stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
jacquardlight.jpeg

Regeling Vormgeving Onderzoek

Jacquard Light

Marieke van de Ven en Marlou Rutten, 2021

€7.500
Met het project 'Jacquard Light' onderzoeken Marieke van de Ven en Marlou Rutten de potentie van driedimensionaal weven. Het onderzoek richt zich op de doorontwikkeling van deze techniek en de realisatie van een serie driedimensionaal geweven lichtobjecten. Het onderzoektraject is opgedeeld in drie fases. In de eerste fase wordt onderzocht hoe met de weeftechniek jacquard een ruimtelijk object kan worden geweven. De tweede fase richt zich op licht en materiaalonderzoek in relatie tot tactiliteit. In de derde fase worden de uitkomsten van de twee deelonderzoeken samengebracht in een serie lichtobjecten. Middels deze objecten willen Van de Ven en Rutten de potentie van 3D-weven zichtbaar maken voor een groter publiek. De resultaten van het onderzoek worden middels een digitale publicatie en een workshop ontsloten. Daarnaast worden de lichtobjecten tijdens Salone del Mobile en Dutch Design Week gepresenteerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met jacquardwever EE Exclusives. De publicatie en digitale content worden ontwikkeld in samenwerking met grafisch ontwerper Kai Udema.
utopiaball.jpeg

Regeling Vormgeving Programma

Utopia Ball x Fashion Show: Part III

Yamuna Forzani, 2021

€25.000
Ontwerper Yamuna Forzani heeft een multidisciplinaire praktijk waarin ze mode, fotografie, dans, installaties en social design combineert. Ze organiseert inclusieve ballroom events voor de queer community, die als platform functioneren om nieuwe talenten de kans te geven zichzelf te presenteren en om verbindingen te leggen tussen mode en performance art. Forzani organiseert in 2021 het derde event: 'Utopia Ball x Fashion Show: Part III'. Voorafgaand wordt een 'performative training camp' georganiseerd, een serie workshops die het event verdieping geven. De workshops vinden plaats in WORM (Rotterdam), waar Forzani een residency doet. Daar maakt en presenteert ze ook een nieuwe modecollectie. Ze werkt samen met diverse queer collega-creatieven, onder wie Sydney Rahimtoola, Juliette Lizotte, Pleun Gremmen en Klauw Collective. Forzani benoemt hoe queer communities in de geschiedenis een belangrijke kracht zijn geweest achter culturele innovatie, zeker in de twintigste en eenentwintigste eeuw. Snelle maatschappelijke veranderingen, zoals de verstedelijking van de leefomgeving, veranderende normen en nieuwe mediakanalen, vragen om nieuwe en alternatieve plekken waar mensen elkaar kunnen vinden en nieuwe netwerken kunnen ontstaan. Forzani noemt zichzelf een 'storyteller through knitwear'. Met haar mode- en textielontwerpen wil ze uiting geven aan de persoonlijke verhalen achter de personen in haar internationale community. Tegelijk worden haar ontwerpen zo veel mogelijk met duurzame materialen geproduceerd en dienen ze een tegengeluid te bieden aan de snel veranderende, gangbare mode.
tailorsandweavers.jpeg

Regeling Vormgeving Publicatie

Tailors and Wearers

Ella Broek, 2021

€28.694
De publicatie 'Tailors and Wearers' gaat in op de techniek en de beleving van Surinaams-Creoolse klederdracht door de bril van ambacht, modevormgeving en erfgoedstudies. Onderzoeker en ontwerper Ella Broek, fotograaf Michelle Piergoelam en koto- en angisa-expert Jane Stjeward-Schubert brengen hiermee de gelaagdheid van Surinaams-Creoolse klederdracht in kaart. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de transformatieve kwaliteit van klederdracht en de rol die kleding speelt bij de constructie van subjectiviteit. De resultaten van het vooronderzoek, dat met behulp van een startsubsidie is uitgevoerd, worden uitgewerkt tot verhalende portretten, beschouwende essays en een aantal handleidingen. Een klankbordgroep van expert-makers ondersteunt op het gebied van de technische aspecten van vervaardiging en maakt instructies die worden vertaald naar handleidingen en patronen. Het boek wordt in de week van Keti Koti 2022 gepresenteerd in het Wereldmuseum in Rotterdam, dat tevens partner is in de organisatie van een gezamenlijk symposium rondom het thema. Naast de totstandkoming van de publicatie en het symposium wordt in het kader van 'Tailors en Wearers' een kenniswerkgroep opgezet waarmee ook op de langere termijn met een artistiek en makend proces een bredere groep geïnteresseerden wordt betrokken bij deze vorm van materieel en immaterieel Surinaams-Creools erfgoed.
reportofjoyandfear.jpeg

Regeling Vormgeving Publicatie

Report of Joy and Fear

TD Netherlands, 2021

€8.728
Ontwerper Theo Deutinger werkt aan een update van de publicatie 'Modern Man in the Making' van econoom en socioloog Otto Neurath, Marie Neurath en kunstenaar Gerd Arntz uit 1939. Dit boek was een poging om grip te krijgen op de moderne tijd, die toen in het teken stond van industrialisatie. Voor de nieuwe versie wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de mens in de huidige tijd. Voor het delen van informatie werd in het boek gebruik gemaakt van Isotype, een door Neurath ontworpen systeem van pictogrammen voor informatieoverdracht aan kinderen. Theo Deutinger zal Isotype vernieuwen en gebruiken. De nieuwe versie wordt aangevuld met actuele ontwikkelingen zoals de opkomst van het internet, de staat van democratieën, globalisering en de klimaatcrisis. Daarnaast wordt gereflecteerd op de verbinding tussen 1939 en het heden. Het doel van de publicatie is een groot publiek op kritische maar toegankelijke wijze met woord en beeld te informeren over de huidige tijd vanuit sociale, politieke en economische perspectieven. Theo Deutinger maakt gebruik van het Gerd Arntz-archief in het Gemeentemuseum in Den Haag, waar meer dan vierduizend linosneden van Isotype zijn bewaard. Daarnaast laat hij zich adviseren door Max Bruinsma, expert in het werk van Gerd Arntz, en Günther Sandner, expert in het werk van Otto Neurath. De titel 'Report of Joy and Fear' verwijst naar de ondertitel 'Een reportage van vreugde en vrees' van de Nederlandse vertaling van de oorspronkelijke publicatie. De publicatie verschijnt naar verwachting in het voorjaar van 2022 bij Lars Müller Publishers.
tyyypoezie.jpeg

Regeling Vormgeving Tentoonstelling

TYYYPOëzie

Graphic Matters, 2021

€20.870
Met het project 'TYYYPOëzie' grijpen Graphic Matters en Watershed het honderdjarig jubileum van de experimentele dichtbundel 'Bezette Stad' van Paul van Ostaijen en Oscar Jespers aan om de koppeling tussen geëngageerde taal en visueel aantrekkelijke typografie te tonen aan professionals en publiek. In samenwerking met de Vlaams-Nederlandse cultuurorganisatie deBuren nodigen Graphic Matters en Watershed vijf woordkunstenaars en vijf typografen uit voor een hernieuwd experiment op het snijvlak van taal en typografie. Het resultaat van de samenwerkingen van deze duo's reist als expositie langs bibliotheken en culturele instellingen in Nederland en Vlaanderen en bestaat zowel uit posters als digitale, bewegende gedichten. Daarnaast verschijnt er een beperkte oplage riso-posters, en biedt een podcast verdieping door te experimenteren met de voordracht van de gedichten in combinatie met muziek en soundscapes. Ook worden er masterclasses georganiseerd waarin jonge typografen de gelegenheid krijgen te experimenteren met bewegende typografie. Het project heeft als doel door middel van de koppeling van twee domeinen experiment en vernieuwing te stimuleren, de waarde en (maatschappelijke) relevantie van grafisch ontwerp te laten zien aan een breed publiek en bekendheid te genereren voor het werk van Paul van Ostaijen.
monnikenwerk.jpeg

Regeling Vormgeving Tentoonstelling

Monnikenwerk

Graphic Matters, 2021

€16.722
In het jaar dat de provincie Noord-Brabant duizend jaar Kloosterleven viert, organiseert Graphic Matters in samenwerking met Brabants Kloosterjaar 2021 en Studio Samenleving het project 'Monnikenwerk'. Kloostertradities, grafisch ontwerp, technologie en maatschappelijke impact worden hierin verbonden. Grafisch ontwerp kent een rijke traditie die ook verbonden is met het kloosterleven: de ontwikkeling van handschriften, geïllustreerde teksten en uitvinding van de boekdrukkunst. In scriptoria van kloosters werd de basis van het huidige ontwerpvak ontwikkeld. Als onderdeel van 'Monnikenwerk' trekt een mobiel scriptorium langs kloosters en evenementen in het kader van het Brabants Kloosterjaar. Met de interactieve installatie worden handschriften verzameld die vervolgens door de ontwerpers van Swiss Typefaces worden gebruikt om een nieuw lettertype mee te ontwikkelen. Dit font zal, samen met een nieuw visueel en redactioneel concept, worden ingezet in het decembernummer van straatkrant Sammy, een uitgave van Stichting Loods. Met het project willen de partners een brug slaan tussen verleden, heden en toekomst en een nieuw publiek op een toegankelijke wijze kennis laten maken met (de maatschappelijke relevantie van) grafisch ontwerp.
skinhungry.jpeg

Regeling Vormgeving Productontwikkeling

SKIN HUNGRY

Vita Stasiukynaite, 2021

€24.030
'SKIN HUNGRY' is een multidimensionaal modeproject van VITAtijme (ontwerpers Tijme Veldt en Vita Stasiukynaite) dat zich uitstrekt van een kledingcollectie tot een conceptueel kookboek, videowerk en onlineplatform. Mode wordt hierbij ingezet als storytelling techniek voor het portretteren en vieren van menselijke verbondenheid en het plezier van het delen van onze persoonlijke omgeving en thuis koken. Het project presenteert een modecollectie geïnspireerd door thuis koken in de vorm van een artistieke interpretatie van een kookboek en kookinstructievideo's, gepubliceerd in print en in een onlinetentoonstellingsruimte. Het kookboek bevat recepten, afbeeldingen en verhalen van diverse creatieve Amsterdamse thuiskoks die de collectie dragen. De door Annie van Noortwijk en Marije Seijn geregisseerde film is een audiovisuele uitwerking van de sensuele ervaring van koken. Met de nieuwe vormen van engagement en presentatie in 'SKIN HUNGRY' wil VITAtijme zijn positie als experimentele modestudio versterken. Door niet alleen de kleding centraal te stellen maar ook de mensen die ze dragen, de context waarin ze gedragen worden en de verbindende verhalen, wordt ook een publiek aangesproken dat niet specifiek is geïnteresseerd in mode.
artisticresearchpostconsumer.jpeg

Regeling Vormgeving Onderzoek

Artistic Research Post Consumer Textiles

Stichting New Order of Fashion, 2021

€30.000
New Order of Fashion ziet afgedankte 'post consumer' kleding als een van de grootste problemen binnen de vervuilende mode-industrie. In het project 'Artistic Research Post Consumer Textiles' nodigt de organisatie twee talentvolle en vooruitstrevende ontwerpers uit om artistiek onderzoek te doen naar de mogelijkheden en het vormende potentieel van gerecyclede 'post consumer' materialen als bronmateriaal voor ontwerp. De Britse Matthew Needham richt zich in zijn onderzoekstraject op upcycling van 'non woven' geshred textiel en vezels en de Zweedse Stina Randestad legt zich toe op breitechnieken met gerecyclede garens. New Order of Fashion verbindt deze talenten met deskundigen, experimentele faciliteiten en expertise in de markt. Het artistieke onderzoek en de videodocumentatie van New Order of Fashion dienen vervolgens als waardevolle input voor een toegepast eindontwerp, dat wordt vervaardigd in het TextielLab. In twee exposities – in het Textielmuseum en tijdens de Dutch Design Week 2021 – worden de ontwikkelde ontwerpen gepresenteerd aan de industrie, overheid, wetenschap, pers en consument.
thenewsiegelaubstories.png

Regeling Vormgeving Startsubsidie

Speaking of ___ A project based on the extraordinary legacy of Seth Siegelaub

Eva Pel, 2021

€7.500
Eva Pel en Lucas Hoeben (Karla Hoeben en Martijn Lucas Smit) initiëren het project 'Speaking of', gebaseerd op de nalatenschap van Seth Siegelaub. Siegelaub was onder andere werkzaam als curator van conceptuele kunst, als uitgever van links-radicale literatuur en als verzamelaar van historisch textiel. Pel, Hoeben en Smit willen zijn erfenis vertalen naar een hedendaags ontwerp- en kunstperspectief. De eerste fase van het project bestaat uit literatuur- en archiefonderzoek naar Seth Siegelaub en zijn werkgebieden. Daarnaast interviewen Pel, Hoeben en Smit een groep kunstenaars en vormgevers wiens werkgebieden raken aan de intellectuele nalatenschap van Siegelaub. Op basis van het onderzoek willen de initiatiefnemers uiteindelijk tot een voorstel komen voor een reeks (tentoonstellings)projecten, waarin verschillende kunstenaars en ontwerpers worden uitgenodigd een actuele vertaling te maken op basis van het gedachtegoed van Siegelaub. De uitkomsten van de onderzoeksfase en een omschrijving van het gehele project zullen worden vastgelegd in een publicatie die wordt ontwikkeld in samenwerking met Onomatopee. Als proloog van het project staat een presentatie gepland bij Galerie KRUIS-WEG68 en een reeks lezingen in 37PK.
mourning.jpeg

Regeling Vormgeving Startsubsidie

Mourning at the Tip of the Melted Iceberg

Stefan Schafer, 2021

€7.490
Met het project 'Morning at the Tip of the Melted Iceberg' onderzoekt Stefan Schafer de kracht en betekenis van herdenkingsrituelen in de context van milieuvervuiling door klimaatverandering. Schafer is van plan een poëtische benadering te ontwikkelen om met natuurlijk verval om te gaan. Met het werk, dat zal bestaan uit zowel gesproken als visuele gedichten wil Schafer met de notie van verval en uitsterving, een emotionele laag aan het discours over klimaatverandering toevoegen. Volgens Schafer kan door in te spelen op menselijke empathie voor de levende natuur om hen heen een beroep worden gedaan op milieuverantwoordelijkheid. Voor het project werkt Schafer samen met antropoloog Irene Stengs (KNAW) en schrijver, dichter, onderzoeker Nadia de Vries. De gesproken en visuele gedichten worden aan de hand van een livestream en een expositie in juli 2021 gepresenteerd bij NeverNeverland in Amsterdam.
loader

het fonds

subsidies

actueel