stimuleringsfonds creatieve industrie

projectteam

De Jong Gortemaker Algra & Twynstra Gudde - Carebnb

context

Het zorglandschap verandert snel. De institutionele zorg beperkt zich tot steeds zwaardere vormen van zorg en mensen met een zorgvraag wonen langer thuis. Het beroep op lichte zorg verschuift hierdoor naar het informele netwerk van vrijwilligers en mantelzorgers uit de eigen omgeving. In mei 2015 nodigde het Stimuleringsfonds ontwerpers en architecten uit om nieuwe concepten te ontwikkelen voor tijdelijke huisvesting van mensen met een lichte zorgvraag. De Open Oproep Het nieuwe Gasthuis resulteerde in vijf projecten.

OOHetNieuweGasthuisprojectplan2.jpg

Carebnb

24 juli 2015Het zorglandschap in Nederland is aan het veranderen. Voor kwetsbare groepen dreigen de bezuinigingen grote effecten te hebben op de mogelijkheden om noodzakelijke zorg tegen lage kosten te kunnen ontvangen. Het team van Twynstra Gudde en De Jong Gortemaker Algra stelt voor deze mensen in eigen buurt op te vangen zodat zij voor de tijdelijke extra ondersteuning kunnen terugvallen op vertrouwde eigen artsen en verpleegkundigen. Daarvoor ontwikkelt zij een netwerk van Carebnb's, van particuliere aanbieders die een tijdelijk verblijf voor mensen met een zorgvraag in hun eigen woning aanbieden. De studie spitst zich toe op drie gebieden in regio Rotterdam: Lansingerland, Hillegersberg-Schiebroek en Delfshaven. Deze buurten hebben een andere bevolkingssamenstelling en andere gebouwtypologie├źn. Het resultaat van het onderzoek bestaat uit een ontwerp van een platform (website, app, e.d.) waar vraag en aanbod van opvang voor menselijke met een tijdelijke lichte zorgvraag elkaar kunnen vinden, en een catalogus met verschillende architectonische aanpassingen om een bestaande woning geschikt te maken als Carebnb. In het onderzoek werkt het team samen met Laurens, de Gemeente Rotterdam en het Zilveren Kruis Achmea. Daarnaast consulteert het team eerstelijnszorgverleners en bewonersorganisaties uit de wijken die als klankbord zullen fungeren.

Lees hier een artikel over Carebnb verschenen in Zorgvisie.