stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
sydney2.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Researching Remix: Undo

Sydney Rahimtoola, 2019

€4.000
In 'Undo' richt Sydney Rahimtoola zich op de wijze hoe mensen van kleur in de hedendaagse beeldtaal worden weergegeven. Het is een visueel onderzoek naar zwarte en gekleurde identiteit en hoe (typerende onderdelen hiervan) worden toegeëigend. Focuspunt van het onderzoek zijn kapsels en haar, een belangrijke 'cultural identifier'. Volgens Rahimtoola wordt er momenteel nog steeds veelvuldig gebruik gemaakt van 'primitieve aanduidingen' in beelden die uitnodigen tot het categoriseren, en dus marginaliseren van mensen van kleur. In samenwerking met Malik Saïb-Mezghiche en lokale kappers beoogt dit project visuele codes op te rekken en mogelijkheden te creëren hoe gemarginaliseerden elkaar kunnen vertegenwoordigen. Het werk wordt gepresenteerd aan de hand van een serie van kleurrijke spreads, onderzoeksteksten en een online visueel archief van haarstijlen, -memes en videostills.
laeno.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Researching Remix: Makandra (Together)

Laeno Lashawn, 2019

€4.000
Laeno Lashawn is een queer Afro-Europese creative op het gebied van visual storytelling. Vanaf jonge leeftijd is Lashawn geïnteresseerd geraakt in videogames, fantasy en science fiction. Opvallend is dat juist binnen genre's de representatie van niet-witte mensen problematisch is. Veelal vervullen personages van kleur niet-significante of racistisch stereotyperende rollen. Dit is een van de intrinsieke drijfveren van Lashawn om zelf te creëren. 'Makandra' (Together) is een zwarte epische futuristische korte film met invloeden uit de black, asian, queer en drag community en een uitgesproken visuele taal op het vlak van fashion, vormgeving en scenografie. De film vertelt een verhaal van, voor en door groepen die in onze wereld gemarginaliseerd zijn maar in de wereld van Makandra vrij zijn van racisme, transfobie en andere structurele vormen van discriminatie.
hablabs.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Researching Remix: NKAIII

Hab Labs, 2019

€4.000
Wes Mapes vertrekt als maker vanuit het idee dat slang als een filter fungeert met wie je wel of niet spreekt. Neo Kemetic Assemblage III (NKAIII) is hier een fysieke uiting van. Het werk zelf en de methode raakt aan remix, eigenaarschap en cultural appropiation. Op haast poëtische wijze creëert Mapes een theorie die (beeld)taal deconstrueert en een nieuwe taal doet ontstaan, de stijl verwijst naar de lyriek van spoken word en rapteksten. Het werk is interdisciplinair en brengt verschillende ambachten, materialen en media samen waaronder architectuur, textiel en schilderijen.
portretleanaenfuns2.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Researching Remix: We got it from here

Leana Boven & Funs Janssen, 2019
'We got it from here' is een levensgroot werk van onderzoeker Leana Boven en kunstenaar Funs Janssen dat de beeldtaal van de renaissance en techniek van glas in lood combineert met de grafische stijl van urban culture en hiphop. Hierdoor eigenen ze een bepaalde beeldtaal toe om hedendaagse culturele uitingen af te beelden. Herkenning, representatie en een bepaalde esthetiek spelen een sleutelrol in de glas in lood installatie. Het werk is een artistieke vertaling van het theoretisch onderzoek van Boven over thema's als identiteit en agency. Kennis hierover wordt geleend uit queer-, postkoloniale- en feministische theorieën. Deze kennis wordt gesamenvat in een zine en gedeeld met de bezoekers van de tentoonstelling.
craftcouncil.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Professionalisering Crafts Council Nederland

Crafts Council Nederland (CCNL), 2019

€7.500
Crafts Council Nederland (CCNL) is de overkoepelende organisatie voor het creatieve ambacht. Sinds de oprichting in 2012 initiëren ze tal van activiteiten en voorbeeldprojecten met makers, agenderen ze het belang van het maken en hebben ze een groot netwerk tot stand gebracht, zowel nationaal als internationaal. Om door te ontwikkelen naar de volgende fase willen ze de komende tijd besteden aan positionering en werken aan een bijpassend bedrijfsplan. Voor de ontwikkeling van een positioneringsplan en een bijpassend meerjaren-bedrijfsplan betrekken ze het Adviesbureau Blueyard.
getme.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Professionalisering Get Me

Get Me, 2019

€7.350
Get Me is een plek voor de hedendaagse activist. Een collectief gebaseerd in Rotterdam, met een visie op de wereld. Een plek waar ethiek esthetiek ontmoet en waar beeld inhoud krijgt. Een plek waar critici makers ontmoeten, en de gamechangers gamemakers treffen. De movement van dit collectief beweegt onder de naam (A)WAKE. Get Me is de commerciële agency die de movement met de gevestigde orde verbindt. De ontmoetingsplek is MONO, een venue in Rotterdam waar inclusiviteit en avant-gardistische elektronische muziek tot de kernwaarden behoren. Get Me werkt voornamelijk voor bedrijven binnen de maatschappelijke- en culturele sector, dezelfde sector als (A)WAKE. Beide identiteiten willen de wereld meer 'woke' maken: op de hoogte brengen van privileges, onrecht en culturele cohesie. Dit alles komt samen in MONO, een plek waar deze inclusieve samenleving elkaar kan treffen binnen Rotterdam. De komende tijd zal het platform een gedegen beleidsplan en een ondernemingsplan ontwikkelen. Get Me bezoekt onder strategen bij bedrijven als Protein, Dazed en de The HudsonBec groep in Londen. Allen hebben ze een bedrijf weten op te bouwen dat zowel een sterke commercieel tak heeft dat andere merken en instituten bediend, als een artistiek platform waar ruimte is voor experiment en creativiteit. Ook wordt advies ingewonnen bij Gal Dem en Azeema. Twee platforms die zowel content als talent voortbrengen. Daarnaast werken ze ook geregeld in opdracht om daarmee eigen producties te ondersteunen. Net als Get Me nemen ze een sterke positie in binnen het maatschappelijke discour.
glazenhuisamstelpark.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Professionalisering Zone2Source

Zone2Source, 2019

€7.500
Zone2source richt zich met de professionaliseringssubsidie op de communicatie visie en strategieën met als doel programma's beter in te bedden in zowel het culturele veld als bij diverse publieksgroepen om daarmee meer impact te maken. Met het programma rond kunst, natuur en technologie stellen zij zich als doel zowel een breed publiek te betrekken bij maatschappelijk urgente onderwerpen rond nieuwe verbeeldingen en praktijken over de relatie van mens, natuur en technologie alswel het professionele discourse hierover te verdiepen met experimentele projecten en transdisciplinaire samenwerkingsverbanden. De mogelijkheid te werken met adviseurs aan het formuleren van een heldere communicatie visie, positionering in het veld en strategische planning is een kans voor de organisatie om een leertraject in te gaan en beter grip te krijgen op hoe de programma's in een maatschappelijke en professionele context in te bedden om meer impact te maken, en zowel publiek en relevante organisaties in het culturele veld duurzamer aan hen te binden.
creativecoding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Professionalisering Creative Coding

Creative Coding, 2019

€7.500
De startpositie van Creative Coding betreft een jonge dynamische organisatie die projectmatig werkt. Creative Coding wil de organisatie professionaliseren en richt zich daarvoor op vier onderzoeksvragen: Sterkere organisatiestructuur: Hoe gaan we van projectorganisatie naar een vast kernteam? Vergroten ondernemerschap: Hoe zorgen we voor meer structurele inkomstenstroom? Sterkere profilering met meerjarenplan: Hoe brengen we focus aan in onze activiteiten en identiteit? Bekendheid en betrokkenheid creëren: met publiek en makers.
hmm.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Professionalisering The Hmm

The Hmm, 2019

€7.500
The Hmm heeft de ambitie een verbindende schakel in het culturele veld te zijn dat met een kritische maar optimistische blik onze digitale cultuur onderzoekt en positioneert binnen bredere structuren. Deze professionaliseringssubsidie willen ze gebruiken om dit doel te concretiseren en de weg ernaar toe uit te stippelen. Onder leiding van Roel van Herpt van Agency Agency zullen ze door middel van een aantal diepte-interviews en workshops een heldere missie/visie, een communicatiestrategie en een duurzaam financieringsmodel ontwikkelen. Naast Roel van Herpt zijn ontwerper en educator Roosje Klap, kunstjournalist Yuki Kho, communicatiestrateeg Sabrina Simons, MU-directeur Angelique Spaninks en ontwerper Ernst van der Hoeven bij het proces betrokken.
varia.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Professionalisering Varia

Varia, 2019

€7.500
Varia is een ruimte en vereniging voor de ontwikkeling van collectieve benaderingen van alledaagse technologie, gelegen in Oud Charlois te Rotterdam. Het initiatief is in 2017 ontstaan uit de gezamelijke behoefte van de leden om binnen een gemeenschappelijke structuur verdieping en samenwerking te vinden van de eigen praktijk. Momenteel functioneert Varia middels een verenigingsmodel. Om Varia te kunnen voortzetten wordt er gewerkt aan een betere organisatorische structuur, één die inhoudelijke en organisatorische continuïteit en kwaliteit kan garanderen. Zo werken zij de komende tijd gezamenlijk aan een code-of-conduct; Samenwerken in groepsverband is een kwetsbaar sociaal proces. Om er zeker van te zijn dat er een veilige en inclusieve werksituatie voor elkaar is zal varia werken aan een document waarin omgangsvormen worden vastgelegd (code-of-conduct).
loader

het fonds

subsidies

actueel

sluitingsdata2020.png
De sluitingsdata van de deelregelingen in 2020 zijn bekend. Per regeling verschilt het aantal rondes per jaar waarin de commissies bijeenkomen. De Deelregelingen Architectuur en Digitale cultuur hebbe... meer >
groenweb.gif
Wanneer kan je een bijdrage aanvragen, hoe gaat dit in z'n werk en waar moet je op letten? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds organiseren gezamenlijk een voorlichtingsbij... meer >
oochronischgezond.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Agis Innovatiefonds lanceren een gezamenlijke open oproep gericht op verbetering van het alledaagse leven voor mensen met (nog g)een chronische aandoen... meer >
loader
loader
loader