stimuleringsfonds creatieve industrie
FORESTIkopie.jpg

Werk voor mensen met een beperking - FORESTI

FORESTI/Grolleman-Wilting
Het onderzoek besteedt aandacht aan de werk- en woonsetting van mensen met een beperking. Per 1 januari 2015 treedt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in werking. De middelen die de Rijksoverheid aan gemeenten ter beschikking stelt voor Sociale Werkvoorzieningen en Dagbestedingscentra liggen 30% lager dan de kosten van het huidige voorzieningenaanbod. Veel Dagbestedingscentra zijn onderdeel van grote zorginstellingen en bevinden zich op relatief dure vestigingsplaatsen. De bezuinigingen zullen tot reorganisaties leiden, waarbij sommige centra moeten sluiten en andere een meer marktgerichte oriƫntatie krijgen. Centra met een marktgerichte productie kunnen voorzien in een actuele vraag naar eerlijke ambachtelijke producten en lokale productie. Op deze manier kunnen de centra meer inkomsten genereren en bovendien een bijdrage leveren aan de lokale wijkeconomie. Zo kunnen ze een rol spelen in de leegstandsproblematiek, worden lokale zorgstructuren overeind gehouden en wordt de zichtbaarheid van kwetsbare doelgroepen vergroot. Het onderzoek richt zich op drie casestudiegebieden in Rotterdam. Daarbij werkt FORESTI onder andere samen met WoonCompas, Buro MA.AN, zorginstellingen, ambachtsbedrijven en lokale overheden.