stimuleringsfonds creatieve industrie
1332098410590081975238894326116701942356.jpg

Stimuleringsfonds@DDW16: event

Who Cares

24 oktober 2016, 24-10-2016 15.00 - 17.00 uur
8e verdieping Veemgebouw, Torenallee 86-02, Eindhoven
Deze bijeenkomst richt zich op goed opdrachtgeverschap in de zorg. Grote systeemveranderingen zorgen er op dit moment voor dat verantwoordelijkheden en financiële middelen verschuiven. Aan het woord komen pionierende opdrachtgevers en ontwerpers met visie.
Tijdens deze middag presenteert het fonds inspirerende praktijkvoorbeelden zoals nominaties van de Hedy d'Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur en de onderzoekstrajecten Het Nieuwe Bartholomeus Gasthuis en Werken met een Beperking. Met een key-note van Marleen Hermans, hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap aan de TU Delft.

Transitie van de zorg
De combinatie van decentralisatie, privatisering en bezuinigingen heeft ingrijpende gevolgen voor de zorg en de omgeving waarin zorg wordt verleend. Mensen met een zorgvraag wonen langer thuis en doen een groeiend beroep op het eigen netwerk. De institutionele zorg beperkt zich tot steeds zwaardere vormen van zorg. Tegelijkertijd groeit de aandacht voor de rol van zorginstellingen binnen hun lokale context. Daarbij toont zich een groeiende aandacht voor de beleving van zorg en het perspectief van de patiënt. Niet alleen het zorgaanbod verandert, maar ook onze kijk op wat zorg is en wat we willen bereiken met zorg.

Binnen deze context kunnen ontwerpers nieuwe visies, werkwijzen of toepassingen introduceren, juist omdat zij vrij van de gangbare kaders kunnen denken. Daar waar zorginstellingen en ontwerpers gezamenlijk nieuwe wegen verkennen en met engagement, visie en doorzettingsvermogen te werk gaan, blijkt er nog steeds veel mogelijk.


Programma
moderator: Ariane van Dijk

15.00 Welkom door Ariane van Dijk

15.05 Key-note door Marleen Hermans hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap, TU Delft

15.15 Presentatie Het nieuwe Bartholomeus Gasthuis

Met als doel de vitaliteit en zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen in (de binnenstad van) Utrecht te ondersteunen namen het Bartholomeus Gasthuis, Architectuurcentrum Aorta en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in april 2016 het initiatief voor een interdisciplinair onderzoeksproject gericht op versterking van de integrale keten van welzijn, wonen en zorg. Hoe vertaalt een keten van welzijn, wonen en zorg zich op het schaalniveau van interieur, gebouw en wijk?

15.50 Presentatie Jacqueline Bouts directeur en initiatiefneemster Xenia, winnaar van de Hedy d'Ancona-prijs 2016

15.55 Presentatie Pieter van den Berg, oncoloog van het Tergooi Ziekenhuis en initiatiefnemer van de Chemotuin, een genomineerd project voor de Hedy d'Ancona-prijs 2016

16.00 Pauze, inclusief bezoek aan de tentoonstelling Intensive Care

16.30 Presentatie Van Zorg naar Werk

Gezond of ziek zijn arbitraire begrippen. De ervaring van ziekte is dikwijls een heel andere dan een professional diagnosticeert. Diagnoses kunnen ook stigmatiseren en 'de verzorgde mens' afhankelijk laten voelen. Buro MAAN en Studio STIX onderzochten in samenwerking met maatschappelijk partners de helende werking van het werk en ontdekten dat ziekte geen beletsel zou moeten vormen om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer.

16.50 Presentatie Wim Nap, Bakkerij Vlinder

In Bakker Vlinder werken cliënten van zorginstelling Middin: mensen met een verstandelijke, geestelijke of meervoudige beperking. Ze ontwikkelen er vakvaardigheden en een goede werkhouding.

17.00 Einde


Aanmelden
Dit evenement heeft reeds plaatsgevonden. De inschrijving is gesloten.

Nieuwsbrief Zorg
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten die het Stimuleringsfonds organiseert met betrekking tot zorg? Meld u aan voor de nieuwsbrief Zorg door een mail te sturen naar info@stimuleringsfonds.nl o.v.v. nieuwsbrief zorg.