stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
009representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Festival

Face Value - Transmediale 2018

Kulturprojekte Berlin, 2017

€8.000
Transmediale is een jaarlijks terugkerend mediakunstfestival dat in januari 2018 voor de 31ste keer plaatsvindt in Berlijn. Het thema van deze editie is Face Value. Volgens de organisatie worden zaken in het politieke discours tegenwoordig vooral gewaardeerd op wat ze aan de oppervlakte (lijken te) zijn, in plaats van wat ze zouden kunnen zijn of wat er zich achter het direct zichtbare bevindt. Het festival houdt deze eigentijdse houding kritisch tegen het licht. Tijdens de transmediale wordt aan de hand van onder andere lezingen, debatten, panelgesprekken, filmvertoningen en exposities omtrent mediakunst in al zijn verschillende verschijningsvormen verkend wat er achter face value van de dingen verscholen ligt. Binnen die verkenning wordt de waarde dat het werk van de deelnemers vertegenwoordigt bevraagd. De organisatie vraagt specifiek subsidie aan voor de festivaldeelname van Nederlandse en in Nederland gevestigde onderzoekers en (media)kunstenaars. Het gaat om Nana Adusei-Poku (panelgesprek), Florian Cramer (on-gemodereerd tweegesprek), Femke Herregraven (expositie en panelgesprek), Zachary Formwalt (filmvertoning), Johan van der Keuken (filmvertoning) en Belit Sağ (filmvertoning en Q&A).
waveoftomorrow.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Playful Arts Festival, ’s-Hertogenbosch

2017

€24.000
Het Playful Arts Festival is een 4-daags festival en presenteert (inter)nationale kunstenaars op diverse locaties in de stad ’s-Hertogenbosch. De werken bevatten een speels element en trachten maatschappelijke thema’s invoelbaar te maken. Via diverse programmaonderdelen wordt het thema (T)Here & Now onderzocht. Op de hoofdlocatie, het Werkwarenhuis, vindt een expositie met interactieve installaties plaats. Daarnaast is er een programma samengesteld met pop up games, performances en een playful diner. Tevens vindt er dagelijks een verdiepingsprogramma plaats, toegespitst op verschillende doelgroepen. Het programma bestaat onder andere uit een conferentie voor game -en playfestival curatoren, een symposium, workshops voor vakgenoten, talks voor algemeen publiek en een speelruimte voor kinderen. Het festival vindt plaats van 14-17 juni 2018 in ’s-Hertogenbosch.
multiplejournalism.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Festival Multiple Journalism: Innovatieve Storytelling

2017

€24.476
Stichting Multipe Journalism stelt zich tot doel projecten te realiseren die bijdragen aan het professionaliseren van mediamakers en journalisten op het gebied van digitale storytelling en innovatieve journalistiek. In 2018 is zij van plan een eendaags festival te organiseren, waarin journalistieke digitale storytelling centraal staat. Het programma omvat paneldiscussies en presentaties van internationale best-practices, bijvoorbeeld het Zuid-Afrikaanse multimedia platform Chimurenga en The Nisoor Square Shootings van onderzoeksjournalist Dan Archer. Het festival richt zich op een professionele doelgroep en beoogt verbindingen te leggen tussen journalisten en digitale makers. Naast het verbreden van netwerken van de deelnemers, wil de organisatie de kennis over innovatieve en interactieve vertelvormen, met name distributie en verdienmodellen, vergroten. Multiple Journalism werk samen met VersPers.
haperendemens3.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Haperende Mens festival 2018

2017

€15.000
Haperende Mens 3 (werktitel) is een driedaags multidisciplinair festival in Rotterdam (WORM en V2_) en Amsterdam (OCCII) met digitale cultuur (net-art, games, media-installaties) en muziek (electronic, noise, industrial, drone, psych, experimental), film, media en installatiekunst, performance, dans en debat in WORM. Het festival is een zoektocht naar de mogelijkheid om jezelf te verliezen in deze 'maakbare' samenleving, waarin bijna ieder moment in beeld wordt gebracht en het waarborgen van zekerheden de hoogste prioriteit heeft. Waar bevindt zich de diepe, intense ervaring die het gereguleerde bestaan overstijgt? De ontwrichtende, grensoverschrijdende ervaring ook wel 'het sacrale' genoemd? Met dit festival worden de sporen van het sacrale in de context van de steeds verder door technologie doordrongen cultuur, onderzocht. Het derde festival van stichting Haperende Mens vindt plaats op 12-13-14 januari 2018.
tecart.jpg

Deelregeling Festivals Festival

TEC ART Rotterdam 2018

2017

€25.000
Van 7 tot en met 11 februari 2018 presenteert Stichting PLANETART de 5de editie van het TEC ART Festival tijdens Art Rotterdam. Het festival biedt een platform voor actuele ontwikkelingen in de creatieve technologie en digitale cultuur. In het programma is speciale aandacht voor de openbare ruimte door grootschalige technologische installaties een interactie aan te laten gaan met de architectuur van de stad. Het thema van de komende editie is FutureFlash-200: The Stack en de Soft City in het Antropoceen. Dit wordt verdiept in een tentoonstelling met jong talent, presentaties, mini-symposium en paneldiscussies. TEC ART werkt samen met diverse onderwijspartners, Worm, Rotterdam Festivals en onderhoudt nauwe banden met het Enschedese festival GOGBOT.
designkwartier.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Festival Designkwartier

2017

€20.000
Het Designkwartier streeft ernaar een breed publiek kennis te laten maken met hedendaags, Nederlandse vormgeving. De nadruk ligt op het verbinden van publiek met ontwerper en het vertellen van het verhaal achter de producten. De 5e editie van Designkwartier speelt zich af in het Zeelheldenkwartier en een nieuwe festivallocatie rondom de energiecentrale in Den Haag. Het festival bestaat uit groeps- en solopresentaties, pop-up stores, programmering in de openbare ruimte, installaties, performances, netwerkbijeenkomsten, workshops en lezingen op het gebied van design. Voor de komende editie richt de organisatie zich op 8 thema's. Het publiek zal de thema's als een rode draad door het programma kunnen herkennen, en kan daarmee bijvoorbeeld een themaroute (rondleidingen) lopen.
Het Designkwartier vindt plaats op 1, 2 en 3 juni 2018.
tiaff.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Tilburg Architectuur Film Festival

2017

€8.333
Op 13 en 14 april 2018 vindt het Tilburg Architectuur Film Festival plaats. Middels het thema 'The social component' onderzoekt TIAFF hoe architectuur en stedenbouw met een sociale missie vorm krijgen en de maatschappij kunnen beïnvloeden. Een leefbare stad, betaalbare huisvesting en verbeterde leefomstandigheden zijn relevante maatschappelijke uitdagingen. TIAFF is nieuwsgierig hoe invulling wordt gegeven aan (nieuwe) sociale idealen. Voor het filmprogramma werkt de organisatie samen met het Architectuur Film Festival Rotterdam. De aansluitende lezingen en het Q&A programma wordt ontwikkeld in samenwerking met CAST.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Festivals Festival

ROBOT LOVE Eindhoven 2018

2017

€50.000
Van 15 september tot 2 december 2018 vindt het festival Robot Love plaats op verschillende locaties in Eindhoven. Robot Love richt zich op een humanistieke benadering van technologie en onderzoekt onze relatie met artificial intelligence door de vraag te stellen: kunnen we met robots liefde delen? Het programma omvat een tentoonstelling in het Evoluon, een discursief en residency programma in samenwerking met Baltan Laboratories, een conferentie over robotethiek in samenwerking met onder andere de FNV en IEE, een educatief programma in de vorm van de ROBOT LOVE ACADEMY en de all-inclusive Cyborg Catwalk, waarvoor makers middels een open call gevraagd worden om werk te ontwikkelen. Culturele partners zijn onder andere de Dutch Design Foundation, Design Academy, Van Abbemuseum en het Parktheater. Daarnaast zijn er verschillende onderwijsinstellingen, maatschappelijke partners en bedrijven betrokken, zoals de TU’s Eindhoven, Delft en Twente, ASML en Philips Health Care. Robot Love verwacht 97.500 bezoekers.
fashionclash.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Fashion My Religion!

2017

€34.937
FASHION MY RELIGION is de 10e editie van het interdisciplinaire FASHIONCLASH Festival. Het programma bestaat uit modepresentaties, performances, exposities, cross-overs met theater en dans, fashion talks en een publieksprogramma. Fashion My Religion! verklaart de mode tot een religie. De komende editie onderzoekt middels 8 subthema’s of mode een plek van bezinning kan zijn en een leidraad vormt in de zoektocht naar betekenis. Aan de hand van actuele onderwerpen laat het festival bezoekers ervaren wat de invloed van modeontwerpers kan zijn op het vormen van een mening over maatschappelijke kwesties. Het doel is om een kwalitatieve showcase te creëren waar meer dan 150 ontwerpers en kunstenaars, zowel starters als reeds bewezen talenten, werk kunnen presenteren aan een divers (inter)nationaal publiek. Het festival vindt plaats van 15 t/m 17 juni 2018 op diverse locaties in de stad.
dakendagen.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Rotterdamse Dakendagen 2018

2017

€37.500
Van 1 tot en met 3 juni 2018 vindt het jaarlijks terugkerende festival de Dakendagen plaats in Rotterdam. Het festival onderzoekt de mogelijkheden van dakgebruik en de potentie van het Rotterdamse dakenlandschap om bij te dragen aan een toekomstbestendige stad. Voor de komende editie richt de organisatie zich op het dak als publieke ruimte en de toegankelijkheid van daken voor bijvoorbeeld mensen met een beperking. Het programma omvat architectuurtours, een experimenteel dakdorp op Station Hofplein, een debatarena op de Coolsingel en een kennisdag. Partners zijn Rotterdamse architectuurinstellingen, zoals AIR, IABR en ZigZagCity. Daarnaast werkt de Dakendagen samen met diverse overheden, maatschappelijke organisaties, woningbouwcorporaties, TU Delft en verschillende commerciële bedrijven.
loader

het fonds

subsidies

actueel

openoproepanderswerken2018.png
Met het oog op de komst van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de nieuwe Omgevingswet nodigt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gemeenten uit deel te nemen aan het ontwikkeltraject Anders we... meer >
openoproepturkijeruslandegyptemarokko4.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers, makers, curatoren en culturele organisaties in Nederland op een plan in te dienen voor een project dat ontwerp inzet voor duurzame en inclus... meer >
loader
loader
loader