stimuleringsfonds creatieve industrie

contact

Mail het projectteam Urbanisatie:
Maarten Tas
Dominique Geelen
Ibrahim Alaoui Chrifi
of bel: +31 (0) 10 4361600

nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de speciale nieuwsbrief over urbanisatie, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd.

facebook

Urbanisatie

In het kennisdossier Urbanisatie vindt u de kennis die is opgedaan in projecten op het gebied van verstedelijkingsvraagstukken, ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Lees hier meer over de achtergrond, het budget en de werkwijzen van het programma Innovatieve Vormen van Opdrachtgeversschap en het Ontwerpprogramma Erfgoed & Ruimte, dat het Stimuleringsfonds uitvoert in het kader van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020. Of over de afgeronde programma's Stad en Regio en Stedelijke Transformaties.
nederlandkeer_th.jpg
column

KEERpunt | Column door Syb Groeneveld

De kennis van ruimtelijk ontwerpers en erfgoedspecialisten is essentieel bij de aanpak van het belangrijke energie- en klimaatvraagstuk, blijkt uit de publicatie ‘KEER’ die afgelopen maandag is ge... meer >
erfgoed & ruimte
h11075_th.jpg
nieuws

Resultaten ‘Erfgoed & Ruimte Ontwerpprogramma’ gepresenteerd aan minister Van Engelshoven (OCW)

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie presenteert de publicatie ‘KEER’ met resultaten van het ‘Erfgoed & Ruimte Ontwerpprogramma’ en pleit voor een nieuw nationaal programma voor een g... meer >
staderfgoed & ruimte
beeldbankfoto_th.jpg
longread

Designing a Community of Care: Voortbouwen op de Wijkgedachte

Met de Open Oproep Designing a Community of Care nodigt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties van Nederland uit om samen met ontwerpers te werken aan... meer >
erfgoed & ruimte
keer_th.jpg
event

3 dec: Nederland veranderd/t. Conferentie over erfgoed in de leefomgeving

Op 3 december vindt in de Van Nelle Fabriek Rotterdam de conferentie ‘Nederland veranderd/t’ plaats. Centraal staan de opgaven van vandaag, voor het Nederland van morgen. Het Stimuleringsfonds is ... meer >
staderfgoed & ruimte
openoproepanderswerken2018_th.jpg
oproep

Open Oproep Anders werken aan stad, dorp en land

Met het oog op de komst van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de nieuwe Omgevingswet nodigt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gemeenten uit deel te nemen aan het ontwikkeltraject Anders we... meer >
stad
stadsmakerscongres201848_th.jpg
fotoverslag

Terugblik Stadmakerscongres 2018

Tijdens het door AIR georganiseerde Stadmakerscongres presenteerde het Stimuleringsfonds de nieuwe Open Oproep 'Anders werken aan stad dorp en land'. Het fonds programmeerde tevens het deelprogramma '... meer >
stadstadslabs
iabrklimaatadaptieweb_th.jpg
event

Save the dates: Erfgoed en Ruimte dit najaar

De impact van energietransitie en klimaatadaptatie vormt het centrale gespreksonderwerp in een aantal publieke evenementen die dit komende najaar op de agenda staan. Het fonds geeft de onderzoeksteams... meer >
staderfgoed & ruimte
b5mvh8233web_th.jpg
verslag bijeenkomst

Terugblik bijeenkomst Klimaatadaptie en energietransitie op IABR

Op 4 juli 2018 organiseerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een debatmiddag over klimaatverandering, klimaatadaptie en energietransitie. In samenwerking met onder meer de Rijksdienst voor he... meer >
erfgoed & ruimte
afbeelding3vierkant_th.jpg
toekenning

Uitgelicht: Zorg in de wijk

De komende jaren zijn ingrijpende ruimtelijke ingrepen te verwachten op het schaalniveau van de wijk. Het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad voor een succesvolle energietransitie raakt vol ... meer >
staderfgoed & ruimte
militair_th.jpg
project

Militair erfgoed in transitie - casus Fort Pannerden

Fort Pannerden staat aan de vooravond van een intensieve herprogrammering. Dit nieuwe gebruik gaat meer energie kosten. Deze energie zal zoveel mogelijk duurzaam en lokaal worden opgewekt. Dit biedt e... meer >
regioerfgoed & ruimte
loader