stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
craftcouncil.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Professionalisering Crafts Council Nederland

Crafts Council Nederland (CCNL), 2019

€7.500
Crafts Council Nederland (CCNL) is de overkoepelende organisatie voor het creatieve ambacht. Sinds de oprichting in 2012 initiëren ze tal van activiteiten en voorbeeldprojecten met makers, agenderen ze het belang van het maken en hebben ze een groot netwerk tot stand gebracht, zowel nationaal als internationaal. Om door te ontwikkelen naar de volgende fase willen ze de komende tijd besteden aan positionering en werken aan een bijpassend bedrijfsplan. Voor de ontwikkeling van een positioneringsplan en een bijpassend meerjaren-bedrijfsplan betrekken ze het Adviesbureau Blueyard.
getme.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Professionalisering Get Me

Get Me, 2019

€7.350
Get Me is een plek voor de hedendaagse activist. Een collectief gebaseerd in Rotterdam, met een visie op de wereld. Een plek waar ethiek esthetiek ontmoet en waar beeld inhoud krijgt. Een plek waar critici makers ontmoeten, en de gamechangers gamemakers treffen. De movement van dit collectief beweegt onder de naam (A)WAKE. Get Me is de commerciële agency die de movement met de gevestigde orde verbindt. De ontmoetingsplek is MONO, een venue in Rotterdam waar inclusiviteit en avant-gardistische elektronische muziek tot de kernwaarden behoren. Get Me werkt voornamelijk voor bedrijven binnen de maatschappelijke- en culturele sector, dezelfde sector als (A)WAKE. Beide identiteiten willen de wereld meer 'woke' maken: op de hoogte brengen van privileges, onrecht en culturele cohesie. Dit alles komt samen in MONO, een plek waar deze inclusieve samenleving elkaar kan treffen binnen Rotterdam. De komende tijd zal het platform een gedegen beleidsplan en een ondernemingsplan ontwikkelen. Get Me bezoekt onder strategen bij bedrijven als Protein, Dazed en de The HudsonBec groep in Londen. Allen hebben ze een bedrijf weten op te bouwen dat zowel een sterke commercieel tak heeft dat andere merken en instituten bediend, als een artistiek platform waar ruimte is voor experiment en creativiteit. Ook wordt advies ingewonnen bij Gal Dem en Azeema. Twee platforms die zowel content als talent voortbrengen. Daarnaast werken ze ook geregeld in opdracht om daarmee eigen producties te ondersteunen. Net als Get Me nemen ze een sterke positie in binnen het maatschappelijke discour.
glazenhuisamstelpark.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Professionalisering Zone2Source

Zone2Source, 2019

€7.500
Zone2source richt zich met de professionaliseringssubsidie op de communicatie visie en strategieën met als doel programma's beter in te bedden in zowel het culturele veld als bij diverse publieksgroepen om daarmee meer impact te maken. Met het programma rond kunst, natuur en technologie stellen zij zich als doel zowel een breed publiek te betrekken bij maatschappelijk urgente onderwerpen rond nieuwe verbeeldingen en praktijken over de relatie van mens, natuur en technologie alswel het professionele discourse hierover te verdiepen met experimentele projecten en transdisciplinaire samenwerkingsverbanden. De mogelijkheid te werken met adviseurs aan het formuleren van een heldere communicatie visie, positionering in het veld en strategische planning is een kans voor de organisatie om een leertraject in te gaan en beter grip te krijgen op hoe de programma's in een maatschappelijke en professionele context in te bedden om meer impact te maken, en zowel publiek en relevante organisaties in het culturele veld duurzamer aan hen te binden.
creativecoding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Professionalisering Creative Coding

Creative Coding, 2019

€7.500
De startpositie van Creative Coding betreft een jonge dynamische organisatie die projectmatig werkt. Creative Coding wil de organisatie professionaliseren en richt zich daarvoor op vier onderzoeksvragen: Sterkere organisatiestructuur: Hoe gaan we van projectorganisatie naar een vast kernteam? Vergroten ondernemerschap: Hoe zorgen we voor meer structurele inkomstenstroom? Sterkere profilering met meerjarenplan: Hoe brengen we focus aan in onze activiteiten en identiteit? Bekendheid en betrokkenheid creëren: met publiek en makers.
hmm.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Professionalisering The Hmm

The Hmm, 2019

€7.500
The Hmm heeft de ambitie een verbindende schakel in het culturele veld te zijn dat met een kritische maar optimistische blik onze digitale cultuur onderzoekt en positioneert binnen bredere structuren. Deze professionaliseringssubsidie willen ze gebruiken om dit doel te concretiseren en de weg ernaar toe uit te stippelen. Onder leiding van Roel van Herpt van Agency Agency zullen ze door middel van een aantal diepte-interviews en workshops een heldere missie/visie, een communicatiestrategie en een duurzaam financieringsmodel ontwikkelen. Naast Roel van Herpt zijn ontwerper en educator Roosje Klap, kunstjournalist Yuki Kho, communicatiestrateeg Sabrina Simons, MU-directeur Angelique Spaninks en ontwerper Ernst van der Hoeven bij het proces betrokken.
varia.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Professionalisering Varia

Varia, 2019

€7.500
Varia is een ruimte en vereniging voor de ontwikkeling van collectieve benaderingen van alledaagse technologie, gelegen in Oud Charlois te Rotterdam. Het initiatief is in 2017 ontstaan uit de gezamelijke behoefte van de leden om binnen een gemeenschappelijke structuur verdieping en samenwerking te vinden van de eigen praktijk. Momenteel functioneert Varia middels een verenigingsmodel. Om Varia te kunnen voortzetten wordt er gewerkt aan een betere organisatorische structuur, één die inhoudelijke en organisatorische continuïteit en kwaliteit kan garanderen. Zo werken zij de komende tijd gezamenlijk aan een code-of-conduct; Samenwerken in groepsverband is een kwetsbaar sociaal proces. Om er zeker van te zijn dat er een veilige en inclusieve werksituatie voor elkaar is zal varia werken aan een document waarin omgangsvormen worden vastgelegd (code-of-conduct).
amateurcities.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Professionalisering Amateur Cities

Amateur Cities, 2019

€7.500
Amateur Cities is een platform dat de sociale en politieke aspecten van de stad onderzoekt en het multidisciplinaire discours over stedelijke kwesties bevordert. Hiervoor organiseert het platform workshops, debatten en andere activiteiten. De professionalisering van het platform is gericht op het uitlijnen van de positionering, business en communicatie strategie. Het platform wil een langetermijnvisie ontwikkelen dat leidt tot het opbouwen van een duurzame organisatie. In het voorstel gaat het platform in op drie aspecten. Verbetering van de positionering door de aanscherping van het verhaal over wie ze zijn en wat ze doen. Daarnaast richt het platform zich op de ontwikkeling van een duurzaam businessmodel door het identificeren van nieuwe mogelijkheden van inkomstenbronnen en waardoor ze hun missie en visie beter kunnen verwezenlijken. Ook onderzoekt het platform een communicatiestrategie om nieuwe doelgroepen, medewerkers en relevante partners uit verschillende disciplines te betrekken.
setup.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Professionalisering SETUP

SETUP, 2019

€7.500
SETUP beoogt de financieringsstrategie aan te scherpen en wil onderzoeken wat - van alle mogelijke activiteiten die SETUP kan doen - voor SETUP de meest waardevolle route is om de stap te maken van een 'jaarprogramma gedreven projectorganisatie' naar een kennisplatform met een solide organisatorische basis. Gedreven door inhoudelijke programmering en een brede dienstverlening in de zakelijke markt op het gebied van de ontwikkeling van creatieve concepten en de uitvoering van een geformatteerd dienstenaanbod. Hiermee kunnen zij de organisatie verduurzamen en daarmee consequent activiteiten ontplooien om hun missie te realiseren.
afbiii.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

Vereniging Instrument Inventors Iniative

2019

€60.000
Vereniging Instrument Inventors Iniative (iii) is een agentschap, broedplaats en platform voor onderzoek, productie, presentatie en distributie van radicaal interdisciplinaire praktijken in Den Haag. De organisatie promoot artistic research, ontwikkeling en ontwerp van zelfbouwinstrumenten en performatieve media die een relatie aangaan met beeld, geluid, ruimte en het lichaam. Het activiteitenprogramma 2019 krijgt vorm langs drie lijnen: een artist residency programma, een publiek programma van workshops, lezingen en performances in Den Haag en een internationaal presentatie programma. Makers met wie de organisatie in 2019 wil samenwerken zijn, Mario de Vega, Rie Nakajima en Pierre Berthet, Naama Tsabar, Lesie Nagel, Joana Chicau, Mischa Daams en anderen. Samenwerkingspartners zijn onder andere: DCR guest Studio's, Stichting WD4X, Stroom Den Haag, November Music, Tetem, IMPAKT, CMHK (Hong Kong) Stuk en Overtoon. Daarnaast start iii een workshopprogramma gericht op het verbinden van expertise met kansarme gemeenschappen en minderheden in Den Haag.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

The Hmm

2019

€30.886
The Hmm is een platform voor (online) beeldcultuur die offline en online plek biedt voor ontsluiting, samenkomst en bevraging van digitale beeldcultuur in relatie tot de online- en popcultuur en het internet. Het platform beoogt bij te dragen aan de professionalisering van jonge makers door hen een podium te bieden en te confronteren met de context waarin ze opereren. Het jaarprogramma kenmerkt zich door zeven live-events, genoemd 'The Hmm Event', waarin tien beeldmakers, -beschrijvers en –consumenten hun beelden, fascinaties en ervaringen in vijf minuten presenteren. De live-events vinden plaats in drie verschillende steden, namelijk Amsterdam (Mediamatic, Stadsschouwburg Amsterdam, Corridor Project Space, de Roze Tanker en Fanfare), in Eindhoven (MU Art Space) en in Arnhem. Hmm breidt het programma in 2019 uit met twee nieuwe onderdelen zoals de , 'HmmMail', de redactionele nieuwsbrief om inhoud te verdiepen en community te versterken, en 'HmmLive!', de live-verslaggeving door makers onder de achttien om jonger publiek bij het platform te betrekken. In het programma ligt focus op thema's zoals niche is de norm, technologiemonopolisten, de digitale persona en 'grammable'. Betrokkenen bij de live-events zijn: als gastprogrammeurs Coralie Vogelaar, Polina Medvedeva, Arif Kornweitz, Imara Limon, Jan Hoek, Cato Duyvis, Adriaan de Jongh en als beeldredacteurs Noah Zaborszky, Yuki Kho, Yamuna Forzani, Danae Valentina, Max Dovey, Esther Crabbendam, Goys & Birls. Als gastschrijvens voor HmmMail zijn Manique Hendricks, Daniel de Zeeuw, Frederike Kaltheuner betrokken. Verder worden Story- Reporters nog geselecteerd. In het jaarprogramma stelt de organisatie ontmoeting, ontdekking, kruisbestuiving en kennisverdieping centraal. Ook wil ze meer aandacht besteden aan de samenhang van het multidisciplinaire programma en aan de diversiteit van sprekers voor een inclusiever publiek.

Dit programma is onder voorwaarde gehonoreerd.
loader

het fonds

subsidies

actueel

scidenkjemee720ii.gif
Het Stimuleringsfonds organiseert in september drie bijeenkomsten voor makers en instellingen waarin we de contouren van ons nieuwe beleid voor 2021-2024 met het werkveld bespreken. De bijeenkomsten h... meer >
oouitzonderlijkepresentaties.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie creëert ruimte voor verrassende voorstellen die vernieuwende presentaties binnen de creatieve industrie voor een nieuw of specifiek publiek stimuleren. Prese... meer >
loader
loader
loader