stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Vacature adviseur commissie Talentontwikkeling

Vacature adviseur commissie Talentontwikkeling

3 adviseurs gezocht

Heb jij passie voor de creatieve sector en kun je goed jouw mening onderbouwen bij het beoordelen van subsidieaanvragen? Wil jij hier een bijdrage aan leveren binnen de commissie Talentontwikkeling? Lees dan snel verder en reageer uiterlijk 13 december 2021!


wie zijn wij?
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is hét cultuurfonds voor vormgeving, architectuur en digitale cultuur en voert hiervoor verschillende subsidieregelingen uit. Het fonds werkt met onafhankelijke adviescommissies die in vergaderingen alle binnenkomende subsidieaanvragen beoordelen en daarover advies uitbrengen aan het bestuur.

Het Stimuleringsfonds stimuleert een divers palet van projecten, makers en instellingen en hecht daarom veel belang aan verschillende perspectieven. We vinden het vanzelfsprekend belangrijk dat dit wordt weerspiegeld binnen de adviescommissies. Daarom nodigen we iedereen die aansluit bij dit profiel van harte uit om te reageren. Ongeacht je gender, culturele achtergrond, seksuele identiteit, opleidingsniveau, woonplaats en leeftijd.

wat ga je doen?
Bij de commissie Talentontwikkeling werken we met een vaste commissie van 9 adviseurs en een voorzitter. De commissie bestaat uit adviseurs met verschillende posities, zoals maker, creative producer, kunstenaar, ontwerper, onderzoeker, beschouwer of een andere functie binnen de creatieve industrie. Met de Regeling Talentontwikkeling ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een nieuwe generatie ontwerpers en makers met een éénjarige beurs bij het verder ontwikkelen en profileren van het eigen artistieke talent, de professionele praktijk en het eigen cultureel ondernemerschap.

De adviescommissie Talentontwikkeling is een interdisciplinaire commissie. Samen met de andere adviseurs binnen deze commissie beoordeel je de subsidieaanvragen. Dit advies baseer je op basis van vooraf gestelde criteria. Gezamenlijk adviseert de commissie jaarlijks over aanvragen van jonge makers vanuit alle disciplines die de creatieve industrie rijk is. Van de adviseurs wordt verwacht dat ze voorbij het eigen vakgebied kunnen kijken en mee-adviseren over makers vanuit architectuur, vormgeving, digitale cultuur en tussenliggende gebieden. Ongeveer drie weken voor de vergadering ontvang je de aanvragen en bijbehorende scorebladen. Tijdens vergaderingen wordt gewerkt met een groep van negen adviseurs en een onafhankelijke voorzitter. Hierdoor heeft iedereen een gelijke stem en wordt ieders mening tijdens een vergadering gehoord. Het fijne is dat het een veilige omgeving is waarin je vrij bent om jouw mening te onderbouwen. Samen met de andere adviseurs breng je een advies uit. Hierbij is er ruimte voor verschillende stemmen en je krijgt de ruimte om jouw mening te beargumenteren. We zijn benieuwd naar jouw inbreng!

hoeveel tijd ben je hiermee bezig?
Per jaar ben je hier gemiddeld 19 werkdagen mee bezig. De selectie gebeurt jaarlijks in twee fases. In de eerste ronde wordt gekeken naar motivatie en portfolio van makers die niet langer dan vier jaar zijn afgestudeerd. Daarnaast wordt er door middel van Scout Nights talent gespot dat zich heeft ontwikkeld buiten de gangbare opleidingen. In een tweede ronde worden de uitgewerkte voorstellen van ongeveer 70 geselecteerde makers beoordeeld.
De commissie Talentontwikkeling zoekt adviseurs die vanuit een makerperspectief, en bij voorkeur vanuit een (niet-westerse) culturele achtergrond, ontwikkelpotentieel binnen de disciplines digitale cultuur of architectuur op waarde kunnen schatten.

Per ronde nemen de vergaderingen ongeveer 3 á 4 werkdagen in beslag. In de voorbereiding van de vergaderingen ben je ongeveer 4 á 5 werkdagen bezig met het doornemen van de aanvragen. De vergaderdata ontvang je aan het begin van het jaar en kun je op die manier vrijhouden. De vergaderingen vinden plaats op ons kantoor in Rotterdam. Je wordt voor minimaal 1 jaar en maximaal 4 jaar aangesteld.

wie ben jij?
Denk jij een bijdrage te kunnen leveren aan de beoordeling van subsidieaanvragen binnen Talentontwikkeling? En herken je jezelf in één van de onderstaande eisen en profielen? Dan zijn we op zoek naar jou!

• Je past in een van de onderstaande profielen;
• Je leest en beoordeelt veel en een divers palet aan aanvragen. Door jouw kritisch analytische vaardigheden kun je teksten goed doorgronden, vanuit verschillende invalshoeken bekijken en kan je jouw inzichten en oordelen duidelijk beargumenteren. Dit kun je zowel binnen de kaders van het fonds als vanuit jouw blik en jouw perspectief vanuit wat je weet uit de praktijk. Jij begrijpt wat een subsidieaanvraag voor de carrière van jonge aanvragers betekent;
• De diversiteit van mensen die subsidie aanvragen groeit, hierdoor is het belangrijk dat je vanuit interculturele sensitiviteit een bijdrage kunt leveren aan het beoordelen van aanvragen met verschillende perspectieven. Ook thema's en publiek waarop de aanvragen zijn gericht worden steeds meer divers. Vanuit jouw perspectief kun je bijdragen aan het bedienen van een breed palet aan aanvragen;
• Deze rol is een nevenfunctie. Naast jouw andere activiteiten/werkzaamheden ben je in staat om je flexibel op te stellen. Het aantal aanvragen verschilt per ronde. Het is belangrijk dat je deze tijdig beoordeelt. Ook ben je bereid je kennis en netwerk te delen met een nieuwe generatie ontwerpers.

3 openstaande functies
Welk profiel spreekt jou aan?

1. Architectuur: Je hebt kennis en ervaring op het gebied van architectuur en hebt ideeën over vernieuwende architectuurpraktijken. Je hebt een brede blik op het veld waartoe ook stedenbouw, regionale planning, tuin- en landschapsarchitectuur, interieurarchitectuur en worden gerekend. Jij bent geïnteresseerd in architecten die toegankelijke en inclusieve ruimtes willen laten ontstaan. Ook heb je oog voor architecten die duurzame relaties aangaan met de gemeenschappen voor wie ze ontwerpen. Vanuit jouw kennis op het gebied van talentontwikkeling weet jij welke creatieve talenten zich optimaal kunnen ontwikkelen op artistieke en professioneel vlak.

2. Vormgeving in relatie tot de industrie: Als maker/ontwerper heb je ervaring met productontwerp. Je hebt gevoel voor vormgeving, trends en innovatie in de breedste zin van het woord. Je kan portfolio's van makers uit verschillende disciplines zoals glasvormgeving, keramiekvormgeving, materiaalonderzoeken, product-, meubel- en industriële vormgeving in zijn algemeenheid beoordelen. Jij weet als geen ander hoe je aantrekkelijke duurzame en circulaire producten kan ontwerpen, en legt als (product) ontwerper duurzame verbindingen met de gemeenschappen waarvoor je werkt. Daarnaast kan jij goed beargumenteren waaraan een talentvolle startende ontwerper moet voldoen.

3. Digitale Cultuur/Interdisciplinaire praktijken/Storytelling: Vanuit jouw ervaring met digitale technologie, nieuwe media en/of games weet jij als geen ander waar artistieke producties of uitingen op het gebied van digitale cultuur aan moeten voldoen. Jij denkt buiten de gebaande paden en bent geïnteresseerd in frisse ideeën van beginnende talenten die vanuit multidisciplinaire invalshoeken nieuwe en ongehoorde verhalen vertellen.

Zie je in deze commissie geen match? We zijn ook op zoek naar adviseurs voor andere commissies. Deze vacatures kun je vinden via stimuleringsfonds.nl.

wat bieden wij?
• Door jouw rol binnen de commissie ben je op de hoogte van interessante projecten die spelen in het veld;
• De mogelijkheid om te adviseren over de besteding van cultuursubsidies binnen Talentontwikkeling;
• Jouw inzet wordt erg gewaardeerd en je ontvangt dan ook een vergoeding van € 55 per uur voor vergaderingen en een vergoeding van € 5,50 (ronde 1) en € 11 (ronde 2) leesgeld per dossier;
• Je ontvangt een reiskostenvergoeding op basis van NS-tarief 2e klas (buiten Rotterdam en inclusief Intercity Direct-toeslag);
• Het Stimuleringsfonds organiseert verschillende bijeenkomsten die je kunt bijwonen om bijvoorbeeld te netwerken met interessante mensen in de sector. Daarnaast organiseren we jaarlijks een dag waarop de ontvangers van de beurs en de adviseurs elkaar kunnen ontmoeten.

ben je geïnteresseerd?
Voor meer informatie over de functie kun je bellen of mailen met Joris van Ballegooijen via J.vanBallegooijen@stimuleringsfonds.nl of bel +31(0)10 436 16 00.
Stuur de antwoorden op de onderstaande vragen, samen met je cv en je portfolio, uiterlijk 13 december 2021 naar vacatures@stimuleringsfonds.nl. Vermeld in het onderwerp van de e-mail voor welke commissie en voor welke functie je solliciteert.

wil je reageren?
Om kwalitatieve input te geven tijdens het beoordelen is het belangrijk dat je beschikt over kennis van één (of meerdere) van de bovenstaande profielen. Voeg een portfolio en/of cv toe waaruit blijkt dat jij hierover beschikt (bijvoorbeeld een beknopt overzicht van recente projecten, in woord en beeld, maximaal 5 A4).

Beantwoord in een motivatiebrief de volgende vragen:
1. Wat motiveert jou om op deze vacature bij het Stimuleringsfonds te reageren? (In maximaal 200 woorden)
2. Je leest en beoordeelt subsidieaanvragen van makers met uiteenlopende (culturele) achtergronden. Om dit goed te kunnen doen is het belangrijk dat je hierin een open houding aanneemt. Waaruit blijkt dat jij een open en objectieve houding kunt aannemen en oog hebt voor inclusie bij het beoordelen van verschillende projecten? (In maximaal 200 woorden)
3. Omdat het hier om een nevenfunctie gaat, naast jouw andere activiteiten/werkzaamheden, is het belangrijk om je flexibel op te stellen. Kan je ons meenemen in een situatie waarbij jij moest schakelen tussen diverse activiteiten en werkzaamheden met duidelijke deadlines? Hoe heb jij hierin gehandeld?

het fonds

subsidies

actueel

sciresearchactreflect2021720website.gif
Deze open oproep is gericht op grassroots-platforms, collectieven en organisaties die met hun activiteiten bijdragen aan een meer diverse en inclusieve creatieve industrie. Zet jij je in voor dekoloni... meer >
voucherregelingruimtelijkontwerp2021.jpg
Met de tijdelijke Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp stelt het Stimuleringsfonds in 2021 € 4 miljoen subsidiebudget beschikbaar om nieuwe vormen van opdrachtgeverschap voor de ontwerpsector te stimu... meer >
animatievacature2021website03.gif
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zoekt nieuwe adviseurs voor verschillende adviescommissies. Wil jij meepraten over de verdeling van subsidies aan makers en instellingen op het gebied van vor... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader