op Design Curio Miami 2016 en de Dutch Design Week 2017.
006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Thomas Ankersmit - CTM/Berghain

Thomas Ankersmit, 2016

€25.000
Thomas Ankersmit (Leiden, 1979) is gevraagd om voor de 18de editie van CTM Festival in Berlijn een nieuwe elektronische geluidsperformance te ontwikkelen. De première van het stuk vindt begin februari plaats in club Berghain, vervolgens zal het worden gepresenteerd op verschillende podia en festivals in Europa. Het geluidswerk is een onderzoek naar de potentie en perceptie van infrasound. Dit zijn geluiden in het allerlaagste bass register, gelegen op de overgang tussen wat nog te horen is en fysieke vibratie. Het 30-minuten durende stuk, wordt gekarakteriseerd door quadrafonisch geluid en combineert geluidselementen geproduceerd in de studio met life performance op de modulaire synthesizer en computer. Van oktober 2016 tot januari 2017 zal Ankersmit verblijven in Berlijn, waar hij op locatie in Berghain onderzoek gaat doen, gericht op de potentie van de aanwezige geluidssystemen, de akoestiek van de ruimte en het verwerken van infrasounds.
loader
pagetype:page-content
pagesubtype:pagesub-other
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/toekenningen/tijdmechanisme
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
  [9] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/toekenningen/&format=L&length=5&grant=5
  [10] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/ineke_hans_studio_salon/3926/
  [11] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/moniek_driesse_a_drop_of_water_on_a_hot_plate/3927/
  [12] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/studio_gabriel_a_maher_seductive_criticism/3928/
  [13] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/iamdazita/3929/
  [14] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/thomas_ankersmit_ctm_berghain/3930/
)

het fonds

subsidies

actueel

Excuses, de kalender bevat momenteel geen events
presentatiepraatpaal.jpg
Hoe maken we de openbare ruimte toegankelijker en bruikbaarder voor mensen met dementie? Op 20 juni 2017 presenteerden acht ontwerpers vijf oplossingsrichtingen als resultaat van het onderzoekstraje... meer >
ontwerpkritiekillustratie.jpg
‘Zonder ontwerpkritiek geen ontwerp’, aldus de adviseurs aan wie het Stimuleringsfonds de voorstellen uit de Open Oproep voorlegde. Zij selecteerden vijf veelbelovende voorstellen die bijdragen aa... meer >
overleeromgevingvandetoekomstnieuwsberic.jpg
De veranderingen in het onderwijs leiden tot nieuwe vragen over de omgeving waarin het leren plaatsvindt: over het klaslokaal, het schoolgebouw, de locatie van het schoolgebouw in een stad of in een r... meer >
sarahkuengworkingatphotographyannekehymm.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds bieden in 2018 opnieuw gezamenlijk twee residency perioden aan in de Japanse keramiekregio Saga. De fondsen roepen ontwerpers en beelde... meer >
loader
loader
loader
totalload:1500827716.2696t/m
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/toekenningen/tijdmechanisme
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
  [9] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/toekenningen/&format=L&length=5&grant=5
  [10] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/ineke_hans_studio_salon/3926/
  [11] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/moniek_driesse_a_drop_of_water_on_a_hot_plate/3927/
  [12] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/studio_gabriel_a_maher_seductive_criticism/3928/
  [13] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/iamdazita/3929/
  [14] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/thomas_ankersmit_ctm_berghain/3930/
  [15] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/subsidies/&format=S
  [16] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/agenda/&format=L&length=30
  [17] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/nieuws/&format=L&length=15
  [18] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=home&p=/nl/&format=L
)