stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
afterfire.jpeg

Regeling Vormgeving Startsubsidie

After Fire

Studio ThusThat, 2020

€7.500
Studio ThusThat (Kevin Mathieu Rouff en Luis Paco Böckelmann) verricht met 'After Fire' een materiaalonderzoek naar vuur en het restmateriaal ervan: as. Het kunnen maken van vuur is voor de mensheid een manier geweest om te overleven en om de wereld vervolgens te domineren. Vandaag de dag verandert de relatie met vuur, omdat het verbranden van fossiele brandstoffen de klimaatcrisis op gang heeft gebracht. Met dit onderzoek worden de resten van de verbranding van fossiele en biobrandstoffen onderzocht, maar ook het veranderende begrip van vuur vanuit cultureel, sociaaleconomische en geopolitieke perspectieven. Studio ThusThat ontwikkelt een serie producten voor divers gebruik en met verschillende esthetiek en afwerking, die tevens een reflectie bieden op het begrip vuur. Met de startsubsidie wordt het eerste vooronderzoek verricht: het vinden van geschikte materialen, het aangaan van samenwerkingen en het opstellen van een onderzoeksplan waarin vuur in een hedendaagse context wordt geplaatst en onze afhankelijkheid van fossiele brandstof wordt belicht.
oseries.jpeg

Regeling Vormgeving Onderzoek

O-SERIES

Job van den Berg, 2020

€11.240
In het project 'O-series' onderzoekt Job van den Berg de eigenschappen en mogelijkheden van het door hem eerder ontwikkelde materiaal 'Hollow', een halffabricaat waarbij een flexibel fineer wordt opgerold en verlijmd tot gelaagde kokers, buizen en andere profielen. Zo ontstaat een licht maar constructief sterk materiaal waarvoor relatief weinig grondstoffen nodig zijn. Met een uitgebreid materiaalonderzoek wil Van den Berg de potentie van het fabricaat verder onderzoeken en duiden. Het onderzoek zal bestaan uit verschillende experimenten waarin onder andere materiaalsamenstellingen en bewerkingsmethoden op de proef worden gesteld. Ook zullen mogelijke productiemethoden worden onderzocht. De opgedane kennis wordt samengebracht in een eigentijdse stoel, die de mogelijkheden van het door Van den Berg ontwikkelde halffabricaat zichtbaar maakt.
solarbinnaleweb.jpg

Regeling Vormgeving Productontwikkeling

Solar Biënnale

Marjan van Aubel, 2020

€7.500
De Solar Movement is een beweging die zich inzet voor een nieuw perspectief op zonne-energie. Initiatiefnemers zijn Marjan van Aubel en Pauline van Dongen. Met De Solar Movement beogen de ontwerpers door middel van design, emotionele en esthetische waarden toe te voegen aan het opwekken van zonne-energie. Om het begrip Solar Design op de kaart te zetten en de mogelijkheden en impact van solar design voelbaar te maken, organiseren Van Aubel en Van Dongen een Solar Biënnale. De biënnale zal bestaan uit presentaties van vooruitstrevende ontwerpen, projecten en initiatieven waarin zonnetechnologie, gedreven vanuit ontwerpvisie en materiaalontwikkeling, een nieuwe waarde en rol krijgt in de samenleving. Het projectvoorstel richt zich specifiek op de werkzaamheden voor het onderzoek, een kick-off-event en het ontwikkelen van een website. Deze website zal als platform dienen om het begrip solar design uit te lichten. Vanuit het platform kan een netwerk ontstaan dat met de biënnale mee kan ontwikkelen. Het kick-off-event staat gepland in de zomer van 2021.
aireal.jpeg

Regeling Vormgeving Productontwikkeling

Aireal

Teresa van Dongen, 2020

€14.500
De uitstoot van CO2 bedraagt wereldwijd momenteel een astronomische 35 GigaTon (vijftien nullen) per jaar. De hoopvolle verwachting is dat de tot voor kort stijgende lijn van CO2-uitstoot, zich de aankomende jaren enigszins zal gaan stabiliseren als gevolg van de energietransitie. Het is echter de vraag of de stabilisatie snel genoeg zal gaan om onder de twee graden opwarming te blijven. Een belangrijk aspect in het beheersen van de opwarming is dus niet alleen het reduceren van de uitstoot, maar ook het afvangen van broeikasgassen die (nog) wél worden uitgestoten. Het afvangen en omzetten van CO2 in andere waardevolle grondstoffen is een nog relatief nieuwe, maar exponentieel groeiende tak van sport. Zo veel initiatieven als er zijn om CO2 af te vangen, zo divers zijn de (ruwe) grondstoffen en materialen waarin broeikasgassen worden gefixeerd. Denk daarbij aan stenen, mineralen, bioplastics, inkt, bouwmaterialen, keramiek, maar ook spirulina, voedingsrijke eiwitten, bier enzovoorts. Het doel van dit project is in de eerste fase een materiaalbibliotheek op te ztten met (ruwe) CO2-gefixeerde grondstoffen die vergaard zijn bij een veelheid aan internationale initiatieven en onderzoeksgroepen. Voor deze fase zet Teresa van Dongen een netwerk op met interessante onderzoeksgroepen en initiatieven die zich bezighouden met het afvangen en omzetten van CO2. Van elk initiatief wordt een productsample verzameld en verwerkt in een groeiende materiaalbibliotheek die als onderdeel van een expositie over grondstoffenwinning wordt getoond in de Transnatural in Amsterdam. In de tweede fase wordt een ontwerpvertaling gemaakt én een voedsel-experience vormgegeven waarin de kwaliteiten van de materialen, grond- en voedingsstoffen naar voren komen en centraal staan. Voor dit traject wordt een intensievere samenwerking aangegaan met een aantal van de partners die in de eerste fase een sample hebben aangeleverd. Het resultaat wordt aan het publiek getoond bij Transnatural en in de groepstentoonstelling 'The Unknown Mine Zone' in Nieuw Dakota, Amsterdam.
skiagraphia.jpeg

Regeling Vormgeving Presentatie

Skiagraphia

Stichting Siba Sahabi, 2020

€25.000
De voorstelling 'Skiagraphia' is een samenwerking tussen flamenco choreograaf Andrés Marín en ontwerper Siba Sahabi. Centraal in de voorstelling staat de scheppingsmythe van Plinius, waarin motieven als creatie, transformatie, herinneren, loslaten, vergankelijkheid en verlies tot uiting komen. Dit gebeurt in een spel van licht en schaduw waarbij geometrische vormen door de dansers in beweging worden gebracht. Het decor wordt ontwikkeld door Sahabi en vormt een landschap dat meebeweegt met de dansers en muziek. Door het gebruik van lichtreflectie en schaduwprojectie wordt een ogenschijnlijke wereld gecreëerd die telkens van twee- naar driedimensionaal transformeert. De muziek van de voorstelling wordt gecomponeerd door Robin Rimbaum. Tom Visser is in samenspraak met Sahabi verantwoordelijk voor het lichtontwerp. De première van 'Skiagraphia' zal plaatsvinden in het 'Internationaal Theater Amsterdam', waarna de voorstelling op verschillende locaties te zien zal zijn.
wolfsonianfiudesignmiamiartbasel2021.jpeg

Regeling Vormgeving Programma

Wolfsonian FIU - Design Miami - Art Basel 2021

Bas van Beek, 2020

€20.000
Het Wolfsonian in Miami heeft verrassend veel Nederlands design erfgoed in de collectie dat minder bekend is bij het grote publiek. Op uitnodiging van Silvia Barisione, hoofdcurator van het museum, gaat Bas van Beek de omvangrijke collectie van het Wolfsonian onderzoeken en op basis daarvan nieuw werk maken. Het onderzoek zal zich toespitsen op dwarsverbanden in de moderne kunstgeschiedenis, de relatie tussen het oude en het nieuwe continent. Het nieuwe werk dat voortkomt uit het onderzoek zal in het Wolfsonian tentoongesteld worden samen met zes eerder door Van Beek gemaakte werken, namelijk 'Extrapolations and Anachronisms' in Galerie VIVID, 'Pracht und Prinzip' in het Van Abbemuseum, 'Van Thonet tot Dutch Design' in het Stedelijk Museum Amsterdam, 'Collectie op Zuid' voor Museum Boijmans van Beuningen, 'Glas en Keramiek overzicht' in het Kunstmuseum Den Haag en 'Oog in Oog met Klimt' in het Van Abbemuseum. Als onderdeel van de samenwerking met het Wolfsonian wil Van Beek verder tot interventies komen tijdens Design Miami, waarmee het Wolfsonian een samenwerking heeft. Ook zal hij een semester lesgeven aan de Florida International University en zijn methode van onderzoek en ontwikkeling delen. Vanwege covid-19 voert Bas van Beek dit project op afstand uit.
tentoonstellingsvormgevingoverdenoodzaak.jpeg

Regeling Vormgeving Tentoonstelling

Tentoonstellingsvormgeving 'Over de Noodzaak van Tuinieren' Formafantasma

Centraal Museum, 2020

€20.000
Het Centraal Museum nodigt ontwerpers Andrea Trimarchi en Simone Farresin (Studio Formafantasma) uit om de tentoonstelling 'Over de noodzaak van tuinieren' (juni 2021) vorm te geven. In een tijd van het antropoceen en klimaatverandering is de (metafoor van de) tuin opnieuw actueel en relevant, stelt het museum. 'De tuin is immers geen neutrale plek, geen toevluchtsoord, afgezonderd van de samenleving, maar juist een plek waarin die samenleving zich manifesteert, waar de relatie tussen cultuur en natuur tot uiting komt.' De centrale vraag die het museum Formafantasma meegaf is tweeledig: Hoe kan het tentoonstellingsontwerp zorgdragen voor een vertraging in de kijkervaring en daardoor een verdieping in beleving van het publiek betekenen? En hoe kan het tentoonstellingsontwerp zich verhouden tot de ecologische vraagstukken die ten grondslag liggen aan het concept van de tentoonstelling? Dit laatste lost Formafantasma op door een nieuw modulair systeem te ontwerpen dat van gerecycled materiaal wordt gemaakt en in een volgende tentoonstelling opnieuw wordt ingezet.
bonechinalampion.jpeg

Regeling Vormgeving Productontwikkeling

Bone China Lampion

Studio Maarten Kolk & Guus Kusters, 2020

€24.600
Afgelopen jaar hebben Maarten Kolk en Guus Kusters gewerkt aan de (her)positionering van hun eigen praktijk. Dit proces heeft geleid tot een opsplitsing in twee gespecialiseerde praktijken, enerzijds gericht op ruimtelijke vormgeving en tentoonstellingsontwerp en anderzijds op autonome vormgeving. Om het handschrift en de visie van de autonome praktijk verder te ontwikkelen en binnen het internationale ontwerpveld te positioneren, willen Kolk en Kusters hun zienswijze door middel van een voorbeeldproject presenteren. 'Bone China Lampion' is een serie lampionnen gemaakt van beenderporselein, een porseleinsoort van de hoogste kwaliteit. Kolk en Kusters verwijzen met hun project naar couture, een vorm binnen de mode waarin volgens hen een gelijkwaardige balans tussen ambacht, vakmanschap, materiaal, expressie, traditie, betekenis en tijdgeest wordt nagestreefd. Voor de uitvoering van het Bone China Lampion bij het EKWC, werken Kolk en Kusters samen met plisseur Bakri Pleating en mallenmaken Pierluigi Pompei. Curator Philip Fimmano en filmmaker Roel van Tour bieden ondersteuning op het gebied van profilering en presentatie van het project.
vanproefstraatnaarpermanentelivinglabswe.jpg

Regeling Vormgeving Onderzoek

VAN PROEFSTRAAT NAAR PERMANENTE LIVING LABS

VANTOT vof, 2020

€24.025
Met het project 'VAN PROEFSTRAAT NAAR PERMANENTE LIVING LABS' willen lichtontwerpers Sam van Gurp en Esther Jongsma van Studio VANTOT een lichtevolutie teweegbrengen in de openbare ruimte. Van Gurp en Jongsma stellen dat de wereld van de straatverlichting (nog) vrij conservatief is. Ze willen hier een duurzaam kunstwerk tegenover zetten, dat bestaat uit duurzame, slimme en beweeglijke verlichting waar mensen zich graag mee omringen. In de ontwerpen worden technologie, creativiteit, kwaliteit en esthetiek samengevoegd. Samen met partners – zoals onder andere de gemeente Eindhoven, Soliance en Phoenix 3d metaal – is het uiteindelijke doel om tot een permanente proefstraat te komen, waar kunst en straatverlichting tot elkaar komen en waar nieuwe samenwerkingen moeten worden gevonden voor de beste resultaten en een plek waar ruimte ontstaat voor interactie met mensen uit de omgeving. Studio VANTOT hoopt op deze manier een bijdrage te leveren aan het versterken van de Brabantse cultuursector en het (letterlijk) duurzaam verbinden van de cultuursector met andere domeinen zoals technologie en dynamiek. De subsidie wordt ingezet voor het onderzoeken, ontwerpen en de realisatie van nieuwe ideeën.
regeneratingcommunityfoodscapesbycodesig.jpeg

Regeling Vormgeving Startsubsidie

Regenerating Community Foodscapes by Co-design

Just Sustainable Futures, 2020

€7.500
Met 'Regenerating Community Foodscapes by Co-design' wil Just Sustainable Futures onderzoek doen naar eetbare landschapsarchitectuur en stedelijke voedselplanning. Het project is een directe reactie op de toename van sociaal isolement, eenzaamheid en niet-duurzame consumptie in onze steden en buurten, en speelt in op de als gevolg van klimaatverandering en covid-19 toenemende behoefte om meer waarde toe te kennen aan onze lokale omgeving, de gemeenschap en eigen voedselproductie. Het project start in Amsterdam en omvat drie fases. In de eerste fase zijn in sociale evaluatieworkshops met achttien gemeenschappelijke voedseltuinen de behoeften, successen en uitdagingen geïnventariseerd voor het verbouwen en delen van voedsel en daarmee voor het stimuleren van de ecologische gezondheid en gemeenschapszin. Het resultaat van deze fase is een gemeenschapsnetwerk voor voedselsolidariteit waar kennis wordt uitgewisseld en dat wordt ondersteund door onder meer sociaal ontwerpers, stedelijke voedselplanners, landschapsarchitecten, naburige sociale organisaties, schooltuinen, kunstenaars en activisten. In fase twee gaan nu gesprekken gevoerd worden met geprofessionaliseerde collectieven van co-design en community food, zoals Kas Kantine, Urbaniahoeve en Eetbaar Amsterdam. Wat zijn hun successen, uitdagingen en leervragen? De kennis die hieruit volgt, wordt gebruikt voor de derde en laatste fase waarin tijdens vijf gezamenlijke digitale evenementen oplossingen worden voorgesteld voor vijf gemeenschappelijke uitdagingen voor het maken voedsellandschappen via co-design. Experimentele co-designmethoden worden tegelijkertijd geïntroduceerd bij vijf Amsterdamse gemeenschapsvoedselknooppunten; hierbij wordt ook de omgeving betrokken. Het eindresultaat is een Do It Together-ontwerphandleiding: 'Towards Regenerating Community Foodscapes by Co-design'.
loader

het fonds

subsidies

actueel

sciresearchactreflect2021720website.gif
Deze open oproep is gericht op grassroots-platforms, collectieven en organisaties die met hun activiteiten bijdragen aan een meer diverse en inclusieve creatieve industrie. Zet jij je in voor dekoloni... meer >
voucherregelingruimtelijkontwerp2021.jpg
Met de tijdelijke Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp stelt het Stimuleringsfonds in 2021 € 4 miljoen subsidiebudget beschikbaar om nieuwe vormen van opdrachtgeverschap voor de ontwerpsector te stimu... meer >
animatievacature2021website03.gif
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zoekt nieuwe adviseurs voor verschillende adviescommissies. Wil jij meepraten over de verdeling van subsidies aan makers en instellingen op het gebied van vor... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader