stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
ephemeralreciprocityuntoldhistoriesofthe.jpeg

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken Onderzoek

Ephemeral reciprocity - Untold histories of the mundane

Studio Laurids Gallée, 2021

€19.746
Ontwerper Laurids Gallée onderzoekt de verbinding tussen Denemarken en Nederland via de taal van bloemen. Gallée beoogt te reflecteren op de handel en de raakvlakken tussen kunst, erfgoed, commercie en ambacht. De ontwerper onderzoekt tijdens dit project ook een andere kant van zichzelf onder het pseudoniem: de kunstenaar Louis Anselm. Designstudio Tableau in Kopenhagen ontvangt twee keer per dag bloemen voor haar installaties uit Nederland. Louis Anselm zal voor hen een tentoonstelling maken van stukken rond de verhalen van bloemen. Anselm laat zich inspireren door onder andere de Oostenrijkse marqueterie technieken. Met deze tentoonstelling wil Louis Anselm een succesvolle internationale samenwerking aangaan met Tableau. Met de nieuwe persona van Louis Anselm als kunstenaar, beoogt de ontwerper te debuteren met een nieuwe vorm van technisch inlegwerk. Daarbij is het doel van het project om een discussie op gang te brengen over de waargenomen verschillen tussen ambacht, commercie en kunst.
peacebydesign.jpeg

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken Tentoonstelling

Peace by Design

MUST Stedebouw, 2021

€18.175
Ontwerpbureau MUST is door het Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum in New York uitgenodigd om gezamenlijk te werken aan een onderdeel van de tentoonstelling Designing Peace. Deze tentoonstelling opent in het voorjaar van 2022. Het brengt ontwerpen vanuit de hele wereld samen die allen op unieke wijze laten zien hoe ontwerpers zich samen met gemeenschappen, individuen en NGO's inzetten om blijvende vrede te creëren. Startblok Elzenhagen is een tijdelijk huisvestingsproject in Amsterdam Noord, geïnitieerd door Woonstichting De Key en Eigen Haard in nauwe samenwerking met MUST. Hier leven Nederlandse jongeren samen met jonge statushouders. Het voorziet in betaalbare woningen voor jongeren die op zoek zijn naar een plek in de stad, sociaal geëngageerd zijn en die actief willen werken aan het creëren van een mooie, gezonde en veilige leefomgeving. Het ontwerpbureau schrijft hierover: “Dit is van groot belang voor iedereen, omdat we ook de komende decennia nog grote groepen vluchtelingen en migranten passende huisvesting moeten bieden, als duurzame start in onze samenleving.” Het museum wil samen met MUST onderzoeken hoe het ontwerp en het doel van Startblok Elzenhagen op een aansprekende en prikkelende manier tot leven gebracht kan worden in de tentoonstelling. De samenwerking en tentoonstelling biedt MUST naar eigen zeggen een unieke kans om te reflecteren op en feedback te ontvangen over het ontwerp van Startblok Elzenhagen. Het ontwerpbureau beoogt de opgedane kennis hiermee over te dragen op een breed publiek. Het onderzoek start in september 2021 en de tentoonstelling opent in februari 2022.
databaseofwomennotwearingbikinis.jpg

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken Tentoonstelling

Database of women not wearing bikinis

Bente de Bruin & Monica Alcazar-Duarte, 2021

€7.500
Fotograaf Monica Alcazar-Duarte (Mexico/Verenigd Koninkrijk) gaat een samenwerking aan met de Nederlandse data- en codeprogrammeur Bente de Bruin om een foto- en videoinstallatie te creëren. In het project 'Database of women not wearing bikinis' onderzoeken ze gezamenlijk de impact van bevooroordeelde zoekmachines en sociale media-algoritmen op het Mexicaanse vrouwbeeld. Het project richt zich op de psychologische impact van digitaal bedrog en manipulatie die de door Alcazar-Duarte gefotografeerde vrouwen en de fotografe zelf voelen. De voorgestelde installatie bestaat uit responsieve portretten aangevuld met een AR-app die zowel de vooroordelen van de huidige algoritmen laat zien als de alternatieve crowdsourced-database die bijdraagt aan een positiever beeld van Mexicaanse vrouwen. Daarnaast toont de installatie een door codes gegenereerde film. Programmeur Bente de Bruin draagt zorg voor de verwerking en voorbereiding van de gegevens voor het trainen van een Pix2Pix GAN. Ze zal een pijplijn creëren voor het verwerken van alle gegevens in een werkbaar format. De responsieve portretten weerspiegelen interviews die Alcazar-Duerte voerde met 100 Mexicanen, over racistisch gedrag dat ze in het buitenland hebben ondervonden, en uitgebreide zoekopdrachten op internet die ze deed Mexicaanse vrouwen in Mexico, de V.S. en het V.K. De installatie wordt vertoond tijdens de biënnale voor actuele fotografie in Mannheim (Duitsland) in maart 2022.
overhereoverthere.jpeg

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken Activiteitenprogramma

Over Here, Over There

Yacinth Pos, 2021

€18.175
'Over here, over there' is een project dat duikt in de Europese plattelandscontext en de Nederlandse akkers. In het project geven ze alternatieve lezingen van het veld door de lens van onkruid. Hun onderzoek zal resulteren in een serie dinergesprekken, een receptenverzameling en een video-essay waarin ervaringen en kennis uit Nederland en Roemenië worden gekoppeld. Het project maakt deel uit van Our Invisible Hands, een Europees collectief onderzoekstraject en een tentoonstelling dat plaatsvindt in Z33(BE) in 2022. Alle projecten die hieruit voortvloeien worden gebundeld in een publicatie.
ompavilionnightview.jpeg

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken Tentoonstelling

OM PAVILION

Guilt Studio, 2021

€19.734
Guilt.studio bestaat uit een team van architecten en ontwerpers uit Amsterdam, Kopenhagen en Berlijn. Ze zijn met het project OM PAVILION een van de 5 finalisten van CHART ARCHITECTURE. Een internationale jury selecteerde OM PAVILION. CHART ARCHITECTURE is een onderdeel van CHART ART 2021, een jaarlijks evenement in Kopenhagen. Tijdens dit event zijn er kunstprojecten, performances, lezingen, muziek en meer. OM PAVILION betreft een kunst/architectuur-installatie op de binnenplaats van CHARLOTTENBORG KUNSTHAL.
karmaprojects.jpg

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken Onderzoek

The Beauty of Proximity: Sensing the Wadden

Karma Projects, 2021

€7.000
Karma Projects werkt samen met ARTPORT (Duitsland) en iii (Den Haag Nederland) aan het project 'The Beauty of Proximity: Sensing the Wadden' waarin kinderen reflecteren op de effecten van klimaatverandering op hun eigen leefomgeving. Hierbij wordt samen met kunstenaars, makers en wetenschappers gekeken naar de effecten op de natuurlijke, gebouwde en culturele omgeving. Het project is gericht op kinderen uit de regio rond de Waddenzee, zowel in Nederland als Duitsland. In de eerste fase van het project wordt voorbereidend onderzoek gedaan en worden lokale en regionale partners betrokken. Dit zijn scholen, lokale verenigingen, kunstenaarsinitiatieven en lokale onderzoekscentra die zich op de Waddenzee richten. In een aantal onlinesessies kunnen de betrokken partners kennis uitwisselen over de te ontwikkelen workshops. In de tweede fase vinden workshops plaats en worden de resultaten gedeeld in een mogelijke presentatie in het World Heritage Visitors Centre Wilhemshaven.
studioossidiana.jpg

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken Presentatie

The Garden Table | Chicago Architecture Biennial

STUDIO OSSIDIANA, 2021

€20.000
Op uitnodiging van de Chicago Architecture Biennial werkt Studio Ossidiana samen met een lokale organisatie voor gemeenschapstuinen (El Paseo) aan een installatie in de openbare ruimte. Het thema van de aankomende biënnale is 'The Available City' waarmee de organisatie nieuwe en schaalbare manieren van stedenbouw wil onderzoeken die een bijdrage kunnen leveren aan het invullen van de vele onbebouwde percelen of leegstaande gebouwen in Chicago. De installatie van Studio Ossidiana, 'The Garden Table', wordt gerealiseerd op het terrein van El Paseo. Studio Ossidiana omschrijft The Garden Table als een platform gericht op het collectief, waar gemeenschappelijke activiteiten kunnen worden ondernomen van verschillende aard. The Garden Table biedt de gebruikers ruimte om te koken, spellen te spelen en een podium te beklimmen. De Chicago Architecture Biennial opent in september 2021.
sloshingoozing2021image.jpg

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken

Sloshing & Oozing – Unknown Waters 2021, Venice, Italy

Nicolò Pellarin, 2021

€10.128
Nicolò Pellarin en Frédérique Gagnon zijn uitgenodigd door het multidisciplinaire collectief Microclima om een deel van hun programma 'Unknown Waters' tijdens de architectuurbiënnale in Venetië te ontwikkelen en te organiseren. Pellarin en Gagnon geven inhoud en vorm aan een participatiebijeenkomst, een workshop en het afsluitende event van het gehele programma. Centraal staat water als verbindende kracht tussen mensen en niet mensen, tussen natuur en cultuur en tussen Venetië en Amsterdam. De initiatiefnemers willen de illusie opheffen dat de mens en zijn omgeving gescheiden zaken zijn. Ze stellen voor het menselijk lichaam als waterlichaam te zien en zo de verbondenheid tussen mens en natuur op te zoeken. Het project vindt plaats van 2 tot en met 4 september 2021.

laraalmarcegui.jpg

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken

The city that builds itself, an inquiry on urban transformation in Villeurbanne

Lara Almarcegui, 2021

€7.000
In de wijk Buers (gemeente Villeurbanne nabij Lyon, Frankrijk) kennen de bewoners van oudsher een sterke cultuur van zelforganisatie en zelfbouw. Nu de wijk grote transformaties ondergaat, heeft de bewonersorganisatie Castor Utopia Lara Almarcegui uitgenodigd om mee te denken over manieren waarop de bewoners een statement kunnen maken over de toekomstige veranderingen en het verlies aan kwaliteit van hun stedelijke omgeving. Almercergui verblijft twee weken in de wijk en gaat een cocreatietraject aan met de bewoners om te komen tot een voorstel voor een interventie die als statement kan dienen. In haar studio in Rotterdam werkt ze het voorlopige ontwerp uit en worden de praktische voorwaarden zoals vergunningen uitgewerkt.
autresdirections.jpg

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken Presentatie

How to survive a democracy

Autres Directions, 2021

€6.930
Pop-upmuseum 'How to survive a democracy' is een interactieve installatie waarmee Autres Directions aan de hand van games, films en kunstwerken samen met de bezoekers de staat van democratie onderzoekt. Cultureel centrum Nowy Fort, gevestigd in Polen, wil dit pop-upmuseum graag exposeren. Aanvullend op het tonen van de installatie, willen Autres Directions en Nowy Fort vier events rond de thema's vrijheid, dictatuur, populisme en activisme organiseren. Het doel hiervan is om het publiek op creatieve, speelse en interactieve wijze te laten reflecteren op democratie. Met het project hopen de partijen een dieper bewustzijn en begrip van de waarden van democratie te creëren en het besef te stimuleren dat de burger hierin zelf een actieve rol speelt.
loader

het fonds

subsidies

actueel

blauw2020.png
Wanneer kan je een bijdrage aanvragen, hoe gaat dit in z'n werk en waar moet je op letten? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Mondriaan Fonds organiseren in 2021 opnieuw gezamenlijk een onli... meer >
oproepenfreshperspectives6.png
Het Stimuleringsfonds roept mid-career makers en ontwerpers uit de creatieve industrie op om met een samenwerkingspartner een voorstel in te dienen, gericht op de aanpak van een actuele maatschappelij... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader