stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
nomaos.jpeg

Regeling Internationalisering Open oproep fase 3

What Do Landscapes Say?

Nomaos, 2020

€20.000
Nomaos is een interdisciplinair collectief van Russische en Nederlandse makers en ontwerpers, die onderzoeken hoe we de ontwikkeling van stedelijke omgevingen kunnen beïnvloeden door te kijken naar landschappen. Gedurende 18 maanden ontwikkelden zij middels hun eigen vorm van artistiek, kritisch onderzoek negen speculatieve narratieven voor diverse landschappen in Rusland, en presenteerden deze in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam en Na Peschanoy Gallery in Moskou. Hoewel landschappen in Rusland en Nederland op het eerste gezicht niet erg op elkaar lijken, laten de verhalen samen een gemeenschappelijke basis zien in de relatie tussen mens en landschappen.

In deze follow-up-fase versterkt het team de communicatie en duurzaamheid van het project. Het team deelt een serie essays van de makers op de website en werkt aan een duurzaam plan om de conversatie over het onderwerp te blijven stimuleren via de website. In april 2021, organiseerde het team een online seminar What Do Landscapes Say? Telling Details of Cross-Territorial Practice, co-hosted bij Het Nieuwe Instituut in Rotterdam en Architecture School MARCH in Moskou. In de gesprekken tussen het team en acht internationale cross-disciplinaire gastsprekers, werd dieper ingegaan op de verhalen als een manier om kennis over dit onderwerp te verwerven en over te brengen. Het kernteam in deze fase bestaat uit initiatiefnemer en stedenbouwkundige Yue Mao, curator en kunstenaar Naomi van Dijk, architect Polina Veidenbakh, illustrator Ksenia Kopalova, UI/UX designer Maria Malkova, schrijver Radha Smith en kunstenaars Rachel Bacon, Vera Mennens and Nataly Lakhtina.
tarekatrissi.jpeg

Regeling Internationalisering Open oproep fase 3

Asil – New Arabic Typefaces

Tarek Atrissi Design NL & AL-QALAM Foundation, 2020

€19.980
Tarek Atrissi Design (NL) en AL-QALAM Foundation (EG) organiseren met vele partners het activiteitenprogramma ASIL, gericht op het creëren van meer bewustzijn voor het behouden van tradities en authenticiteit van het Arabische schrift in de huidige tijd van digitalisering. Het team organiseerde lezingen, workshops en een langdurige cursus voor lokale, talentvolle ontwerpers in Egypte. Het resultaat van het uitgebreide onderzoek zijn twee nieuwe lettertypen, geïnspireerd op tradities.

In deze follow-up-fase richt het team zich op twee nieuwe doelstellingen: 1) de nieuwe lettertypen gereedmaken voor publicatie, gebruik en distributie en 2) de lettertypen breed promoten onder professionals via lezingen op universiteiten, artikelen in relevante magazines en een social mediacampagne. Deze fase bestaat uit de belangrijke laatste technische, ontwerp-, promotionele en praktische ondersteuning.
ba7r.jpeg

Regeling Internationalisering Open oproep fase 3

Papyrus and New Media

Ba7r, 2020

€19.990
'Papyrus and New Media' is een onderzoek van ontwerper/schrijver Abla el Bahrawy naar de huidige betekenis van papyrus voor de culturele identiteit van Egyptenaren. Dit onderzoek bestond uit een serie materiaalexperimenten en het ontwikkelen van een graphic novel samen met lokale illustratoren: Andeel, Cheb Makhloof & Migo Rollz, Mostafa Ahmed, Hani Mahfouz en Tawfig. Het boek, uitgegeven door Khatt Foundation, vertelt het verhaal over het verleden, het heden en de mogelijke toekomst van papyrus.

Deze follow-up-fase bestaat uit het organiseren van een onlinesymposium, het ontwikkelen van een artistiek boek en een field trip naar Syracusa in Italië. Het symposium, gehost door Megawra-Built Environment Collective, brengt een groep van illustratoren en curatoren uit Nederland en Caïro samen om over het boek in gesprek te gaan. Daarnaast vraagt Abla el Bahrawy de papyrusmakers in Qarmoos, Sharkeyya om op basis van het materiaal onderzoek en de experimenteerworkshops, speciaal papyrusmateriaal te ontwikkelen, dat is geschikt voor zeefdruk. In het Charles Nyples Lab, Jan van Eyck Academy worden vervolgens de illustraties uit de graphic novel op dit materiaal voor een tentoonstelling gedrukt. Tot slot bezoekt zij papyrusplantages, een papyrusfabriek en het Papyrusmuseum in Syracusa, Italië om met de vertegenwoordigers hier mogelijke samenwerkingen te onderzoeken.
elkeuitentuis.jpeg

Regeling Internationalisering Open oproep fase 3

Taking Stock

Mariam Elnozahy, Wouter Osterholt, Elke Uitentuis, 2020

€20.000
'Taking Stock' is een artistiek onderzoek naar de sluiting en de daaruit voortvloeiende transformatie van Townhouse Gallery in Caïro. Het project is een initiatief van Mariam Elnozahy, Wouter Osterholt en Elke Uitentuis. Via interactieve tekensessies bracht het team leden van de lokale art community bij elkaar, om samen te reflecteren op de gebeurtenissen in de culturele scene. Tijdens de tekensessies tekenden de deelnemers de overgebleven materiële objecten van Town House Gallery, die samen met de verhalen over de objecten op een onlineplatform worden gepresenteerd.

In deze follow-up-fase organiseert het team een tentoonstelling bij Framer Framed in Amsterdam en in een later stadium een lancering van het onlineplatform in Caïro. Rondom de tentoonstelling vinden een serie bijeenkomsten plaats rondom het thema 'duurzame strategieën voor onafhankelijke culturele instellingen in toenemende onzekere tijden'. Hiervoor nodigt het team vertegenwoordigers uit van culturele instellingen in onder andere Egypte, Turkije, Libanon en Palestina. De resultaten worden onder andere in het onlinemagazine 'Mada Masr' gepubliceerd en teruggekoppeld aan opkomende lokale kunstinitiatieven, waaronder 6 Bab Sharq in Alexandrië en Studiokhana in Caïro.
impakt.jpg

Regeling Internationalisering Open oproep fase 3

We Are Data

Stichting IMPAKT & Cairotronica, 2020

€20.000
'We Are Data' is een uitwisselingsprogramma van IMPAKT (NL) en Cairotronica (EG) rondom de effecten van de huidige data gedreven samenleving op ons dagelijks leven. Het team merkt op dat de discussies over dataverzameling, eigenaarschap en toegang nog altijd vooral zijn gericht op de Amerikaanse en Europese context. Het team vraagt ook aandacht voor de situatie in Afrikaanse en andere continenten. In een reeks workshops maakten zes talentvolle Egyptische makers (Shadwa Ali, Imane Ibrahim, Ahmed Aiuby, Ahmed Soleman, Mona Mankhlouf en Sabah El Hadid) samen met drie Nederlandse makers (Coralie Vogelaar, Jeroen van Loon en Sabriana Verhage) nieuw werk, dat zij in eind 2020 presenteerden in een expositie in het centrum van Cairo.

In deze follow-up-fase worden de definitieve werken eind April 2021, tijdens het 'Cairotronica Festival' gepresenteerd. Daarnaast ontwikkelt het team een interactief online platform met uitgebreide documentatie van het proces, een opname van de eindresultaten tijdens het festival, interviews met de makers en presentaties van een groep internationale experts. Het platform is gericht op vier thema's: Data & Narrative, Data Bias & Discrimination, Data Governance & Accessibility en Data & Possible Future Scenarios.
bureausla.jpeg

Regeling Internationalisering Open oproep fase 3

Affordable Housing Casablanca

Bureau SLA, 2020

€20.000
'Affordable Housing Casablanca' is een onderzoek naar oplossingen voor stadsuitbreiding en sociale huisvesting in Casablanca, met meer aandacht voor kwaliteit en duurzaamheid. Het team ontwikkelde een gedetailleerd prototype voor een voormalig slachthuisterrein van negentien hectare. Het kernteam bestaat uit Peter van Assche, Abdessamed Azarfane, Jerryt Krombeen, Marieke Berkers, Imane Barhmi, Youssef Lehkim en Mahfoud Laasri.

In deze follow-up-fase stimuleert het team de dialoog over dit globale vraagstuk en deelt de ervaringen in een boek. Het boek bestaat uit interviews en een kritische inhoudelijke reflectie op het onderzoek door teamleden, maar ook van lokale stakeholders en professionals buiten het team. Met bijdragen van (onder voorbehoud) onder andere: professor Abdelmoumen Benjalil (directeur l'École d'Architecture de Casablanca), Fawzi Zniber (professor l'École d'Architecture de Casablanca), Jebrane Ibtissam (architect wooncoöperatie El Omrane), Taoufiq Benali (gouverneur l'Agence Urbaine de Casablanca) en Azzeddine Hafif (directeur l'Aménagement Urbain of l'Agence Urbaine de Casablanca). Het boek wordt zowel Engels- als Franstalig uitgegeven.
jeanneworks.jpeg

Regeling Internationalisering Open oproep fase 3

QANAT: A Training for The Not Yet

Studio Jeanneworks & LE 18, 2020

€20.000
'QANAT: A Training for The Not Yet' is een onderzoeksprogramma rondom de politiek en poëzie van water. Samen met de lokale gemeenschap in Marrakech ging een interdisciplinaire groep van ontwerpers en makers op zoek naar collectieve ideeën, geïnspireerd op tradities, herinneringen en verlangens, over hoe te leren van én mee te denken met de waterinfrastructuur van de stad, om deze infrastructuur te kunnen behouden en het participatieproces e te stimuleren. De samenwerking vindt plaats binnen het kader van de meerjarige projecten 'QANAT' van LE 18 (MA) en 'Training for The Not Yet' van Jeanne van Heeswijk (NL), en met steun van de Dar Bellarj Foundation (MA) in het kader van 'Ateliers Collectifs'.

Deze follow-up fase richt zich op het breder verspreiden van de resultaten en het openen van nieuwe ruimtes voor dialoog in Marokko en daarbuiten. Om te beginnen via drie reagerende programma's vanuit drie locaties: Charita (in Marrakech), Makhazin (in Rotterdam) en Suspended Roots (in Ramallah). De programma's bestaan uit een combinatie van installaties, interventies in de openbare ruimte, performances, radio- en onlinegesprekken en filmvertoningen, met als doel het stimuleren van de dialoog rondom enkele kernvragen die naar voren kwamen binnen 'QANAT'. Onderzocht worden o.a. processen om het collectieve geheugen te activeren om het archief te dekoloniseren, manieren van verzet tegen water- en landroof, vormen van contextueel feminisme, en vormen van wederzijdse zorg tussen stedelijke en peri-urbane gebieden. Naast dit uitgebreide programma werkt het team ook aan de release van een nieuw nummer van de tijdschriften 'Q-zine' en 'Chergui', uitgegeven door LE 18.

Partners in deze fase zijn onder meer: Gemaal op Zuid, Bureau Postjesweg, Afrikaanderwijk Coöperatie, Mahal Art Space, Om Sleiman Community Farm, Sakakini Cultural Center, École Nationale d'Architecture Marrakech, Khial Nkhel, MACAAL en Mahattat Radio.
andalusischorkest.jpeg

Regeling Internationalisering Open oproep fase 3

Tangier: Beyond the City and Into the Bled

Stichting Amsterdams Andalusisch Orkest, 2020

€20.000
'Tangier: Beyond the City and Into the Bled' (werktitel) is een vervolg op een visueel onderzoek naar de snelle ontwikkelingen in de stad Tanger in relatie tot de cultuur en identiteit van haar bewoners. Het team ontwikkelde een fotoboek, exposities en educatieprogramma's in Amsterdam en Tanger, een expositie in de publieke ruimte van Amsterdam en een interactieve online mapping van Tanger. Het project is een initiatief van het Amsterdams Andalusisch Orkest (Robin Vermeulen en Mohamed Aadroun), in samenwerking met onder andere No Man's Art Gallery, Mahal Art Space, Think Tanger en École Nationale d'Architecture de Tétouan.

In deze follow-up-fase breidt het team het onderzoek uit naar het serene platteland, de dorpen en nederzettingen rondom Tanger. De vraag is welke toekomstige oplossingen er zijn voor de snelle uitbreiding van de stad door met name buitenlandse investeringen, en welke invloed deze ontwikkelingen hebben op dit landschap. De fotografen Imane Djamil en Guus Dubbelman gaan met schrijver Rodney Bolt op zoek naar de essentie van dit platteland: van de buitenwijken tot de boerenmarkten, de groene vruchtbare heuvels, de grote autofabrieken en de bruisende haven. De resultaten worden gebruikt voor uitbreiding van de interactieve online mapping en ontwikkeling van een vervolgpublicatie.
outofthebluemap.jpeg

Regeling Internationalisering Open oproep fase 3

Out.of.the.blue.map

CALYPSO 36°21, 2020

€20.000
'Out.of.the.blue.map' is een curatorieel onderzoeksproject naar de liminale dimensies van vloeibare en solide gebieden in en rondom de Middellandse Zee. Het programma, verankert in Marokko, Nederland en Frankrijk, biedt voeding voor een collectieve kritische heroverweging van bestuurssystemen die deze vloeiende en solide grenslandschappen in dit gebied vormgeven. Het collectief CALYPSO 36°21 (Manon Bachelier, Justine Daquin, Zoé Le Voyer en Sanaa Zaghoud) ontwikkelde en cureerde samen met een interdisciplinaire groep makers, kunstenaars en onderzoekers, een reeks tentoonstellingen, workshops, publieksevenementen, geluidscreaties en een publicatie/lexicon. Samen vormen deze vele fragmenten stap voor stap een participatief, collectief archief van liminale territoria in de Middellandse Zee.

Deze follow-up fase is gericht op het ontwikkelen van een online platform, het uitgeven van de publicatie 'On Drifting' en organiseren van een officiële launch bij boekhandel San Serriffe in Amsterdam en Mahal Art Space in Tanger. Het online samenwerkingsplatform, beschikbaar in drie talen (EN, AR, FR), stelt het archief openbaar toegankelijk en houdt het archief actief. Daarnaast werkt het collectief samen met grafisch ontwerper Nassim Azarzar om een catalogus van het project 'Out.of.the.blue.map' te ontwikkelen, waarin verslag wordt gedaan van de verschillende aspecten van het project, inclusief interviews met partners. Tevens zijn twee leden van het collectief momenteel Ocean fellows bij de Ocean Space in Venetië. Zij zetten het onderzoeksproject voort via het Ocean Fellowship-programma, dat wordt geïnitieerd door TBA21 Academy.
dvnarchitect.jpeg

Regeling Internationalisering Open oproep fase 3

Identity in Typical

DVN Architect, 2020

€20.000
Architecten Daria Naugolnova en Alexey Boev deden onderzoek naar een alternatief plan voor de verdwijning van de functie van veel cultuurpaleizen in Rusland, die tijdens de Sovjet-Unie zijn gebouwd als sociaal-culturele voorziening in een wijk. Het duo ontwikkelde een boek waarin zij hun uitgebreide analyse en onderzoeksresultaten delen. Ook ontwikkelde zij een online platform voor de regio Sakha-Yakutia, om de verbinding en uitwisseling tussen de 500 paleizen in deze regio te versterken. Het project werd op vele plekken gepresenteerd, onder andere tijdens Archmoscow 2020 en Zodchestvo 2020.

Deze follow-up fase richt zich op het ontwikkelen van een aantal korte animatie video's over het verleden, het heden en de mogelijke toekomst van het systeem van cultuurpaleizen in Rusland. Het team wil hiermee een breed publiek bereiken en het bewustzijn vergroten van het sociale, culturele en economische belang van het behoud van deze cultuurpaleizen. De video's worden gedeeld met de zo'n 4000 overgebleven cultuurpaleizen wijdverspreid in Rusland. De video's worden ontwikkeld samen met Alexey Baranov (art director), Anastasia Zhuravleva (redactie) en Elena Petuhova (communicatie).
loader

het fonds

subsidies

actueel

sciresearchactreflect2021720website.gif
Deze open oproep is gericht op grassroots-platforms, collectieven en organisaties die met hun activiteiten bijdragen aan een meer diverse en inclusieve creatieve industrie. Zet jij je in voor dekoloni... meer >
voucherregelingruimtelijkontwerp2021.jpg
Met de tijdelijke Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp stelt het Stimuleringsfonds in 2021 € 4 miljoen subsidiebudget beschikbaar om nieuwe vormen van opdrachtgeverschap voor de ontwerpsector te stimu... meer >
animatievacature2021website03.gif
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zoekt nieuwe adviseurs voor verschillende adviescommissies. Wil jij meepraten over de verdeling van subsidies aan makers en instellingen op het gebied van vor... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader