stimuleringsfonds creatieve industrie
WP1web.jpg

Verslag bijeenkomst illustratie

20 mei 2016
Op dinsdag 22 maart organiseerden het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Letterenfonds een besloten bijeenkomst over illustratie, kinder- en jeugdboekenillustratie, strips en graphic novel. Op de agenda stonden onder andere de zichtbaarheid van het vakgebied, de subsidie- en andere financieringsmogelijkheden. Onder de aanwezigen bevonden zich illustratoren, tekenaars, vertegenwoordigers van uitgeverijen, platforms en fondsmedewerkers. Beide fondsen bieden mogelijkheden voor het subsidiëren van projecten en publicaties op het gebied van illustratie en trekken daarom gezamenlijk op in het benaderen van deze discipline.
Subsidiemogelijkheden illustratie
Sinds 2012 kunnen makers van autonome en toegepaste illustratie, kinder- en jeugdboeken, strips, graphic novels en andere beeldmakers terecht bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Aanvragen kunnen o.a. gedaan worden door makers, instellingen of uitgevers. De aanvraag kan een concreet plan betreffen, maar ook een idee voor een project of een kleinschalig onderzoek kan in aanmerking komen. Een intentieverklaring van een uitgever is geen voorwaarde voor een subsidieaanvraag bij het Stimuleringsfonds. Wel dient er sprake te zijn van ‘cofinanciering’. Voor makers kan dit in de vorm van een eigen bijdrage, bijvoorbeeld in eigen uren. Makers kunnen indienen bij de deelregeling Vormgeving en Talentontwikkeling (indien niet langer dan vier jaar afgestudeerd), organisatoren bij de deelregeling Activiteitenprogramma's of de Festivals.

Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft het Stimuleringsfonds een serie vervolgstappen opgesteld:

Informatievoorziening over subsidieregeling:
Met een nieuwsbrief geheel gewijd aan illustratie en strips, een spreekuur en een stand op de Illustratie Biënnale 2016 informeert en adviseert het Stimuleringsfonds illustratoren en andere beeldmakers over de subsidiemogelijkheden en de aanvraagprocedure.

Aanvraagprocedure voor illustratoren:
Het aanvraagformulier is gericht op een grote diversiteit aan projectvormen. Het Stimuleringsfonds werkt aan het verbeteren van de procedure door het formulier meer geschikt te maken voor specifieke projectvormen, zoals geïllustreerde boekuitgaven. Hierdoor zal de aanvraagprocedure beter aansluiten op de praktijk van illustratoren. Bij de beoordeling van de aanvraag speelt het portfolio van een illustrator een grote rol. Het Stimuleringsfonds zal in de aanvraagprocedure het meesturen van een portfolio meer benadrukken.

Beoordeling en samenstelling adviescommissie:
De deelregeling Vormgeving staat open voor een grote diversiteit aan projecten op het gebied van vormgeving, waaronder ook illustratie, kinder- en jeugdboekenillustratie, strip en graphic novel. Per aanvraagronde worden de projectaanvragen voorgelegd aan een nauwkeurig samengestelde adviescommissie, waarin diverse expertise aanwezig is. De commissies zijn zo samengesteld dat er sprake is van een afgewogen oordeelsvorming, waarbinnen ruimte is voor uiteenlopende invalshoeken. Het fonds ziet toe op de zorgvuldigheid van de advisering door de beoordelingsprocedure en de samenstelling van de commissie voortdurend te bewaken.

Zichtbaarheid van de discipline:
De nieuwe kennispagina Vormgeving biedt extra mogelijkheden voor het presenteren van ondersteunde projecten binnen de discipline vormgeving, zoals ook illustratie, kinder- en jeugdboeken, strips en graphic novels. Wilt u betrokken blijven bij ontwikkelingen op het gebied van vormgeving? Stuur een e-mail naar [email protected] o.v.v. 'aanmelding nieuwsbrief vormgeving'.

Aanwezigen bijeenkomst 22 maart: Joost Swarte, Ted van Lieshout, Pépé Smit, Enzo Pérès-Labourdette, Rop van Mierlo, Harriet van Reek, Eva Hilhorst, Barbara Stok, Marlies Visser, Job Wouters, Loes Riphagen, Gert Jan Pos, Peter van der Zwaag (uitgeverij De Bezige Bij) en Hansje Joustra (uitgeverij Scratch), naast medewerkers van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Letterenfonds.

De afbeelding boven dit artikel komt uit de publicatie Wauw Pauw van Yoko Heiligers, ondersteund vanuit de Deelregeling Vormgeving.

gerelateerd:

x
illustratie & animatie
x
onderzoek en reflectie
expertmeetingvormgevingstimuleringsfonds_th.jpg

Terugblik expertmeetings vormgeving 2016

In aanloop naar de huidige, nieuwe beleidsperiode 2017-2020 organiseerde het fonds in 2016 zeven expertmeetings om te reflecteren op een aantal disciplines binnen vormgeving. Met aanvragers, adviseurs... meer >
modesocial productgrafischsieradenillustratie & animatieonderzoek en reflectieinterieur & ruimtelijk
placeholder.gif
column

Monumenten als aanjager voor maatschappelijke gebiedsontwikkeling

In dit voorstel wordt een maatschappelijke vorm van gebiedsontwikkeling onderzocht, waarbij de herbestemming van cultureel erfgoed, nieuwe financieringsmogelijkheden en het ontstaan van nieuwe collect... meer >
interieur & ruimtelijktuin en landschap
placeholder.gif
column

Ontwerpen aan stedelijke herverkaveling

Door de economische en financiële crisis zijn veel grootschalige gebiedsontwikkelingen stilgevallen en krijgen steden in toenemende mate te maken met de negatieve gevolgen van leegstaande kantoren. D... meer >
tuin en landschap
VanBergenKolpa_th.jpg

Familie-erf, Familie-hof, Familie-huis - Van Bergen Kolpa

Recent hebben enkele zorgvernieuwers een langetermijnvisie voor de zorg opgesteld. De visie is mensgericht, economisch houdbaar en maatschappelijk ingebed. Begrippen als zelfzorg en samenredzaamheid s... meer >
FORESTIkopie_th.jpg

Werk voor mensen met een beperking - FORESTI

Het onderzoek besteedt aandacht aan de werk- en woonsetting van mensen met een beperking. Per 1 januari 2015 treedt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in werking. De middelen die de Rijksover... meer >
metrico_concept_art1_th.jpg
column

South by Southwest 2014 - Metrico

[i]Metrico[/i] is een game voor de PlayStation Vita over infographics en onze huidige maatschappij. De game is ontwikkeld door [http://www.digitaldreamsgames.com/ Digital Dreams], een onafhankelijke N... meer >
games
cabinetopen1024x682_th.jpg
fotoverslag

Mark Sturkenboom

Mark Sturkenboom studeerde in 2012 af aan de ArtEZ, Arnhem in de richting Interieur en accessoires. Het werk van Mark Sturkenboom legt, soms provocerende, relaties bloot tussen producten en hun gebrui... meer >
product
RickyvanBroekhoven_th.jpg
fotoverslag

Ricky van Broekhoven

Ricky van Broekhoven studeerde in 2012 af aan het Sandberg Instituut te Amsterdam met een mastergraad in Interior Architecture. Van Broekhoven ziet zichzelf als een ontwerper, onderzoeker en muzikant.... meer >
geluid
SanderWassink_th.jpg
fotoverslag

Sander Wassink

Sander Wassink studeerde in 2012 af aan de Design Academy Eindhoven in de richting Man & Living. Wassink is ondermeer geïnteresseerd in hedendaagse esthetiek, copyright en de betekenis van beeld vers... meer >
ViktorHachmang_th.jpg
fotoverslag

Viktor Hachmang

Viktor Hachmang studeerde in 2011 af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag in de richting Grafisch Ontwerpen. Hachmang is opgeleid als grafisch vormgever, maar heeft een sterke... meer >
grafisch
COCKirgiziegr41670_th.jpg
fotoverslag

Yuri Veerman

Yuri Veerman studeerde in 2012 af aan het Sandberg Instituut, Amsterdam in de richting Design. Veerman is grafisch ontwerper en onderzoekt de representatie van grootse fenomenen als een land of bevolk... meer >
literatuur
dimdrive_th.jpg
column

Gamescom 2015, Keulen | Dimension Drive

Dimension Drive is een ouderwetse verticale shoot ‘em up waarin spelers twee spellen tegelijk spelen. Het ruimte avontuur is vormgegeven in comic-book stijl en speelt zich af in een multidimensionaa... meer >
games
her_th.jpg
column

Gamescom 2015, Keulen | Herald

Herald is een interactief kostuumdrama over het 19e eeuwse kolonialisme. De protagonist Devan Rensburg is een gekleurde man van gemengde afkomst, die de speler meeneemt op een persoonlijke reis op zoe... meer >
games
TalentontwikkelingLindaValkeman_th.jpg
column

Linda Valkeman

Linda Valkeman is een textielontwerper die zich in haar werk op het grensvlak van kunst, mode en textielontwerp begeeft. Haar werk is veelal gebaseerd op een herinterpretatie van tradities en gebruike... meer >
modetextiel, glas, keramiek
Stroom_th.jpg

Stroom Den Haag - Stadsklas 2015. Learning by doing, Den Haag

De Stadsklas is een initiatief van Stroom Den Haag. Het is in 2014 opgezet als een ‘learning by doing’ programma over vaardigheden die nodig zijn om de stad op andere manieren tot ontwikkeling te ... meer >
stadslabs
parsi_th.jpg

Parsifal 2015 & 2016

Operadagen Rotterdam is een elf daags festival voor eigentijdse opera en muziektheater. Parsifal-playingfields is een voorstelling binnen dit festival, gebaseerd op Richard Wagner’s idee van een Ges... meer >
gamesperformance
006representatieveafbeelding_th.jpg
interview

Utter

‘Utter’ is een interactieve performance die gebruik maakt van muziek, tekst, film en internet. Het project is een samenwerking tussen componist en performer Anne La Berge, visueel kunstenaar Isabe... meer >
audiovisueelperformance
lightmoves2_th.jpg
nieuwsbrief

Light | Moves

Marion Tränkle initieert een onderzoekstraject gericht op de creatie van een interactieve licht- en dans-performance, waarbij het bewegende lichaam, licht en scenografie gelijkwaardige elementen zijn... meer >
performance
006representatieveafbeeldi_th.jpg
longread

Catch Up With Your Friends From the Golden Age

‘Catch Up With Your Friends From the Golden Age’ is een onderzoekstraject rond een applicatie, die museumbezoekers historische verhalen en netwerken achter groepsportretten uit de Gouden Eeuw toon... meer >
interactief
AlessandraCovini2_th.jpg

Selectie Open Oproep Werkperiode Jan van Eyck Academie

In juni heeft het Stimuleringsfonds samen met Jan van Eyck Academie de Open Oproep Werkperiode Jan van Eyck Academie uitgezet. De oproep was gericht aan makers en ontwerpers om nieuw, onderzoekend wer... meer >
productgrafischprofessionaliseringonderzoek en reflectie
loader