stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Vacature adviseur commissie Digitale cultuur

Vacature adviseur commissie Digitale cultuur

6 adviseurs gezocht

Heb jij passie voor de creatieve sector en kun je goed jouw mening onderbouwen bij het beoordelen van subsidieaanvragen? Wil jij hier een bijdrage aan leveren binnen de commissie Digitale cultuur? Lees dan snel verder en reageer uiterlijk 13 december 2021!


wie zijn wij?
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is hét cultuurfonds voor vormgeving, architectuur en digitale cultuur en voert hiervoor verschillende subsidieregelingen uit. Het fonds werkt met onafhankelijke adviescommissies die in vergaderingen alle binnenkomende subsidieaanvragen beoordelen en daarover advies uitbrengen aan het bestuur.

Het Stimuleringsfonds stimuleert een divers palet van projecten, makers en instellingen en hecht daarom veel belang aan verschillende perspectieven. We vinden het vanzelfsprekend belangrijk dat dit wordt weerspiegeld binnen de adviescommissies. Daarom nodigen we iedereen die aansluit bij dit profiel van harte uit om te reageren. Ongeacht je gender, culturele achtergrond, seksuele identiteit, opleidingsniveau, woonplaats, leeftijd en kennisniveau.

wat ga je doen?
Bij de commissie Digitale cultuur wordt gewerkt met een poule van ongeveer 15 adviseurs. Elke commissie bestaat uit adviseurs met verschillende posities, zoals maker, creative coder, kunstenaar, ontwerper, onderzoeker, beschouwer of een andere functie binnen de creatieve industrie. Het doel van de Regeling Digitale cultuur is (ontwerpend) onderzoek, experiment en reflectie op het gebied van digitale cultuur te stimuleren en vrije ruimte voor onafhankelijke makers en organisaties te creëren. Met de term digitale cultuur doelt het fonds op culturele en artistieke producties of uitingen die zich verhouden tot digitale technologie, nieuwe media of games.

Samen met de andere adviseurs binnen de commissie Digitale cultuur beoordeel je de subsidieaanvragen. Dit advies baseer je op basis van vooraf gestelde criteria. Ongeveer drie weken voor de vergadering ontvang je de aanvragen en bijbehorende scorebladen. Tijdens de vergaderingen wordt gewerkt met een groep van vijf of zes adviseurs en een onafhankelijke voorzitter. Hierdoor heeft iedereen een gelijke stem en wordt ieders mening tijdens een vergadering gehoord. Het fijne is dat het een veilige omgeving is waarin je vrij bent om jouw mening te onderbouwen. Samen met de andere adviseurs breng je een advies uit. Hierbij is er ruimte voor verschillende stemmen en je krijgt de ruimte om jouw mening te beargumenteren. We zijn benieuwd naar jouw inbreng!

hoeveel tijd ben je hiermee bezig?
Per jaar ben je hier gemiddeld 12 werkdagen mee bezig. De Regeling Digitale cultuur heeft 4 aanvraagrondes per jaar. Per ronde stelt het fonds een adviescommissie samen uit een poul van adviseurs. Als adviseur word je gemiddeld 2 à 3 keer per jaar opgeroepen. Per ronde nemen de vergaderingen ongeveer 2 werkdagen in beslag. In de voorbereiding van de vergaderingen ben je ongeveer twee keer zoveel tijd kwijt met het doornemen van de aanvragen. De vergaderdata ontvang je aan het begin van het jaar en kun je op die manier vrijhouden. De vergaderingen vinden plaats op ons kantoor in Rotterdam. Je wordt voor minimaal 1 jaar en maximaal 4 jaar aangesteld.

wie ben jij?
Denk jij een bijdrage te kunnen leveren aan de beoordeling van subsidieaanvragen binnen digitale cultuur? En herken je jezelf in één van de onderstaande eisen en profielen? Dan zijn we op zoek naar jou!

• Je past in een van de onderstaande profielen;
• Je leest en beoordeelt vrij stevige teksten/aanvragen. Door jouw kritisch analytische vaardigheden kun je teksten met een zekere complexiteit goed doorgronden, vanuit verschillende invalshoeken bekijken en kan je jouw inzichten en mening duidelijk beargumenteren. Dit kun je zowel binnen de kaders van het fonds als vanuit jouw blik en perspectief vanuit wat je weet uit de praktijk;
• De diversiteit van mensen die subsidie aanvragen groeit, hierdoor is het belangrijk dat je vanuit interculturele sensitiviteit een bijdrage kunt leveren aan het beoordelen van aanvragen. Ook thema's en publiek waarop de aanvragen zijn gericht worden steeds meer divers. Vanuit jouw perspectief kun je bijdragen aan het bedienen van een breed pallet aan aanvragen.
• Deze rol is een nevenfunctie. Naast jouw andere activiteiten/werkzaamheden ben je in staat om je flexibel op te stellen. Het aantal dossiers fluctueert per ronde en het is belangrijk dat je deze tijdig beoordeelt;

6 openstaande functies
Herken jij jezelf in 1 van de onderstaande functies? Reageer dan uiterlijk 13 december 2021!

1. Organisatie en programmering van (grootschalige) events, festivals en congressen (organisator/programmeur): Je hebt ervaring met events, festivals en congressen binnen de digitale cultuur. Je weet wat er op inhoudelijk- en zakelijk vlak nodig is om de organisatie en programmering tot een succes te maken.

2. Digitaal activisme en online (beeld)cultuur (beschouwer/maker): Je hebt kennis en ervaring op het gebied van digitale activisme, onafhankelijk internet en digitale vrijheid. Je hebt ervaring met online (beeld)cultuur waarbij mensen gestimuleerd worden om op een kritische en actieve manier naar beelden te kijken en/of te gebruiken.

3. Mediatheorie (academisch/onderzoeker): Vanuit jouw achtergrond en kennis over mediatheorie en -kunstgeschiedenis weet je wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van media in de maatschappij. Je zorgt voor een theoretische, vaak kritische reflectie op de digitale cultuur.

4. Art-science/sonologie (maker): Als ontwerper en/of kunstenaar werk je op het snijvlak van (digitale) kunst, geluid en/of wetenschap.

5. Creative technologist (maker): Als ontwerper en/of kunstenaar maak je en denk je na over creatieve toepassingen en oplossingen binnen het digitale domein. Kennis van code en soft- en hardware is relevant.

6. Interdisciplinaire/nieuwe praktijken binnen de digitale cultuur (maker/denker/autodidact): Vanuit jouw ervaring met digitale technologie, nieuwe media en/of games ben je op de hoogte van de ontwikkelingen in de digitale cultuur en de crossovers daarbinnen. Jij denkt buiten de gebaande paden en weet welke nieuwe en ongehoorde verhalen de makers van nu willen vertellen. Hiermee wil je een duurzame impuls geven aan de toegankelijkheid, diversiteit en inclusie binnen de creatieve industrie.

Zie je in deze commissie geen match? We zijn ook op zoek naar adviseurs voor andere commissies. Deze vacatures kun je vinden via stimuleringsfonds.nl.

wat bieden wij?
• Door jouw rol binnen de commissie ben je op de hoogte van interessante projecten die spelen in het veld;
• De mogelijkheid om te adviseren over de besteding van cultuursubsidies binnen digitale cultuur;
• Jouw inzet wordt erg gewaardeerd en je ontvangt dan ook een vergoeding van € 55 per uur voor vergaderingen en een vergoeding van € 16,50 leesgeld per dossier;
• Je ontvangt een reiskostenvergoeding op basis van NS-tarief 2e klas (buiten Rotterdam en inclusief Intercity Direct-toeslag);
• Het Stimuleringsfonds organiseert verschillende bijeenkomsten die je kunt bijwonen om bijvoorbeeld te netwerken met interessante mensen in de sector.

ben je geïnteresseerd?
Voor meer informatie over de functie kun je bellen of mailen met Joris van Ballegooijen via J.vanBallegooijen@stimuleringsfonds.nl of bel +31(0)10 436 16 00.
Stuur de antwoorden op de onderstaande vragen, samen met je cv en je portfolio, uiterlijk 13 december 2021 naar vacatures@stimuleringsfonds.nl. Vermeld in het onderwerp van de e-mail voor welke commissie en voor welke functie je solliciteert.

wil je reageren?
Om kwalitatieve input te geven tijdens het beoordelen is het belangrijk dat je beschikt over kennis van één (of meerdere) van de bovenstaande profielen. Voeg een portfolio en/of cv toe waaruit blijkt dat jij hierover beschikt (bijvoorbeeld een beknopt overzicht van recente projecten, in woord en beeld, maximaal 5 A4).

Beantwoord in een motivatiebrief de volgende vragen:
1. Wat motiveert jou om op deze vacature bij het Stimuleringsfonds te reageren? (In maximaal 200 woorden)
2. Je leest en beoordeelt subsidieaanvragen voor uiteenlopende projecten uit verschillende delen van het land, van makers met uiteenlopende (culturele) achtergronden. Om dit goed te kunnen doen is het belangrijk dat je hierin een open houding aanneemt. Waaruit blijkt dat jij een open en objectieve houding kunt aannemen en oog hebt voor inclusie bij het beoordelen van verschillende projecten? (In maximaal 200 woorden)
3. Omdat het hier om een nevenfunctie gaat, naast jouw andere activiteiten/werkzaamheden, is het belangrijk om je flexibel op te stellen. Kan je ons meenemen in een situatie waarbij jij moest schakelen tussen diverse activiteiten en werkzaamheden met duidelijke deadlines? Hoe heb jij hierin gehandeld?

het fonds

subsidies

actueel

sciresearchactreflect2021720website.gif
Deze open oproep is gericht op grassroots-platforms, collectieven en organisaties die met hun activiteiten bijdragen aan een meer diverse en inclusieve creatieve industrie. Zet jij je in voor dekoloni... meer >
voucherregelingruimtelijkontwerp2021.jpg
Met de tijdelijke Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp stelt het Stimuleringsfonds in 2021 € 4 miljoen subsidiebudget beschikbaar om nieuwe vormen van opdrachtgeverschap voor de ontwerpsector te stimu... meer >
animatievacature2021website03.gif
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zoekt nieuwe adviseurs voor verschillende adviescommissies. Wil jij meepraten over de verdeling van subsidies aan makers en instellingen op het gebied van vor... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader