stimuleringsfonds creatieve industrie

contact

Mail het projectteam Urbanisatie:
Maarten Tas
Dominique Geelen
Ibrahim Alaoui Chrifi
of bel: +31 (0) 10 4361600

nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de speciale nieuwsbrief over urbanisatie, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd.

facebook

Urbanisatie

In het kennisdossier Urbanisatie vindt u de kennis die is opgedaan in projecten op het gebied van verstedelijkingsvraagstukken, ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Lees hier meer over de achtergrond, het budget en de werkwijzen van het programma Innovatieve Vormen van Opdrachtgeversschap en het Ontwerpprogramma Erfgoed & Ruimte, dat het Stimuleringsfonds uitvoert in het kader van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020. Of over de afgeronde programma's Stad en Regio en Stedelijke Transformaties.
goresbannerweb_th.jpg
event

GO! RES - Governance, Ontwerp en Regionale Energie Strategieën

LET OP: Deze bijeenkomst wordt verplaatst naar een latere datum in mei. Op donderdag 11 april organiseren het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Vereniging Deltametropool de eerste GO! RES bijee... meer >
openoproepinterieur_th.jpg
oproep

Open Oproep Interieur en Interdisciplinariteit #2

Interieurontwerp omvat verschillende velden binnen de creatieve industrie, zoals ruimtelijk ontwerp, meubelontwerp, lichtontwerp, scenografie, interactief ontwerp en (interieur-) architectuur. Het fon... meer >
nederlandveranderdt170_th.jpg
nieuws

KEER gaat het land in

Als onderdeel van Maak Utrecht Groener is vanaf deze week in het stadskantoor van Utrecht KEER te zien. Deze tentoonstelling van het Stimuleringsfonds over de resultaten van het Erfgoed & Ruimte O... meer >
erfgoed & ruimte
1jaarboeklandschapsarchitectuurenstedenb_th.jpg
toekenning

Toekenningen Architectuur 2018

In 2018 zijn binnen de regeling Architectuur een totaal van 72 projectvoorstellen van start gegaan. Het zijn projecten die op innovatieve wijze ingaan op actuele maatschappelijke opgaven. Het gaat om ... meer >
7febvillajongeriusweb_th.jpg
nieuws

Kick-off bijeenkomst ontwikkeltraject Anders werken aan dorp, stad en land

Op donderdag 7 februari vond de kick-off bijeenkomst plaats van het ontwikkeltraject 'Anders werken aan stad, dorp en land'. Binnen dit traject bouwen achttien gemeenten onder begeleiding van ervaren ... meer >
stadslabs
bolletjeslandkaartanderswerken_th.jpg
selectie

Selectie Open Oproep Anders werken aan stad, dorp en land

Met het oog op de komst van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de nieuwe Omgevingswet nodigde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in oktober 2018 gemeenten uit deel te nemen aan het ontwikkel... meer >
stadregiostadslabs
flevopolder_th.jpg
interview

Erfgoed & Ruimte Ontwerpprogramma: klimaatadaptatie + energietransitie

Het 'Erfgoed & Ruimte Ontwerpprogramma' maakt duidelijk dat een nieuw nationaal programma voor een geïntegreerde aanpak van het urgente energie- en klimaatvraagstuk hard nodig is. Landschapsarchi... meer >
erfgoed & ruimte
nederlandkeer_th.jpg
column

KEERpunt | Column door Syb Groeneveld

De kennis van ruimtelijk ontwerpers en erfgoedspecialisten is essentieel bij de aanpak van het belangrijke energie- en klimaatvraagstuk, blijkt uit de publicatie 'KEER' die afgelopen maandag is gepres... meer >
erfgoed & ruimte
h11075_th.jpg
nieuws

Resultaten ‘Erfgoed & Ruimte Ontwerpprogramma’ gepresenteerd aan minister Van Engelshoven (OCW)

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie presenteert de publicatie 'KEER' met resultaten van het 'Erfgoed & Ruimte Ontwerpprogramma' en pleit voor een nieuw nationaal programma voor een geïntegr... meer >
staderfgoed & ruimte
181218weerbaarweertbeeldenpersonalarchit_th.jpg
project

Weerbaar Weert door klimaatadaptieve ingrepen

Veruit de meeste Nederlandse steden ontstonden aan het water, maar Weert is een uitzondering: de stad ligt op het Eiland van Weert, een zandrug van ongeveer vijf bij tien kilometer in de laaggelegen R... meer >
staderfgoed & ruimte
loader