stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
indexazine.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Ruimte voor ontwerpkritiek, reflectie en debat: A.ZINE, een nieuw perspectief op architectuur

Architectuurverhalen, 2019

€39.974
A.ZINE is een nieuw online magazine met verhalen die een nieuw perspectief bieden op architectuur en de gebouwde omgeving. Net als architectuur, gaat A.ZINE in de eerste plaats over mensen. Daarbij gaat het om een menselijk en inclusief perspectief op architectuur om de toegevoegde waarde van goed ontwerp – en het falen van slecht ontwerp - zichtbaar te maken en toe te lichten. De verhalen op A.ZINE zijn persoonlijk en hebben een verrassende invalshoek. Ze worden niet alleen gemaakt door de gevestigde orde, maar vooral ook door jong talent. A.ZINE moet een plek bieden voor zowel de professionals als de geïnteresseerde leek. Aankomende periode wil A.ZINE verschillende soorten verhalen publiceren - van interviews tot columns en fotoverhalen, maar ook interactieve kaarten, vlogs, korte documentaires en podcasts. Deze verschijnen op de website onder zes rubrieken: Mevr. de Architect, Stad en Land, Het Ontwerp, De Blik en De Zaak. Daarnaast organiseert A.ZINE twee keer per jaar een bijeenkomst rondom een thema, vaak gekoppeld aan een rubriek om het gesprek met experts en publiek aan te gaan. Tijdens deze bijeenkomsten worden ook geprinte Zines gepresenteerd. Verder wil A.ZINE zijn zichtbaarheid vergroten en verschillende correspondenten en partners aantrekken. Reeds betrokken samenwerkingspartners zijn: Liz van den Berg, Rubén Dario Kleimeer, Christian van der Kooy, POSADMaxwan en Marieke de Vries.
indexafdelingbuitengewonezakenkopie.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Ruimte voor ontwerpkritiek, reflectie en debat: Social Design Showdown

Afdeling Buitengewone Zaken, 2019

€36.000
Het platform 'Social Design Showdown' is een initiatief van ontwerpbureau Afdeling Buitengewone Zaken in samenwerking met Nicky Liebregts. Samen met een brede groep social designers en bureau's willen zij vanuit de praktijk reflecteren op de ontwikkeling van het vakgebied en de blijvende meerwaarde van ontwerpers in het vormgeven van de maatschappij. De beoogde activiteiten worden ingericht als een continue Community of Practice waarin reflectie en kennisdeling centraal staat tussen ontwerpers, opdrachtgevers én opleidingen. De invulling van het programma is gebaseerd op actuele vraagstukken binnen de discipline zoals (gedeelde) eigenaarschap, daadwerkelijke impact, samenwerking met de publieke sector, gelijkheid en inclusiviteit, en beeldtaal van social design. De activiteiten bestaan uit vier landelijke bijeenkomsten, een reeks digitale publicaties, drie ontwerpinterventies, en een multimediaal overzicht van het social design landschap. Ook werkt het platform mee aan de herdefiniëring van curricula van de ontwerpopleidingen. Met deze activiteiten beoogt het platform 'reflection-on-action' te faciliteren, vernieuwing te initiëren en verbindingen te leggen. De missie van Social Design Showdown is dat Social Design ook daadwerkelijk de maatschappelijke impact bereikt die het beoogt.
indexfailedarchitecturefoundation.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Ruimte voor ontwerpkritiek, reflectie en debat: FA Situations: Situating Architectural Debate in the Real World

Stichting Failed Architecture Foundation, 2019

€30.800
Met het activiteitenprogramma 'FA Situations: Situating Architectural Debate in the Real World' initieert FA een reeks 'Situaties' waarin ze onderzoekt hoe een 'embodied debate' georganiseerd wordt. Hierbij is de kritische benadering van scenografie, choreografie, en methoden van activistische organisaties en radicale pedagogie leidend. Ook kijkt het platform hoe publiek niet meer als een passieve consument van de output benaderd wordt maar een actieve deelnemer van ruimtelijke kritiek wordt. De reeks Situaties behandelt thema's die Failed Architecture op haar website nader uiteenzet en brengt ze terug naar hun werkelijke context door discussie te laten plaats vinden op plekken waar het desbetreffend thema betrekking op heeft. Op basis van verschillende situaties wordt een 'FA Situations Toolkit' opgesteld die een handleiding biedt voor het zelfstandig organiseren van dergelijke situaties. De toolkit bestaat uit een manifest, een ontwerp voor flexibele scenografie, een manual voor performatieve rituelen en oefeningen die het fysieke debat stimuleren, en een manual voor het zelfstandig organiseren van FA-Situations. Het programma start in 2020 in Nederland met een reeks openbare evenementen. Daarna organiseert Failed Architecture een aantal evenementen in het buitenland. Tijdens deze evenementen en met de toolkit wil het platform de lokale organisaties stimuleren om FA-situaties zelfstandig te blijven organiseren. Door het debat ruimtelijk en fysiek te maken en te plaatsen in de oorspronkelijke context, beoogt FA de spanning tussen 'wat is' en 'wat zou kunnen' binnen de directe omgeving bespreekbaar te maken.
indexdesignplatformrotterdamnl.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Ruimte voor ontwerpkritiek, reflectie en debat: re: re: design

Stichting Designplatform Rotterdam, 2019

€48.040
Binnen de activiteitenreeks 're: re: design' nodigt Designplatform Rotterdam schrijvende ontwerpers en (ervarings)deskundigen uit verschillende vakgebieden uit om hun denken over de rol en verantwoordelijkheden van de Nederlandstalige ontwerper binnen de wereldwijde klimaatcrisis onder woorden te brengen, te presenteren en te onderwerpen aan discussie. De activiteitenreeks bestaat uit drie onderdelen:
1. Design critics tour, een tournee bestaande uit vier debat- en reflectiesessies op verschillende locaties in het Nederlands taalgebied rondom het thema klimaatcrisis en design in samenwerking met eventpartners Groninger Museum, Z33, Onomatopee en Bureau Europa.;
2. Essayistiek, een oproepen tot het schrijven van essays en het begeleiden van dat proces richting de deelname aan de derde editie van Simon Mari Pruys-prijs voor designkritiek;
3. Publicatie en vervolg, het publiceren van de ingezonden teksten en de verslaglegging van de georganiseerde activiteiten, evenals het ontwikkelen van vervolgprojecten rondom het centrale thema.
Met deze activiteiten werkt het platform aan een vernieuwde en meer interactieve opzet van het reeds beproefde format genaamd 'Schrijvende ontwerpers pakken het podium'. Het platform wil bijdragen aan de fundamentele ontwerpkritiek in Nederland zodat de rol van de ontwerper en het ontwerp kritisch en diepgravend worden bevraagd. Daarbij is aandacht voor de maatschappelijke, ideologische, ecologische en historische context essentieel.
sydney2.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Researching Remix: Undo

Sydney Rahimtoola, 2019

€4.000
In 'Undo' richt Sydney Rahimtoola zich op de wijze hoe mensen van kleur in de hedendaagse beeldtaal worden weergegeven. Het is een visueel onderzoek naar zwarte en gekleurde identiteit en hoe (typerende onderdelen hiervan) worden toegeëigend. Focuspunt van het onderzoek zijn kapsels en haar, een belangrijke 'cultural identifier'. Volgens Rahimtoola wordt er momenteel nog steeds veelvuldig gebruik gemaakt van 'primitieve aanduidingen' in beelden die uitnodigen tot het categoriseren, en dus marginaliseren van mensen van kleur. In samenwerking met Malik Saïb-Mezghiche en lokale kappers beoogt dit project visuele codes op te rekken en mogelijkheden te creëren hoe gemarginaliseerden elkaar kunnen vertegenwoordigen. Het werk wordt gepresenteerd aan de hand van een serie van kleurrijke spreads, onderzoeksteksten en een online visueel archief van haarstijlen, -memes en videostills.
laeno.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Researching Remix: Makandra (Together)

Laeno Lashawn, 2019

€4.000
Laeno Lashawn is een queer Afro-Europese creative op het gebied van visual storytelling. Vanaf jonge leeftijd is Lashawn geïnteresseerd geraakt in videogames, fantasy en science fiction. Opvallend is dat juist binnen genre's de representatie van niet-witte mensen problematisch is. Veelal vervullen personages van kleur niet-significante of racistisch stereotyperende rollen. Dit is een van de intrinsieke drijfveren van Lashawn om zelf te creëren. 'Makandra' (Together) is een zwarte epische futuristische korte film met invloeden uit de black, asian, queer en drag community en een uitgesproken visuele taal op het vlak van fashion, vormgeving en scenografie. De film vertelt een verhaal van, voor en door groepen die in onze wereld gemarginaliseerd zijn maar in de wereld van Makandra vrij zijn van racisme, transfobie en andere structurele vormen van discriminatie.
hablabs.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Researching Remix: NKAIII

Hab Labs, 2019

€4.000
Wes Mapes vertrekt als maker vanuit het idee dat slang als een filter fungeert met wie je wel of niet spreekt. Neo Kemetic Assemblage III (NKAIII) is hier een fysieke uiting van. Het werk zelf en de methode raakt aan remix, eigenaarschap en cultural appropiation. Op haast poëtische wijze creëert Mapes een theorie die (beeld)taal deconstrueert en een nieuwe taal doet ontstaan, de stijl verwijst naar de lyriek van spoken word en rapteksten. Het werk is interdisciplinair en brengt verschillende ambachten, materialen en media samen waaronder architectuur, textiel en schilderijen.
portretleanaenfuns2.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Researching Remix: We got it from here

Leana Boven & Funs Janssen, 2019
'We got it from here' is een levensgroot werk van onderzoeker Leana Boven en kunstenaar Funs Janssen dat de beeldtaal van de renaissance en techniek van glas in lood combineert met de grafische stijl van urban culture en hiphop. Hierdoor eigenen ze een bepaalde beeldtaal toe om hedendaagse culturele uitingen af te beelden. Herkenning, representatie en een bepaalde esthetiek spelen een sleutelrol in de glas in lood installatie. Het werk is een artistieke vertaling van het theoretisch onderzoek van Boven over thema's als identiteit en agency. Kennis hierover wordt geleend uit queer-, postkoloniale- en feministische theorieën. Deze kennis wordt gesamenvat in een zine en gedeeld met de bezoekers van de tentoonstelling.
craftcouncil.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Professionalisering Crafts Council Nederland

Crafts Council Nederland (CCNL), 2019

€7.500
Crafts Council Nederland (CCNL) is de overkoepelende organisatie voor het creatieve ambacht. Sinds de oprichting in 2012 initiëren ze tal van activiteiten en voorbeeldprojecten met makers, agenderen ze het belang van het maken en hebben ze een groot netwerk tot stand gebracht, zowel nationaal als internationaal. Om door te ontwikkelen naar de volgende fase willen ze de komende tijd besteden aan positionering en werken aan een bijpassend bedrijfsplan. Voor de ontwikkeling van een positioneringsplan en een bijpassend meerjaren-bedrijfsplan betrekken ze het Adviesbureau Blueyard.
getme.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Professionalisering Get Me

Get Me, 2019

€7.350
Get Me is een plek voor de hedendaagse activist. Een collectief gebaseerd in Rotterdam, met een visie op de wereld. Een plek waar ethiek esthetiek ontmoet en waar beeld inhoud krijgt. Een plek waar critici makers ontmoeten, en de gamechangers gamemakers treffen. De movement van dit collectief beweegt onder de naam (A)WAKE. Get Me is de commerciële agency die de movement met de gevestigde orde verbindt. De ontmoetingsplek is MONO, een venue in Rotterdam waar inclusiviteit en avant-gardistische elektronische muziek tot de kernwaarden behoren. Get Me werkt voornamelijk voor bedrijven binnen de maatschappelijke- en culturele sector, dezelfde sector als (A)WAKE. Beide identiteiten willen de wereld meer 'woke' maken: op de hoogte brengen van privileges, onrecht en culturele cohesie. Dit alles komt samen in MONO, een plek waar deze inclusieve samenleving elkaar kan treffen binnen Rotterdam. De komende tijd zal het platform een gedegen beleidsplan en een ondernemingsplan ontwikkelen. Get Me bezoekt onder strategen bij bedrijven als Protein, Dazed en de The HudsonBec groep in Londen. Allen hebben ze een bedrijf weten op te bouwen dat zowel een sterke commercieel tak heeft dat andere merken en instituten bediend, als een artistiek platform waar ruimte is voor experiment en creativiteit. Ook wordt advies ingewonnen bij Gal Dem en Azeema. Twee platforms die zowel content als talent voortbrengen. Daarnaast werken ze ook geregeld in opdracht om daarmee eigen producties te ondersteunen. Net als Get Me nemen ze een sterke positie in binnen het maatschappelijke discour.
loader

het fonds

subsidies

actueel