stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Vacature adviseur commissie Internationalisering

Vacature adviseur commissie Internationalisering

4 adviseurs en een voorzitter gezocht

Heb jij passie voor de creatieve sector en kun je goed jouw mening onderbouwen bij het beoordelen van subsidieaanvragen? Wil jij hier een bijdrage aan leveren binnen de commissie Internationalisering? Lees dan snel verder en reageer uiterlijk 13 december 2021!


wie zijn wij?
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is hét cultuurfonds voor vormgeving, architectuur en digitale cultuur en voert hiervoor verschillende subsidieregelingen uit. Het fonds werkt met onafhankelijke adviescommissies die in vergaderingen alle binnenkomende subsidieaanvragen beoordelen en daarover advies uitbrengen aan het bestuur.

Het Stimuleringsfonds stimuleert een divers palet van projecten, makers en instellingen en hecht daarom veel belang aan verschillende perspectieven. We vinden het vanzelfsprekend belangrijk dat dit wordt weerspiegeld binnen de adviescommissies. Daarom nodigen we iedereen die aansluit bij dit profiel van harte uit om te reageren. Ongeacht je gender, culturele achtergrond, seksuele identiteit, opleidingsniveau, woonplaats, leeftijd en kennisniveau.

wat ga je doen?
Voor elke regeling is een adviescommissie samengesteld. Bij de commissie Internationalisering wordt gewerkt met een poule van ongeveer 7 adviseurs. Elke commissie bestaat uit adviseurs met verschillende posities, zoals maker, creative producer, kunstenaar, ontwerper, onderzoeker, beschouwer of een andere functie binnen de creatieve industrie. Met de Regeling Internationalisering ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die inhoudelijk bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van de hedendaagse creatieve industrie.

De adviescommissie Internationalisering is een multidisciplinaire commissie. De adviseurs hebben ervaring met het werken in internationale context, hebben een brede blik op het ontwerp- en onderzoeksveld zowel in binnen- als buitenland. Samen met de andere adviseurs binnen deze commissie beoordeel je de subsidieaanvragen. De beoordeling baseer je op basis van vooraf gestelde criteria. Gezamenlijk adviseert de commissie jaarlijks over aanvragen van makers vanuit alle disciplines binnen de creatieve industrie en mogelijke cross-overs, waarvan de activiteiten in dienst staan van de bevordering van de internationale positie van Nederlandse ontwerpers en makers. Van de adviseurs wordt verwacht dat zij voorbij het eigen vakgebied kunnen kijken en mee-adviseren over voorstellen, projecten en samenwerkingen vanuit architectuur, vormgeving, digitale cultuur en tussenliggende gebieden. Binnen de openstaande profielen zoekt het fonds nadrukkelijk ook naar de representatie van multiculturele perspectieven.

Tijdens vergaderingen wordt gewerkt met een groep van zes adviseurs en een onafhankelijke voorzitter. Hierdoor heeft iedereen een gelijke stem en wordt ieders mening tijdens een vergadering gehoord. Het fijne is dat het een veilige omgeving is waarin je vrij bent om jouw mening te onderbouwen. Samen met de andere adviseurs breng je een advies uit. Hierbij is er ruimte voor verschillende stemmen en je krijgt de ruimte om jouw mening te beargumenteren. We zijn benieuwd naar jouw inbreng!

hoeveel tijd ben je hiermee bezig?
Per jaar ben je hier gemiddeld 14 werkdagen mee bezig. Ongeveer twee weken voor de vergadering ontvang je de aanvragen en bijbehorende scorebladen. De selectie gebeurt jaarlijks in drie fases. Per ronde stelt het fonds een adviescommissie samen uit een pool van adviseurs. Per ronde nemen de vergaderingen ongeveer 1,5 werkdag in beslag. In de voorbereiding van de vergaderingen ben je ongeveer twee keer zoveel tijd kwijt met het doornemen van de aanvragen. De vergaderdata ontvang je aan het begin van het jaar en kun je op die manier vrijhouden. De vergaderingen vinden plaats op ons kantoor in Rotterdam. Je wordt voor minimaal 1 jaar en maximaal 4 jaar aangesteld.

5 openstaande functies
Herken jij jezelf in 1 van de onderstaande functies? Reageer dan uiterlijk 13 december 2021!

1. Architectuur: Je hebt kennis en ervaring op het gebied van architectuur en architectonische schaal in internationale context. Je hebt zelf een praktijk of hebt affiniteit met praktijken met een interdisciplinaire aanpak. Je weet relaties te leggen tussen ecologie, klimaat en duurzame bouwmethodes en -materialen.

2. Vormgeving/Grafisch: Als maker/ontwerper werk je in een internationale setting en heb je veel kennis en ervaring van grafische vormgeving, nieuwe media, redactioneel ontwerp, typografie en datavisualisatie. Jij weet als geen ander welke actuele onderwerpen van belang zijn in het vakgebied vormgeving. Je hebt een aangeboren gevoel voor vormgeving, trends en innovatie, in de breedste zin van het woord.

3. Mode/Textiel: Jij bent een expert op mode (fashion) en textiel (materiaal) gebied en weet wat er speelt op zowel internationaal vlak als in het Nederlandse veld. Daarbij heb je kennis van duurzame materialen en ben jij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en innovaties op dit gebied.

4. Digitale Cultuur: Vanuit jouw ervaring met art-science en audiovisuele media op internationaal gebied weet jij als geen ander waar artistieke producties of uitingen op het gebied van digitale cultuur aan moeten voldoen vanuit een internationaal perspectief. Jij denkt buiten de gebaande paden en bent geïnteresseerd in frisse ideeën van makers die vanuit multidisciplinaire invalshoeken nieuwe en ongehoorde universele verhalen vertellen.

Daarnaast is de commissie Internationalisering op zoek naar een:
5. Voorzitter: Jij hebt ruime ervaring met de rol als voorzitter en met jouw gevoel voor culturele sensitiviteit weet jij de vergadering in goede banen te leiden. Je ziet toe op het goed tot stand komen van het advies. Je weet wat er speelt op internationaal gebied en je hebt een brede blik op het Nederlandse ontwerpveld met een onderscheidende internationale praktijk. Je stimuleert constructieve samenwerking en geeft hierin ook het goede voorbeeld.

wie ben jij?
Denk jij een bijdrage te kunnen leveren aan de beoordeling van subsidieaanvragen binnen de Regeling Internationalisering? En herken je jezelf in één van de onderstaande eisen en profielen? Dan zijn we op zoek naar jou!

• Je past in een van de bovenstaande profielen;
• Je leest en beoordeelt vrij stevige teksten/aanvragen. Door jouw kritisch analytische vaardigheden kun je teksten met een zekere complexiteit goed doorgronden, vanuit verschillende invalshoeken bekijken en kan je jouw inzichten en oordelen duidelijk beargumenteren. Dit kun je zowel binnen de kaders van het fonds als vanuit jouw blik en perspectief vanuit wat je weet uit de praktijk;
• De diversiteit van mensen die subsidie aanvragen groeit, hierdoor is het belangrijk dat je vanuit interculturele sensitiviteit een bijdrage kunt leveren aan het beoordelen van aanvragen met verschillende perspectieven. Ook thema's en publiek waarop de aanvragen zijn gericht worden steeds meer divers. Vanuit jouw perspectief kun je bijdragen aan het bedienen van een breed palet aan aanvragen;
• Deze rol is een nevenfunctie. Naast jouw andere activiteiten/werkzaamheden ben je in staat om je flexibel op te stellen. Het aantal dossiers fluctueert per ronde en het is belangrijk dat je deze tijdig beoordeelt.

Als gevolg van de covid-19 uitbraak kunnen aanvragers op dit moment alleen gebruik maken van een tijdelijke procedure. Zodra het mogelijk en verantwoord is zal de Regeling Internationalisering in 2022 weer worden opgestart.

Zie je in deze commissie geen match? We zijn ook op zoek naar adviseurs voor andere commissies. Deze vacatures kun je vinden via stimuleringsfonds.nl.

wat bieden wij?
• Door jouw rol binnen de commissie ben je op de hoogte van interessante projecten die spelen in het veld;
• De mogelijkheid om te adviseren over de besteding van cultuursubsidies binnen Internationalisering;
• Jouw inzet wordt erg gewaardeerd en je ontvangt dan ook een vergoeding van € 55 per uur voor vergaderingen en een vergoeding van € 16,50 leesgeld per dossier;
• Je ontvangt een reiskostenvergoeding op basis van NS-tarief 2e klas (buiten Rotterdam en inclusief Intercity Direct-toeslag);
• Het Stimuleringsfonds organiseert verschillende bijeenkomsten die je kunt bijwonen om bijvoorbeeld te netwerken met interessante mensen in de sector.

ben je geïnteresseerd?
Voor meer informatie over de functie kun je bellen of mailen met Joris van Ballegooijen via J.vanBallegooijen@stimuleringsfonds.nl of bel +31(0)10 436 16 00.
Stuur de antwoorden op de onderstaande vragen, samen met je cv en je portfolio, uiterlijk 13 december 2021 naar vacatures@stimuleringsfonds.nl. Vermeld in het onderwerp van de e-mail voor welke commissie en voor welke functie je solliciteert.

wil je reageren?
Om kwalitatieve input te geven tijdens het beoordelen is het belangrijk dat je beschikt over kennis van één (of meerdere) van de bovenstaande profielen. Voeg een portfolio en/of cv toe waaruit blijkt dat jij hierover beschikt (bijvoorbeeld een beknopt overzicht van recente projecten, in woord en beeld, maximaal 5 A4).

Beantwoord in een motivatiebrief de volgende vragen:
1. Wat motiveert jou om op deze rol bij het Stimuleringsfonds te reageren? (In maximaal 200 woorden)
2. Je leest en beoordeelt subsidieaanvragen voor uiteenlopende projecten van makers met uiteenlopende (culturele) achtergronden. Om dit goed te kunnen doen is het belangrijk dat je hierin een open houding aanneemt. Waaruit blijkt dat jij een open en objectieve houding kunt aannemen en oog hebt voor inclusie bij het beoordelen van verschillende projecten? (In maximaal 200 woorden)
3. Omdat het hier om een nevenfunctie gaat, naast jouw andere activiteiten/werkzaamheden, is het belangrijk om je flexibel op te stellen. Kan je ons meenemen in een situatie waarbij jij moest schakelen tussen diverse activiteiten en werkzaamheden met duidelijke deadlines? Hoe heb jij hierin gehandeld?

het fonds

subsidies

actueel

sciresearchactreflect2021720website.gif
Deze open oproep is gericht op grassroots-platforms, collectieven en organisaties die met hun activiteiten bijdragen aan een meer diverse en inclusieve creatieve industrie. Zet jij je in voor dekoloni... meer >
voucherregelingruimtelijkontwerp2021.jpg
Met de tijdelijke Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp stelt het Stimuleringsfonds in 2021 € 4 miljoen subsidiebudget beschikbaar om nieuwe vormen van opdrachtgeverschap voor de ontwerpsector te stimu... meer >
animatievacature2021website03.gif
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zoekt nieuwe adviseurs voor verschillende adviescommissies. Wil jij meepraten over de verdeling van subsidies aan makers en instellingen op het gebied van vor... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader