stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
virtualenjoymentmohamaddib.jpeg

Regeling Digitale cultuur Startsubsidie

Virtual Enjoyment

Mohamad Dib, 2020

€7.495
Het onderzoeksproject 'Virtual Enjoyment' is gericht op de status van genieten in het digitale tijdperk. Mohamed Dib stelt dat de manier waarop online plezier wordt georganiseerd en beheerd, grotendeels wordt bepaald door een marktlogica: algoritmen bieden mensen wat ze lijken te verlangen voordat ze zich er zelf volledig van bewust zijn, datingapps beloven onmiddellijk succes, en dwangmatig gebruik van sociale media wordt een nieuwe vorm van verslaving. In het project staan de volgende vragen centraal: wat gebeurt er met het genieten in een tijd waarin fysieke aanraking beperkt is en vervangen wordt door virtualiteit? Welke rol spelen de huidige digitale technologieën, zoals AI, bij het ondersteunen van de kapitalistische economie, bij het exploiteren en vormgeven van de manieren waarop we genieten? Met de startsubsidie wordt een online platform ontwikkeld met interactieve essays, de onderzoeksresultaten en de gesprekken met partners in de psychoanalyse, kritische theorie en mediastudies. Het vervolgproject zal bestaan uit een fysieke tentoonstelling met performances, installaties en lezingen. De onderzoeksfase is voor het ontwikkelen van een duidelijke curatoriale positie, het vergroten van het publieksbereik en het vinden van institutionele partners.
nothingtohidekillingarchitectsweb.jpg

Regeling Digitale cultuur Startsubsidie

Nothing to Hide

Killing Architects, 2020

€7.500
'Nothing to Hide' is een 'real-world game' die bewaking op straatniveau onderzoekt; hoe mensen door de stad worden gevolgd door cameratoezicht, check-ins in openbaar vervoer, pin- en creditcardbetalingen, zendmasten en wifi-routers. De game roept vragen op over privacy en ons vermogen om anoniem door de stad te reizen. Aan het begin van het spel zitten spelers in een bar. Via een spiegelwand kijken ze plots in een politiezaal waar een briefing plaatsvindt. De politie is van plan een bar binnen te vallen waar activisten vaak rondhangen. Al snel blijkt dat dit de bar is waar de spelers zich bevinden en dat iedereen daar zal worden gearresteerd. Om te ontsnappen moeten spelers door de stad reizen naar veilige locaties waar ze uitdagingen voltooien om hun zichtbaarheid te beperken. Ze moeten voortdurend CCTV-camera's, sensoren en drones ontwijken die door de stad te zien zijn. Het spel eindigt als de speler ontsnapt ofwel betrapt wordt. Het project is een samenwerking tussen Sam Howey Nunn en Simon Johnson van Free Ice Cream en Alison Killing van Killing Architects.
moderndioramastheimageofobjectivityworki.jpeg

Regeling Digitale cultuur Startsubsidie

Modern Dioramas. The Image of Objectivity

Studio Daria Kiseleva, 2020

€7.500
'Modern Dioramas. The Image of Objectivity' wordt een experimentele film waarin classificeringssystemen onder de loep worden genomen. Hierbij zal Daria Kiseleva kijken naar de rol van representaties en reflecteren op de notie van objectiviteit. Ze wil hierbinnen de rol van beelden bepalen in het vormen van collectieve kennis door te kijken naar de geschiedenis van wetenschap, cultuur, filosofie, media en technologie. Daarnaast wil ze onderzoeken hoe zowel oude als moderne vormen van categorisatie bijdragen aan het creëren van een globaal archief. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is te bevragen hoe bepaalde waarden en normen ontstaan en hoe ongelijkheid wordt gereproduceerd en geautomatiseerd. De startsubsidie zal worden gebruikt om de organisatorische aspecten van het project te definiëren, meerdere bibliotheken en archieven te bezoeken, interviews af te nemen en testmateriaal te schieten.
bellyofthebeastmalupeeters.jpeg

Regeling Digitale cultuur Startsubsidie

BELLY OF THE BEAST

Malu Peeters, 2020

€7.500
'BELLY OF THE BEAST' is een op onderzoek gebaseerd audiovisueel project dat het idee onderzoekt om een zwanger monster te worden binnen de context van een queer utopian sociale mediawereld. Het is een multimedia-installatie die zowel op het internet als in de fysieke ruimte kan bestaan. Het werk is gebaseerd op een dagboek van performancekunstenaar en hoofdrolspeler Anna Fries. Fries voelde zich al een tijdje aangetrokken tot het idee om te transformeren in een non-human. Door gebruik te maken van vlogging- en camming-technieken documenteert Anna Fries hun innerlijke en uiterlijke transformatie, waarbij hen content produceert voor een fictieve queertube. Discoursen over identiteitspolitiek (een monster worden) worden gecombineerd met een feministisch discours over de drang om normatieve opvattingen over zwangerschap (een zwanger monster worden) te ontkrachten. Geïnspireerd door de 'theory of materialist becoming' van Rosi Braidotti worden vragen onderzocht als: wat als degenen die anders zijn niet eng zijn? Wat als je je als monster kunt identificeren? En wat als het monster niet eng is? Het project heeft als uitdaging om theater en virtual reality op zo'n manier samen te brengen dat de fysieke ruimte en de virtuele ruimte elkaar aanvullen. Malu Peeters ontwikkelt en ontwerpt een complexe ruimtelijke klankopstelling bij de installatie waarin het publiek wordt uitgenodigd in een virtuele materialisatie van het 'digital body essay'.
uncloudedunboreweb.jpg

Regeling Digitale cultuur Startsubsidie

Unclouded

Unbore, 2020

€6.200
Alledaagse activiteiten op het internet lijken gewichtsloos en ongrijpbaar te zijn. Maar dataverkeer genereert een grote hoeveelheid elektriciteit, en draagt op die manier bij aan de overmatige uitstoot van koolstofdioxide. Schattingen gaan ervan uit dat digitale technologie in 2025 acht procent van alle uitstoot zal uitmaken. In het project 'Unclouded' staat de CO2-uitstoot van de ICT-sector als onderschat onderdeel van het klimaatprobleem centraal. De aanvrager heeft als doel meer begrip en bewustzijn te creëren middels een educatief en cultureel programma op de grenzen tussen computer science, mediakunst en digitaal ontwerp. De startsubsidie zal worden gebruikt om onder andere een expertnetwerk op te bouwen, online content te genereren en een open call uit te zetten voor ontwerpers in Nederland. Daaropvolgend zal Stichting Unbore een serie evenementen organiseren, een poster campagne opzetten, exposities produceren, een digitaal platform opzetten en een publicatie uitbrengen. Er zal worden samengewerkt met een adviesraad om valide informatie binnen het project te garanderen.
radicaldata.jpeg

Regeling Digitale cultuur Startsubsidie

Radical Data

Radical Data, 2020

€7.500
In het onderzoeksproject 'Radical Data' wordt datawetenschap ingezet als een artistieke en activistische daad. Initiatiefnemer Jo Kroese stelt dat de datarevolutie voor de burgers een twijfelachtige beloning heeft opgeleverd. Het is gebruikt om democratieën te destabiliseren en de macht van staat en bedrijven te vergroten. In reactie op deze constatering stelt Radical Data twee vragen. Ten eerste hoe kunnen we de schade van data verminderen, de macht van big tech onder ogen zien en onze privacy herstellen? En daarnaast hoe kunnen we data op een verantwoordelijke, goede manier gebruiken? Kroese probeert deze vragen te beantwoorden op radicaldata.org. Op de website worden interviews met kunstenaars, onderzoekers, wetenschappers en activisten gepubliceerd en casestudies van radicaal gebruik van data van over de hele wereld verzameld. Om radicaal gebruik van data nog meer te stimuleren organiseert Radical Data workshops en initieert het kunstprojecten. Hiermee hoopt het project een theorie en praktijk van 'radicale data' op te bouwen. Kernpartner van het project is Creative Coding Utrecht. Daarnaast hebben meerdere organisaties die Kroese hebben uitgenodigd om te spreken over data en technologie, de intentie een bijdrage te leveren op de website radicaldata.org.
waterlijnblav.jpeg

Regeling Digitale cultuur Startsubsidie

Waterlijn

BLAV, 2020

€6.504
In reactie op het gebrek aan fysiek contact, wil BLAV een VR-ervaring creëren waarin ouderen activiteiten kunnen beleven met anderen, zonder dat deze in dezelfde ruimte persoonlijk aanwezig hoeven te zijn. Een artistiek vormgegeven Nederlands polderlandschap fungeert als uitgangspunt voor de verschillende activiteiten van 'Waterlijn', zoals het tekenen van sterrenbeelden onder de sterrenhemel, zandkastelen bouwen op het strand, of het aanleggen van een moestuin op het Moestuin Eiland. De omgeving zal zo worden ontworpen dat de impact van fysieke uitdagingen en sociale beperkingen wordt verkleind. Het project heeft als doel om bij te dragen aan oplossingen om eenzaamheid en verveling onder ouderen te verminderen en autonomie te versterken. Daarbij hoopt BLAV de belangstelling onder ouderen voor VR als artistiek medium te vergroten. Om deze doelen te bereiken zal worden samengewerkt met Vivium zorggroep en de Zorgcirkel.
whattomakeofhyperrealisticbrainbodies3dr.jpeg

Regeling Digitale cultuur Startsubsidie

WHAT TO MAKE OF HYPERREAL(ISTIC) BRAINBODIES?

Antye Guenther, 2020

€7.500
3D-Rendered Neuroimagery, Neuroimaginaries & Advanced Tech-Capitalism

Binnen het project 'WHAT TO MAKE OF HYPERREAL(ISTIC) BRAINBODIES?' zal Antye Guenther kritisch kijken naar de biopolitiek van neurowetenschappelijke beeldtaal en denkbeelden. Dit zal ze doen door de huidige ontwikkelingen te analyseren in neurowetenschappelijke 3D-biometrische (re)rendering en (re)constructiepraktijken en hun ingewikkelde verstrengeling met geavanceerde tech-kapitalistische denkwijzen en ideologieën. Het doel is om een visuele taal en speculatieve materialisatie te ontwikkelen die positivistische beeldpraktijken, binaire lichaamsconcepties en de valkuilen van visuele verlichting tegengaan en ondermijnen. Guenther zal beginnen met het maken van 'botsende' wetenschappelijke 3D-visualisatiesoftware die neuro-anatomische 2D-datasets omzet in 3D-(re)constructies met 3D-modelleringssoftware die wordt gebruikt in de computergraphics- en game-industrie. Dit zal resulteren in een audiovisuele performance. De startsubsidie stelt Guenther in staat vertrouwd te raken met de software, samenwerkingen op te zetten met wetenschappers en 3D-computergraphics experts en de eerste resultaten te vertalen naar een audiovisuele performance.
iconsloebzuiver.jpeg

Regeling Digitale cultuur Startsubsidie

ICONS

Loebzuiver, 2020

€7.460
'ICONS' is een multiplayer shooter game die zich afspeelt in een alternatieve geschiedenis en toekomst waar tijdreizen mogelijk is. In de startfase wil de aanvrager onder meer tests en onderzoek doen naar software, tools en plugins in de Unreal Engine, een online omgeving opzetten om samen te werken, Enkhuizen in 1609 opzetten als eerste testomgeving en onderzoeken welke visuele kwaliteit in korte tijd en met beperkte middelen kan worden bereikt. De aanvrager wil de iconische historische locaties op cinematografische wijze neerzetten en daarmee spelers het gevoel geven dat ze echt aanwezig zijn op die plekken en in die tijd. Na de eerste fase zal worden toegewerkt naar een MVP met het oog op potentiële investeerders.
performinglegacythereimagingofinheritedi.jpg

Regeling Digitale cultuur Startsubsidie

Performing Legacy: The Re-Imaging of Inherited Identities

Orange then Blue, 2020

€7.500
Charles Mingus wordt vooral herinnerd vanwege zijn innovatieve manieren om jazzcompositie te benaderen en zijn uitbreiding van de rol van de contrabas. Met dit project wil Ellington Mingus onder de naam Orange then Blue dichter bij zijn grootvader komen en het complexe karakter en de sociaal-politieke omstandigheden rondom zijn creatieve proces en ontwikkeling laten zien. 'Performing Legacy' is een onderzoeksproject dat een improvisatiemethode gebruikt om uitvoeringspraktijken in film en muziek te onderzoeken. Orange then Blue wil hiermee achtergestelde geschiedenissen en herinneringen onthullen en herstellen door open en inclusieve verhalen. Er wordt verder gekeken dan de traditionele vaste lineaire uitkomsten in film en multidisciplinaire productiestrategieën worden onderzocht. Orange then Blue ziet het ontwerp en de aanpassing van technologieën in de digitale cultuur als een mogelijke methode voor realtime verwerking, controle en weergave van audiovisuele media in het biografische verhaal. Met de startsubsidie wordt aan een proof of concept gewerkt in de vorm van een prototype van een besturingsinterface.
loader

het fonds

subsidies

actueel

sciresearchactreflect2021720website.gif
Deze open oproep is gericht op grassroots-platforms, collectieven en organisaties die met hun activiteiten bijdragen aan een meer diverse en inclusieve creatieve industrie. Zet jij je in voor dekoloni... meer >
voucherregelingruimtelijkontwerp2021.jpg
Met de tijdelijke Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp stelt het Stimuleringsfonds in 2021 € 4 miljoen subsidiebudget beschikbaar om nieuwe vormen van opdrachtgeverschap voor de ontwerpsector te stimu... meer >
animatievacature2021website03.gif
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zoekt nieuwe adviseurs voor verschillende adviescommissies. Wil jij meepraten over de verdeling van subsidies aan makers en instellingen op het gebied van vor... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader