stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
annariley.jpeg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

Human-Plant Communication

Anna Riley-Shepard, 2020

€7.500
Met behulp van cognitieve wetenschap, UX-design, planten neurobiologie en kunst wil het team achter dit project media creëren die de onscheidbaarheid van de mens van natuurlijke ecosystemen intuïtief maken en die voorbijgaan aan rationele logica en instinctieve ondersteuning mogelijk maakt voor natuurlijke klimaatoplossingen. Het concept, BPI (brain-plant interface), verbindt de hersen-computerinterface van EEG, de plant-computer interface van MESR, dynamische visualisaties, MIDI-transformed plant music en augmented reality om communicatie tussen mens en plant mogelijk te maken. Door de plantentaal toegankelijk te maken door middel van digitale technologie, hopen Riley-Shepard en Diaz de definitie van communicatie en intelligentie te verbreden. Daarnaast hoopt ze in de milieubeweging een plek te creëren voor digitale cultuur. De startsubsidiefase van dit project omvat vooronderzoek, experiment, prototyping en netwerken met zowel adviseurs als potentiële sponsoren. Het interdisciplinaire kernteam zal voornamelijk samenwerken met evolutionair bioloog en muzikant Nicolas Rosamilia, daarnaast wordt gezocht naar partners zoals Wageningen University, Plant Pioneers en Tellart.
foundlandcollective.jpeg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

REAL-TIME HISTORY; Rethinking News Narratives through Design

Foundland Collective, 2020

€7.496
'Real-time History; Rethinking News Narratives through Design' is een langlopend onderzoek, dat in 2018 is opgezet en zich op het snijvlak van ontwerp en journalistiek bevindt. Technieken op het gebied van beeldanalyse en -herkenning worden als een artistieke methode toegepast op bestaand en gevonden videomateriaal dat handelt over het conflict in Syrië. Het doel van het project is om verder te kijken dan de rol van een journalist en het waarheidsbeginsel, maar juist om beter te reflecteren op de rol van videomaker in nieuwsberichten. In de startfase zal Foundland Collective een focusmeeting organiseren met experts op het gebied van videoanalyse en onderzoek doen naar heersende narratieven binnen domeinen als technologie, wetgeving en mensenrechten. De interviews zullen worden gedocumenteerd, verwerkt en online gedeeld. De interviews en website zijn bedoeld om te functioneren als een bron voor ontwerpers en beeldmakers, waarbij wordt gereflecteerd op de rol van de ontwerper binnen de journalistiek en de distributie van videocontent voor nieuwsproductie. Er zal worden samengewerkt met Free Press Unlimited, een organisatie die veilige journalistieke praktijken mogelijk maakt voor Syrische journalisten in ballingschap en streeft naar verbinding met veel meer partners in zowel Nederland als Egypte.
barbaraellison.jpeg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

Cybersongs for Digital Personas

Barbara Ellison, 2020

€7.500
'Cybersongs for Digital Personas' is gericht op de ontwikkeling van 'digital avatars' – digitale alter ego's die tegenwoordig vaak worden gebruikt binnen de muziekwereld. Binnen dit domein is momenteel veel technische innovatie, maar de esthetiek blijkt vaak eenzijdig omdat deze zich nog te vaak beperkt tot het kopiëren van het menselijk uiterlijk. 'Cybersongs for Digital Personas' is om die reden ingezet als een artistiek onderzoeksproject om nieuwe vormen van expressie in de muziek te ontdekken en benadert de avatars vanuit een transhumanistische context. Met de startsubsidie wil Ellison voorbereidend onderzoek doen naar huidige technieken en de opties voor het creëren van avatars en hun digitale omgevingen. Ook wil ze een samenwerking aangaan met een 3D character-artist om de softwaretechnieken te beheersen, en gepersonaliseerde software ontwikkelen om gerichte samenwerkingen op te zoeken met partijen uit de 3D-animatiewereld die haar technisch kunnen ondersteunen.
patinyo.jpeg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

STUDIES ON SONIC DREAMSCAPES AND VIRTUAL ENVIRONMENTS

patinyo, 2020

€7.500
'Studies on Sonic Dreamscapes and Virtual Environments' is een onderzoeksproject dat tot doel heeft het potentieel van virtuele game-omgevingen te verkennen voor het luisteren en beleven van muzikale ervaringen. Tegelijkertijd zal het project zich richten op de mogelijkheden van gaming-interfaces voor de creatie van interactieve muzikale composities. Uitgangspunt van het onderzoek is de vraag of videogames nieuwe sociale ruimtes voor het ervaren van elektronische muziek kunnen worden? Het resultaat heeft de vorm van een website en applicatie. Patiño voert dit onderzoek uit in overleg met andere ontwerpers. De (tussentijdse) resultaten zullen onder meer worden gepresenteerd op iMal en Sonic Acts Academy 2021.
nonnativenative.jpeg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

I was here the whole time (80+)

Non Native Native, 2020

€7.500
Met dit project wil Phromchanya de constructie van persoonlijk nalatenschap onderzoeken en een audiovisuele productie ontwikkelen waarin de zojuist overleden Thaise kunstenaar C. de hoofdrol speelt. Kort voor zijn overlijden had de kunstenaar zijn levenscollectie op een social mediaplatform geüploadet, waaronder tienduizenden gescande manuscripten, gescande films, digitale foto's, video's en kunstwerken. Het project bevraagt hoeveel controle en eigenaarschap we hebben over niet alleen onze eigen data, maar ook de herinneringen van anderen en vice versa. Het project is onderdeel van een doorlopende serie van audiovisuele producties gewijd aan gemarginaliseerde groepen en mensen die in twee werelden leven. De subsidieaanvraag beperkt zich tot het bestuderen van het digitale archief van C. en het transformeren van het materiaal in een nieuw biografisch verhaal.
javierlloret.jpeg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

Adversarial Noise

Javier Lloret, 2020

€7.500
Op AI gebaseerde systemen voor computervisie zijn kwetsbaar voor 'adversarial attacks'. Deze aanvallen kunnen de systemen misleiden door subtiele visuele ruis aan afbeeldingen toe te voegen. Het project 'Adversarial Noise' wil de huidige staat van deze aanvallen onderzoeken en nadenken over hun impact op de adoptie, implementatie en verfijning van computervisiesystemen. Tijdens de startfase van het onderzoek zal een selectie van 'adversarial attacks' worden getest en bestudeerd in verschillende realistische scenario's. De bevindingen zullen worden gedeeld in een online publicatie en een reeks openbare evenementen, inclusief workshops en openbare presentaties. Deze evenementen zullen ruimte bieden voor dialoog en discussie over de impact van 'adversarial attacks' en de kwetsbaarheden van computervisiesystemen. Tot slot zal voor de vervolgfase van het project worden uitgezocht hoe haalbaar het ontwikkelen van een 'Adversarial Toolkit' is, die burgers de mogelijkheid geeft zelf 'adversarial atttacks' uit te voeren.
tomnjongens.jpeg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

Disconnect

Tom Jongens, 2020

€7.500
'Disconnect' is gericht op de ontwikkeling van een mixed media game demo. Er zal een fysieke installatie worden gebouwd van karton en plastic met bewegende onderdelen. Dit wordt vastgelegd op camera en vervolgens direct weer geïmporteerd in de game met minimale editing. De demo maakt gebruik van live video en audio-opnames met acteurs. Het spel is voornamelijk gedreven vanuit het narratief en de interactie met de installatie en puzzels. De demo moet vijf tot vijftien minuten aan speeltijd bevatten en door middel van een serie feedback rondes en evaluatie duidelijkheid geven of een verdere ontwikkeling tot een volwaardig spel zinvol is. Het project is een cross-over tussen de vakgebieden theater en gameontwerp en is een experiment in het gebruik van meerdere media in een enkel spel.
martina.jpeg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

NEW NOISES NEW VOICES

Martina Raponi, 2020

€7.500
Martina Raponi is kind van dove ouders en al jarenlang geïnteresseerd in 'noise'. Met dit project wil Raponi haar onderzoek naar 'noise' in relatie tot stem en doofheid continueren. Het project is gericht op de ontwikkeling van een speculatief audiovisueel werk dat is gebaseerd op een 'sonic future beyond audibility'. Het doel is om dove personen te onderzoeken binnen een visuele en auditieve wereld die steeds meer wordt gevormd door AI, surveillance en technologische vooruitgang. Referentiepunten in haar onderzoek zijn onder meer de vibro-tactiele gevoeligheid van doven en de multidimensionale articulatie van gebarentaal. Dit onderzoek omvat recente technologische ontwikkelingen in VR-apps die de hand volgen voor het leren en vertalen van gebarentaal, maar ook voorspellende spraakherkenningstools (zoals Sine Wave Speech). Het project komt tot stand in nauwe samenwerking met doven. Verder zal worden samengewerkt met kinderen van doven, gebarentaaltolken en verschillende (technische) ontwikkelaars.
stormvogelsweb.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

Demoversie Lotsheim (werktitel)

Stichting Toneelgroep Stormvogels, 2020

€4.200
Sinds 2018 onderzoekt Stormvogels hoe principes uit videogames kunnen worden vertaald naar het theater en gebruikt om het publiek te confronteren met ethische kwesties rondom de maakbaarheid van de mens. Dit jaar staat het onderzoek naar de multiplayer game centraal en ontwikkelt Stormvogels de theatervoorstelling 'Lotsheim' (werktitel). Het script van Lotsheim is gebaseerd op een beslisboom en gemaakt voor een publiek van zes personen, die ieder een personage belichamen en gezamenlijk een mysterie rondom een dokter en zijn zoon ontrafelen. Stormvogels bevindt zich in de startfase van de voorstelling. Hierin wordt een demoversie ontwikkeld om de vertaling van gaming narratieven naar theaterscript en vormgeving te testen op een publiek dat bestaat uit programmeurs en mogelijke samenwerkingspartners uit het digitale cultuurveld en theater. Belangrijk hierin is de ontwikkeling van een geluidsontwerp door René Thie dat bijdraagt aan de immersieve ervaring van de voorstelling. Door middel van 'bone-conducting headphones' met binauraal geluid en de ontwikkeling van een software-systeem dat de beslisbomen van het verhaal bijhoudt, wil Stormvogels een vorm van 'gedachte-geluid' creëren.
julienthomas.jpeg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

Conversations in Darkness

Julien Thomas, 2020

€7.500
'Conversations in Darkness' is een gratis webapplicatie voor groepsgesprekken waarin de deelnemers een 3D-soundscape ervaren. Door de ruimtelijke kwaliteiten van geluid te onderzoeken, wil Julien Thomas het gevoel van gedeelde ruimte in digitale gesprekken herstellen, zodat deelnemers aan de videocall beter met elkaar zijn verbonden. Het project haakt daarmee in op de wereldwijde situatie van isolatie en onzekerheid met betrekking tot covid-19. In tegenstelling tot andere formats van webapplicaties voor groepsgesprekken zullen deelnemers van 'Conversations in Darkness' worden uitgenodigd om hun waarneming te heroriënteren, weg van het scherm, en in plaats daarvan naar een gedeelde ruimte te luisteren. Naast de ontwikkeling van een proof-of-concept van de webapplicatie, zal er een reeks ruimtelijke podcasts worden geproduceerd waarin Thomas in gesprek gaat met andere kunstenaars, ontwerpers en makers.
loader

het fonds

subsidies

actueel