stimuleringsfonds creatieve industrie

context

Met de Open Oproep Designing a Community of Care heeft het Stimuleringsfonds in april 2018 gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties van Nederland uitgenodigd om samen met ontwerpers aan de transitie van zorg in de wijk te werken. De projecten in dit artikel zijn daarbij vanuit het Ontwerpprogramma Erfgoed en Ruimte ondersteund. Dit programma is in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) opgezet met het doel ontwerp en cultureel erfgoed op een duurzame manier met elkaar te verbinden.

beeldbankfoto.jpg

Designing a Community of Care: Voortbouwen op de Wijkgedachte

30 november 2018
Met de Open Oproep Designing a Community of Care nodigt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties van Nederland uit om samen met ontwerpers te werken aan de transitie van de zorg in de wijk.
Vergrijzing, decentralisatie en technologische ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan het zorgaanbod in onze wijken. De complexe thematiek van de veranderende zorg raakt bovendien aan de transitieopgaven op het gebied van klimaatverandering waarvoor we staan. Voor een succesvolle energietransitie zal de woningvoorraad in onze wijken toekomstbestendig moeten worden gemaakt. Door hierbij ontwerpkracht in te zetten kunnen verrassende nieuwe inzichten en denkrichtingen worden ontwikkeld.

Architectuurcriticus Kirsten Hannema schreef voor ons twee verdiepende artikelen over de actuele woon- en zorgopgave in wederopbouwwijken. Ze gaat specifiek in op de nieuwe invulling die kan worden gegeven aan de wijkgedachte die aan het oorspronkelijke ontwerp van de wijken ten grondslag ligt. 'Voortbouwen op de Wijkgedachte' is het vervolg op 'Op zoek naar de nieuwe Wijkgedachte'. In dit artikel staan de initiatieven centraal in de Amsterdamse Van Deysselbuurt en Molenwijk die erop gericht zijn deze naoorlogse wijken gezond, zorgzaam, vitaal en inclusief te maken, passend bij de participatiesamenleving waarin we leven.

Het artikel kan hieronder als PDF worden gedownload.
tweeluik.png
Laura Alvarez Architecture

Beeld boven: Lodewijk van Deysselstraat 61-71, Bron: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam
Tekst: Kirsten Hannema