stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
gabey.jpg

Deelregeling Vormgeving Open oproep

Professionalisering Gabey Tjon a Tham

Gabey Tjon a Tham, 2019

€7.500
Gabey Tjon a Tham ontwerpt zintuiglijke installaties die door middel van bewegende machines, licht en geluid ruimtes transformeren en inspelen op de beleving van de waarnemer. De afgelopen zeven jaar heeft ze aan uiteenlopende projecten gewerkt op het grensgebied van kunst, ontwerp en technologie. Nu is het volgens haar van belang om de zakelijke kant van haar praktijk te verstevigen zodat er meer ruimte ontstaat voor artistieke verdieping en het ondernemen van grootschalige producties binnen brede samenwerkingen. Zij heeft hiervoor een professionaliseringstraject opgesteld waarbij ze aan de hand van gesprekken en begeleiding van een aantal ervaringsdeskundigen, waaronder design strategist Agency Agency, producer Siuli Ko en architect Luisa Calabrese, een langetermijnstrategie ontwikkelt. Hiermee beoogt ze het financiële model te verbeteren, een organisatiestructuur op te bouwen en het (internationale) netwerk uit te breiden. Dat moet uiteindelijk leiden tot een scherpere positionering en grotere zichtbaarheid bij een nieuw publiek.
alikiweb.jpg

Deelregeling Vormgeving Open oproep

Professionalisering Aliki van der Kruijs

Aliki van der Kruijs, 2019

€7.500
Ontwerper Aliki van der Kruijs bevraagt en verbeeldt in haar werk de relatie tussen mens, natuur, kleur en ruimte. Hierbij ligt de focus op het medium textiel. In de afgelopen jaren heeft ze vanuit zichzelf voornamelijk onderzoeksprojecten geïnitieerd en residenties gedaan. Door vragen van buitenaf heeft ze ook toegepast werk gemaakt en de architectonische context afgetast. Nu wil Aliki van der Kruijs beter bepalen hoe de balans tussen eigen initiatieven en vragen van buitenaf moet zijn en welke ontwikkelingen er nodig zijn om een financieel rendabele studio te runnen. Daarbij wil ze onderzoeken waar haar krachten liggen en hoe ze door efficiënter samen te werken en leiding te geven tot een organisatiestructuur kan komen waarmee ze haar studio kan blijven ontwikkelen. Aan haar professionaliseringstraject werkt ze samen met de coaches Marcel de Groen en Pieter Kool. Naast het coachingstraject wil ze haar vaardigheden van 3D-tekenen en textielfotografie uitbreiden. Hiermee beoogt ze nieuwe tools te ontwikkelen om haar werk te representeren en te visualiseren, wat de communicatie met huidige en toekomstige opdrachtgevers kan bevorderen.
vij5.jpg

Deelregeling Vormgeving Open oproep

Professionalisering Vij5

Vij5, 2019

€7.500
Vij5 is een ontwerplabel dat in 2006 is opgericht door Arjan van Raadshooven en Anieke Branderhorst. Inmiddels vertegenwoordigt Vij5 twintig Nederlandse ontwerpers en biedt hen ondersteuning bij het ontwikkelen, presenteren en distribueren van nieuw werk. Om meer binding te krijgen met de doelgroep wil Vij5 onderzoek doen naar de eigen profilering. Ook wil Vij5 het (online) bereik vergroten, onder andere door een persoonlijker manier van communiceren toe te passen. Het professionaliseringstraject is tweeledig opgesteld. Ten eerste wordt samen met online marketeer Niek van Son een nieuwe online marketingstrategie opgezet en uitgevoerd. Ten tweede wordt de creatieve studio Blickfänger ingeschakeld voor de productie van video en fotografie voor de online merkidentiteit van Vij5. Hiermee beoogt Vij5 een eigen stem en unieke identiteit uit te dragen en het verhaal achter een product, over de ontwerpers of over wat er achter de schermen gebeurt voor het voetlicht te brengen.
danieldebruin.jpg

Deelregeling Vormgeving Open oproep

Professionalisering Daniel de Bruin

Daniel de Bruin, 2019

€7.500
Daniel de Bruin maakt interdisciplinaire werken in de vorm van prototypische machines en apparaten die de impact van automatisering op ons leven en onze leefomgeving bevragen en uitdagen. Interactie, beweging en mechaniek zijn pijlers in de projecten waar hij sinds zijn afstuderen in 2014 aan werkte. In de afgelopen jaren heeft Daniel de Bruin zich ontwikkeld in het vinden van zijn eigen artistieke stem en het bepalen van zijn positie in het werkveld. Het combineren van zijn artistieke ontwikkeling met het draaiende houden van een groeiende onderneming, blijkt een uitdaging. Met het professionaliseringstraject wil Daniel de Bruin tot een strategisch plan komen voor de korte en lange termijn. Hierbij schakelt hij de hulp in van twee coaches met verschillende expertise. Ries Meertens is gespecialiseerd in bedrijfsvoering, strategie en financiën en biedt hem coaching bij het versterken van de zakelijke component van het bedrijf. Kunstenaar en onderwijzer Marcel van Kan gaat hem inhoudelijk kritisch bevragen over zijn werk en de samenwerkingen die hij aangaat. Hiermee wil Daniel de Bruin focus bewaren en stilstaan bij wat hij bijdraagt aan de maatschappij en het artistieke werkveld.
filip.jpg

Deelregeling Vormgeving Open oproep

Professionalisering Fillip Studios

Fillip Studios, 2019

€7.500
Sinds 2018 werken Roos Meerman en Tom Kortbeek onder de naam Fillip Studios vanuit eigen initiatief en in opdracht aan artistieke projecten, interdisciplinaire educatieve programma's en meetups. In hun werk gebruiken zij hun artistieke en ontwerpende kwaliteiten en manier van denken om de digitale mogelijkheden van de hightech digitale wereld te verbinden aan analoge zintuigen. Door stappen te zetten in de professionalisering van de marketing en communicatie van Fillip Studios willen Meerman en Kortbeek hun naamsbekendheid bij specifieke doelgroepen vergroten en hun werkproces verbeteren. Het plan wordt uitgewerkt aan de hand van de presentatie van nieuw werk in de musea Trapholt (Kolding, Denemarken) en Kröller-Müller in 2020 en bestaat uit verschillende onderdelen. Zo wordt de positionering van Fillip Studios en de personal branding van Meerman en Kortbeek aangescherpt. Daarnaast gaan ze de exposities vastleggen en deze content gebruiken voor een communicatiecampagne gericht op journalisten, curatoren en meet-up programmeurs. Hierbij betrekken ze Victor Knaap en Ella Hueting om het acquisitieproces, de projectfasering en hun samenwerking te optimaliseren.
envisions.jpg

Deelregeling Vormgeving Open oproep

Professionalisering Envisions

Envisions, 2019

€7.500
Het Eindhovense ontwerperscollectief Envisions, dat wordt geleid door medeoprichter en art director Sanne Schuurman, bestaat uit 24 multidisciplinaire ontwerpers met een gedeelde fascinatie voor materiaalonderzoek. Het traject is onderdeel van grotere professionaliseringsslag van Envisions gericht op de verdieping en verbreding van de praktijk van het collectief. Samen met coach Alexander Ramselaar wordt de zakelijke koers geoptimaliseerd. Ook begeleidt hij de organisatie bij contract- en budgetonderhandelingen en het vormen van zakelijke overeenkomsten. Daarnaast worden ter vierdieping van de artistieke ontwikkeling van het collectief coachingsgesprekken gevoerd met ontwerper Hella Jongerius over onder andere ontwerprichtingen en presentaties. Met Lody Aeckerlin van motion-design studio Oneirocular werkt Envisions aan infographics en teksten over de werk- en ontwerpmethodiek van Envisions om zich duidelijker te profileren. Tot slot wordt een serie van drie symposia georganiseerd met als doel de contacten met nieuwe industrieën te leggen en het werkveld van Envisions te vergroten.
alissanienke.jpg

Deelregeling Vormgeving Open oproep

Professionalisering Alissa+Nienke

Alissa+Nienke, 2019

€7.500
Alissa+Nienke van ontwerpers Alissa van Asseldonk en Nienke Bongers is een materiaalonderzoek en -ontwerp studio gespecialiseerd in experimentele oppervlaktes voor interieurarchitectuur. In nauwe samenwerking met ambacht en de hightechindustrie ontwerpt de studio innovatieve materialen en installaties die nieuwsgierigheid en interactie uitlokken. De ontwerpers constateren dat hun materiaalarchief de potentie heeft om te groeien tot een volwaardige materiaalbibliotheek van toepasbare, duurzame materiaalsamples waarmee ze hun werkwijze zichtbaar en tastbaar kunnen maken voor opdrachtgevers en contacten. Het professionaliseringstraject dat ze aangaan is enerzijds gericht op een strategische ontwikkeling van de positionering van de studio en de beoogde materiaalbibliotheek, en anderzijds op de vormgeving en het aanleggen van de materiaalbibliotheek zelf. Hierbij gaan ze samenwerken met een coach en een 'expert team' van journalisten en schrijvers vragen om duiding en context te scheppen voor hun werk. Daarnaast winnen ze advies in bij bestaande materiaalbibliotheken.
studioagne.jpg

Deelregeling Vormgeving Open oproep

Professionalisering Studio Agne

Studio Agne, 2019

€7.500
Sinds 2016 werkt Agne Kucerenkaite onder de naam Studio Agne aan theoretisch en materiaalonderzoek 'Ignorance Is Bliss' waarbij afvalmaterialen worden verwerkt in producten. Het resultaat zijn onder andere porseleinen tafelgerei, keramiek, geweven textiel en glaswerk, gekleurd met pigmenten uit afvalstoffen. De werkzaamheden van Studio Agne zijn drieledig: materiaalonderzoek, het ontwikkelen van nieuwe materialen voor kleinschalige collecties en grootschalige toepassingen waarbij de materialen en technieken worden gebruikt voor bouwstoffen als tegels en bekleding. Hierbij werkt Agne Kucerenkaite samen met ontwerpers, milieuactivisten, wetenschappers, architecten, fabrikanten en multinationals. Om haar vaardigheden als onderzoeker, ontwerper en ondernemer te ontwikkelen heeft Agne Kucerenkaite vijf experts aangetrokken om haar te begeleiden op het gebied van de creatieve praktijk, sociaal engagement en bedrijfsvoering. Over een periode van vijf maanden gaat ze maandelijks gesprekken voeren met Carole Collet (professor Design for Sustainable Futures aan de University of the Arts, Londen), Sietze Kalkwijk (ontwerper en docent aan de Design Academy Eindhoven en TU Delft), Juozas Sakalauskas (CEO en adviseur bedrijfsvoering), Purva Chawla (curator, design consultant en oprichter MaterialDriven) en AquaMinerals (samenwerkingsverband van de watersector).
cathelijn.jpg

Deelregeling Vormgeving Open oproep

Professionalisering Catelijne van Middelkoop - Strange Attractors Design

Catelijne van Middelkoop - Strange Attractors Design, 2019

€7.500
Vanuit haar fascinatie voor de invloed van digitalisering en technologie op ontwerpprocessen van het grafische vakgebied werkt Catelijne van Middelkoop samen met Ryan Pescatore Frisk sinds 2001 onder de naam Strange Attractors aan tal van zelf-geïnitieerde onderzoeksprojecten en ontwerpopdrachten. Met het professionaliseringstraject wil ze een persoonlijke verdiepingsslag maken en haar ontwerppraktijk verduurzamen. Onderdeel hiervan is hands-on ontwerpend onderzoek dat ingaat op de veranderende rol van de ontwerper en de mogelijke nieuwe samenwerkingsvormen tussen mens en machine. Bij het eerste experiment, 'A Vorkurs for Machines', ontwikkelt ze in samenwerking met computerwetenschappers dr. Doris Aschenbrenner, prof. Elisa Giaccardi van Post en dr. Maarten Wijntjes van TU Delft een Bauhaus geïnspireerd 'Vorkurs' voor een aspirant-kunstenaar en robot genaamd Bob Rob. Met dit experiment wil ze verkennen welke beschouwende maar ook sturende rol is weggelegd voor ontwerpers in de 'nieuwe' wereld en welke rol ontwerponderwijs daarin speelt. Daarnaast wil ze reflecteren op het schrijfproces van het onderzoek en de stilistische vorm van wat, waar en wanneer te publiceren om haar positionering te versterken. Bij het traject betrekt Catelijne van Middelkoop experts uit verschillende vakgebieden, waaronder universitair hoofddocent bij het Leiden Institute of Advanced Computer Science Felienne Hermans, machine learning expert bij de Publication Station van Willem de Kooning Academie Rotterdam Arjen Suijker, curator van Bauhaus Archive Berlin Esther Cleven, lector Design bij KABK Alice Twemlow, lector van Product & Interior Design bij ArtEZ Jeroen van den Eijnde en lector Big Data bij Fontys Hogeschool ICT Gerard Schouten.
esterdevries.jpg

Deelregeling Vormgeving Open oproep

Professionalisering Esther de Vries

Esther de Vries, 2019

€7.000
Esther de Vries heeft twintig jaar ervaring als grafisch ontwerper van voornamelijk boeken, veelal met kunstenaars, ontwerpers en musea. Ze signaleert veranderingen in het vak en wil haar praktijk meer toekomstbestendig maken. Om dit te bereiken wil ze als onderdeel van haar professionaliseringstraject haar werk beter definiëren en presenteren. Zo gaat ze samen met curator en schrijver Hanne Hagenaars en branding en identiteit strateeg Roel Stavorinus reflecteren op haar werk en dit als input gebruiken voor een publicatie waarin ze in tekst en beeld haar werkwijze uitlegt aan onder andere (potentiële) opdrachtgevers. Daarnaast gaat Esther de Vries onderzoeken hoe ze haar werkveld kan verbreden door zich te oriënteren op het ontwerpen van tentoonstellingen. Hiervoor gaat ze tentoonstellingen onder de loep nemen, met tentoonstellingsmakers spreken over het werkproces en partners zoeken om een eigen team mee te vormen. Hiermee beoogt Esther de Vries ook haar netwerk te versterken.
loader

het fonds

subsidies

actueel