stimuleringsfonds creatieve industrie

contact

Mail het projectteam Urbanisatie:
Maarten Tas
Dominique Geelen
Nazanin Hedayati (stadslabs)
of bel: +31 (0) 10 4361600

nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de speciale nieuwsbrief over urbanisatie, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd.

facebook

Urbanisatie

In het kennisdossier Urbanisatie vindt u de kennis die is opgedaan in projecten op het gebied van verstedelijkingsvraagstukken, ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Lees hier meer over de achtergrond, het budget en de werkwijzen van het programma Innovatieve Vormen van Opdrachtgeversschap en het Ontwerpprogramma Erfgoed & Ruimte, dat het Stimuleringsfonds uitvoert in het kader van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020. Of over de afgeronde programma's Stad en Regio en Stedelijke Transformaties.
805567tropenmuseum_th.jpg
selectie

16 projecten geselecteerd in Architectuur ronde 1 – 2020

De eerste ronde Architectuur van 2020 was kwalitatief hoog en betrof relatief grote projectaanvragen. Zestien voorstellen, iets minder dan de helft van het totaalaantal ingediende aanvragen, zijn toeg... meer >
oonieuwewoonconcepten_th.jpg
oproep

Open Oproep Nieuwe woonconcepten voor dak- en thuisloze jongeren

Het Stimuleringsfonds nodigt ontwerpers uit om deel te nemen aan een ontwerptraject gericht op de ontwikkeling van nieuwe woonconcepten voor dak- en thuisloze jongeren. Vijf ontwerpteams zullen in het... meer >
coolzuid_th.jpg
selectie

Selectie Open Oproep Anders werken aan stad, dorp en land #2

Op 10 maart 2020 sloot de tweede Open Oproep Anders werken aan stad, dorp en land. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie selecteerde twaalf projecten met een sterke ambitie om tot gelijkwaardige s... meer >
social stadstadslabs
nationaledialoogbouwcultuur_th.jpg
verslag bijeenkomst

Ontwerpend onderzoek: geen doel maar middel

Ontwerpkracht is noodzakelijk om te komen tot omgevingskwaliteit. Daarover zijn de deelnemers van de Nationale Dialoog Bouwcultuur het eens. Maar over de manieren waarop en waarom je als opdrachtgever... meer >
stad_th.jpg
vlog

Anders werken in Zeist

In het ontwikkeltraject Anders werken aan stad, dorp en land biedt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gemeentes de gelegenheid om in samenwerking met ontwerpers en ervaren stadmakers actuele ru... meer >
social stadstadslabs
sciabvtitleonly_th.jpg
selectie

Zes ontwerpteams geselecteerd voor Architectuur Biënnale Venetië 2020

Het Nieuwe Instituut en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie maken de namen bekend van zes ontwerpteams die zijn geselecteerd uit de open oproepen als onderdeel van de 17e Internationale Architec... meer >
installatie
7541892737931564007103542698901957828935_th.jpg
verslag bijeenkomst

Anders werken op het Stadmakerscongres

Nederland staat voor ingrijpende, complexe transitieopgaven. Opgaven die om andere manieren van samenwerken vragen. Hoe kunnen gemeenten zich voorbereiden op deze uitdagingen? Op het Stadmakerscongres... meer >
social stadstadslabs
ooanderswerken_th.jpg
oproep

Open Oproep Anders werken aan stad, dorp en land #2

Met het oog op de komst van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de nieuwe Omgevingswet nodigt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontwerpers uit om samen met gemeenten nieuwe werkwijzen te ont... meer >
social stadstadslabs
reyeroord3_th.jpg
selectie

Vervolg eerste ronde Open Oproep Anders werken aan stad, dorp en land

Met het oog op de komst van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de nieuwe Omgevingswet nodigde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gemeenten uit deel te nemen aan het ontwikkeltraject Anders w... meer >
social stadstadslabs
afbeelding2_th.jpg
verslag bijeenkomst

Creatieve sessie Stadstuin Potmarge, Leeuwarden

Anders werken staat 13 juni 2019 centraal tijdens de Creatieve sessie Potmarge in Leeuwarden. Binnen het ontwikkeltraject Anders werken aan stad, dorp en land van het Stimuleringsfonds Creatieve Indus... meer >
social stadstadslabs
loader