stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Vacature adviseur commissie Architectuur

Vacature adviseur commissie Architectuur

6 adviseurs gezocht

Heb jij passie voor de creatieve sector en kun je goed jouw mening onderbouwen bij het beoordelen van subsidieaanvragen? Wil jij hier een bijdrage aan leveren binnen de commissie Architectuur? Lees dan snel verder!


wie zijn wij?
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is hét cultuurfonds voor vormgeving, architectuur en digitale cultuur en voert hiervoor verschillende subsidieregelingen uit. Het fonds werkt met onafhankelijke adviescommissies die in vergaderingen alle binnenkomende subsidieaanvragen beoordelen en daarover advies uitbrengen aan het bestuur.

Het Stimuleringsfonds stimuleert een divers palet van projecten, makers en instellingen en hecht daarom veel belang aan verschillende perspectieven. We vinden het vanzelfsprekend belangrijk dat dit wordt weerspiegeld binnen de adviescommissies. Daarom nodigen we iedereen die aansluit bij dit profiel van harte uit om te reageren. Ongeacht je gender, culturele achtergrond, seksuele identiteit, opleidingsniveau, woonplaats, leeftijd en kennisniveau.

wat ga je doen?
Voor elke regeling is een adviescommissie samengesteld. Bij de commissie Architectuur wordt gewerkt met een poule van ongeveer 15 adviseurs. Elke commissie bestaat uit adviseurs met verschillende posities, zoals maker, ontwerper, architect, onderzoeker, beschouwer of een andere functie binnen de creatieve industrie. Het doel van de Regeling Architectuur is (ontwerpend) onderzoek, experiment en reflectie op het gebied van architectuur te stimuleren en vrije ruimte voor professionele makers en organisaties te creëren. Onder architectuur wordt, in de brede zin van het woord, ook verstaan: stedenbouw, regionale planning, tuin- en landschapsarchitectuur, interieurarchitectuur en andere disciplines gericht op het analyseren van en reflecteren op architectuur.

Samen met de andere adviseurs binnen architectuur beoordeel je de subsidieaanvragen. Dit advies baseer je op basis van vooraf gestelde criteria. Ongeveer 2 weken voor de vergadering ontvang je de aanvragen en bijbehorende scorebladen. Tijdens vergaderingen wordt gewerkt met een groep van zeven adviseurs en een onafhankelijke voorzitter. Hierdoor heeft iedereen een gelijke stem en wordt ieders mening tijdens een vergadering gehoord. Het fijne is dat het een veilige omgeving is waarin je vrij bent om jouw mening te onderbouwen. Samen met de andere adviseurs ben je onderdeel van een commissie en samen breng je een advies uit. Hierbij is er ruimte voor verschillende stemmen en je krijgt de ruimte om jouw mening te beargumenteren. We zijn benieuwd naar jouw inbreng!

hoeveel tijd ben je hiermee bezig?
Per jaar ben je hier gemiddeld 14 werkdagen mee bezig. De architectuurregeling heeft 4 aanvraagrondes per jaar. Per ronde stelt het fonds een adviescommissie samen uit een poule van adviseurs. Als adviseur word je gemiddeld 3 keer per jaar opgeroepen. Per ronde nemen de vergaderingen ongeveer 1,5 werkdag in beslag. In de voorbereiding van de vergaderingen ben je ongeveer twee keer zoveel tijd kwijt met het doornemen van de aanvragen. De vergaderdata ontvang je aan het begin van het jaar en kun je op die manier vrijhouden. De vergaderingen vinden plaats op ons kantoor in Rotterdam. Je wordt voor minimaal 1 jaar en maximaal 4 jaar aangesteld.

6 openstaande functies
Herken jij jezelf in 1 van de onderstaande functies? Reageer dan uiterlijk 13 december 2021!

1. Architectuur in relatie tot data/digitale cultuur: Het gebruik van technologische toepassingen in jouw werk is jou niet vreemd. Je bent iemand die zich hier graag in verdiept en er mee werkt.

2. Het samenstellen van publieksprogramma's, curatie: Door jouw kennis en passie voor tentoonstellingen of publieksprogramma's op het gebied van architectuur, weet je wat er speelt in Nederland. Je bent op de hoogte waar je wat kunt zien en waar interessante programma's zijn om te volgen.

3. Interdisciplinair samenwerkingen, vernieuwende praktijken: Als architect ben je niet alleen bezig met je eigen vakgebied, maar ben je constant nieuwsgierig naar samenwerkingsverbanden met domeinen zoals dans, mode, film etc. Door jouw kennis weet je voorstellen ook goed te beoordelen.

4. Interactieve communicatie, storytelling en film in relatie tot architectuur: Jij bent goed geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van interactieve platforms. Je kent de manier van storytelling en film die op deze platforms worden gebruikt.

5. Beschouwing, reflectie op architectuur en artistiek ontwerp: Vanuit jouw vakgebied heb jij een kritische manier van kijken naar ontwikkelingen in de maatschappij. Je kunt deze visie goed onderbouwen.

6. Beschouwing cultuurhistorisch/ sociaaleconomisch of landschapsarchitectuur/ regionaal ontwerp: Vanuit jouw expertise kan jij een onderbouwde mening vormen die een bijdrage levert in het beoordelen van adviesaanvragen.

wie ben jij?
Denk jij een bijdrage te kunnen leveren aan de beoordeling van subsidieaanvragen binnen architectuur? En herken je jezelf in de onderstaande eisen? Dan zijn we op zoek naar jou!

• Je herkent jezelf in een van de bovenstaande profielen;
• Je leest en beoordeelt vrij stevige teksten/aanvragen. Door jouw kritisch analytische vaardigheden kun je teksten met een zekere complexiteit goed doorgronden en vanuit verschillende invalshoeken bekijken. Dit kun je zowel binnen de kaders van het fonds als vanuit jouw blik en perspectief vanuit wat je weet uit de praktijk;
• De diversiteit van mensen die subsidie aanvragen groeit, hierdoor is het belangrijk dat je vanuit interculturele sensitiviteit een bijdrage kunt leveren aan het beoordelen van aanvragen met verschillende perspectieven. Ook thema's en publiek waarop de aanvragen zijn gericht worden steeds meer divers. Vanuit jouw perspectief kun je bijdragen aan het bedienen van een breed palet aan aanvragen.
• Deze rol is een nevenfunctie. Naast jouw andere activiteiten/werkzaamheden ben je in staat om je flexibel op te stellen. Het aantal dossiers fluctueert per ronde en het is belangrijk dat je deze tijdig beoordeelt;

Zie je in deze commissie geen match? We zijn ook op zoek naar adviseurs voor andere commissies. Deze vacatures kun je vinden via stimuleringsfonds.nl.

wat bieden wij?
• Door jouw rol binnen de commissie ben je op de hoogte van interessante projecten die spelen in het veld;
• De mogelijkheid om te adviseren over de besteding van cultuursubsidies binnen architectuur;
• Jouw inzet wordt erg gewaardeerd en je ontvangt dan ook een vergoeding van € 55 per uur voor vergaderingen en een vergoeding van € 16,50 leesgeld per dossier;
• Je ontvangt een reiskostenvergoeding op basis van NS-tarief 2e klas (buiten Rotterdam en inclusief Intercity Direct-toeslag);
• Het Stimuleringsfonds organiseert verschillende bijeenkomsten die je kunt bijwonen om bijvoorbeeld te netwerken met interessante mensen in de sector.

ben je geïnteresseerd?
Voor meer informatie over de functie kun je bellen of mailen met Joris van Ballegooijen via J.vanBallegooijen@stimuleringsfonds.nl of bel +31(0)10 436 16 00.
Stuur de antwoorden op de onderstaande vragen, samen met je cv en je portfolio, uiterlijk 13 december 2021 naar vacatures@stimuleringsfonds.nl. Vermeld in het onderwerp van de e-mail voor welke commissie en voor welke functie je solliciteert.

wil je reageren?
Om kwalitatieve input te geven tijdens het beoordelen is het belangrijk dat je beschikt over kennis van één (of meerdere) van de bovenstaande profielen. Voeg een portfolio en/of cv toe waaruit blijkt dat jij hierover beschikt (bijvoorbeeld een beknopt overzicht van recente projecten, in woord en beeld, maximaal 5 A4).

Beantwoord in een motivatiebrief de volgende vragen:
1. Wat motiveert jou om op deze vacature bij het Stimuleringsfonds te reageren? (In maximaal 200 woorden)
2. Je leest en beoordeelt subsidieaanvragen voor uiteenlopende projecten uit verschillende delen van het land, van makers met uiteenlopende (culturele) achtergronden. Om dit goed te kunnen doen is het belangrijk dat je hierin een open houding aanneemt. Waaruit blijkt dat jij een open en objectieve houding kunt aannemen en oog hebt voor inclusie bij het beoordelen van verschillende projecten? (In maximaal 200 woorden)
3. Omdat het hier om een nevenfunctie gaat, naast jouw andere activiteiten/werkzaamheden, is het belangrijk om je flexibel op te stellen. Kan je ons meenemen in een situatie waarbij jij moest schakelen tussen diverse activiteiten en werkzaamheden met duidelijke deadlines? Hoe heb jij hierin gehandeld?

het fonds

subsidies

actueel

sciresearchactreflect2021720website.gif
Deze open oproep is gericht op grassroots-platforms, collectieven en organisaties die met hun activiteiten bijdragen aan een meer diverse en inclusieve creatieve industrie. Zet jij je in voor dekoloni... meer >
voucherregelingruimtelijkontwerp2021.jpg
Met de tijdelijke Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp stelt het Stimuleringsfonds in 2021 € 4 miljoen subsidiebudget beschikbaar om nieuwe vormen van opdrachtgeverschap voor de ontwerpsector te stimu... meer >
animatievacature2021website03.gif
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zoekt nieuwe adviseurs voor verschillende adviescommissies. Wil jij meepraten over de verdeling van subsidies aan makers en instellingen op het gebied van vor... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader