stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Mater Terra
hoogeboom.jpg

Deelregeling Vormgeving Productontwikkeling

Mater Terra

Peter Hoogeboom, 2012

€23.600
Peter Hoogeboom is sieraadvormgever, gespecialiseerd in het werken met keramiek. De subsidie wordt aangevraagd voor een serie producten waarbij glastechniek binnen de keramische vormgeving wordt geïntroduceerd. De serie wordt ontwikkeld als een draagbare collier en/of hanger en wordt omschreven als 'werkstukken'. De sieraden doen denken aan natuurlijke structuren zoals koralen en fungale kolonies; ze zijn echter samengesteld uit honderden kleine keramische stukken huis-, tuin- en keukenwaar als kommetjes, theepotjes, vaasjes, kruikjes, potjes, dekseltjes etc. De serie wordt als solo expositie getoond in de maanden oktober en november in 2013 in Galerie RA te Amsterdam.
afgerond: januari '13

website

meer toekenningen

barbarastokdemoedervanplato.jpg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

De moeder van Plato (werktitel)

Barbara Stok, 2019

€18.000
Illustrator Barbara Stok werkt aan een beeldroman over de Hipparchia, een van de eerste vrouwelijke filosofen. De tegendraadse Hipparchia maakte in de Griekse oudheid onderdeel uit van de stroming van cynische filosofen, een provocerende protestbeweging tegen de maatschappelijke orde, conventies en normen. Haar levensverhaal is interessant op vier niveaus: als een liefdesgeschiedenis, als een feministische boodschap, als een historisch verhaal over een filosofische stroming, en als een inspirerende levensles voor het moderne leven. Een van de belangrijkste thema's van het boek is het bevragen van conventies en nastreven van idealen. De grafische stijl van Barbara Stok kenmerkt zich door duidelijke, zwarte lijnen, een licht absurd perspectiefgebruik en subtiele gemoedsuitdrukkingen. De bestaande striptaal met kaders, tekstballonnen en denkwolken past ze in dit boek losser toe dan gebruikelijk en het ritme van de tekeningen versterkt de sfeer van het verhaal. Met een eerdere subsidie van het Stimuleringsfonds heeft Barbara Stok tot maart 2019 aan het project gewerkt en 125 pagina's getekend. Doordat de gekozen vertelvorm en lay-out meer ruimte in beslag nemen, is het totaal aantal pagina's gedurende het proces opgelopen. Het boek, dat 250 pagina's telt, wordt uitgegeven door Nijgh & Van Ditmar.
enzoperesdemooistemot.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

De Mooiste Mot

Enzo Pérès-Labourdette, 2019

€7.500
'De mooiste mot' is een prentenboek over het opgroeien als LGBTQ-kind. Aan de hand van het personage van een grijze nachtvlinder (die zich kleurrijk voelt), worden verschillende thema's rondom LGBTQ besproken, zoals zelfacceptatie, identiteitsvorming en diversiteit in de samenleving. Volgens Pérès-Labourdette zijn er weinig tot geen kinderboeken die het opgroeien als queer-kind vanuit het perspectief van het kind zelf benaderen. Hier wil hij met 'De mooiste mot' verandering in brengen. Voor de promotie van het boek zal Pérès-Labourdette experimenteren met verschillende uitingen, zoals het organiseren van een expositie waarin de bezoeker zich in de wereld van 'De mooiste mot' kan wanen, en het betrekken van drag-performers in voorleesmomenten. De startsubsidie zal worden ingezet om een storyboard te ontwikkelen, onderzoek te doen naar de promotionele uitingen en de juiste partners te vinden voor het vervolgtraject.
centraalmuseumafainadejong.jpg

Deelregeling Vormgeving Tentoonstelling

Afaina de Jong en De Tranen van Eros

Centraal Museum, 2019

€15.000
Van 14 februari t/m 24 mei 2020 presenteert het Centraal Museum in De Stallen de tentoonstelling 'De tranen van Eros: Moesman, Surrealisme en de Seksen.' Vertrekpunt van deze tentoonstelling is de surrealistische obsessie met vrouwen en seks. Een belangrijk deel van de tentoonstelling is gewijd aan vrouwelijke surrealistische kunstenaars die lange tijd zijn ondervertegenwoordigd en overschaduwd door hun mannelijke tijdgenoten. Het museum heeft Afaina de Jong (studio AFARAI) benaderd om het tentoonstellingsontwerp voor deze tentoonstelling te maken. De Jong streeft in haar ontwerpen steeds naar het representeren van mensen en culturele bewegingen die van oudsher niet gerepresenteerd worden in architecturale vormgeving. Het creëren van het tentoonstellingsontwerp voor deze tentoonstelling geeft De Jong de mogelijkheid om het onderzoek en experiment ten aanzien van deze representatie verder uit te werken en aan te scherpen. Het artistieke onderzoek richt zich op de representatie van vrouwen, het voyeurisme van de kijker en de lichamelijke beleving van kunst. Door middel van het gebruik van andersoortige vormen en kleuren wil De Jong een meer inclusieve ervaring van de ruimte bewerkstelligen. Daarnaast zullen met architectonische interventies een soort 'schakelmomenten' gecreëerd worden die nieuwe of onverwachte perspectieven bieden op de tentoongestelde werken.
lyndseyhousdenibi360a.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

IBI 360º

Lyndsey Housden, 2019

€7.500
Lyndsey Housden initieert het project 'IBI 360o' waarmee ze onderzoekt of de menselijke ervaring van lichaam en gezondheid uitgedrukt kan worden door middel van ontwerp. Het project komt voort uit eigen ervaringen met de chronische ziekte multiple sclerose die niet door iedereen gelijk ervaren wordt. Het verschil en de tegenstelling tussen medische diagnose en eigen beleving van de ziekte, ofwel tussen 'medische body image' en 'inner body image', wil zij verder onderzoeken en in kaart brengen. Met 'IBO 360' beoogt ze een nieuw format te ontwikkelen om de 'inner body image' te documenteren. De startsubsidie wordt ingezet om een prototype met softrobots te ontwikkelen, die tools gebruikt uit de dansdiscipline en meditatie om de 'inner body' ervaring te vertalen naar kinetische, tastbare, organische en non-organische vormen. Daarnaast werkt ze aan drie publieke presentaties, co-creatie sessie met stakeholders en MS-patiënten, video- en fotodocumentatie, een academische publicatie en een nieuw ontwerpvoorstel. Bij het onderzoek zijn wetenschappers en hedendaagse dansers betrokken. Concrete projectpartners zijn: Soft Robotic Matter Group van AMOLF en ICK Amsterdam, The Grey Space in the Middle en Design Research Group van de Koninkrijke Academie Beeldende Kunst in Den Haag.
seezeejohnswoodhouse.jpg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

John's Woodhouse

Seezee, 2019

€14.250
Illustrator Sytse van der Zee ontwikkelt de beeldroman 'John's Woodhouse'. Het verhaal gaat over John Wood die verdwijnt en zijn dood ensceneert voor zijn nabestaanden, vanwege zijn verlangen om de reacties van zijn nabestaanden en erfgenamen te aanschouwen. Het verhaal wordt verteld in de vorm van brieven, sms-berichten, kaarten, flarden dialoog en beelden. Een groot deel van de beeldroman is tekstloos en er is een wisselwerking tussen tekstlezen en beeldlezen. Volgens Sytse van der Zee is dat niet erg gebruikelijk binnen volwassen literatuur, terwijl in kinderprentenboeken een wisselwerking tussen tekst en beeld meer geaccepteerd is. Uit de behoefte om volwassenen eenzelfde lees- en kijkervaring te bieden is 'John's Woodhouse' ontstaan. Eerder ontving Sytse van der Zee een startsubsidie voor de ontwikkeling van het boek//het manuscript. Deze publicatiesubsidie wordt ingezet om het boekontwerp te verfijnen in samenwerking met Ernst Bernson en uit te geven bij Uitgeverij Hoogland & van Klaveren.
loader

het fonds

subsidies

actueel