stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Vacature adviseur commissie Vormgeving

Vacature adviseur commissie Vormgeving

bio design

Heb jij passie voor de creatieve sector en wil jij meedenken bij het beoordelen van subsidieaanvragen? Wil jij hier een bijdrage aan leveren binnen de commissie Vormgeving? En breng jij expertise op het gebied van bio design mee? Lees dan snel verder en reageer uiterlijk 13 december 2021!


wie zijn wij?
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is hét cultuurfonds voor vormgeving, architectuur en digitale cultuur en voert hiervoor verschillende subsidieregelingen uit. Het fonds werkt met onafhankelijke adviescommissies die in vergaderingen alle binnenkomende subsidieaanvragen beoordelen en daarover advies uitbrengen aan het bestuur.

Het Stimuleringsfonds ondersteunt een divers palet van projecten, makers en instellingen en hecht daarom veel belang aan verschillende perspectieven. We vinden het belangrijk dat dit wordt weerspiegeld binnen de adviescommissies. We nodigen iedereen die zich herkent in dit profiel van harte uit om te reageren, ongeacht je gender, culturele achtergrond, seksuele identiteit, opleidingsniveau, woonplaats en leeftijd.

wat ga je doen?
Voor elke regeling is een adviescommissie samengesteld. De commissie vormgeving bestaat uit een poule van ongeveer 30 adviseurs met verschillende posities, zoals makers, ontwerpers, onderzoekers, beschouwers of een andere functie binnen de creatieve industrie. De adviseurs vertegenwoordigen verschillende disciplines en in aanvulling op de bestaande poule zoekt het Stimuleringsfonds specifiek naar een adviseur met kennis op het gebied van bio design. Het doel van de Regeling Vormgeving is onderzoek, experiment en reflectie op het gebied van vormgeving te stimuleren en vrije ruimte te creëren voor professionele makers en organisaties. Deze regeling ontvangt een groot aantal aanvragen van individuele makers, ontwerpstudio's en culturele instellingen.

Samen met de andere adviseurs binnen de commissie beoordeel je de subsidieaanvragen. Jouw beoordeling baseer je op basis van vooraf gestelde criteria. Ongeveer twee weken voor een vergadering ontvang je de aanvragen en bijbehorende scorebladen. Tijdens vergaderingen wordt gewerkt met een groep van gemiddeld zes adviseurs en een onafhankelijke voorzitter. Iedereen heeft een gelijke stem en ieders mening wordt tijdens een vergadering gehoord. De vergadering biedt een veilige ruimte om samen met de andere adviseurs de aanvragen te bespreken en vanuit alle kanten te belichten. Hiervoor zijn verschillende perspectieven nodig en iedereen krijgt de ruimte om de eigen visie te onderbouwen. Het fonds is benieuwd naar jouw inbreng!

hoeveel tijd kost dit je?
Per jaar ben je hier gemiddeld 8 werkdagen mee bezig. Je wordt voor minimaal 1 jaar en maximaal 4 jaar aangesteld. Deze vergaderingen vinden plaats op ons kantoor in Rotterdam. Dit bestaat uit 4 werkdagen met vergaderingen en je bent ongeveer even veel tijd bezig met het lezen van aanvragen ter voorbereiding van de vergaderingen.

wie ben jij?
Denk jij een bijdrage te kunnen leveren aan de beoordeling van subsidieaanvragen binnen de Regeling Vormgeving? En herken je jezelf in de onderstaande eisen? Dan zijn we op zoek naar jou!

• Om kwalitatieve input te geven tijdens het beoordelen is het belangrijk dat je beschikt over kennis van bio design (ontwerpen met organische of levende materialen). Ook beoordeel je aanvragen uit andere disciplines binnen vormgeving;
• Ter voorbereiding op de vergaderingen lees je de verschillende subsidieaanvragen voor uiteenlopende projecten en beoordeel je deze inhoudelijk. Jij hebt inzicht in wat er speelt in het vakgebied en je hebt een open houding;
• De aanvrager moet erop kunnen vertrouwen dat diens aanvraag zorgvuldig en objectief wordt beoordeeld. Je bent bekend met de praktijk van makers en ontwerpers. De aanvragen zijn bij jou in veilige handen;
• Met jouw perspectief kun je bijdragen aan het bedienen van een divers palet aan aanvragen. Je beschikt over een intercultureel sensitieve blik bij de beoordeling van projecten die verschillende perspectieven uitdragen.

Zie je in deze commissie geen match? We zijn ook op zoek naar adviseurs voor andere commissies. Deze vacatures kun je vinden via stimuleringsfonds.nl.

wat bieden wij?
• De mogelijkheid om te adviseren over de besteding van cultuursubsidies voor het vakgebied vormgeving;
• Door jouw rol binnen de commissie ben je op de hoogte van interessante projecten in het veld;
• Je ontvangt een vergoeding van € 55 euro per uur voor vergaderingen en een vergoeding van € 16,50 leesgeld per aanvraag;
• Je ontvangt een reiskostenvergoeding op basis van NS-tarief 2e klas (buiten Rotterdam en inclusief Intercity Direct-toeslag);
• Het adviseurschap kan bijdragen aan het vergroten van je netwerk.

ben je geïnteresseerd?
Voor meer informatie over de functie kun je bellen of mailen met Joris van Ballegooijen via J.vanBallegooijen@stimuleringsfonds.nl of bel +31(0)10 436 16 00.
Stuur de antwoorden op de onderstaande vragen, samen met je cv en je portfolio, uiterlijk 13 december 2021 naar vacatures@stimuleringsfonds.nl. Vermeld in het onderwerp van de e-mail voor welke commissie en voor welke functie je solliciteert.

wil je reageren?
Om kwalitatieve input te geven tijdens het beoordelen is het belangrijk dat je beschikt over kennis van één (of meerdere) van de bovenstaande profielen. Voeg een portfolio en/of cv toe waaruit blijkt dat jij hierover beschikt (bijvoorbeeld een beknopt overzicht van recente projecten, in woord en beeld, maximaal 5 A4).

Beantwoord in een motivatiebrief de volgende vragen:
1. Wat motiveert jou om op deze vacature bij het Stimuleringsfonds te reageren? (In maximaal 200 woorden)
2. Je leest en beoordeelt subsidieaanvragen voor uiteenlopende projecten uit verschillende delen van het land, van makers met uiteenlopende (culturele) achtergronden. Om dit goed te kunnen doen is het belangrijk dat je hierin een open houding aanneemt. Waaruit blijkt dat jij een open en objectieve houding kunt aannemen en oog hebt voor inclusie bij het beoordelen van verschillende projecten? (In maximaal 200 woorden)
3. Omdat het hier om een nevenfunctie gaat, naast jouw andere activiteiten/werkzaamheden, is het belangrijk om je flexibel op te stellen. Kan je ons meenemen in een situatie waarbij jij moest schakelen tussen diverse activiteiten en werkzaamheden met duidelijke deadlines? Hoe heb jij hierin gehandeld?

het fonds

subsidies

actueel

sciresearchactreflect2021720website.gif
Deze open oproep is gericht op grassroots-platforms, collectieven en organisaties die met hun activiteiten bijdragen aan een meer diverse en inclusieve creatieve industrie. Zet jij je in voor dekoloni... meer >
voucherregelingruimtelijkontwerp2021.jpg
Met de tijdelijke Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp stelt het Stimuleringsfonds in 2021 € 4 miljoen subsidiebudget beschikbaar om nieuwe vormen van opdrachtgeverschap voor de ontwerpsector te stimu... meer >
animatievacature2021website03.gif
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zoekt nieuwe adviseurs voor verschillende adviescommissies. Wil jij meepraten over de verdeling van subsidies aan makers en instellingen op het gebied van vor... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader