stimuleringsfonds creatieve industrie

facebook

IMG2969web.jpg

Samen oud worden op antroposofische grondslag

15 januari 2016
In Zutphen werken drie woongemeenschappen samen aan de ontwikkeling van een omvangrijke leef- en zorgomgeving op antroposofische grondslag. Voor architect Evelien van Veen vormt de begeleiding daarvan tegelijk een onderzoek naar nieuwe woonconcepten in de zorg.
Na ruim tien jaar van plannen ontwikkelen komt de realisatie van de wijk Ubuntuplein achter het station in Zutphen nu zo goed als zeker in zicht. Het voormalig industrieterrein in de Noorderhaven moet de komende jaren veranderen in een hoogwaardig, divers en levendig centrumstedelijk milieu, waar drie woongemeenschappen een bloeiende, levendige en gevarieerde buurtgemeenschap willen vormen. Volgens de antroposofische leer willen de in een coöperatie verenigde toekomstige bewoners een leef- en zorgomgeving creëren die uitgaat van het zelfregulerende vermogen van de mens. Zorg voor elkaar, natuur, milieu, kunst en cultuur zijn daarbij leidend.

Het initiatief voor de buurt komt van een groep 50+-ers die zich in 2004 verenigden in de woongroep De Derde Fase. De groep streeft naar een woonomgeving waarin mensen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen houden door elkaar te stimuleren en te ondersteunen. Nadat zij met bouwonderneming Heymans plannen hadden gemaakt voor de bouw van een woonzorgcomplex achter het station, sloten zich twee andere woongemeenschappen aan: De Naobers en Rowida. Voor alle drie zijn nabuurschap, onderlinge betrokkenheid en zorg voor de omgeving van groot belang.

Groot aantal woningen
'Het interessante aan dit project is dat het om een groot aantal huishoudens gaat, in de orde van 160 wooneenheden en 45 zorgappartementen, met uiteenlopende typologieën, geschikt voor hele lichte tot zeer zware zorg,' zegt architect Evelien van Veen, die in 2010 betrokken raakte bij de ontwikkeling van Ubuntuplein. Van Veen helpt de bewonerscoöperatie met het maken van modellen voor de verschillende woningtypen en met advisering over de financiering en wat financieel haalbaar is. Van het Stimuleringsfonds krijgt zij daarbij steun voor haar ontwerpend onderzoek naar nieuwe woonconcepten in de zorg.

'Dankzij de ondersteuning van het fonds kan ik met mijn onderzoeksteam meer tijd besteden aan de conceptontwikkeling en de bewoners breder adviseren,' zegt Van Veen. 'Er is ook tijd om naar congressen over zorg en zelforganisatie te gaan en andere projecten te bezoeken om zo veel mogelijk informatie te verzamelen. Ik ben bij overleggen en begeleid de bewoners bij het opstellen van een programma van eisen.'

Ziek zijn hoort erbij
Van Veen verdiepte zich vanzelfsprekend ook in het antroposofische gedachtegoed. 'Vooral de antroposofische benadering van ziekte vind ik erg mooi,' zegt ze. 'Ziek zijn is voor antroposofen onderdeel van het leven, het hoort er gewoon bij. Voor de meeste mensen is ziekte iets beangstigends, iets dat je overkomt. Antroposofen zien dat heel anders. Zij gaan uit van het zelfherstellende vermogen van het lichaam en hebben veel aandacht voor de genezende werking van natuurlijke producten waaronder kruiden en planten. Daarom komt er een grote tuin rondom de woningen aan het Ubuntuplein, waarin die kruiden en planten kunnen groeien.'

Dezelfde tuin zal ook groenten leveren aan het restaurant, dat net als verschillende andere collectieve voorzieningen, onderdeel wordt van het project. Van Veen: 'Het prikkelen van de zintuigen is ook een belangrijk onderdeel van de antroposofische zorg. Er is veel aandacht voor muziek en creatieve expressie, waar extra ruimten voor moeten komen. De grootte van dit project maakt het mogelijk om te onderzoeken hoeveel woningen je in een woonblok nodig hebt om de toevoeging van zulke voorzieningen financieel haalbaar te maken.'

Ubuntuplein is zo in veel opzichten een 'goed leerproject', zegt Van Veen. 'Ik leer veel van wat er leeft onder mensen over zinvol ouder worden en de groeiende zorg die er is over eenzaamheid. Er komen nu steeds meer vragen op mij af van kleinere groepen ouderen die in clusters willen wonen. De kennis hierover zou eigenlijk ingepast moeten worden in elk nieuw stedenbouwkundig plan.'
IMG2954web.jpg

gerelateerd:

x
informele zorg
x
zorg in de wijk
openoproepsfiforrestigrollemanweb_th.jpg

Werken is de beste zorg

Door de activiteiten in dagbestedingscentra voor mensen met een beperking naar een iets hoger niveau te tillen en er eenvoudig werk van te maken, worden zowel de cliënten als de wijk er beter van. We... meer >
informele zorgzorg in de wijk
ingesprekmetoudereninalmereweb_th.jpg

De tussenmaat als oplossing in de ouderenzorg

Grijstinten in de tussenmaat is een onderzoek naar de kansen in Nederland voor kleinschalige woonzorgmodellen die het gat kunnen vullen tussen individueel wonen en opname in een verpleeghuis. ... meer >
informele zorgzorg in de wijk
VanBergenKolpa_th.jpg

Familie-erf, Familie-hof, Familie-huis - Van Bergen Kolpa

Recent hebben enkele zorgvernieuwers een langetermijnvisie voor de zorg opgesteld. De visie is mensgericht, economisch houdbaar en maatschappelijk ingebed. Begrippen als zelfzorg en samenredzaamheid s... meer >
BureauRitsema_th.jpg

Grijstinten in de Tussenmaat - Bureau Ritsema

De Nederlandse samenleving verandert van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij, waarin van burgers wordt verwacht dat zij meer eigen initiatief ontplooien. Door aanpassingen in het zo... meer >
OOHetNieuweGasthuisprojectplan2_th.jpg

Carebnb

Het zorglandschap in Nederland is aan het veranderen. Voor kwetsbare groepen dreigen de bezuinigingen grote effecten te hebben op de mogelijkheden om noodzakelijke zorg tegen lage kosten te kunnen ont... meer >
informele zorgHet Nieuwe Gasthuiszorg in de wijk
colklein_th.jpg

Collectieve Open Leefomgeving

Collectieve Open Leefomgeving is een pleidooi voor een dementievriendelijke wijk. Het schetst een ambitieus vergezicht voor een alternatieve maatschappelijke en stedenbouwkundige manier om zorg te org... meer >
informele zorgontwerpen voor dementiezorg in de wijk
Wonenzonderzorgenweb_th.jpg

Een tweede leven voor verzorgingshuizen

Verzorgingshuizen zijn aan het verdwijnen want we moeten steeds langer thuis blijven wonen. Maar wat te doen met die grote institutionele gebouwen vol kleine kamertjes? Kunnen ze een tweede leven krij... meer >
informele zorgzorggebouw
ThuisindeWijk_th.jpg

THUIS IN DE WIJK

Remake, buro voor architectuur – Thuis In De Wijk Remake stelt dat tijdelijke huisvesting met zorg onderdeel dient te zijn van een groter aanbod van wonen en zorg dat aansluit bij het (zorg)netwerk... meer >
Het Nieuwe Gasthuiszorg in de wijk
DrostvanVeenarchitecten_th.jpg

Antroposofie als katalysator voor verandering in de organisatie en huisvesting in de zorg - Drost + van Veen architecten

Door de scheiding van wonen en zorg komt de verantwoordelijkheid voor de organisatie van zorg steeds meer bij zorgbehoevenden zelf te liggen. Dit zorgt voor nieuwe verhoudingen en netwerken tussen bur... meer >
Jefvandenputtearchitectuur_th.jpg

Wonen zonder zorg(en)? - Jefvandenputte architectuur

Door de scheiding in de financiering van wonen en zorg zullen naar verwachting meer ouderen langer thuis blijven wonen. Enerzijds leidt dit tot een groeiende vraag naar aangepaste en toegankelijke won... meer >
Bartholomeusweb_th.jpg

Het Nieuwe Bartholomeus Gasthuis - de resultaten

Met als doel de vitaliteit en zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen in de binnenstad van Utrecht te ondersteunen namen het Bartholomeus Gasthuis, Architectuurcentrum Aorta en het Stimuleringsfonds ... meer >
informele zorgHet Nieuwe Gasthuiszorg in de wijk
539website_th.jpg

17 mei: Designing a Community of Care

Op 17 mei 2018 organiseert het Stimuleringsfonds de manifestatie Designing a Community of Care, samen met Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, Waag, Society Impact en het team van de prijsvraag Who ... meer >
informele zorgHet Nieuwe Gasthuiszorg in de wijk
bartholomeusweb_th.jpg

Uitgelicht - Het Nieuwe Bartholomeus Gasthuis

Met als doel de vitaliteit en zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen in de binnenstad van Utrecht te ondersteunen namen het Bartholomeus Gasthuis, Architectuurcentrum Aorta en het Stimuleringsfonds ... meer >
informele zorgHet Nieuwe Gasthuiszorg in de wijk
finke3_th.jpg

Moderne hofjes voor stadsveteranen

[b]Collectief wonen hoeft echt niet voor iedereen, maar ouderen willen er ook niet helemaal alleen voor staan. Zelfstandig wonen met een aantal gedeelde ruimtes en diensten spreekt velen aan. Door rui... meer >
informele zorgzorg in de wijk
DSC5079klein_th.jpg

VergeetdeMensNiet

VergeetdeMensNiet is een campagne gericht op acceptatie en bewustwording van dementie, en bedoeld als praktisch instrument om mantelzorgers te ondersteunen in hun zorgactiviteiten.... meer >
informele zorgontwerpen voor dementiezorginterieur
FORESTIkopie_th.jpg

Werk voor mensen met een beperking - FORESTI

Het onderzoek besteedt aandacht aan de werk- en woonsetting van mensen met een beperking. Per 1 januari 2015 treedt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in werking. De middelen die de Rijksover... meer >
HetGasthuisvanWelzijn_th.jpg

Het (Gast)huis van Welzijn

De verschuiving van institutionele zorg naar een informeel netwerk van vrijwilligers en mantelzorgers betekent voor mensen zonder toereikend sociaal netwerk dat er een tekort aan zorg ontstaat. Het te... meer >
informele zorgHet Nieuwe Gasthuiszorggebouw
583klein_th.jpg

Generatietuin

De Generatietuin is een voorstel voor een plek in de tuin van zorginstelling De Diem waar ouderen en kinderen van de achterliggende school kunnen samenkomen.... meer >
ontwerpen voor dementiezorginterieur
VeiligeVestethemadossier_th.jpg

Gebouwen die erkennen en verzoenen

Onder de genomineerden voor de Hedy d’Anconaprijs 2014 bevinden zich instellingen die hun nieuwe – vaak markante – gebouw midden in de bebouwde kom hebben neergezet. Waarom doen ze dat eigenlijk... meer >
zorggebouw
wandelenenfietsenWEB_th.jpg

Nieuwe kansen voor de architect

De vergrijzing is onherroepelijk, de steun van de overheid allang niet meer. ‘Samenzorgen’ is het nieuwe sleutelwoord dat uitkomst moet bieden. Dat gaat steeds verder: buurt of dorpsbewoners nemen... meer >
zorg in de wijk
loader