stimuleringsfonds creatieve industrie

contact

Mail het projectteam Urbanisatie:
Maarten Tas
Dominique Geelen
Nazanin Hedayati (stadslabs)
of bel: +31 (0) 10 4361600

nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de speciale nieuwsbrief over urbanisatie, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd.

facebook

Urbanisatie

In het kennisdossier Urbanisatie vindt u de kennis die is opgedaan in projecten op het gebied van verstedelijkingsvraagstukken, ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Lees hier meer over de achtergrond, het budget en de werkwijzen van het programma Innovatieve Vormen van Opdrachtgeversschap en het Ontwerpprogramma Erfgoed & Ruimte, dat het Stimuleringsfonds uitvoert in het kader van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020. Of over de afgeronde programma's Stad en Regio en Stedelijke Transformaties.
nationaledialoogbouwcultuur_th.jpg
verslag bijeenkomst

Ontwerpend onderzoek: geen doel maar middel

Ontwerpkracht is noodzakelijk om te komen tot omgevingskwaliteit. Daarover zijn de deelnemers van de Nationale Dialoog Bouwcultuur het eens. Maar over de manieren waarop en waarom je als opdrachtgever... meer >
stad_th.jpg
vlog

Anders werken in Zeist

In het ontwikkeltraject Anders werken aan stad, dorp en land biedt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gemeentes de gelegenheid om in samenwerking met ontwerpers en ervaren stadmakers actuele ru... meer >
social stadstadslabs
sciabvtitleonly_th.jpg
selectie

Zes ontwerpteams geselecteerd voor Architectuur Biënnale Venetië 2020

Het Nieuwe Instituut en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie maken de namen bekend van zes ontwerpteams die zijn geselecteerd uit de open oproepen als onderdeel van de 17e Internationale Architec... meer >
installatie
7541892737931564007103542698901957828935_th.jpg
verslag bijeenkomst

Anders werken op het Stadmakerscongres

Nederland staat voor ingrijpende, complexe transitieopgaven. Opgaven die om andere manieren van samenwerken vragen. Hoe kunnen gemeenten zich voorbereiden op deze uitdagingen? Op het Stadmakerscongres... meer >
stadslabs
ooanderswerken_th.jpg
oproep

Open Oproep Anders werken aan stad, dorp en land #2

Met het oog op de komst van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de nieuwe Omgevingswet nodigt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontwerpers uit om samen met gemeenten nieuwe werkwijzen te ont... meer >
stadslabs
reyeroord3_th.jpg
selectie

Vervolg eerste ronde Open Oproep Anders werken aan stad, dorp en land

Met het oog op de komst van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de nieuwe Omgevingswet nodigde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gemeenten uit deel te nemen aan het ontwikkeltraject Anders w... meer >
stadslabs
afbeelding2_th.jpg
verslag bijeenkomst

Creatieve sessie Stadstuin Potmarge, Leeuwarden

Anders werken staat 13 juni 2019 centraal tijdens de Creatieve sessie Potmarge in Leeuwarden. Binnen het ontwikkeltraject Anders werken aan stad, dorp en land van het Stimuleringsfonds Creatieve Indus... meer >
stadslabs
weert3_th.jpg
verslag bijeenkomst

Anders werken in Weert

Op 25 juni stond het Stadspark Weert in de schijnwerpers. Als onderdeel van het ontwikkeltraject Anders werken aan stad, dorp en land van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie werkte de gemeente W... meer >
stadslabs
mvz2662web_th.jpg
column

Van Low naar High Res | Column door Syb Groeneveld

In 30 regio's wordt op dit moment hard aan een Regionale Energiestrategie (RES) gewerkt. Daarin worden per regio door overheden, waterschappen en marktpartijen gezamenlijk maatregelen geformuleerd waa... meer >
regioerfgoed & ruimte
handoutyangondef_th.jpg
interview

Interview Future Cities | Vijf portretten van wereldsteden

Een modeontwerper uit Kinshasa, een chefkok uit Lima, een beeldend kunstenaar uit Yangon, een programmeur uit Medellín en een wereldberoemd danser uit Addis Abeba. Ze staan centraal in de vijfdelige ... meer >
stad
loader