stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
lilianvandaal.jpeg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Microscopic imitations - Infinitive reflections

Lilian van Daal, 2020

€7.500
Het project 'Microscopic Imitations – Infinitive Reflections' heeft als doel om de potentie van microscopische structuren van organismen en natuurlijke lichtfenomenen te onderzoeken en om te zetten naar efficiënte, functionele lichtobjecten. Lilian van Daal doet dit vanuit de overtuiging dat een meer bewuste maatschappij start bij hoe we ons verhouden tot de natuur. De mens is ver verwijderd geraakt van de natuur, met alle gevolgen van dien. We zien niet meer dat de natuur een rijke bron is van vernuftige oplossingen, een esthetische bibliotheek bovendien naar duurzame en efficiënte producten. Zo levert de natuur diverse voorbeelden waar licht door organismen wordt gereflecteerd, geabsorbeerd, getransporteerd en gegenereerd. Met dit project wil Lilian van Daal haar specialisatie in biomimicry en 3D-printen verder uitbreiden en toepassen. Het eindresultaat van de startsubsidie is een serie lichtexperimenten en een prototype die zo zijn ontworpen dat energie op een optimale manier wordt gebruikt. Hiervoor werkt ze samen met Luximprint, een industriële partij die beschikt over de nieuwe 3D-printtechnologie Additive Optics Fabrication waarmee natuurlijke principes kunnen worden nagebootst. Ook zal Van Daal wetenschappers bij haar onderzoek betrekken en contact leggen met lichtfabrikanten met het oog op de productie van haar innovatieve product.
mrkredele.jpeg

Deelregeling Vormgeving Productontwikkeling

Aluminium

Studio Márk Redele, 2020

€14.570
Márk Redele dient een vervolgaanvraag in voor het project 'Aluminium'. In de eerste fase heeft Redele onderzoek gedaan naar een metallisatieproces dat in zware industrieën wordt gebruikt om metaal corrosie-werend te maken. Zijn ambitie lag in het op een nieuwe manier creëren van driedimensionale metalen objecten, waarbij metaaldeeltjes laag voor laag worden bespoten. De volgende fase staat in teken van het creëren van een nieuwe interventie bestaande uit een verzameling van site-specific huishoudelijke objecten binnen een architecturale context. Hiervoor is hij in gesprek met drie architecten(bureaus). Parallel aan de interventie zal Redele een speculatief narratief ontwikkelen met behulp van een fotograaf en schrijver. Het complete productieproces, de materiaalkwaliteiten en de interventie zullen hierbinnen worden gedocumenteerd en gepubliceerd door middel van verschillende media. Het doel van het project is om de artistieke kwaliteiten van het werk van Redele en de professionele positie van zijn praktijk te versterken.
kikivaneijkweb.jpg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

Imaginings / Dutch Design by Kiki van Eijk

Stichting nai010 uitgevers, 2020

€15.000
De Engelstalige publicatie 'Imaginings | Dutch Design by Kiki van Eijk' geeft een overzicht van het bestaande oeuvre van Van Eijk, met bijzondere aandacht voor het creatieve proces en haar tekeningen en collages als onderzoeksinstrument. Door middel van de tekeningen en collages wordt het maakproces van Van Eijk onder de loep genomen, gearchiveerd en beschikbaar gemaakt voor het publiek. Daarnaast plaatst de publicatie het werk van Van Eijk binnen een bredere traditie van Dutch Design en het hedendaagse internationale ontwerpveld. De publicatie omvat teksten door Suzan Rüsseler (conservator bij het TextielMuseum en curator van de tentoonstelling Gedachtespinsels | Dutch Design door Kiki van Eijk), Lidewij Edelkoort (internationaal actief designexpert), Marc Mulders (kunstenaar) en Blaire Dessent (designjournalist). Naast deze tekstuele bijdrages omvat de publicatie ook een uitgebreid beeldessay. De vormgeving van de publicatie wordt verzorgd door Studio &. De publicatie sluit aan bij de overzichtstentoonstelling Gedachtespinsels | Dutch Design door Kiki van Eijk die van 26 september 2020 tot en met 12 september 2021 te zien is in het TextielMuseum.
madetomend.jpeg

Deelregeling Vormgeving Productontwikkeling

Made to Mend - LINEN

Heleen Klopper, 2020

€10.000
Met het project 'Made to Mend – LINEN' wil ontwerper Heleen Klopper leren van oude kennis, vaardigheden en betekenissen die met vlas- en linnenproductie samenhangen om daar nieuwe weefsels aan toe te voegen. Als steward is ze verbonden aan The Linen Project (een initiatief van de ArtEZ master Practice Held in Common en Crafts Council Nederland), dat onderzoekt hoe en met wie op duurzame wijze de lokale productie van vlas, linnen en vlasproducten kan worden geherintroduceerd. Klopper wil een nieuwe reparabele stof ontwikkelen van linnen, en experimenteert hiervoor onder andere met linnenbinding, stopgarens getwijnd in twee kleuren, stof met een binnen- en buitenkant en het combineren van linnen en denim. Ze maakt hierbij gebruik van kennis uit het archief van haar overgrootmoeder Aaltje Jaspers, onderwijzeres Nuttige Handwerken. Onder andere een schriftje met schema's van (door)stopwerk wil Klopper actualiseren als inspiratie en handleiding. Janna en Hilde Meeus zullen het schriftje herontwerpen en de schema's en hun uitwerking op de stof worden gebundeld in een boekje dat als naslagwerk dient bij visible mending workshops.
moam.jpeg

Deelregeling Vormgeving Presentatie

MOAM kunst expositie - Papier Hier

Stichting MOAM, 2020

€13.000
Bij het project 'MOAM duurzame kunst expositie - Papier Hier' worden vijftien jonge kunstenaars en ontwerpers en vijftien bekende Nederlandse auteurs aan elkaar gekoppeld. Op basis van één op één-gesprekken waarin het oeuvre van de auteur, zijn favoriete boeken, de Nederlandse literatuur en papier en boeken in het algemeen worden besproken, vervaardigt de maker een werk van gerecycled papier. De werken worden geëxposeerd in verschillende openbare bibliotheken in Nederland en een aantal makers zal als artist in residence werken vanuit de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Gedurende de presentatie van het project wordt en een randprogramma aangeboden met onder andere voorleessessies en gesprekken met de ontwerpers, kunstenaars en auteurs. MOAM organiseert het project in samenwerking met Koninklijke Bibliotheek, Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, het Letterenfonds, Huis van het Boek, de Vereniging van Openbare Bibliotheken en Moleskine. Het doel van het project is tweeledig: enerzijds het benadrukken van het belang van boeken en lezen en anderzijds een breed publiek kennis laten maken met de nieuwste generatie kunstenaars en ontwerpers.
boijmans.jpeg

Deelregeling Vormgeving Productontwikkeling

Proeftuin Rotterdam

Museum Boijmans Van Beuningen, 2020

€23.500
Museum Boijmans van Beuningen heeft ontwerpers Eric Klarenbeek en Maartje Dros gevraagd om nieuwe bio-based materialen en CO2 neutrale productiemethoden te ontwikkelen. Centraal hierbinnen staat het gebruik van lokaal geteelde grondstoffen (zoals zeewier) met lokale productieketens (de wierketen). Dit project fungeert als een antwoord op het mondiale probleem van plasticvervuiling. De aanvrager wil door het ontwikkelen van bioplastics en deze in te zetten in de Rotterdamse haven en de lokale economie een stap zetten in het aanjagen van een duurzame en circulaire samenleving. Voor Klarenbeek en Dros kan dit project worden gezien als een voortzetting van hun onderzoek naar gebruik en toepassingen van biologische grondstoffen. Ze gaan een aantal iconische kunststofobjecten uit de collectie van het museum reproduceren in bioplastic, zoals de stapelbare bloempot van Copier en het huis-tuin-en-keukenkrukje van Ineke Hans. Hiermee wil het duo een alternatief laten zien dat tegelijkertijd vergankelijk en duurzaam is. Deze doorontwikkeling richt zich bovendien nadrukkelijk niet enkel op technische aspecten maar ook op het vormgeven van de keten. Tevens zal er vanuit de kunst (Joep van Lieshout), de wetenschap en partners uit de wierketen worden gereflecteerd op het onderzoek van Klarenbeek en Dros.
jeanneworks.jpeg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Collective Learnings Publishing Platform: Training for the Not-Yet

Studio Jeanneworks, 2020

€7.500
De afgelopen zes jaar werkte Jeanne van Heeswijk aan 'Training for the Noy-Yet', een project over maatschappelijk engagement, radicale collectiviteit en actief 'empowerment'. Individuen en gemeenschappen uit verschillende regio's, praktijken, bewegingen en disciplines werden bijeengebracht om alternatieve manieren van samenzijn te verbeelden en tot uiting te brengen in het licht van de urgente ecologische, politieke, sociale en economische problemen die de wereld vandaag de dag vormgeven. Het onderzoek resulteerde in 2019 tot een tentoonstelling in BAK, basis voor actuele kunst in Utrecht. Om de verzamelde kennis en methodieken met een groter publiek te kunnen delen en uitwisseling tussen disciplines te stimuleren, wil Van Heeswijk nu een digitaal platform opzetten. Bestaande content, die uiteenlopend is van aard, wordt geschikt gemaakt voor publicatie. Daarnaast wordt voor het platform een vorm ontwikkeld die de content ofwel 'trainingen' recht doet. Van Heeswijk werkt hiervoor samen met producent Bobby Sayers, ontwerper Janneke Absil en developer Maurits de Bruijn en een selectie personen die eerder waren betrokken bij het project.
ellabroek.jpeg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Het affectieve potentieel van de koto: over de dynamische interactie tussen kleding en het lichaam

Ella Broek, 2020

€7.500
Met 'Het affectieve potentieel van de koto: over de dynamische interactie tussen kleding en het lichaam' onderzoekt Ella Broek de beleving van de koto en de angisa binnen een Surinaams-Nederlandse context. De kotomisi is een vrouw gekleed in Afro-Surinaamse klederdracht, waarvan de koto (aanduiding voor zowel de rok als het hele kostuum) en angisa (gevouwen hoofddeksel) belangrijke onderdelen zijn. Het project is een crossover tussen modevormgeving, antropologie en erfgoedstudies, op het snijvlak van ambacht, ontwerp en theorie. De startsubsidie wordt ingezet voor een vooronderzoek gericht op twee aspecten: de rol van kleding bij de constructie van onze subjectiviteit en de relatie tussen het maakproces en de beleving van het dragen van de kotomisi. Broek gaat hiervoor te rade bij een groot aantal kotomisi binnen de Surinaams-Nederlandse gemeenschap. Ze zal interviews afleggen, meewerken in een koto-naaiatelier, beeldmateriaal verzamelen en wardrobe studies ondernemen. De uitkomsten van deze onderzoeksfase vormen de basis voor een publicatie over de koto en de angisa die Broek zal maken in samenwerking met koto-maakster Jane Stjeward-Schubert.
hanka.jpeg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Publishing Fashion, Fashion as Publication

Hanka van der Voet, 2020

€7.500
Een belangrijk aspect van mode is de representatie ervan. (Social) media en modebladen spelen dan ook een cruciale rol in het modesysteem. Ze slaan een brug naar het publiek, dragen bij aan de gangbare benadering van mode als een consumptiemiddel, en bepalen in belangrijke mate de vraag van de consument. Willen we tot een duurzaam en rechtvaardig modesysteem komen, dan hebben ook visuele én geschreven media hierin een rol. Vanuit die gedachte startte onderzoeker, schrijver en docent op het gebied van mode Hanka van der Voet in 2017 het magazine 'Press & Fold | Notes on making and doing fashion', en was ze een van de initiatiefnemers van het platform 'Warehouse | A Place for Clothes in Context'. Sindsdien verschenen twee edities van 'Press & Fold', en publiceerde Van der Voet 'A Magazine Reader' en 'Warehouse Review', die elk mode en modebeschouwing op een andere manier belichten. Met deze publicaties onderzoekt en ontwikkelt Van der Voet een tegengeluid, verbindt ze internationaal modeprofessionals die zich hierin herkennen en biedt ze andere publicisten een podium. In het project 'Publishing Fashion, Fashion as Publication' wil Van der Voet werken aan nieuwe edities van de drie uitgaven. Ook wil ze onderzoeken hoe ze de impact ervan kan vergroten en de verbinding tussen de drie kan leggen door bijvoorbeeld een overkoepelend platform, een event of tentoonstelling op te zetten.
stichtinginternationalfoundation.jpeg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Rural School of Economics - werktitel

Stichting International Foundation Myvillages Org, 2020

€7.500
Stichting International Foundation Myvillages werkt sinds 2003 met interdisciplinaire en cross-over elementen in de rurale cultuur en institutionele kunst. Met het project 'Rural School of Economics' wil de stichting vanuit Nederland een cultureel netwerk starten van lokale projecten die kunstenaars, academici, traditionele dorpen, migrantenbevolkingsgroepen en plattelandsanarchisten samenbrengen om economische oplossingen en zelfbeschikkingsstrategieën te bespreken en uit te dragen. Voor Myvillages verschoof de culturele herziening van de relatie tussen stad en platteland in 2020 van een principiële naar een existentiële. Centraal staat daarbij de vraag hoe we een systeem van culturele productie kunnen maken dat is georganiseerd rondom degenen die daar de cultuur vormen, de plattelands-economieën creëren en het land gebruiken. De stichting stelt dat de hedendaagse plattelandscultuur kennis heeft over hoe men zich kan aanpassen aan een plek en een sterk vermogen heeft om verbinding te maken met het 'niet-menselijke'. Met de Rural School of Economics wil de stichting zich aan de hand van social design richten op plattelandsgemeenschappen die veel te maken hebben met economische uitdagingen, een veranderende politieke situatie en klimaatvraagstukken. Zo beoogt ze ruimte te creëren voor de trans-lokale samenleving en de zelfpresentatie van het rurale. Doel van het project is het vinden van nieuwe duurzame vormen van trans-lokale en internationale samenwerkingen, die kunnen leiden tot een netwerkalliantie tussen culturele organisaties en plattelandsgemeenschappen.
loader

het fonds

subsidies

actueel