stimuleringsfonds creatieve industrie

contact

Mail het projectteam Urbanisatie:
Maarten Tas
Dominique Geelen
Nazanin Hedayati (stadslabs)
of bel: +31 (0) 10 4361600

nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de speciale nieuwsbrief over urbanisatie, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd.

facebook

Urbanisatie

In het kennisdossier Urbanisatie vindt u de kennis die is opgedaan in projecten op het gebied van verstedelijkingsvraagstukken, ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Lees hier meer over de achtergrond, het budget en de werkwijzen van het programma Innovatieve Vormen van Opdrachtgeversschap en het Ontwerpprogramma Erfgoed & Ruimte, dat het Stimuleringsfonds uitvoert in het kader van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020. Of over de afgeronde programma's Stad en Regio en Stedelijke Transformaties.
6119dmpgoresbannereindhoven0304_th.jpg
event

GO!RES Eindhoven

VAN LOW NAAR HIGH RESOp woensdag 23 oktober vindt de slotbijeenkomst plaats van GO!RES – de landelijke reeks bijeenkomsten over de ruimtelijke impact van de energietransitie. Dertig regio's werken m... meer >
regioerfgoed & ruimte
scibiennale2020720x480_th.jpg
oproep

Twee Open Oproepen Architectuur Biënnale Venetië 2020

Het Nieuwe Instituut en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie presenteren een samenwerking die is gericht op het ondersteunen van ontwerpers en het bevorderen van kennis op het gebied van architec... meer >
servieskopjes_th.jpg
toekenning

Smogware China

Het project 'Servies' is gemaakt met fijnstof uit Rotterdamse lucht en opgezet als bewustwordingsproject voor een schonere en gezondere leefomgeving. Het idee om de luchtkwaliteit zichtbaar te maken '... meer >
social textiel, glas, keramiek
anderswerken_th.jpg
event

11 okt: Kick-offbijeenkomst Anders werken aan stad, dorp en land

Afgelopen zomer riep het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gemeentes op zich in te schrijven voor het ontwikkeltraject Anders werken aan stad, dorp en land. De groep van acht deelnemende gemeentes... meer >
stadstadslabs
goresweb_th.jpg
event

GO! RES roadshow

Hoe kan ontwerpend onderzoek bijdragen aan het formuleren van beleid? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Vereniging Deltametropool en het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie organis... meer >
regioerfgoed & ruimte
theworldwithoutus_th.jpg
selectie

Selectie Open Oproep Interieur & Interdisciplinariteit #2

Zes voorbeeldstellende voorstellen gericht op een integrale benadering van het interieur zijn geselecteerd uit de zestien voorstellen die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontving naar aanleid... meer >
anderswerken_th.jpg
oproep

Ontwikkeltraject Anders werken aan stad, dorp en land #2

Met het oog op de komst van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de nieuwe Omgevingswet nodigt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gemeenten uit voor de tweede ronde van Anders werken aan stad,... meer >
stadstadslabs
andersblijvenwerken_th.jpg
artikel

Anders blíjven werken

Zeventien gemeentes onderzochten gedurende vijf maanden met steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie andere manieren van werken, gericht op co-creatie en open processen. Onder begeleiding v... meer >
stadstadslabs
stad_th.jpg
vlog

Leren van anders werken

In het ontwikkeltraject Anders werken aan stad, dorp en land biedt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gemeentes de gelegenheid om in samenwerking met ontwerpers en ervaren stadmakers actuele ru... meer >
stadstadslabs
leefomgevingillustratie_th.jpg
artikel

Samen werken aan de leefomgeving

Hoe inwoners beter kunnen worden bereikt en op democratische wijze actuele ruimtelijke en maatschappelijke opgaven kunnen worden aangepakt, is een vraag die veel gemeentes bezighoudt. In het leertraje... meer >
stadstadslabs
loader