stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
ramblerpatrick.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Professionalisering Rambler Studios - Streetfashion Platform voor Streetwise Jongeren

Stichting Rambler Amsterdam, 2018

€9.550
Rambler Studio is een modeplatform voor 'streetwise' jongeren met de missie om deze jongeren zichtbaar te maken via de taal van 'streetfashion'. Het platform biedt de jongeren talentontwikkelingstrajecten op maat aan en werkt samen met hen aan een doorlopende streetfashion-collectie, die professioneel, duurzaam en internationaal in de markt wordt gezet. De afgelopen 7 jaar heeft de organisatie het platform opgebouwd in Amsterdam en Berlijn en bekendheid gegenereerd binnen de netwerken van onder andere creatieve industrie, duurzame mode, sociale ondernemers en welzijnsorganisaties. De organisatie wil echter haar publieksbereik vergroten en verbreden door meer jongeren, consumenten, bedrijven en diverse organisaties kennis te laten maken en te betrekken bij het platform. Dit beoogt zij te bereiken door een hernieuwde en eigentijdse communicatiestrategie te ontwikkelen, gebaseerd op de populaire digitale media cultuur van de streetwise jongeren, persoonlijke campagnes en zichtbaar maken van dagelijkse praktijk, ontwerpproces en publieke programma van de Rambler Studio. Daarnaast gaat de organisatie onderzoeken hoe zij digitale cultuur binnen haar programma kan integreren en zet zij (digitale) media workshops op. Tijdens het traject wordt advies ingewonnen bij o.a. Go de Roij van Zuijdewijn, Robin Cox en organisaties zoals Inglow, Impact Hub, Socialenterprise.nl. NV Zeedijk en Fashion Revolution.
difdmarijevogelzang.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Professionalisering Platform Food&Design

Stichting The Dutch Institute of Food&Design, 2018

€10.000
The Dutch Institute of Food&Design (DIFD) is een online internationaal platform met offline randprogrammering rond voedsel en ontwerp. Vanuit de overtuiging dat ontwerp een belangrijke rol speelt in het vinden van radicale, nieuwe oplossingen voor de complexe voedselvraagstukken wil de organisatie bijdragen aan een cultuuromslag binnen de voedselindustrie. De DIFD heeft ook als doel de kwaliteit en betekenis van het vakgebied 'food&design' te ontwikkelen, te versterken en te vergroten bij zowel het professionele veld als een breed publiek. Het professionaliseringstraject wordt ingezet voor het doorontwikkelen van online platform, dat moet dienen als een digitale ontmoetingsplek, een journalistiek medium en een inspiratiebron. Het platform wordt een plek dat werk van food-designers, onderzoeksresultaten, opiniestukken, gastenblogs, artikelen en agenda deelt alsmede een plek waar community actief is en vraag en aanbod samenkomen. Met zo'n platform beoogt organisatie enerzijds een internationale beweging, die reeds gaande is binnen het vakgebied, een podium te bieden, bij elkaar te brengen en tot uitwisseling te stimuleren. Anderzijds dient het platform inspiratie en stimulans te bieden aan een brede gemeenschap om het vakgebied food & design op een inhoudelijke manier te benaderen. De lancering van het platform vindt halverwege 2018 plaats.
nxs1c.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Professionalisering NXS

Goys & Birls, 2018

€9.900
NXS is een initiatief van het ontwerpcollectief Goys&Birls waarbinnen de verkenning van 'het zelf' en de menselijke ervaring in de tijd van digitale technologie centraal staat. Door te speculeren, te voorspellen en te anticiperen op complexe relatie tussen het zelf en de nieuwe technologie stelt NXS zich als doel om discussie hierover aan te jagen en te faciliteren. Daarbij wil de organisatie een internationale netwerk opbouwen en interdisciplinaire uitwisseling en onderzoek stimuleren. NXS neemt vorm aan van een cross-platform, dat zowel fysiek als online plaats vindt met kernactiviteiten als tentoonstellingen, optredens en een tweejaarlijkse publicatie. Na enkele thematische edities wil de organisatie een volgende stap zetten in het vergroten van bereik, engagement en zichtbaarheid. Dit wil zij doen door een aanpasbaar en herbruikbaar format te ontwikkelen voor het creëren van content en voor het actief betrekken van publiek. Tevens ontwikkelt de organisatie een sterke communicatie- en marketingstrategie om het unieke karakter van het platform uit te dragen. Bij het traject wordt inhoudelijke feedback en kennisuitwisseling gezocht bij externe adviseurs en wordt advies ingewonnen op het gebied van communicatie en marketing.
neonm.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Professionalisering Neon Moiré

Thomas Dahm, 2018

€10.000
Neon Moiré is een gecureerd event-platform voor internationale, trans-disciplinaire, visuele en digitale cultuur evenementen dat ontstaan is op initiatief van grafisch ontwerper Thomas Dahm. Met het platform wil hij een duidelijk overzicht bieden van de belangrijkste internationale events binnen de digitale en visuele cultuur en kennis delen over achtergrondinformatie en veranderingen binnen het vakgebied. Het platform biedt, naast een online kalender en archief, verhalen achter de events van organisatoren en deelnemers middels interviews, achtergrondartikelen en opiniestukken. Door de groeiende interesse in en het gebruik van het platform is een inhoudelijke en technische doorontwikkeling nodig, om de gebruikers beter te bedienen en het bereik te kunnen vergroten. Hiervoor wil Neon Moiré in samenwerking met een aantal adviseurs een strategisch content plan en een communicatie / social media plan ontwikkelen, waarin onderdelen zoals beeldend verhaal, podcast, en nieuwsbrief terugkomen. Daarnaast wordt het platform technisch geschikt gemaakt voor meerdere gebruikers, zoals bezoekers, organisatoren, sprekers, deelnemers en content makers. Tevens krijgt de podcast betere eindmontage, ondersteunende geluidseffecten, sounddesigner en een audio-editor opdat het een 'longform for the ears' wordt.
palace.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Professionalisering Paleis van Typografisch Metselwerk

Stichting Jack, 2018

€9.450
Sinds 2014 werkt grafisch ontwerper Richard Niessen aan 'Het Paleis van Typografisch Metselwerk', een platform voor de rijkdom en diversiteit van grafische. Het platform biedt ontwerpers ruimte aan grafisch ontwerp op een ruimtelijke manier te interpreteren, te onderzoeken en uit te voeren. In het kader van professionalisering is Stichting Jack voornemens een duurzame structuur op te zetten voor 'Het Paleis van Typografisch Metselwerk'. Dit krijgt vorm door onder meer het opzetten van een organisatiestructuur, het ontwerpen van een website ter profilering en archivering van projecten, het inrichten van de Expobar op Zeeburgereiland in Amsterdam als basislocatie van de tentoonstelling en het opzetten van 'Gastenverblijf' met een eerste reeks presentaties en lezingen van uitgenodigde ontwerpers. Daarnaast zoekt de organisatie samenwerkingen op met collega-ontwerpers en andere platforms zoals Taalmuseum, Onomatopee, Plaatsmaken en GRID om nog een breder publiek van professionals te bereiken.
modebelof.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Professionalisering Modebelofte

Tuff B.V., 2018

€10.000
Modebelofte is een platform gericht op de toekomst van mode, en de daartoe gebruikte
materialen en technieken, middels het tonen en ontwikkelen van werk van jonge, vooruitstrevende modetalenten. Sinds 2007 organiseert de Modebelofte tijdens de Dutch Design Week een tentoonstelling die een selectie van afstudeerprojecten van nationale en internationale ontwerpopleidingen laat zien. In 2018 wil de organisatie haar platform verder professionaliseren door een stichting op te zetten en een online database te ontwikkelen, waarin alle portfolio's en cv's van de talenten van de voorgaande edities opgenomen zijn met als doel nieuwe opdrachten voor deze talenten te werven en aan te bieden in de vorm van fellowship. Tegelijkertijd gaat de organisatie ook op zoek naar nieuwe presentatieplekken om binnen verschillende contexten zichtbaarheid te bieden aan de talenten en het platform.
wobbyafb.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Professionalisering Wobby.club

Stichting Wobby.club, 2018

€10.000
In 2015 lanceerden Marjolein Schalk, Jeroen de Leijer en Stephan de Weert het platform Wobby.club. Op jaarbasis brengt de organisatie vier edities van het magazine Wobby uit, samengesteld met werk van jonge en gevestigde makers op het grensgebied van grafisch ontwerp, beeldende kunst, literatuur en illustratie. Wobby.club stelt ook haar Risograph ter beschikking aan de makers om te experimenteren met riso-print. Verder ontwerpt het platform eigen prints, geeft ze workshops en organiseert ze evenementen en lezingen. In 2018 beoogt Wobby.club zich verder te professionaliseren en een duurzame organisatiestructuur op te zetten in samenspraak met een aantal adviseurs, wat moet leiden tot nieuwe samenwerkingen, distributiekanalen en communicatiestrategieën en een up-to-date website. Ondertussen gaat de organisatie inspiratie opdoen en haar (inter)nationale netwerk uitbouwen door bezoeken te brengen aan vergelijkbare organisaties, uitgevers en winkels in Berlijn, Hamburg, Londen, België en Nederland.
afb.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Professionalisering De Monsterkamer

De Monsterkamer, 2018

€10.000
De Monsterkamer heeft een database opgebouwd waarin het actuele aanbod van papiersoorten is opgenomen van voornamelijk Nederlandse papierleveranciers. Daarnaast biedt Monsterkamer aan ontwerpers informatie, inspiratie en advies over diverse mogelijkheden en toepassingen van papiersoorten voor hun project. Vanaf oktober 2017 heeft De Monsterkamer tevens een online versie van de database gelanceerd, met zoekfunctie en sample service. Het professionaliseringstraject is gericht op het optimaliseren van de interactie tussen de fysieke en online database en het waarborgen van de onafhankelijke positie van De Monsterkamer binnen de samenwerkingen met producenten. Dit wil de organisatie oplossen door technische data, een glossarium en drukvoorbeelden te verbinden aan de online database, wat een unieke koppeling maakt tussen online en offline data en zodoende de positie van De Monsterkamer als kennisplatform versterkt. Daarnaast wil zij meer inzicht krijgen in het eigen functioneren en nieuwe partners aantrekken om de basis van het platform te verstevigen.
senseofplace.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

Stichting Sense of Place, Holwerd

2018

€41.992
Sense of Place ontwikkelt langs de Waddenkust een programma op het gebied van culturele landschapsontwikkeling. Zij richt zich daarbij op drie onderwerpen, de gevolgen van klimaatverandering, de noodzaak te investeren in leefbaarheid en de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit. Het programma is in 2018 onderdeel van Leeuwarden-Fryslan 2018 (culturele hoofdstad). Belangrijkste onderdelen van het programma zijn: een atelier waarin Sense of Place samen met de gemeenschap werkt aan oplossingen voor klimaatverandering. Dit resulteert in een tentoonstelling; Een cultureel programma bij de internationale conferentie over de Wadden; Expertmeetings en activiteiten gericht op verspreiding kennis; Ontwikkeling van een landschapsvisie Waddenkust door Adriaan Geuze. De aanvrager werkt hierin samen met ministeries, provincies, gemeenten, burgers en kunstenaars.
rondeel.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

Architectuurcentrum Rondeel, Deventer

2018

€51.400
Architectuurcentrum Rondeel is een platform voor discussie, debat en kennisuitwisseling over ruimtelijk ontwerpen. In 2018 organiseert Rondeel een jaarprogramma met als thema 'de digitale transitie'. Zij stelt dat de voortschrijdende digitalisering van grote invloed is op de stad en de beleving van de stad. In tegenstelling tot andere onderwerpen die het centrum eerder aankaartte, zoals de energietransitie, krijgt de digitalisering nog onvoldoende aandacht in de samenleving en de lokale politiek. Debat en interactiviteit staat centraal. Het programma richt zich op ruimtelijke aspecten van de digitalisering.
loader

het fonds

subsidies

actueel

spoedzoekers.jpg
Op zaterdag 23 oktober organiseren het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Jongeren Woonlab (TU/e Urban Labs, Springplank, Stichting Woonbedrijf Eindhoven), Stichting Zwerfjongeren Nederland en Kan... meer >
blauw2020.png
Wanneer kan je een bijdrage aanvragen, hoe gaat dit in z'n werk en waar moet je op letten? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Mondriaan Fonds organiseren in 2021 opnieuw gezamenlijk een onli... meer >
oproepenfreshperspectives6.png
Het Stimuleringsfonds roept mid-career makers en ontwerpers uit de creatieve industrie op om met een samenwerkingspartner een voorstel in te dienen, gericht op de aanpak van een actuele maatschappelij... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader