stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
008representatieveafbeeldingkl.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Goed Genoeg: Burn-out Dagboek

Studio Pupil Coöperatie U.A., 2019

€7.500
Studio Pupil vertaalt het persoonlijke stripverhaal ‘Burn-out Dagboek’ van Maaike Haartjes naar animatie. Het team, bestaande uit producent Tünde Vollenbroek, animatieregisseur Dario van Vree en animatie-ontwerper Iris Frankhuizen beogen op deze manier het thema in zowel persoonlijke als professionele sfeer beter bespreekbaar te maken en een breder publiek te bereiken. De strip wordt vertaald naar een animatieserie voor online publicatie, een animatiefilm voor televisie en een interactief geanimeerd werk. In de startfase onderzoeken zij de vormtaal en het verhaal van het cross-media werk. Hierbij kijken zij naar de volgende aspecten: de inhoudelijke betekenis van het materiaalgebruik; het combineren van de minimalistische en gedetailleerde stijl; het omzetten van tekst naar visuele metaforen; het samenvoegen van een aantal verhaallijnen/personages; het gebruik van de dagboek als stijlvorm; het balanceren van de positieve en negatieve ervaringen en de karakteranimatiestijl. Studio Pupil ontwikkelt in deze fase ook een methode voor (visuele) brainstormsessies tussen stripmaker en animatiemakers en benadert (film)scriptschrijvers, co-financiers en Nederlandse en internationale platforms. Maaike Hartjes is zelf als creatief adviseur betrokken tijdens het gehele ontwikkelingsproces.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Festivals Startsubsidie

Other Futures 2020

Stichting Mouflon, 2018

€7.500
‘Other Futures’ presenteert zich als een fysiek en virtueel platform voor toekomstdenkers uit alle delen van de wereld en voor alle disciplines. In februari 2018 organiseerde zij voor de eerste keer een multidisciplinair festival en tentoonstelling in de Melkweg in Amsterdam. Voor de eerste editie van ‘Other Futures’ lag het accent op deelnemers uit Afrika en de Afrikaanse diaspora. Het initiatief beoogt een tweede editie in 2020 waarbij de focus ligt op Azië. De hybride praktijken van de makers en denkers zal net als in de eerste editie veel nadruk krijgen. De intentie is om meerdere disciplines te betrekken waaronder stedenbouw en gaming. Hierdoor verwacht de aanvrager nieuwe doelgroepen te bereiken. De huidige aanvraag betreft een startsubsidie voor een inhoudelijk onderzoek naar de programmering in 2020 en voor de uitwerking van de eerste fase voor het nieuwe communicatie- en marketingplan. Artistiek directeur Brigitte van der Sande zal in Azië onderzoek doen naar nieuwe inhoudelijke pijlers voor 2020. Zij richt zich onder meer op het denken vanuit verschillende culturen over de relatie human – nonhuman. Daarbij concentreert het onderzoek zich op het genre science-fiction.
getmeweb.jpg

Deelregeling Festivals Startsubsidie

New Radicalism

Get Me, 2018

€7.500
Get Me is een creatief agentschap voor een nieuwe generatie kunstenaars, ontwerpers, ondernemers en activisten die zich verhouden tot de hedendaagse media. Het doel van de organisatie is onderzoekscentra, merken en beleidsmakers te inspireren en ondersteunen in hun zoektocht naar nieuwe stemmen. In 2014 organiseerde Get Me het succesvolle project ‘Hipster/Muslim’. Komend jaar wil de organisatie een nieuw vierdaags festival initiëren in Rotterdam gericht op thema’s als representatie, identificatie en vervreemding. De programmering dient een dwarsdoorsnede van radicale nieuwe geluiden uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA) en hun diaspora te representeren. Get Me wil de startsubsidie inzetten om de thema’s en hun context verder te onderzoeken, het neerzetten van een curatorial framework en het vinden van inhoudelijke partners die een brug slaan tussen het Westen en het Oosten.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Festivals

SPREAD Zinefest

Het Resort, 2018

€7.500
Spread Zinefest is een tweejaarlijks festival dat zich richt op kunstboeken, zines en prints, uitgegeven in eigen beheer. Gedurende een week wordt het maken, distribueren en exposeren van deze publicaties onder de aandacht gebracht van het brede publiek. Het programma van het festival omvat een zinemarkt, zinebibliotheek, workshops en diverse evenementen verspreid over twee locaties in het centrum van Groningen. Hier is ruimte om te experimenteren met nieuwe presentatievormen. Eind oktober 2018 vindt SPREAD Zinefest voor de tweede maal plaats. Het festival wordt georganiseerd door Sign en Het Restort. De organisatie onderhoudt nauwe banden met gelijkgestemde initiatieven in de rest van het land die ook aanwezig zullen zijn op het festival, waaronder: Onomatopee, Printroom, Worm, Rekult, Extrapool en Zinedepo.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Festivals

Rewire 2019

Stichting Unfold, 2018

€40.000
Rewire is een jaarlijks internationaal festival gericht op innovatieve muziek en geluidskunst. Het festival presenteert een breed programma met een focus op de artistieke voorhoede in de actuele elektronische muziek, new jazz, experimentele pop, geluidskunst en modern gecomponeerde muziek. Daarbij stimuleert het festival crossovers met andere kunstdisciplines. Het festivalprogramma bestaat onder meer uit concerten/interdisciplinaire voorstellingen, (educatie)workshops, geluidswandelingen, filmvertoningen, (klank)installaties, site specific composities door de stad en een music hackspace. Het discours-programma bestaat uit onder meer een essaybundel met verdiepende teksten van internationaal toonaangevende critici; aansluitende paneldiscussies met de desbetreffende makers en de artist talks. De organisatie werkt samen met diverse (inter)nationale culturele-, media en onderwijspartners, zoals Koninklijk Conservatorium, Studio Loos, iii, West, Gaudeamus, Instituut voor Beeld en Geluid, New Emergences, SAE Institute, The Grey Space In The Middle, Korzo, INA-GRM (FR),
Manchester International Festival (UK) en The Wire (UK). De 9de editie vindt van 29 tot en met 31 maart plaats op 15 locaties in Den Haag.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Festivals

Clash XXL 2019

Stichting Art of Clash, 2018

€21.000
Clash is een festival voor elektronische muziek en hedendaagse kunst. De organisatie streeft naar zogenaamde clashes, botsingen en kruisbestuivingen tussen verschillende disciplines. Clash biedt in samenwerking met diverse partners een ontwikkelingstraject en een presentatieplek. Het festival presenteert werk van onder meer Philip Vermeulen, Bouke Groen en Nick Verstand. Daarnaast biedt de organisatie een podium aan jonge talenten zoals Bert Scholten en Salim Bayri. Voorafgaand aan Clash XXL nodigt de organisatie drie kunstenaars of -collectieven uit om nieuw werk voor Clash te maken. Hiervoor werken zij samen met CBK Groningen. Deelnemers worden begeleid door onder meer V2_ en Dropstuff. Op 6 en 7 april 2019 vindt de XXL editie van Clash in Groningen plaats, in aanloop daarnaartoe zijn er een aantal kleine events.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Festivals

Ruimtekoers Festival 2019

Stichting Halfvol, 2018

€24
Van 9 tot en met 19 mei vindt de vierde editie van Ruimtekoers plaats in Arnhem. Met het publiek, ontwerpers, overheden, bewoners en commerciële partijen verkent de organisatie nieuwe ideeën, dromen en richtingen voor de stad en de openbare ruimte. In Ruimtekoers 2019 staat de wijk Malburgen centraal. Het programma is een mix van autonome kunst, geëngageerde concepten, sociaal artistieke projecten en verdiepende themaprogramma’s. De organisatie vraagt specifiek aan voor het verdiepingsprogramma, waarin onder de titel ‘van notspot naar hotspot’ vanuit verschillende perspectieven, formats en doelgroepen de openbare ruimte in de naoorlogs woningwijk wordt onderzocht en geactiveerd. Zo gaat in het onderdeel ‘De rituelen van zuid’ De Onkruidenier in samenwerking met bewoners een nieuwe ritueel ontwikkelen, komen Bas Heijne, architect Elma van Boxel (ZUS) en Kamiel Klaasse (NL Architects) hun visie op de openbare ruimte delen en reflecteert historicus Henk Wentink op de ontwikkeling van het stadsdeel. Het festival verwacht 15.000 bezoekers voor het gehele programma, waarvan 7500 uit Arnhem-Zuid. Partners zijn onder andere CASA, Museum Arnhem, Rozet Arnhem en KlosterKino Nijmegen.
008representatieveafbeeldingweb.jpg

Deelregeling Festivals

Oorzaken # 2 Dicht op de huid

Stichting Grenzeloos Geluid, 2018

€20.000
Grenzeloos Geluid, In The Dark België en Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
presenteren voor de tweede keer een driedaags festival voor podcast en narratieve audio. Het festival onderzoekt voor de komende editie het thema ‘Dicht op de huid’ en stelt daarbij vragen als; Wat zijn interessante voorbeelden van podcasts en audio-installaties over intimiteit? Hoe kunnen audioverhalen bijdragen aan verbinding in specifieke gemeenschappen? Op welke manier kan de podcast helpen om ongehoorde stemmen een podium te bieden?
Samen met partners als de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), Dag en Nacht Media, en de Volkskrant biedt het festival ruim dertig publieksactiviteiten waaronder de Slaap Zacht Nacht, een discussieprogramma en kinderprogramma. Daarnaast bestaat het programma uit vijftien onderdelen voor professionals waaronder workshops en de Oorzaken Academy. Het festival vindt plaats op 29, 30 en 31 maart in en rondom de Brakke Grond en het Torpedo Theater in Amsterdam.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Festivals

The Overkill festival

Stichting Guido, 2018

€16.000
The Overkill Festival is een non-stop kunstfestival van 48 uur gericht op de impact van gaming en de digitale cultuur op onze samenleving. Door games als inspiratiebron te gebruiken, belicht het festival de onderlinge verbanden tussen kunst, film, muziek en (video) games en de impact hiervan op wetenschap, onderwijs en sociaal onderzoek. Spelen is het kernelement van dit evenement. Het festival presenteert kunstinstallaties, indiegames, een filmprogramma en diverse nevenactiviteiten en een interdisciplinair symposium. In samenwerking met verschillende partners organiseert het festivals workshops, een serious game jam en een algorave. In 2018 staat het begrip (digitale) Onsterfelijkheid centraal, waarbij onze relatie tot de dood in een gedigitaliseerde wereld vergeleken wordt. De terminologie die in video games gebruikt wordt wanneer het over leven en dood gaat zijn een grote inspiratiebron om het onderzoek naar onsterfelijkheid. Een belangrijke samenwerkingspartner is PlanetArt. Het festival vindt plaats op 23, 24 en 25 november in Enschede.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Festivals

Fiber Festival 2018

Stichting Fiber, 2018

€19.000
FIBER organiseert van 22 november t/m 1 december de vijfde editie van het internationale FIBER Festival onder de titel ‘Sensing Beyond | Beyond Sensing – Performing The Space Between Human and Alien’. FIBER richt zich op de ‘nieuwe ander’ en doet dit op een zintuiglijke en lichamelijke manier. Het nodigt de bezoekers uit de ruimte tussen ‘human’ en ‘alien’ te betreden en hier een serie nieuwe ervaringen op te doen over de omgang met een ander.
Na de FIBER Festival editie in 2017, kiest FIBER in 2018 voor een compactere festival uitvoering en een strategisch tussenjaar. De vijfde editie luidt een nieuwe koers in voor het festival en de stichting. FIBER keert terug naar waar het startte: een toegankelijk laboratorium festival dat nieuwe werken, prototypes, maakprocessen en unieke kennis en vaardigheden van digitale cultuur talenten binnen een internationaal kader toont. Het programma is verdeeld over acht dagen. Het zwaartepunt ligt op één dag, waarop zowel de festival lezingen als het muziek/performance programma plaatsvinden. Gedurende vijf dagen volgt een prototyping lab waar creative coders, interaction designers, dansers en choreografen samenwerken aan de ontwikkeling van prototypes voor voorstellingen, installaties en online projecten tussen beweging, dans, scenografie en digitale kunst. Het festival sluit af op 1 december in de avond met de Body Coding: Open Lab Sessions. Fiber werkt onder meer samen met Motion Bank (DE), Universiteit Utrecht (onderzoeksgroep Transmission in Motion), ICKamsterdam, Mapping Festival (Genève) en KIKK Festival (Wallonië).
loader

het fonds

subsidies

actueel

openoproepturkijeruslandegyptemarokko4.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers, makers, curatoren en culturele organisaties in Nederland op een plan in te dienen voor een project dat ontwerp inzet voor duurzame en inclus... meer >
openoproepanderswerken2018.png
Met het oog op de komst van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de nieuwe Omgevingswet nodigt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gemeenten uit deel te nemen aan het ontwikkeltraject Anders we... meer >
loader
loader
loader