stimuleringsfonds creatieve industrie

context

Met als doel de vitaliteit en zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen in (de binnenstad van) Utrecht te ondersteunen namen het Bartholomeus Gasthuis, architectuurcentrum Aorta en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in april 2016 het initiatief voor een interdisciplinair onderzoeksproject gericht op versterking van de integrale keten van welzijn, wonen en zorg.

bartgastweb.jpg

Het Nieuwe Bartholomeus Gasthuis van start

11 mei 2016
Het zorgsysteem in Nederland is in transitie. Door grote aanpassingen in de wet worden zorgbehoevenden gestimuleerd een beroep te doen op hun eigen netwerk. Om fysiek, emotioneel en sociaal vitaal te blijven is een kwalitatieve leefomgeving met een sociaal netwerk en de juiste voorzieningen van groot belang. Hoe vertaalt een keten van welzijn, wonen en zorg zich door in de stedenbouwkundige context, en in de indeling en inrichting van de ruimtes binnen het Bartholomeus Gasthuis in het bijzonder? Met deze vraag ging het nieuw onderzoekstraject van het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht, architectuurcentrum Aorta en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie van start.
Bekijk het filmpje over de startbijeenkomst van het onderzoeksproject 'Het nieuwe Bartholomeus Gasthuis' op 21 april:

Met als doel de vitaliteit en zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen in (de binnenstad van) Utrecht te ondersteunen nam het Bartholomeus Gasthuis en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in april 2016 het initiatief voor een interdisciplinair onderzoeksproject gericht op versterking van de integrale keten van welzijn, wonen en zorg. Hoe vertaalt een keten van welzijn, wonen en zorg zich op het schaalniveau van interieur, gebouw en wijk?

Zes ontwerpers kregen de opdracht tot het ontwikkelen van een concept. Het concept dient inzicht te bieden in de programmatische, ruimtelijke en economische aspecten van de opgave en verbreedt en verdiept het eerder opgebouwde voorzorgsysteem van het Bartholomeus Gasthuis. Doel is het ontwikkelen van integrale, laagdrempeligere en toegankelijkere welzijnszorgproducten. De teams worden gevoed door medewerkers van het Bartholomeus Gasthuis, ondernemers uit de buurt, ouderen en diverse experts. De projectleiding is in handen van architectuurcentrum Aorta en loopt tot juni 2016.

Bartholomeus Gasthuis
In 2012 opende het Bartholomeus Gasthuis het 'Huis in de Wijk' als onderdeel van een vernieuwende visie op het welzijn van ouder wordende mensen. Ze ontwikkelde een integrale keten van welzijn-wonen-zorg (WWZ) gericht op alle ouderen in (de binnenstad van) Utrecht. De WWZ-keten wordt gevormd door welzijns-, woon en zorgproducten die een belangrijke functie vervullen als het gaat om het bieden van zingeving, structuur, veiligheid, zorg en mogelijkheid tot ontmoeting. Het Bartholomeus Gasthuis meende zich verder te moeten richten op het verbreden en verdiepen van deze WWZ-Keten.

Ontmoetingsplek
Wat wil de nieuwe generatie ouderen op het gebied van wonen, welzijn en zorg? Hoe kan de leefomgeving bijdragen aan de vitaliteit, en zelfredzaamheid van ouderen en hun sociale netwerken versterken? Het Bartholomeus Gasthuis wil niet alleen hulp bieden als het niet langer gaat, maar bijdragen aan het zo lang mogelijk gezond houden van mensen en preventie in de breedst mogelijke zin van het woord. Kan het Gasthuis bijvoorbeeld een ontmoetingsplek worden voor een brede groep ouderen die niet primair komen voor zorg? Welke functies en activiteiten passen daar dan bij? Of dienen er juist op andere plekken in de buurt fysieke ingrepen gedaan te worden om het nieuwe netwerkbedrijf te ondersteunen?

Nieuwe allianties
Het huidige aanbod is deels tot stand gekomen in samenwerking met ondernemers en instellingen uit de stad. Om de producten te leveren wordt nu al samengewerkt met 48 partners in de stad. Op welke manier kunnen bestaande relaties worden versterkt? Met wie en waarom kunnen er nieuwe allianties worden gemaakt, passend bij een sociaal ondernemerschap en behoeftes van de ouder wordende medemens?

De geselecteerde ontwerpers zijn:

Willemieke van den Brink (social designer)
Wies Harmeling (interieurarchitect en docent HKU)
Dolf Jorissen (architect)
Michou Nanon de Bruijn (ontwerper)
Ester van de Wiel (landschapsarchitect)
Meintje Delisse (architect, Heren5)

De teams worden tussentijds geadviseerd door experts. Een kleine groep visiting critics geeft tussentijds kritische feedback op de resultaten om deze te versterken. De resultaten worden na afloop gedeeld via de kennispagina Zorg van het Stimuleringsfonds.