stimuleringsfonds creatieve industrie

context

Het Stimuleringsfonds schreef in 2015 een Open Oproep voor ontwerpers uit om nieuwe concepten te ontwikkelen voor tijdelijke huisvesting van mensen met een lichte zorgvraag. Vijf projecten werden ondersteund.

HetGasthuisvanWelzijn.jpg

Het (Gast)huis van Welzijn

22 juli 2015De verschuiving van institutionele zorg naar een informeel netwerk van vrijwilligers en mantelzorgers betekent voor mensen zonder toereikend sociaal netwerk dat er een tekort aan zorg ontstaat. Het team, bestaande uit Laura Alvarez en Mauro Parravicini stelt dat er met name bij kwetsbare burgers, zoals ouderen, vluchtelingen, personen met een verstandelijke beperking en/of een psychosociale problematiek vaak onvoldoende sociale cohesie bestaat om zorg te blijven garanderen. Voor deze mensen kan een Gasthuis van Welzijn uitkomst bieden: een plek die ruimte biedt voor de uitwisseling van zorg. Met een zorg-exchanger wordt in het Gasthuis van Welzijn vorm gegeven aan de participatiemaatschappij. De zorg-exchanger is een plek voor ontmoeting en welzijnsactiviteiten die gericht zijn op de integratie en zorg van buurtbewoners en kwetsbare groepen. Het draait hierbij zowel om welzijn als om lichte (niet medische) zorg. Zorginstelling Xtra Welzijn is partner in het onderzoek. Het onderzoek richt zich op het leegstaande gebouw Parkoers in het Zuiderpark te Den Haag dat zal als casestudy zal dienen. Andere samenwerkingspartners zijn Conceptors, een organisatie gespecialiseerd in de transformatie van leegstaande gebouwen, Bram Dierckx directeur Kinderpsychiatrie Erasmus MC Rotterdam, VluchtelingenWerk ZuidWest en het Leger des Heils.

De resultaten van het onderzoek vindt u hier:
Het gasthuis van welzijn, Mauro Parravicini Architects
Transitie-strategie voor het architectonisch vormgeven van de participatieve samenleving in de naoorlogse wijk, Laura Alvarez Architecture