stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
008representatieveafbeelding.jpg

Regeling Digitale cultuur Startsubsidie

Beyond Face Value

Marjolijn Ruyg, 2018

€7.500
Het project Beyond Face Value van Marjolijn Ruyg behelst de productie en presentatie van een serie interactieve objecten die worden bestuurd met behulp van gezichts- en emotieherkenning technologie. Voor de tentoonstelling worden met behulp van kunstenaars en ontwerpers zogenaamde wunderkammers ingericht in etalages van warenhuizen of pop-up locaties. De ruit van de etalage vormt daarbij de grens tussen openbare ruimte en commerciële ruimte, waarmee in overdrachtelijke zin de vraag wordt gesteld of onze gezichtsuitdrukking als privé beschouwd kan worden of niet. De startsubsidie wordt onder meer gebruikt om de juiste partners, wetenschappers, kunstenaars, ontwerpers en programmeurs aan het project te verbinden. Er worden drie concepten uitgewerkt in de vorm van video-prototypes waarbij onderzoek naar software en de sociale en ethische aspecten rondom het gebruik van deze technologie wordt meegenomen.
008representatieveafbeelding.jpg

Regeling Digitale cultuur Startsubsidie

The Platform

Barbara Cueto, 2018

€7.500
Barbara Cueto ontvangt een startsubsidie voor het project 'The Platform'. Cueto wil met het project een platform creëren gebaseerd op verschillende 'post-digital commons'. Het platform moet bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke problemen, die gepaard gaan met gevoelens van crisis in het hyper kapitalistische- en post-digitale tijdperk. Met de startsubsidie worden de eerste stappen gezet in de oprichting van dit platform. Het beoogde doel is zowel fysieke als digitale ruimte te scheppen voor ontmoetingen tussen gebruikers en producenten en hier kunstenaars en ontwerpers bij te betrekken. Hierbij wordt gezocht naar alternatieve vormen van eigendom en kennisdeling om uiteindelijk tot een alternatief voor het neoliberale paradigma te komen.
008representatieveafbeelding.jpg

Regeling Digitale cultuur Startsubsidie

Traces of the authorial: on the affective nature of Stock

Helen Mauli, 2018

€7.500
Helen Mauli ontvangt een startsubsidie voor het project Traces of the authorial: on the affective nature of Stock. Met het project onderzoekt Mauli op artistieke wijze het fenomeen stockfootage op internet. Het produceren en distribueren van stock materiaal is een bijzonder gemedieerd proces dat is gebaseerd op de 'biases' van de westerse mannelijke blik. Dit leidt tot ethische vragen over bijvoorbeeld het gebruik van het vrouwenlichaam (of in feite elk lichaam) voor algemeen gebruik. De maakster gaat op zoek naar wat er zich vlak voor en na het moment van de opname afspeelt. Het project krijgt vorm in een serie videowerken waarin de raadselachtige mechanismen van stock fotografie en video worden ontleed. Het platform wordt ondersteund door twee galeries, Tegenboschvanvreden in Amsterdam en Artericambi in Verona. Daarnaast zal een lezing aan het onderwerp worden geweid in Extra Academy in Antwerpen en is Mauli uitgenodigd door Lost & Found om een avond te cureren.
008representatieveafbeelding.jpg

Regeling Digitale cultuur Startsubsidie

TOTEMS

Stichting Truth.io, 2018

€7.500
Ruben van Leer ontvangt een startsubsidie voor de onderzoeksfase van het project TOTEMS. Het onderzoek moet leiden tot een interactieve VR-installatie waar per keer vijf mensen in kunnen stappen. Ze betreden een virtuele ruimte waarbinnen ze gezamenlijk een audio-reactief object bouwen en bespelen. Met de installatie wordt de fysieke relatie tussen mensen op een speelse en rituele manier onderzoeken d.m.v. het medium 'shared virtual reality'. Voor het project wordt samengewerkt met componist Ryan Lott (aka Son Lux), geluidstechnoloog Salvador Breed, interactie designer Tiemen Rapati en softwareontwikkelaars gebroeders Roy en Tim Gerritsen (aka Boompje Studio).
008representatieveafbeelding2.jpg

Regeling Digitale cultuur Startsubsidie

The Lure of Silence

Annette Wolfsberger, 2018

€7.500
Annette Wolfsberger ontvangt een startsubsidie aan voor het project The Lure of Silence. Het project behelst een eenjarig curatorial onderzoekstraject en is gekoppeld aan projecten in Antarctica, het Noordpoolgebied en Chili. Wolfsberger richt zich in haar praktijk als curator op het creëren van ruimte en arrangeren van ontmoetingen tussen kunstenaars, makers en wetenschappers. Deze ruimte voor artistiek onderzoek wordt gezocht in een gezamenlijke reis of veldonderzoek. Het doel is een context te scheppen die het luisteren benadrukt om ook het bijna onhoorbare een stem te geven, en daarbij voorwaarden voor onderzoeks- en ontwikkelprocessen van kunstenaars verkent. Betrokken kunstenaars zijn Nicolás Spencer (CL/AT), Víctor Mazón Gardoqui (ES), Rosa Menkman (NL), BJ Nilsen (SE/NL), Mario de Vega (MX/DE), Nicole L'Huillier (CL), Valentina Montero (CL) en het POLAR collectief. Documentatie en disseminatie van de ontmoetingen vindt plaats via het Lofoten International Art Festival in Noorwegen en het Tsonami Festival in Chili.
008representatieveafbeelding.jpg

Regeling Digitale cultuur Startsubsidie

The Informals / Неформалы

Studio Polina Medvedeva, 2018

€7.500
Voor het project The Informals reizen Filmmaker en ontwerper Polina Medvedeva en componist Andreas Kühne af naar de Murmansk-regio in het noorden van Rusland. De historisch complexe, gemilitariseerde regio kan vanouds door haar afgezonderde ligging nauwelijks invloed uitoefenen op Moskou, waar alle politieke beslissingen worden genomen. Gedesillusioneerd door deze situatie, hebben de lokale jongeren geleerd zich te organiseren op een non-conformistische wijze met behulp van online en offline netwerken. Samen met deze digital natives gaan de makers op zoek naar de onherbergzame plekken zoals de voormalige militaire basis – de geboorteplaats van Medvedeva – waar de jongeren hun progressieve ideeën tot uiting laten komen en leven binnen een zelfvoorzienende, onafhankelijke omgeving. Medvedeva en Kühna willen middels dit onderzoek een nieuwe artistieke laag toevoegen aan deze plekken. Het onderzoek resulteert in een prototype van een experimentele live documentaire performance. De verzamelde data (interviews, teksten, videobeelden en geluidsopnames) worden allemaal verwerkt in de performance. De resultaten van de onderzoeksfase worden gepresenteerd op Inversia Festival (Murmansk) en Sonic Acts Festival (Amsterdam).
008representatieveafbeelding.jpg

Regeling Digitale cultuur Startsubsidie

Prisoner's cinema

Lamdazita, 2018

€7.500
Het project Prisoner's cinema komt voort uit de foutieve aanname dat blinden uitsluitend duisternis ervaren. In werkelijkheid wordt vaak wel kleur en licht ervaren, ook zonder dat er licht in de ogen komt. De mogelijke oorzaak hiervan is dat de hersenen proberen het gebrek aan visuele input te compenseren. Zahareas zal samen met filmmaker Kimon Kodossis blinde mensen interviewen over hun visuele ervaringen, mede dankzij het netwerk van Oogvereniging Nederland. De visuele ervaringen vormen de basis voor een ruw prototype van een platform dat dienst zal doen als een online bibliotheek van audiovisueel materiaal. Met dit project richten de makers zich onder meer op blinde mensen, beeldmakers en zienden.
008representatieveafbeelding2.jpg

Regeling Digitale cultuur Startsubsidie

Lost & Found Orchestra: Foundscape

Daniel Maalman, 2018

€7.500
Daniel Maalman ontvangt een startsubsidie voor het project Lost & Found Orchestra: Foundscape. Het project is gebaseerd op het idee dat elk object, elke ruimte of locatie een aanleiding kan zijn voor een muzikale compositie. Het project krijgt vorm in een serie installaties en geluidscomposities waarmee Maalman onderzoek doet naar de 'gevonden' sonische kwaliteiten van verschillende materialen. De klankeigenschappen en composities maken informatiestromen hoorbaar en vormen de basis voor een latere vertaling naar keramische geluidsobjecten. Zodoende streeft de aanvrager naar een verbinding van geluidskunst, mediakunst, architectuur en keramische kunst. Voor het materiaal- en technisch onderzoek wordt samengewerkt met technisch specialist Edwin Dertien en zijn tevens residenties gepland bij EKCW en STEIM.
008representatieveafbeelding3.jpg

Regeling Digitale cultuur Startsubsidie

Weightless Bricks and Other Stories about the Future Prospects of Virtual Work

Strunden Cruwys Studio, 2018

€7.500
Strunden Cruwys Studio ontvangt een startsubsidie voor het project Weightless Bricks. Het project handelt over het gegeven dat ons dagelijks werk zich meer en meer in virtuele en flexibele ruimtes afspeelt en de gevolgen hiervan op de inrichting van onze werkomgeving. Het project krijgt vorm in een speculatieve Mixed Reality-ervaring waarin visies op de toekomst van werken en samenwerken worden verbeeld. Hierbij wordt een beroep gedaan op alle zintuigen. De startfase zal worden aangewend om verder vooronderzoek te doen en partners te betrekken in Engeland en Nederland.
008representatieveafbeelding.jpg

Regeling Digitale cultuur

FOSE v1

Makershuis Tilburg, 2018

€7.500
Het drieluik 'FOSE' is een langdurig crossover project op het snijvlak van hedendaags danstheater en nieuwe media waarin de menselijke interacties worden bevraagd. Het eerste deel 'FOSE v1' is gebaseerd op Hikikomori, een Japans fenomeen waarbij een jongere zich sociaal volledig afsluit maar wel digitaal verbonden blijft door bijvoorbeeld het spelen van online games. Twee performers maken gebruik van hun lichaam en non-verbale communicatie om de waarde van interactie in het digitale tijdperk te bevragen. Tijdens de voorstelling kan het publiek vrij bewegen rondom de performers. Een AR-applicatie stelt het publiek in staat de performance te ervaren vanuit meerdere perspectieven vanwege de extra visuele informatie zoals afstand, gewicht, druk, etc. Voor het onderzoek naar de mogelijkheden van de AR-app wordt samengewerkt met Sander Veenhof. Verder wordt er onder meer samengewerkt met Makerhuis Tilburg, De Nieuwe Vorst (hoofdproducenten), WORM en Spring (coproducenten).
loader

het fonds

subsidies

actueel