stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
igwo.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Into the Great Wide Open

2019

€35.000
Stichting Great Wide Open (ITGWO) stelt dat de aarde waarop we leven, maar ook de digitale ruimte waar we in toenemende mate mee verknoopt raken, om betere en andere scenario's schreeuwt. De organisatie meent dat ontwerpers, kunstenaars, wetenschappers, denkers en poëten kunnen helpen die nieuwe wereld te verbeelden. Met hun experimenten in cross-disciplinaire labs en samenwerkingsverbanden kunnen ze andere toekomsten laten zien. Met het thema 'Possible Futures' wil het kunstprogramma van ITGWO een serie van twaalf ontwerpen en kunstwerken laten zien tijdens het muziekfestival ITGWO. Hiertoe verzamelt de kunstredactie verhalen; verhalen van ontwerpers en kunstenaars, maar ook verhalen van verhalenverzamelaars, van curatoren die zelf weer verzamelen, en verhalen van labs en samenwerkende collectieven die zich bezighouden met aanverwante thema's. Tezamen vormt dit een optelsom van invalshoeken en kaders die samen helpen het veld te onderzoeken en in kaart te brengen. Partners zijn onder meer Zone2Source, Transnatural en Planet B, Waag, Lab Vlieland en Staatsbosbeheer.
De aanvraag betreft specifiek een bijdrage voor de werken van Ivan Henriques, Yasuhiro Chida, Benjamin Kemper, Zone2Source, Claudy Jongstra, Telemagic, Planet B, Teresa van Dongen en de campagne van Bas Koopmans.
afrovibes.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Afrovibes

2019

€22.150
Afrovibes is een festival dat hedendaagse theater- en dansproducties, vormgeving en mode uit Afrika naar Nederland brengt. Het programma bestaat onder meer uit fashion performances, een expositie, expertmeetings, masterclasses en workshops. Vormgeving en mode hebben een vaste plaats in de programmering. In 2019 is het thema 'Speak Truth To Power'. Met de groei aan ongefilterde (online) informatiebronnen rijst de vraag welke informatie waar is en echt en welke niet. Is het begrip waarheid een illusie geworden in een wereld waarin gemanipuleerde feiten de realiteit overstemmen? Dit jaar nodigt Afrovibes twee hedendaagse ontwerpers uit op het gebied van vormgeving en mode: Ingrid Masondo en Thania Peterson. Tijdens hun residency creëren zij nieuw werk. Afrovibes werkt onder meer samen met CMK 1, Thami Mnyele Stichting, Lady Africa, de Koninklijke Academie Beeldende Kunst, Framer Framed, De Kunsthal en ZAM. Het komende festival vindt plaats van 3 tot 13 oktober in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam. De organisatie streeft naar 6.500 bezoekers voor het festival als geheel.
fashionclash.jpg

Deelregeling Festivals

Fashionclash

2019

€49.991
De elfde editie van het interdisciplinaire FASHIONCLASH Festival vindt plaats van 1 tot en met 3 november 2019. Het programma bestaat uit modepresentaties, performances, exposities, cross-overs met theater en dans, fashion talks en een publieksprogramma. Dit is de eerste editie van het festival waarbij thematisch werken wordt losgelaten en wordt ingezet op een platformfunctie door het jaar heen. Met het deelproject 'Class of 2019' wil FASHIONCLASH zich meer verbinden aan afstudeerders, studenten en academies. Ook is er een deelprogramma gericht op mode en politiek. Daarnaast vindt het vaste programma plaats dat een showcase biedt waarin meer dan 150 ontwerpers en kunstenaars, zowel starters als reeds bewezen talenten, werk kunnen presenteren aan een divers (inter)nationaal publiek. Het festival vindt plaats op verschillende locaties in Maastricht. Er is een veelheid aan partners waaronder Van Zuid, Cube Museum, De Bijenkorf, Marres, MAFAD, Kunstbende, Toneelacademie en Jan van Eyck Academie.
rdd.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Rotterdamse Dakendagen

2019

€47.500
De Rotterdamse Dakendagen wil laten zien hoe daken kunnen bijdragen aan een gezonde, levendige, aantrekkelijke en toekomstbestendige stad. De binnenstedelijke daken kunnen van grote betekenis zijn als het gaat om oplossingen voor stedelijke verdichting, klimaatadaptatie, de energietransitie en zoeken naar nieuwe vormen van maatschappelijke verbinding: zij bieden diverse mogelijkheden in vergroening, waterretentie, energieopwekking en als sociale ontmoetingsplekken. De Dakendagen onderzoekt de potenties van het Rotterdamse daklandschap en reflecteert met bewoners en professionals op de (on)mogelijkheden van daken. Daarbij is er aandacht voor stedenbouwkundige vraagstukken van verduurzaming en nieuwe publieke ruimte alsook voor grootstedelijke opgaven als diversiteit en inclusiviteit. In 2019 viert de organisatie haar vijfjarig bestaan. De Dakendagen biedt een breed programma voor een divers publiek. Meer dan vijftig daken openen een weekend hun deuren en tonen hun mogelijkheden als nieuwe stedelijke ruimte. Het thema van de kennisdag is 'A Wider Perspective'. Het daklandschap wordt door internationale ervaringsdeskundigen en visionairs onderzocht. Sprekers zijn onder meer Jason Hilgefort , Dusty Gedge, Robert Hammond en Winy Maas. In het kader van het jubileum presenteert de Rotterdamse Dakendagen een aantal projecten zoals de Sleeping Giants en het bouwen van dakverbindingen. Voor dit project werkt de organisatie onder meer samen met het Oostenrijkse festival Höhenrausch, met Winy Maas van MVRDV en Renske van der Stoep van Architectenbureau ROFFAA.
todaysart.jpg

Deelregeling Festivals Festival

TodaysArt - CONSCIOUSNESS

2019

€80.000
In 2019 bestaat TodaysArt 15 jaar. Het jubileumfestival is getiteld 'TodaysArt 2019 - CONSCIOUSNESS'. De komende editie onderzoekt opnieuw de relatie tussen technologie en het dagelijks leven, maar bekijkt dat vanuit een breder spectrum: hoe organiseren we onze democratie in het digitale tijdperk? Hoe organiseren we onze publiek/private ruimte met blockchain? Middels de tentoonstelling en het context programma gaat de organisatie onder meer in op de toekomst van festivals ('Blockchain my Art') en op de relatie tussen biotechnologie en digitalisering. Dit jaar wordt een discipline toegevoegd; food technology. Zo agendeert het festival het wereldwijde voedselvraagstuk en bevraagt ze de toekomst van ons eten. TodaysArt programmeert twee specials: grote, immersieve performances waarbij mens en technologie op het hoogste niveau samenvallen. Tarik Barri, Gaby Tjon a Tham en Carolien Theunissen krijgen opdracht nieuw werk voor het festival te maken en daarbij de grenzen van hun eigen genres op te zoeken. Voor het programma wordt inhoudelijk samengewerkt met een aantal partners, waaronder het SHAPE platform, het We Are Europe-netwerk, TU Delft (Crossing Parallels), de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst, ECP platform voor de digitale samenleving. Het context programma met panels, presentaties en debat wordt in samenwerking met (media) partner Vrij Nederland en We Are Europe gecureerd. De tentoonstelling en het context programma met panels en debat vinden plaats in de Elektriciteitsfabriek, NEST en Zaal 3.
affr.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Architectuur Filmfestival Rotterdam - Lost in Transition

2019

€47.360
Van 9 t/m 13 oktober 2019 wordt voor de elfde keer het Architectuur Filmfestival Rotterdam georganiseerd. Het festival biedt een podium voor documentaires, animaties, shorts en speelfilms over stad en architectuur. Het AFFR toont 90 producties van over de hele wereld. Met het thema 'Lost in Transition' wil AFFR de huidige economische, klimatologische en politieke onzekerheden in de maatschappij met films, gasten en debat aan de orde stellen.
De samenwerkingen met onder andere de BNA, AIR, Het Nieuwe Instituut, Vereniging Deltametropool, Goethe Institut, Archined en Architectenweb zal verder worden uitgebouwd. Met onderwijspartners wordt een workshop Film & The City opgezet. Het inhoudelijk programma van de King Kong business club zal met een aantal locatievertoningen vorm krijgen. De website en online cinema PLAYTIME vormen een basis voor inhoudelijke verdieping en worden uitgebreid met een reeks blogs en vlogs van internationale correspondenten. Door het programmeren en initiëren van cross-over projecten met de stad als centraal thema, waarin filmmakers en ontwerpers buiten hun eigen vakgebied treden in audiovisuele installaties, geluidsobjecten of VR-applicaties.
gm.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Graphic Matters - information is power

2019

€75.000
Graphic Matters maakt de impact van grafisch ontwerp inzichtelijk voor een breed publiek. Qua inhoud, vorm en toegankelijkheid positioneert Graphic Matters zich als een inspirerend en laagdrempelig festival dat niet exclusief voor designprofessionals is. Met thema's die passen bij de actualiteit wil het festival de impact van ontwerp op ieders dagelijks leven tonen. Het Graphic Matters festival vindt tweejaarlijks plaats, in 2019 van 20 september tot en met 27 oktober. Het thema van deze editie is 'information is power', waarin datavisualisatie in de vorm van infographics, handleidingen, statistieken en andere vormen van informatie visualisatie centraal staat. Het programma bestaat uit een verschillende tentoonstellingen, presentaties en workshops op verschillende locaties in Breda.
wormrf.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Regenerative Feedback: On Listening and its Emancipatory Potential, WORM

2019

€17.111
Regenerative Feedback is een jaarlijks festival op het gebied van nieuwe media, geluidskunst/muziek en filosofie. Het idee achter dit evenement is om experimentele performances en nieuwe media kunstprojecten te tonen, en de effecten hiervan te onderzoeken door middel van collaboratieve workshops, toegankelijke lezingen en gesprekken tussen experts en publiek. Regenerative Feedback is zowel een muziekfestival als een 'intellectuele' bijeenkomst, en probeert bruggen te slaan tussen beiden, met daarin ruimte voor uitgebreide Q&A sessies en interactie met het publiek. De eerste editie van Regenerative Feedback vond plaats bij Issue Project Room, New York City, in 2018. De eerstvolgende editie vindt plaats in Worm, Rotterdam om vervolgens in 2020 in Mexico Stad neer te strijken. Oprichter Sonia de Jager en host WORM werken samen met een aantal partners zoals: Het Nieuwe Instituut, Erasmus Universiteit, Codarts, WdKA/Piet Zwart en Het Koninklijk Conservatorium.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Festivals Startsubsidie

Other Futures 2020

Stichting Mouflon, 2018

€7.500
'Other Futures' presenteert zich als een fysiek en virtueel platform voor toekomstdenkers uit alle delen van de wereld en voor alle disciplines. In februari 2018 organiseerde zij voor de eerste keer een multidisciplinair festival en tentoonstelling in de Melkweg in Amsterdam. Voor de eerste editie van 'Other Futures' lag het accent op deelnemers uit Afrika en de Afrikaanse diaspora. Het initiatief beoogt een tweede editie in 2020 waarbij de focus ligt op Azië. De hybride praktijken van de makers en denkers zal net als in de eerste editie veel nadruk krijgen. De intentie is om meerdere disciplines te betrekken waaronder stedenbouw en gaming. Hierdoor verwacht de aanvrager nieuwe doelgroepen te bereiken. De huidige aanvraag betreft een startsubsidie voor een inhoudelijk onderzoek naar de programmering in 2020 en voor de uitwerking van de eerste fase voor het nieuwe communicatie- en marketingplan. Artistiek directeur Brigitte van der Sande zal in Azië onderzoek doen naar nieuwe inhoudelijke pijlers voor 2020. Zij richt zich onder meer op het denken vanuit verschillende culturen over de relatie human – nonhuman. Daarbij concentreert het onderzoek zich op het genre science-fiction.
getmeweb.jpg

Deelregeling Festivals Startsubsidie

New Radicalism

Get Me, 2018

€7.500
Get Me is een creatief agentschap voor een nieuwe generatie kunstenaars, ontwerpers, ondernemers en activisten die zich verhouden tot de hedendaagse media. Het doel van de organisatie is onderzoekscentra, merken en beleidsmakers te inspireren en ondersteunen in hun zoektocht naar nieuwe stemmen. In 2014 organiseerde Get Me het succesvolle project 'Hipster/Muslim'. Komend jaar wil de organisatie een nieuw vierdaags festival initiëren in Rotterdam gericht op thema's als representatie, identificatie en vervreemding. De programmering dient een dwarsdoorsnede van radicale nieuwe geluiden uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA) en hun diaspora te representeren. Get Me wil de startsubsidie inzetten om de thema's en hun context verder te onderzoeken, het neerzetten van een curatorial framework en het vinden van inhoudelijke partners die een brug slaan tussen het Westen en het Oosten.
loader

het fonds

subsidies

actueel

scidenkjemee720x480.gif
SAVE THE DATEHet Stimuleringsfonds Creatieve Industrie blikt vooruit met drie bijeenkomsten voor makers.Op dinsdag 11 juni is de uitgangspuntenbrief van minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) voor ... meer >
openoproepresearchingremixnl.png
Maak jij gebruik van 'remix' als methode om tot vernieuwend en experimenteel werk te komen? En reflecteer je op thema's als machtsverhouding, eigenaarschap, toe-eigening en sociaal-maatschappelijke on... meer >
loader
loader
loader