stimuleringsfonds creatieve industrie

context

Met als doel de vitaliteit en zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen in (de binnenstad van) Utrecht te ondersteunen namen het Bartholomeus Gasthuis, architectuurcentrum Aorta en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in april 2016 het initiatief voor een interdisciplinair onderzoeksproject gericht op versterking van de integrale keten van welzijn, wonen en zorg.

bartgastweb.jpg

Het Nieuwe Bartholomeus Gasthuis van start

11 mei 2016
Het zorgsysteem in Nederland is in transitie. Door grote aanpassingen in de wet worden zorgbehoevenden gestimuleerd een beroep te doen op hun eigen netwerk. Om fysiek, emotioneel en sociaal vitaal te blijven is een kwalitatieve leefomgeving met een sociaal netwerk en de juiste voorzieningen van groot belang. Hoe vertaalt een keten van welzijn, wonen en zorg zich door in de stedenbouwkundige context, en in de indeling en inrichting van de ruimtes binnen het Bartholomeus Gasthuis in het bijzonder? Met deze vraag ging het nieuw onderzoekstraject van het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht, architectuurcentrum Aorta en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie van start.
Bekijk het filmpje over de startbijeenkomst van het onderzoeksproject ‘Het nieuwe Bartholomeus Gasthuis’ op 21 april:

Met als doel de vitaliteit en zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen in (de binnenstad van) Utrecht te ondersteunen nam het Bartholomeus Gasthuis en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in april 2016 het initiatief voor een interdisciplinair onderzoeksproject gericht op versterking van de integrale keten van welzijn, wonen en zorg. Hoe vertaalt een keten van welzijn, wonen en zorg zich op het schaalniveau van interieur, gebouw en wijk?

Zes ontwerpers kregen de opdracht tot het ontwikkelen van een concept. Het concept dient inzicht te bieden in de programmatische, ruimtelijke en economische aspecten van de opgave en verbreedt en verdiept het eerder opgebouwde voorzorgsysteem van het Bartholomeus Gasthuis. Doel is het ontwikkelen van integrale, laagdrempeligere en toegankelijkere welzijnszorgproducten. De teams worden gevoed door medewerkers van het Bartholomeus Gasthuis, ondernemers uit de buurt, ouderen en diverse experts. De projectleiding is in handen van architectuurcentrum Aorta en loopt tot juni 2016.

Bartholomeus Gasthuis
In 2012 opende het Bartholomeus Gasthuis het ‘Huis in de Wijk’ als onderdeel van een vernieuwende visie op het welzijn van ouder wordende mensen. Ze ontwikkelde een integrale keten van welzijn-wonen-zorg (WWZ) gericht op alle ouderen in (de binnenstad van) Utrecht. De WWZ-keten wordt gevormd door welzijns-, woon en zorgproducten die een belangrijke functie vervullen als het gaat om het bieden van zingeving, structuur, veiligheid, zorg en mogelijkheid tot ontmoeting. Het Bartholomeus Gasthuis meende zich verder te moeten richten op het verbreden en verdiepen van deze WWZ-Keten.

Ontmoetingsplek
Wat wil de nieuwe generatie ouderen op het gebied van wonen, welzijn en zorg? Hoe kan de leefomgeving bijdragen aan de vitaliteit, en zelfredzaamheid van ouderen en hun sociale netwerken versterken? Het Bartholomeus Gasthuis wil niet alleen hulp bieden als het niet langer gaat, maar bijdragen aan het zo lang mogelijk gezond houden van mensen en preventie in de breedst mogelijke zin van het woord. Kan het Gasthuis bijvoorbeeld een ontmoetingsplek worden voor een brede groep ouderen die niet primair komen voor zorg? Welke functies en activiteiten passen daar dan bij? Of dienen er juist op andere plekken in de buurt fysieke ingrepen gedaan te worden om het nieuwe netwerkbedrijf te ondersteunen?

Nieuwe allianties
Het huidige aanbod is deels tot stand gekomen in samenwerking met ondernemers en instellingen uit de stad. Om de producten te leveren wordt nu al samengewerkt met 48 partners in de stad. Op welke manier kunnen bestaande relaties worden versterkt? Met wie en waarom kunnen er nieuwe allianties worden gemaakt, passend bij een sociaal ondernemerschap en behoeftes van de ouder wordende medemens?

De geselecteerde ontwerpers zijn:

Willemieke van den Brink (social designer)
Wies Harmeling (interieurarchitect en docent HKU)
Dolf Jorissen (architect)
Michou Nanon de Bruijn (ontwerper)
Ester van de Wiel (landschapsarchitect)
Meintje Delisse (architect, Heren5)

De teams worden tussentijds geadviseerd door experts. Een kleine groep visiting critics geeft tussentijds kritische feedback op de resultaten om deze te versterken. De resultaten worden na afloop gedeeld via de kennispagina Zorg van het Stimuleringsfonds.

gerelateerd:

x
Het Nieuwe Gasthuis
x
informele zorg
x
zorggebouw
HetGasthuisvanWelzijn_th.jpg

Het (Gast)huis van Welzijn

De verschuiving van institutionele zorg naar een informeel netwerk van vrijwilligers en mantelzorgers betekent voor mensen zonder toereikend sociaal netwerk dat er een tekort aan zorg ontstaat. Het te... meer >
informele zorgHet Nieuwe Gasthuiszorggebouw
HetLeidseGasthuis_th.jpg

Het Leidse gasthuis

GAAGA – Het Leidse gasthuis GAAGA wil ontwerpend onderzoek uitvoeren naar geclusterd en tijdelijk wonen voor mensen met een tijdelijke ondersteuningsbehoefte. Het onderzoek sluit aan op een lokaal ... meer >
Het Nieuwe Gasthuiszorggebouw
OOHetNieuweGasthuisprojectplan2_th.jpg

Carebnb

Het zorglandschap in Nederland is aan het veranderen. Voor kwetsbare groepen dreigen de bezuinigingen grote effecten te hebben op de mogelijkheden om noodzakelijke zorg tegen lage kosten te kunnen ont... meer >
informele zorgHet Nieuwe Gasthuiszorg in de wijk
hetnieuwegasthausbplusb_th.jpg

Het nieuwe GASTHAUS

Bureau B + B en David Habets zien het nieuwe GASTHAUS als een huiskamer voor het dorp en een verzorgend verblijf voor herstellende ouderen in de leemte van het zorgnetwerk van Zuid-Limburg. ... meer >
Het Nieuwe Gasthuiszorggebouw
Bartholomeusweb_th.jpg

Het Nieuwe Bartholomeus Gasthuis - de resultaten

Met als doel de vitaliteit en zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen in de binnenstad van Utrecht te ondersteunen namen het Bartholomeus Gasthuis, Architectuurcentrum Aorta en het Stimuleringsfonds ... meer >
informele zorgHet Nieuwe Gasthuiszorg in de wijk
Wonenzonderzorgenweb_th.jpg

Een tweede leven voor verzorgingshuizen

Verzorgingshuizen zijn aan het verdwijnen want we moeten steeds langer thuis blijven wonen. Maar wat te doen met die grote institutionele gebouwen vol kleine kamertjes? Kunnen ze een tweede leven krij... meer >
informele zorgzorggebouw
539website_th.jpg

17 mei: Designing a Community of Care

Op 17 mei 2018 organiseert het Stimuleringsfonds de manifestatie Designing a Community of Care, samen met Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, Waag, Society Impact en het team van de prijsvraag Who ... meer >
informele zorgHet Nieuwe Gasthuiszorg in de wijk
bartholomeusweb_th.jpg

Uitgelicht - Het Nieuwe Bartholomeus Gasthuis

Met als doel de vitaliteit en zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen in de binnenstad van Utrecht te ondersteunen namen het Bartholomeus Gasthuis, Architectuurcentrum Aorta en het Stimuleringsfonds ... meer >
informele zorgHet Nieuwe Gasthuiszorg in de wijk
ThuisindeWijk_th.jpg

THUIS IN DE WIJK

Remake, buro voor architectuur – Thuis In De Wijk Remake stelt dat tijdelijke huisvesting met zorg onderdeel dient te zijn van een groter aanbod van wonen en zorg dat aansluit bij het (zorg)netwerk... meer >
Het Nieuwe Gasthuiszorg in de wijk
VanBergenKolpa_th.jpg

Familie-erf, Familie-hof, Familie-huis - Van Bergen Kolpa

Recent hebben enkele zorgvernieuwers een langetermijnvisie voor de zorg opgesteld. De visie is mensgericht, economisch houdbaar en maatschappelijk ingebed. Begrippen als zelfzorg en samenredzaamheid s... meer >
DrostvanVeenarchitecten_th.jpg

Antroposofie als katalysator voor verandering in de organisatie en huisvesting in de zorg - Drost + van Veen architecten

Door de scheiding van wonen en zorg komt de verantwoordelijkheid voor de organisatie van zorg steeds meer bij zorgbehoevenden zelf te liggen. Dit zorgt voor nieuwe verhoudingen en netwerken tussen bur... meer >
DSC5079klein_th.jpg

VergeetdeMensNiet

VergeetdeMensNiet is een campagne gericht op acceptatie en bewustwording van dementie, en bedoeld als praktisch instrument om mantelzorgers te ondersteunen in hun zorgactiviteiten.... meer >
informele zorgontwerpen voor dementiezorginterieur
BureauRitsema_th.jpg

Grijstinten in de Tussenmaat - Bureau Ritsema

De Nederlandse samenleving verandert van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij, waarin van burgers wordt verwacht dat zij meer eigen initiatief ontplooien. Door aanpassingen in het zo... meer >
Jefvandenputtearchitectuur_th.jpg

Wonen zonder zorg(en)? - Jefvandenputte architectuur

Door de scheiding in de financiering van wonen en zorg zullen naar verwachting meer ouderen langer thuis blijven wonen. Enerzijds leidt dit tot een groeiende vraag naar aangepaste en toegankelijke won... meer >
IMG2969web_th.jpg

Samen oud worden op antroposofische grondslag

In Zutphen werken drie woongemeenschappen samen aan de ontwikkeling van een omvangrijke leef- en zorgomgeving op antroposofische grondslag. Voor architect Evelien van Veen vormt de begeleiding daarvan... meer >
informele zorgzorg in de wijk
colklein_th.jpg

Collectieve Open Leefomgeving

Collectieve Open Leefomgeving is een pleidooi voor een dementievriendelijke wijk. Het schetst een ambitieus vergezicht voor een alternatieve maatschappelijke en stedenbouwkundige manier om zorg te org... meer >
informele zorgontwerpen voor dementiezorg in de wijk
openoproepsfiforrestigrollemanweb_th.jpg

Werken is de beste zorg

Door de activiteiten in dagbestedingscentra voor mensen met een beperking naar een iets hoger niveau te tillen en er eenvoudig werk van te maken, worden zowel de cliënten als de wijk er beter van. We... meer >
informele zorgzorg in de wijk
VeiligeVestethemadossier_th.jpg

Gebouwen die erkennen en verzoenen

Onder de genomineerden voor de Hedy d’Anconaprijs 2014 bevinden zich instellingen die hun nieuwe – vaak markante – gebouw midden in de bebouwde kom hebben neergezet. Waarom doen ze dat eigenlijk... meer >
zorggebouw
01HedydAnconaprijsfotoHilbertKrane_th.jpg

Jongerenhospice Xenia wint Hedy d’Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur

Xenia, het eerste jongerenhospice van Nederland, wint de Hedy d’Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur. Hedy d’Ancona maakte vandaag de winnaar bekend van de tweejaarlijkse prijs voor voorb... meer >
zorggebouw
OpenOproepHetNieuweGasthuis61024x553_th.jpg

Zorgen voor herstellende buur met Carebnb

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ziet veel in het nieuwe mantelzorgconcept Carebnb: na een ziekenhuisopname tijdelijk verblijven bij een buurtgenoot die lichte zorg en ondersteuning biedt. In... meer >
Het Nieuwe Gasthuiszorg in de wijk
loader