stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
MIXEN IN NIEUW WEST, de integratie van kleinschalige bedrijvigheid bij de verdichting van na-oorlogse wijken
temparchitecturemixeninnieuwwest.jpg

VRO open oproepen Onderzoek

MIXEN IN NIEUW WEST, de integratie van kleinschalige bedrijvigheid bij de verdichting van na-oorlogse wijken

temp.architecture i.s.m. gemeente Amsterdam en woning coöperaties Rochdale, Stadgenoot en Eigen Haard, 2021

€29.985
Wat: Bevorderen integratie van kleinschalige bedrijvigheid bij transformatie van Nieuw West.
Waar: Geuzenveld en Slotermeer (buurten in Amsterdam Nieuw West).
Waarom: Wonen drukt deze functies bij herontwikkelingen op dit moment juist weg.
Wanneer: NU! Hoe langer gewacht wordt hoe meer Nieuw West enkel een woonbuurt wordt.
Wie: Temp als ruimtelijk makelaar tussen gemeente, corporaties en gebruikers.
Hoe: Interactieve werksessies met betrokken partijen op basis van ontwerpend onderzoek.

meer toekenningen

miesloogmanblikvandestraat.jpg

VRO open oproepen Onderzoek

Blik van de Straat

Enlightens i.s.m. Site-stories, Gemeente 's-Hertogenborsch, Operatie Frisse Peper, 2021

€30.000
Minder blik in het straatbeeld, minder vieze uitstoot, meer delen, meer ruimte voor groen en plezier. En hoe kunnen we zorgen dat de inwoners van de straten en wijken in Den Bosch dit zelf gaan bedenken, omarmen en doen? Hiervoor zetten we ontwerpend onderzoek in en gaan wij deze zomer 3 Bossche wijken in om drijfveren, wensen en ideeën op te halen. We werken met enthousiaste inwoners richting concrete oplossingsrichtingen en tegelijkertijd werken we aan een designers mindset bij verschillende stakeholders, zodat het 'Blijft bewegen'!
musteschwaterspeaks.jpg

VRO open oproepen Onderzoek

Esch Water Speaks

MUST Stedebouw i.s.m. gemeente Rotterdam, 2021

€29.887
Bureau MUST en gemeente Rotterdam onderzoeken: 'wat zijn de unieke transformatiekansen van het buitendijkse gebied 'De Esch' naar weerbaarheid in relatie tot hoge waterstanden', waarbij de integrale ontwikkeldoelen worden mee-gekoppeld?' Waterveiligheid en verstedelijkingsopgaven worden in samenhang en 'door de schalen heen' bezien en klimaat wordt zo aan de voorkant meegenomen. Esch Water Speaks!? brengt in interactie met gebiedspartijen en (vrije) denkers/adviseurs 4 wenkende scenario's met bouwstenen (scope 2100) tot stand.
fabricationsontwerpenaanstadslogistiekin.jpg

VRO open oproepen Onderzoek

Ontwerpen aan Stadslogistiek in de Spoorzone Zwolle

FABRICations i.s.m. gemeente Zwolle en TNO, 2021

€29.926
Een groeiende bevolking op een kleiner oppervlak betekent ook meer vraag naar goederen en diensten, en dus voertuigen. Dit willen we niet, maar het feit dat ze er wel zijn wordt vaak niet meegenomen in gebieds- ontwikkeling, met congestie en onveiligheid als gevolg. Wij bestuderen manieren om het aantal voertuigen te verminderen door te ontwerpen aan logistieke innovaties in de wijk. Met minder kilometers zorgen we zo dat economische vitaliteit, identiteit en leefbaarheid gewaarborgd zijn tot in de haarvaten van de stad.
dorpsraadwijkaanzeewijkaanzee20.jpg

VRO open oproepen Onderzoek

Wijk aan Zee 2.0

Dorpsraad Wijk aan Zee i.s.m. Stichting Dorpshuis, SaWaZ, Participatieraad, Werkgroep Dorpsplan, gemeente Beverwijk, Heliomare, Hartekamp Groep en Space & Matter, 2021

€29.664
Wijk aan Zeeërs maken zich zorgen. Zij zien voorzieningen uit het dorp verdwijnen en vinden dat er te weinig aandacht is voor welzijn, zorg en sport. Tegelijkertijd gaan organisaties in het dorp verbouwen, vernieuwen of verhuizen. Hiermee kan de hele sociale en logistieke infrastructuur van het dorp veranderen én verbeteren. Er wordt al een tijd over gepraat, maar praten helpt ons onvoldoende verder. We hebben verbeelding nodig! Daarom willen we een ruimtelijk vormgever de kansen voor het dorp in kaart en in beeld laten brengen.
ll040compactenfijnwonenindestadvanmorgen.jpg

VRO open oproepen Onderzoek

Compact en fijn wonen in de stad van morgen

LL040 i.s.m. gemeente Eindhoven, KAW Architecten, SWECO en Teun Verberne Consultancy, 2021

€29.887
Steden verdichten. Er worden snel veel woningen gebouwd. Mensen komen korter op elkaar te wonen, openbare en collectieve sociale voorzieningen staan onder druk en de omgeving versteent en warmt op. Om steden vitaal te houden, moeten we op zoek naar andere ontwerpmethoden die ruimte biedt voor innovatie. In dit onderzoek gaan wij daarom aan de hand van het ontwerpen met ruimtelijke scenario's op zoek naar spelregels voor kwalitatieve verdichting van stadskernen en het aanjagen van innovaties die hieraan bijdragen.
loader

het fonds

subsidies

actueel

duurzameeconomieenruimtelezingensept.gif
Eind september organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie twee lezingen in het kader van de Open Oproep Duurzame economie en ruimte. In de lezingen zoeken we de verdieping op omtrent de the... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader