stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
afbiii.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

Vereniging Instrument Inventors Iniative

2019

€60.000
Vereniging Instrument Inventors Iniative (iii) is een agentschap, broedplaats en platform voor onderzoek, productie, presentatie en distributie van radicaal interdisciplinaire praktijken in Den Haag. De organisatie promoot artistic research, ontwikkeling en ontwerp van zelfbouwinstrumenten en performatieve media die een relatie aangaan met beeld, geluid, ruimte en het lichaam. Het activiteitenprogramma 2019 krijgt vorm langs drie lijnen: een artist residency programma, een publiek programma van workshops, lezingen en performances in Den Haag en een internationaal presentatie programma. Makers met wie de organisatie in 2019 wil samenwerken zijn, Mario de Vega, Rie Nakajima en Pierre Berthet, Naama Tsabar, Lesie Nagel, Joana Chicau, Mischa Daams en anderen. Samenwerkingspartners zijn onder andere: DCR guest Studio's, Stichting WD4X, Stroom Den Haag, November Music, Tetem, IMPAKT, CMHK (Hong Kong) Stuk en Overtoon. Daarnaast start iii een workshopprogramma gericht op het verbinden van expertise met kansarme gemeenschappen en minderheden in Den Haag.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

The Hmm

2019

€30.886
The Hmm is een platform voor (online) beeldcultuur die offline en online plek biedt voor ontsluiting, samenkomst en bevraging van digitale beeldcultuur in relatie tot de online- en popcultuur en het internet. Het platform beoogt bij te dragen aan de professionalisering van jonge makers door hen een podium te bieden en te confronteren met de context waarin ze opereren. Het jaarprogramma kenmerkt zich door zeven live-events, genoemd 'The Hmm Event', waarin tien beeldmakers, -beschrijvers en –consumenten hun beelden, fascinaties en ervaringen in vijf minuten presenteren. De live-events vinden plaats in drie verschillende steden, namelijk Amsterdam (Mediamatic, Stadsschouwburg Amsterdam, Corridor Project Space, de Roze Tanker en Fanfare), in Eindhoven (MU Art Space) en in Arnhem. Hmm breidt het programma in 2019 uit met twee nieuwe onderdelen zoals de , 'HmmMail', de redactionele nieuwsbrief om inhoud te verdiepen en community te versterken, en 'HmmLive!', de live-verslaggeving door makers onder de achttien om jonger publiek bij het platform te betrekken. In het programma ligt focus op thema's zoals niche is de norm, technologiemonopolisten, de digitale persona en 'grammable'. Betrokkenen bij de live-events zijn: als gastprogrammeurs Coralie Vogelaar, Polina Medvedeva, Arif Kornweitz, Imara Limon, Jan Hoek, Cato Duyvis, Adriaan de Jongh en als beeldredacteurs Noah Zaborszky, Yuki Kho, Yamuna Forzani, Danae Valentina, Max Dovey, Esther Crabbendam, Goys & Birls. Als gastschrijvens voor HmmMail zijn Manique Hendricks, Daniel de Zeeuw, Frederike Kaltheuner betrokken. Verder worden Story- Reporters nog geselecteerd. In het jaarprogramma stelt de organisatie ontmoeting, ontdekking, kruisbestuiving en kennisverdieping centraal. Ook wil ze meer aandacht besteden aan de samenhang van het multidisciplinaire programma en aan de diversiteit van sprekers voor een inclusiever publiek.

Dit programma is onder voorwaarde gehonoreerd.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

New Emergences

2019

€31.694
New Emergences is een platform om debat en onderzoek naar gender-gelijkheid in de context van elektronische muziek en geluidskunst te faciliteren. Het platform organiseert voor haar jaarprogramma met als titel 'Amplifying Voices' een serie workshops, publieke debatten en performances. Om een breder publiek te bereiken zal het platform tevens een serie podcasts produceren. Het initiatief voor het platform komt van (oud)studenten van de afdeling Sonologie van het conservatorium in Den Haag. Samenwerkingspartners van New Emergences zijn onder meer Impakt, WORM Splendor, Sonic Acts, Rewire and Planetart.

Dit programma is onder voorwaarde gehonoreerd.
architectuurcentrum.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

Architectuurcentrum Nijmegen

2019

€28.500
Het Architectuurcentrum Nijmegen (ACN) is het centrum voor ideevorming en debat over architectuur, stedenbouwkunde en de ruimtelijke ontwikkeling van Nijmegen. Het ACN programmeert in 2019 twee specials: 'Gelukkig Wonen =' en 'Dukenburg Uprising'. In het programma 'Gelukkig Wonen =' onderzoeken Architectuurcentrum Nijmegen en LUX komend de mogelijkheden voor het (architectonisch) ontwerp in relatie tot geluk. De bijeenkomsten worden ingeleid door Ap Dijksterhuis, hoogleraar psychologie van het onbewuste aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De bijeenkomsten vinden plaats op diverse locaties waaronder Arthouse LUX en de botanische tuin van de Radboud Universiteit. In het programma 'Dukenburg Uprising' zet het Architectuurcentrum de naoorlogse wijk Dukenburg op de agenda met plannen die bijdragen aan de emancipatie van het stadsdeel, een hogere kwaliteit van de gebouwde omgeving, openbare ruimte en groen.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

Warehouse

2019

€24.923
Warehouse is een nieuw platform dat opgericht is door Elisa van Joolen, Femke de Vries en Hanka van der Voet in Amsterdam om plek te bieden aan alternatieve, kritische modepraktijken door onder andere tentoonstellingen, debatten, performances, publicaties en podcasts te ontwikkelen. Binnen het jaarprogramma nemen de activiteiten verschillende vormen aan. Deze zijn onderverdeeld in categorieën als: SHOWS (exposities, reading groups en workshops); DOCUMENTS (publicaties en podcasts); SHARES (reeks publieke conversaties), en SHOPS (mode-items en publicaties). De activiteiten van Warehouse gebeuren in samenwerking met nationale en internationale modeontwerpers, onderzoekers, curatoren, kunstenaars en instellingen, om zo een internationaal netwerk van kritische modeontwerpers en modedenkers tot stand te brengen. Alle activiteiten komen aan het einde van 2019 samen in een publicatie.

Dit programma is onder voorwaarde gehonoreerd.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

MacGuffin

2019

€60.060
MacGuffin is een magazine en internationaal platform dat het gebruik en de context van ontwerp centraal stelt. Het platform richt zich specifiek op alledaagse voorwerpen, zoals de bal, de broek, het bureau en de aansteker. De keuze voor de objecten is ingegeven door hun alomtegenwoordigheid en de relatief geringe aandacht voor hun gebruik en achtergrond. Het jaarprogramma 2019 omvat een reeks van activiteiten, waaronder onderzoeksopdrachten, essays, fotoseries, interviews, verhalen en illustraties waarin de bovengenoemde voorwerpen centraal staan. Daarnaast organiseert MacGuffin publieke evenementen rondom deze thema's in respectievelijk China, Libanon en Nederland. De publieksevents zijn niet alleen een voorbereiding, vervolg of verdieping van de magazines, ze hebben ook als inzet om de MacGuffin onderwerpen vanuit een minder eurocentrisch perspectief te benaderen. De presentaties worden geproduceerd in samenwerking met platforms, studenten, critici en ontwerpers uit Azië, Afrika en het Midden-Oosten. Het bevragen van de lokale context van de objecten staat centraal en de invloed van Afrikaanse migranten en cultuur is een terugkerend sub-thema. MacGuffin werkt samen met diverse culturele organisaties in binnen- en buitenland, zoals Guangzhou Triennial, Aldo + Hanie van Eyck stichting, The Outpost, The Mansion Beirut en Design Museum London. De distributiepartners van het magazine zijn Bruil van de Staaij (Meppel), Idea Books (Amsterdam), Antenne Books (London) en Export Press (Parijs).
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

Architectuurcentrum CASA

2019

€45.000
Architectuurcentrum CASA is een platform voor Arnhemse stedelijke en landschappelijke ontwikkeling. CASA's activiteiten zijn deels gericht op een specifiek vakpubliek en deels op een bredere doelgroep in de stad. In het jaarprogramma 2019 gaat het centrum op zoek naar de (on)mogelijkheid van idealistische, innovatieve en visionaire architectuur en stedenbouw anno nu. Hiermee sluit ze aan bij het feit dat het honderd jaar geleden is dat het Bauhaus werd opgericht. Onder de noemer NUTOPIA organiseert CASA een reeks aan bijeenkomsten, workshops en presentaties elk met een eigen thema en doelgroep. Samenwerkingspartners bestaan uit diverse culturele instellingen uit de omgeving, ArtEZ, Hogeschool Van Hall Larenstein, Le Far West Landschapsarchitectuur en de gemeente Arnhem.
cast.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

CAST

2019

€54.800
CAST werpt zich op als promotor van ruimtelijke kwaliteit in de regio Tilburg en wil de kwaliteit van architectuur, stedenbouw, openbare ruimte en landschap stimuleren. In 2019 richt het architectuurcentrum zich op drie programmalijnen:
1. WIJKatelier: Wijk vol Energie
2. REGIOatelier: Logistiek Landschap
3. BOUWSTOF: een talkshow over architectuur en ruimte.
Samen met ontwerpers, bewoners en andere stakeholders gaat CAST binnen deze lijnen bouwen aan toekomstscenario's, oplossingsrichtingen voor de energietransitie en de ongebreidelde groei van grote distributiehallen in het Brabantse landschap. CAST werkt samen met verschillende partners die een affiniteit hebben met architectuur, overheden, onderwijs, woningcorporaties en bedrijfsleven, zoals TIAFF, Provincie Brabant, Telos, Bibliotheek Midden-Brabant en Kunstloc.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

What Design Can Do

2019

€50.643
What Design Can Do (WDCD) is een platform dat de rol van design als aanjager van maatschappelijke verandering wil vergroten. De Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN vormen het kader waarbinnen WDCD programma's ontwikkelt. Het platform wordt ondersteund voor de challenges. In de Clean Energy Challange gaat WDCD samen met ontwerpers op zoek naar oplossingen voor schone energie voor de grootstedelijke regio van Amsterdam. Naast Amsterdam vindt deze challange plaats in Delhi, Mexico City, Nairobi en Sao Paulo. De challenge valt uiteen in acht fases: design research, briefing, initiate, nominate, improve, triumph, accelerate. De vijf winnaars nemen deel aan een acceleratieprogramma van WDCD in samenwerking met Social Enterprise NL en Make it happen. De organisatie werkt samen met verschillende partners in binnen- en buitenland, zoals STYBY, Click NL, onderwijsinstellingen, IKEA Foundation, UNFCCC, bedrijven, overheden en NGOs.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

SETUP

2019

€80.000
SETUP is een medialab en kennisplatform in Utrecht. De missie van de organisatie is een ethisch tegengeluid te bieden in een maatschappij die onderhevig is aan technologische ontwikkelingen. Het jaarprogramma 2019 omvat ontwerpend onderzoeksopdrachten, presentaties en een publiekvriendelijk participatieprogramma, waarin vanuit verschillende perspectieven wordt onderzocht hoe mens en machine elkaar op ethische wijze complementair kunnen aanvullen. Middels het programma beoogt SETUP een breed publiek handvaten te bieden om voorbij de klassieke mens-machine tegenstelling te denken en actief deel te nemen aan dit maatschappelijke debat. Partners zijn culturele instellingen en labs, zoals Waag Society en Next Nature Netwerk, onderwijsinstellingen, bibliotheek Utrecht, RAUM en Creative Coding Utrecht.

Dit programma is onder voorwaarde gehonoreerd.
loader

het fonds

subsidies

actueel

scidenkjemee720x480.gif
SAVE THE DATEHet Stimuleringsfonds Creatieve Industrie blikt vooruit met drie bijeenkomsten voor makers.Op dinsdag 11 juni is de uitgangspuntenbrief van minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) voor ... meer >
openoproepresearchingremixnl.png
Maak jij gebruik van 'remix' als methode om tot vernieuwend en experimenteel werk te komen? En reflecteer je op thema's als machtsverhouding, eigenaarschap, toe-eigening en sociaal-maatschappelijke on... meer >
loader
loader
loader