stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
rewire.jpg

Regeling Festivals Festival

Rewire 2021

Stichting Unfold, 2020

€62.000
Rewire is een jaarlijks internationaal festival gericht op innovatieve muziek en geluidskunst. Het festival presenteert een breed programma met een focus op de artistieke voorhoede in de actuele elektronische muziek, new jazz, experimentele pop, geluidskunst en modern gecomponeerde muziek. Daarbij stimuleert het festival crossovers met andere kunstdisciplines. (Re)Setting is het overkoepelende thema van Rewire 2021. Dit thema onderzoekt de manier waarop de samenleving, geluid en technologie zich verhouden tot een constant veranderende en evoluerende wereld. Klimaatverandering, nieuwe technologische ontwikkelingen, nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen, politieke verschuivingen maar ook alledaagse veranderingen op individuele schaal. (Re)Setting zou het centrale thema zijn geweest tijdens de geannuleerde editie van Rewire 2020. Het thema heeft sinds de uitbraak van de COVID-19 pandemie alleen maar aan betekenis gewonnen. Om die reden is er besloten om het thema verder uit te diepen en nieuwe verbanden te leggen met de 'nieuwe' wereld waarin we nu leven. De tiende editie van Rewire festival vindt online plaats van 6 t/m 9 mei 2021.
kaboom.jpg

Regeling Festivals Festival

Kaboom Animation Festival 2021

Stichting Kaboom Animation Festival, 2020

€50.000
Kaboom Animation Festival beoogt animatie te positioneren als een medium dat een essentiële en duidende rol speelt in het veranderende en groeiende medialandschap. Kaboom Animation Festival is het resultaat van de fusie van het KLIK Amsterdam Animation Festival en het Holland Animation Film Festival. In november 2019 vond de eerste gezamenlijke editie plaats. In maart 2021 vindt de tweede editie van het vernieuw(en)de festival plaats. Het thema van de festivaleditie 2021 is Big Bang! Geïnspireerd door het idee van de oerknal vertoont Kaboom filmprogramma's die vragen stellen over het begin van het universum en het leven op aarde. Ook gaat het festival terug naar de 'big bang' van de animatie met de vertoning van mijlpalen uit de animatiegeschiedenis zoals de eerste animatie in kleur en de eerste animatie met geluid. Kaboom Animation Festival vraagt specifiek een bijdrage aan voor de Expanded Animation Expo, waarmee het festival de grenzen van het medium animatie verkent en op zoek gaat naar kruisbestuivingen met andere disciplines en experimenten. Het programma bestaat onder andere uit een VR-competitie, een AR-tentoonstelling, games, panels en discussies over cross-mediaprojecten en masterclasses over de toekomst van het medium. Beoogde resultaat is om meer dan 12.000 betalende bezoekers te verwelkomen op het festival. Afhankelijk van restricties zal het festival online plaatsvinden van 31 maart - 4 april 2021. 29 en 30 maart
indigo.jpg

Regeling Festivals Festival

INDIGO 2021

Dutch Game Garden, 2020

€40.000
INDIGO is een jaarlijks game en ondernemerschap festival georganiseerd door Dutch Game Garden in Utrecht. Het doel van INDIGO is het werk van de Nederlandse gameontwikkelaars onder de aandacht te brengen van internationale uitgevers, platformhouders, pers, influencers en medeontwikkelaars om zodoende zakelijke transacties te faciliteren en de bewustwording en de reputatie van Nederland als creatief land te vergroten. INDIGO is het enige grootschalige game evenement in Nederland waar de makers naar toe kunnen om kennis te delen en zaken te doen met elkaar en met de internationale gamesindustrie. Nederlandse gameontwikkelaars tonen hun (artistieke en serious) games aan bezoekers, investeerders, pers en gamers tijdens INDIGO in de showcase. In het conferentieprogramma worden bezoekers geïnspireerd door de ervaringen van medeontwikkelaars en andere spelers uit de industrie. In het matchmaking programma faciliteert de organisatie afspraken tussen de bezoekers van INDIGO voor nieuwe deals, investeringen, banen, stages en andere vormen van samenwerking. De editie van juli 2021 wordt een hybride evenement. De basis van het evenement is digitaal, de exacte omvang van de fysieke component zal afhangen van de dan geldende coronamaatregelen. Het combineren van creatieve kwaliteiten van gameontwikkelaars met hun internationale positionering en ondernemerschap zijn de thema's die centraal staan tijdens deze editie. Om een unieke focus te hebben tussen alle internationale online evenementen richt Dutch Game Garden zich deze editie specifiek op het Nederlandse product.
powwowrotterdam.jpg

Regeling Festivals Festival

POW! WOW! Rotterdam

2020

€35.000
POW! WOW! is 's werelds grootste en meest bekende street art festival. Ooit gestart aan de randen van Hawaii, waar grauwe buitenwijken tranformeerden tot een geliefde open art galerie. Na een aantal succesvolle edities op het eiland breidde POW! WOW! zich wereldwijd uit naar locaties als Los Angeles, Hong Kong en Japan. In 2018 vond de allereerste Europese editie plaats, met Rotterdam als gaststad. POW! WOW! Rotterdam wordt georganiseerd door Stichting Hiphop In Je Smoel (HIJS) en het eigen initiatief Rewriters010. In september 2021 vindt de vierde editie plaats van het festival in Rotterdam Zuid. Tien dagen lang werken diverse lokale, nationale en internationale street art kunstenaars aan hun nieuwe werk in de wijk, met als finale de dag van het festival (zondag 12 september 2021). POW! WOW! Rotterdam laat een breed en divers publiek kennismaken met de kunstvorm en vernieuwingen daarbinnen. Het verrassende element dat street art kent, en de vrije associaties die het oproept (anders dan in de gesloten context van een museum), zorgt steeds voor nieuwe vormen van interactie met publiek en hun beleving van de publieke ruimte door kunst.
Rotterdam, 5 – 12 september 2021
spreadzinefest.jpg

Regeling Festivals Festival

SPREAD Zinefest

Stichting High Mountain Art Club, 2020

€5.500
SPREAD Zinefest is een tweejaarlijks festival in Groningen gewijd aan 'self published art': boeken, zines en prints, en de daarbij behorende DIY-scene. Gedurende tien dagen wordt self published art en het maken, distribueren en exposeren van boeken, zines en prints onder de aandacht gebracht door middel van een zinemarkt, zinebibliotheek, workshops, lezingen en diverse evenementen. SPREAD wil onderzoek naar inhoud, vorm en distributie stimuleren en laat daarom nationale en internationale makers samenkomen in een setting waarin verbinding, experiment, inspiratie en nieuwe werken tot stand kunnen komen. Dit vindt grotendeels plaats in de Zine Displayer, een installatie-inrichting ontworpen door Théo Demans, gebaseerd op het 'conferentie-idee'. SPREAD wil de verscheidenheid van mogelijkheden voor het maken van zines laten zien aan de hand van voorbeelden die beeldend, verhalend of tekstueel onderzoekend zijn. Aan bod komen onder andere projecten uit gebieden of gemeenschappen waarin inperking, censuur of onderdrukking van de mogelijkheden je te uiten een rol spelen. De organisatie van SPREAD is een samenwerking tussen Sign, een interdisciplinair nationaal podium voor actuele, experimentele kunst, en het resort, een experimenteel site specific kunstinitiatief. Illustrator Floor van Meeuwen is medeorganisator en er zijn curatoren betrokken voor de internationale connecties. Het festival vindt plaats van 17 tot en met 26 september en de organisatie beoogt met deze derde editie 1200 bezoekers te trekken.
ecologischtheaterrotterdam.jpg

Regeling Festivals Startsubsidie

Ecologisch Theater Rotterdam

Coöperatie Stek, 2020

€7.500
De tuinkunst en landschapsarchitectuur zijn bij uitstek dé disciplines waar natuur en cultuur samen komen. De geschiedenis laat zien dat de manier waarop we onze tuinen en buitenruimtes inrichten - door de tijd heen - veel zegt over de wijze waarop de mens zich verhoudt tot de natuur. De aanvrager stelt dat in plaats van de milieuvervuiling ons onszelf te laten overkomen, we beter kunnen vieren dat we kennis, onderzoek en creativiteit kunnen inzetten om ecosystemen op positieve wijze te beïnvloeden. Door gebruik te maken van de eigenschappen van planten en ook door nieuwe technieken in te zetten. Daarmee experimenteren en over communiceren, dat is het doel van het tuinenfestival Ecologisch Theater Rotterdam. Het streven is om ontwerpers uit te nodigen voor het ontwerp van een tijdelijke festival tuin, waarbij de rol van planten ten tonele komt. Elke festivaltuin levert een fysieke bijdrage aan het ecosysteem en vertelt bovendien (door vormgeving) over deze bijdrage aan het publiek. Naast de fysieke interventie van de tuin zelf, wil de aanvrager reflecteren over onze verhouding ten opzichte van de natuur en de rol van ontwerp. Landart, tuinkunst, ecological design en theater/performance kunnen in deze tijden inspireren en aanzetten tot een nauwere band met het landschap en de natuur om ons heen.
highlightdelft.jpg

Regeling Festivals Festival

Highlight Delft

Highlight Delft, 2020

€17.500
Met een driedaagse tentoonstelling van kunstwerken, installaties, objecten en prototypes presenteert Highlight Delft toekomstideeën op het grensvlak van kunst en technologie. Naast de presentatie van de werken zet de organisatie in het op initiëren, organiseren en ondersteunen van samenwerkingen tussen onder andere kunstenaars, ontwerpers, wetenschappers en technologiebedrijven. Het programma is verdeeld in de categorieën experience, test en think, en bevat werken van onder andere Ali Eslami, Teresa van Dongen, Matteo Marangoni & Dieter Vandoren, Mike Reinierse & Ludmila Rodrigues, ROW, DEFRAME en UNSEAM. Het festival speelt zich deels in de buitenruimte af. De project zijn te bezoeken in een route van locaties in het centrum van Delft en op de TU Delft Campus. Het festival vindt plaats van 18-20 november 2021.
ruimtekoers.jpg

Regeling Festivals Festival

Ruimtekoers Festival 2021

Ruimtekoers, 2020

€50.000
Ruimtekoers is een stedelijk en cultureel onderzoek verpakt in een toegankelijk kunst- en cultuurfestival. Met makers, bewoners, publiek, overheden en ondernemers wordt de lege ruimte in de stad ingezet en opgezocht om samen nieuwe ideeën en richtingen te verkennen voor het samenleven in de stad. Dat doet Ruimtekoers midden in de samenleving. Waar mensen hun boodschappen doen, wonen en naar school gaan. Ruimtekoers creëert een platform midden in stad, de wijk en de buurt met verschillende programma's waarin kunstenaars en ontwerpers tussen burger en overheid aan de slag gaan. Ontwerpers Tina Lenz, Martijn Engelbregt, Pauline van Dongen, Lucila Kenny en de Onkruidenier werken binnen het festival aan hun onderzoeken in de participatieve context van de wijk. Samen met Ruimtekoers breken zij een lans voor ontwerpers in de stedelijke en participatieve context. En dat is van groot belang want volgens Ruimtekoers zijn kunst, cultuur en ontwerp kwetsbaar gebleken tijdens de Covid-19 crisis. De ontwerpsector en haar ontwerpers zijn op zoek naar een hernieuwde zeggingskracht en weerbaarheid en vindt deze door in, met en voor de samenlevingscontext aan de slag te gaan. Het Ruimtekoers Festival verwacht 10.000 bezoekers, waarvan er 2.500 actief deelnemen.
Het festival vindt plaats van 1-5 september 2021, Arnhem
textielfestivaltwente.jpg

Regeling Festivals Festival

Textiel Festival Twente 2021

Textiel Festival Twente, 2020

€50.000
De textielindustrie heeft Twente gevormd tot de regio die het nu is. Van de huisnijverheid in de 16e eeuw tot en met de grote textielfabrieken van de 19e eeuw; textiel zit in het 'Twentse DNA'. Ook bij musea loopt het onderwerp textiel als een rode draad door collecties, presentaties en activiteiten. Acht musea uit Twente - Oyfo Kunst & Techniek, De Museumfrabriek, Natura Docet Wonderryck Twente, Bussemakerhuis, Rijssens Museum, Museum Het Palthe Huis, Stadsmuseum Almelo en Rijksmuseum Twenthe - willen in 2021 via 'Textiel Festival Twente' een festival realiseren dat bijdraagt aan de ontwerppraktijk van vormgevers en kunstenaars, de culturele identiteit van Twente, de profilering van oude en nieuwe textielinitiatieven en aan een duurzame samenwerking tussen de deelnemende partijen.
wcdczoomsinfestival.jpg

Regeling Festivals Festival

Zooms In Festival

What Design Can Do, 2020

€74.995
WDCD Zooms In Festival is een tweedaags, 'hybride' (digitaal en fysiek) designfestival op en vanaf de NDSM-werf dat plaatsvindt op 27 en 28 mei 2021. Met jonge en gerenommeerde ontwerpers, experts en bezoekers 'zoomt de organisatie -in en -uit' op het verleden, het heden en de toekomst van de rol van design in maatschappelijke vraagstukken. Wat heeft tien jaar What Design Can Do (WDCD) aan maatschappelijke vraagstukken opgeleverd? Wat brengt de mondiale coronacrisis teweeg aan problemen maar ook aan (ontwerp)kansen? Hoe geven we gezamenlijk een nieuwe rechtvaardige wereld vorm? Het festivalprogramma bestaat uit Research & Development Labs, een sprekersprogramma, twee filmprogramma's en een interactieve expositie. WDCD neemt voor al haar activiteiten de zeventien Sustainable Development Goals van de VN als leidraad, die zijn samengebracht in de overkoepelende thema's Klimaatactie en Sociale Rechtvaardigheid. WDCD Zooms In Festival focust zich op deze twee hoofdthema's waarbij systeem- en gedragsverandering centraal staan in het programma. Het programma is ontwikkeld rond drie programmalijnen: Gender Equality, Decolonising Design en Circular Planet. Aan alle drie de thema's wordt met partners op langere termijn gewerkt. De inzichten, resultaten en visies worden verwerkt in documenten die online en open source gepubliceerd worden via de online kanalen van WDCD en (internationale) partners. Deze documenten zullen een startschot voor of een voortzetting zijn van ontwikkeling van verschillende challenge programma's.
loader

het fonds

subsidies

actueel

sciaankondigingwebsite.gif
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie publiceert vandaag het digitale publieksjaarverslag 2020. Het jaar 2020 was nog maar net begonnen of de covid-19-crisis brak uit met onzekerheden voor velen i... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader