stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
theworldasflatlandsystematicstorytelling.jpeg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Systematic storytelling for complex narratives

The World as Flatland, 2020

€7.500
Gerlinde Schuller wil een interactief webplatform voor onderzoeksjournalistiek ontwikkelen. Op het platform wil Schuller met een mix van methoden uit information design, systematic- en visual storytelling experimenteren. Het doel is om nieuwe, niet-lineaire en netwerkachtige vertelformats te creëren en een combinatie van archiefstructuren en verhaaltechnieken te gebruiken. Met de startsubsidie onderzoekt Schuller hoe het platform er inhoudelijk, visueel en technisch uit zou kunnen zien. Omdat het gebruik van content van een redactie in dit stadium volgens de ontwerpster de experimentele aanpak zou beperken, zal het prototype gevuld worden met inhoud van Schullers eigen journalistieke onderzoeksproject 'The dream of leaving – The slow depopulation of Eastern Europe', waarin de toenemende scheiding tussen Oost- en West-Europa in de afgelopen 150 jaar uiteen wordt gezet. In samenwerking met een software engineer zal Schuller het prototype bouwen en onderzoeken in hoeverre hieruit een functioneel web template kan ontstaan. Met het prototype wil Schuller samenwerkingspartners in de media benaderen om het template als product verder te onderzoeken en ontwikkelen.
marcotiberiotheivshore.jpeg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

The IV Shore

Marco Tiberio, 2020

€7.500
Tijdens de crisis van de jaren dertig vluchtten meer dan tienduizend Italianen naar Libië. Door de politieke omwentelingen in het land in 1957, verlieten zij de kampen aan deze zogenaamde 'vierde kust van Italië'. Ze keerden terug naar hun thuisland, armer dan ze het in de jaren dertig verlieten. Velen kwamen terecht in Ravenna. In het project 'The IV Shore' onderzoekt grafisch ontwerper Marco Tiberio het fenomeen 'vluchteling in eigen land'. Als startpunt daarvoor kiest hij de verborgen geschiedenis van Ravenna, de stad waar hij werd geboren. Het project draait om het universele thema 'thuis voelen', dat in onze tijd minder vanzelfsprekend is dan ooit. Doel van het project is ook het bespreekbaar maken van de vluchtelingenproblematiek zoals die momenteel in Nederland wordt ervaren. Marco Tiberio zal zich in zijn onderzoek richten op archiefmateriaal uit onder meer het Archivia Luce in Rome en ook samenwerken met het Refugees Studies Centre in Oxford. Hij zal gesprekken voeren met ervaringsdeskundigen en nabestaanden en eventueel fotomateriaal van hen verzamelen. De verkregen inzichten brengt Marco Tiberio samen in een graphic novel die zal lezen als een journalistiek tijdschrift. Een spannende combinatie aangezien het eerste medium wordt geassocieerd met fictie en het tweede juist met non-fictie. Het project zal vorm krijgen in samenwerking met illustrator Sandy van Helden en met non-profitorganisatie Paradox.
tsmartincachette.jpeg

Deelregeling Vormgeving AV productie

Cachette

T.S. Martin, 2020

€12.400
'Cachette' is een korte stop-motion animatiefilm, een ode aan moed in film noir-stijl, met sciencefictionelementen. De film vertelt het verhaal van een mysterieuze entiteit die door alternatieve universums reist en de mensheid observeert. Het is niet de bedoeling dat ze zich mengt onder de mensen, maar dat blijkt moeilijk. Filmmaker/animator Tess Martin wil voor 'Cachette' een herkenbare visuele stijl en animatietechniek ontwikkelen, waarbij ze gebruikmaakt van papierknipsels. Ze wil bovendien een cliché doorbreken en laten zien dat animatiefilms niet alleen geschikt zijn voor kinderen of voor educatieve dan wel amusementsdoeleinden, maar zeker ook een volwassen publiek kunnen aanspreken en zich lenen voor thrillers.
samoneafscheid.jpeg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

Afscheid

Samone, 2020

€15.000
In de autobiografische digitale graphic novel 'Afscheid' verbeeldt Sam Yazdanpanna hoe hij op zeventienjarige leeftijd uit Iran vluchtte en via Turkije in het AZC in Haarlem terechtkwam. De gedwongen identiteitstransformatie die deze gebeurtenis met zich meebracht, is een terugkerend thema in het werk van Yazdanpanna, die onder andere als filmmaker werkzaam is. Ook in 'Afscheid' wil hij de vormbaarheid van identiteit onder invloed van verschillende culturen onderzoeken en in beeld brengen. In de graphic novel, die wordt gepubliceerd op één webpagina, worden illustraties gecombineerd met bewegende animaties en geluidsontwerp. Voor het maken van de tekeningen, gekenmerkt door een donker realistische stijl, werkt Yazdanpanna samen met de Iraanse illustrator Maysam Barza. De primaire doelgroep voor 'Afscheid' zijn jongeren tussen 15 en 25 jaar, zowel jonge bewoners van AZC's als hun Nederlandse leeftijdsgenoten.
mariekevanditshuizenwatetenwe.jpeg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

Wat eten we?

Marieke van Ditshuizen Illustratie, 2020

€15.720
Met 'Wat eten we?' maakt illustrator Marieke van Ditshuizen in samenwerking met culinair journalist Joël Broekaert een kinderboek (9+) over de oorsprong een groot deel van ons dagelijks voedsel: planten. De opbouw van het boek is gebaseerd op de cyclus van planten – van zaadje via bloeiende en vruchtdragende plant tot rottingsproces en schimmels. Per onderdeel van de plant wordt stilgestaan bij de manier waarop deze groeit, welke plek het inneemt in de cyclus van de natuur en welke rol het speelt in de productie van ons voedsel. De natuurlijke cyclus van planten wordt gevisualiseerd door de illustraties met drie primaire kleuren op te bouwen van wit (het begin, het zaadje) via kleur (leven, volle bloei) naar donkerbruin (verzadiging, vergankelijkheid en rotting). Voor dit project wil Van Ditshuizen zich onder andere richten op het verder ontwikkelen van de techniek met drie primaire kleuren inkt in lagen en de invloed van het reproductie- en drukproces hierop. Ook zal ze de grenzen van abstractie in een non-fictie kinderboek onderzoeken. Met 'Wat eten we?', dat wordt uitgegeven door Uitgeverij Ploegsma, willen de makers bijdragen aan kennis en bewustzijn over en waardering voor de groei en productie van voedsel.
wgkunstdewaarheid.jpeg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

De waarheid

Stichting WG Kunst, 2020

€10.250
Acht kunstenaars uit verschillende disciplines komen in WG Kunst bij elkaar om in een periode van tien dagen gezamenlijk nieuw werk te maken rond het thema 'de waarheid'. Bij deze zesde tekenmanifestatie van WG Kunst worden voor het eerst naast tekenaars, illustratoren en beeldend kunstenaars ook een schrijver en een dichter betrokken. Deelnemers aan het openbare laboratorium 'De Waarheid' zijn Mohammed Benzakour, Ina van Zyl, Gerswin Bonevacia, Sadrie Alves, Aisha Madu, Floor de Goede, Floor Rieder en Wasco, die tevens de curator is. Er wordt gewerkt vanuit beeld en tekst, met als resultaat bijvoorbeeld installaties, schilderijen, beeldverhalen en video's. Aansluitend op de werkperiode is het gemaakte werk in een expositie te zien. In de maanden daarna wordt gewerkt aan een bijzonder vormgegeven publicatie van het project, die wordt gepresenteerd tijdens een tweede expositie. Hierbij wordt naast het werk dat voor het blad is gemaakt ook ander werk over het thema getoond. Bij deze tentoonstelling worden lezingen, voordrachten en workshops georganiseerd.
studiocalhacountersoundscapeoffear.jpg

Deelregeling Vormgeving Onderzoek

A Counter-Soundscape of Fear

Studiocalh, 2020

€15.357
Ontwerpers en onderzoekers Lauriane Heim en Colette Aliman (Studiocalh) vinden dat geluid een prominentere plek moet krijgen binnen de ontwerpsector. Met het project 'A Counter-Soundscape of Fear' wil het tweetal ruimte creëren voor een geluidsdiscours vanuit een ontwerpperspectief. Het project kan gezien worden als een kruising tussen een podcast en een foley studio en bestaat uit drie verschillende afleveringen. Tijdens iedere aflevering wordt met verschillende genodigde gasten onderzocht hoe geluid in ontworpen producten en media onze waarneming van negatieve connotaties in ons dagelijkse leven beïnvloedt. De genodigde gasten zullen in iedere aflevering in de door Studiocalh ontworpen set een gesprek voeren over het ontwerp en de impact van een specifiek geluid. Tijdens de opnames zal een foley artist het geluid op locatie reproduceren. Het project is ontwikkeld binnen het talentontwikkelprogramma 'FORMAT' van Z33 Kunstencentrum en zal resulteren in een setontwerp, een website, podcast en een geluidsbibliotheek. Het werk zal in oktober 2020 gepresenteerd worden tijdens de tentoonstelling 'Z33 FORMAT'. Heim en Alleman zullen samenwerken met Marcel Corbussen (Hoogleraar Auditieve Cultuur en Muziekfilosofie), Jean-Paul Thibaud (socioloog/stedenbouwkundige) Daniel Blumstein (etholoog/natuurbeschermingsbioloog) en Ronnie van der Veer (sound designer/foley artist).
unfoldatlasoflostfinds.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Atlas of Lost Finds

Unfold, 2020

€7.500
Met 'Atlas of Lost Finds' wil Unfold een tweejarig onderzoeksproject opzetten naar de wijze waarop digitale data van verloren gegane artefacten uit het Museu Nacional in Rio de Janeiro op een zinvolle manier gebruikt kan worden. Na de brand in september 2018 is 90% van de collectie, bestaande uit twintig miljoen artefacten, verwoest. In de jaren voor de brand is een groot aantal van deze artefacten gescand. Unfolds stelt zich de vraag of er een manier is om deze 'schimmen' van de collectie te gebruiken om nieuwe objecten te realiseren. Hoe kan er waarde en kennis worden toegekend aan een object dat niet meer bestaat? Aan de hand van een aantal casussen wil Unfold methodologieën, strategieën en visies ontwikkelen die het Museu Nacional, maar ook andere musea, kunnen helpen om met digitale data tot waardevolle projecten te komen. Voor de eerste casus, een Pre-Columbiaanse jaguar-vaas, heeft Unfold haar netwerk van ontwerpers en kunstenaars opgeroepen het gescande artefact te re-materialiseren in een betekenisvolle kopie. De startsubsidie wil Unfold gebruiken voor vooronderzoek, waarbij voor de verschillende casussen wordt gezocht naar partners en financiële middelen.
aardschapinformaljusticecourt2.jpg

Deelregeling Vormgeving Programma

Informal Justice Court

Aardschap, 2020

€20.300
Onder de titel 'Informal Justice Court' organiseert stichting Aardschap een project waarbij social design, beeldende kunst, theater en rechtspraak worden gecombineerd. 'Informal Justice Court' is een trainingsprogramma voor gedetineerden in voorlopige hechtenis in de grootste gevangenis van Lagos (Ikoyi). Het programma richt zich op het verbeteren van het gerechtelijk proces van gedetineerden door rechtelijke processen na te bootsen. In de rechtbank die in de gevangenis wordt gebouwd, zullen gedetineerden hun eigen zaak naspelen onder begeleiding op vrijwillige basis van advocaten, theatermakers en rechtenstudenten. Door kunst, vormgeving en theater te combineren, verwacht de stichting het bewustzijn van het rechtsprobleem in Lagos te vergroten, dat tevens als case study zal gelden voor een groter mondiaal probleem. Bovendien hoopt de stichting mogelijke oplossingen van het informele gerechtshof en de kracht van theater als middel voor rehabilitatie te kunnen laten zien. Het project raakt een urgente mondiale thematiek, waarbij langdurige hechtenis in strijd is met mensenrechten. Het project wordt tevens gepresenteerd bij Stroom in Den Haag.
wesellrealitynothomemadesleepinn2.jpg

Deelregeling Vormgeving Programma

Not Home Made – Sleep Inn

We Sell Reality, 2020

€14.500
We Sell Reality positioneert zich als een sociaal tegendraads label met een open-source karakter. De projecten van We Sell Reality verdiepen zich in de realiteit van de consumerende Europeaan, aan de hand van installaties, interventies en eigen geproduceerde producten. De organisatie reflecteert op de paradox van de gesloten grenzen voor migranten. In de zomer van 2020 wil We Sell Reality twee projecten presenteren die parallel aan elkaar zullen lopen: 'Not Home Made' en 'Sleep In'. Voor het programma 'Not Home Made' wordt een bakfiets omgebouwd tot mobiele cateringservice. Het mobiele restaurant/winkel geeft de organisatie de mogelijkheid om inkomsten te genereren, door middel van eigen ontworpen en bereidde producten. Voor 'Sleep In' wordt een serie van beddengoed en slaapkamer accessoires ontworpen, die gepresenteerd zullen worden tijdens interventies in bedden- en meubelwinkels. De patronen, teksten en afbeeldingen op de producten die getoond en verkocht worden tijdens de twee interventies zullen refereren aan gevoelens en situaties die gepaard gaan met dakloosheid en de afhankelijkheidspositie waarin niet-gedocumenteerden zich bevinden. We Sell Reality definieert het programma als een rebelse politieke interventie, maar ziet het ook als een gelegenheid voor ontmoetingen.
loader

het fonds

subsidies

actueel