stimuleringsfonds creatieve industrie

context

Met de Open Oproep Designing a Community of Care nodigt het Stimuleringsfonds in april 2018 gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties van Nederland uit om samen met ontwerpers te werken aan de transitie van de zorg in de wijk.

Een kortere versie van dit artikel verscheen in de reader die het fonds ter gelegenheid van deze Open Oproep publiceerde. De reader toont met verhalen van uiteenlopende partijen in het zorgveld en concrete voorbeelden uit de praktijk de complexiteit van de opgaven, maar ook de kans.

wijkgedachteweb.jpg

Designing a community of care: Op zoek naar de nieuwe Wijkgedachte

17 mei 2018
Met de Open Oproep: Designing a community of care nodigt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties van Nederland uit om samen met ontwerpers te werken aan de transitie van de zorg in de wijk.
Vergrijzing, decentralisatie en technologische ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan het zorgaanbod in onze wijken. De complexe thematiek van de veranderende zorg raakt bovendien aan de transitieopgaven op het gebied van klimaatverandering waarvoor we staan. Voor een succesvolle energietransitie zal de woningvoorraad in onze wijken toekomstbestendig moeten worden gemaakt. Door hierbij ontwerpkracht in te zetten kunnen verrassende nieuwe inzichten en denkrichtingen worden ontwikkeld.

Architectuurcriticus Kirsten Hannema schreef voor ons twee verdiepende artikelen over de actuele woon- en zorgopgave in wederopbouwwijken. 'Op zoek naar de nieuwe Wijkgedachte' biedt een eerste inventarisatie van de wijkgedachte als leidend principe bij het vernieuwen van deze wijken. Aan de hand van de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet geeft het artikel inzicht in de complexiteit van de opgave, die zowel ruimtelijk, sociaal, economisch als organisatorisch is, en het belang van een interdisciplinaire aanpak. Het tweede artikel, 'Voortbouwen op de Wijkgedachte' gaat specifiek in op de nieuwe invulling die kan worden gegeven aan de wijkgedachte die aan het oorspronkelijke ontwerp van de wijken ten grondslag ligt. In dit artikel staan twee praktijkvoorbeelden centraal: de Amsterdamse Van Deijsselbuurt en Molenwijk.