stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Vacature adviseur Bezwaarschriftencommissie

Vacature adviseur Bezwaarschriftencommissie

2 adviseurs gezocht

Heb jij passie voor de creatieve sector, een juridische achtergrond en een goed inlevingsvermogen? Wil je met de bezwaarschriftencommissie een bijdrage aan leveren aan de kwaliteit van het beoordelingsproces van cultuursubsidies? Lees dan snel verder en reageer uiterlijk 13 december 2021!


wie zijn wij?
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is hét cultuurfonds voor vormgeving, architectuur en digitale cultuur en voert hiervoor verschillende subsidieregelingen uit. Het fonds werkt met onafhankelijke adviescommissies die in vergaderingen alle binnenkomende subsidieaanvragen beoordelen en daarover advies uitbrengen aan het bestuur.

Het Stimuleringsfonds stimuleert een divers palet van projecten, makers en instellingen en hecht daarom veel belang aan verschillende perspectieven. We vinden het vanzelfsprekend belangrijk dat dit wordt weerspiegeld binnen de adviescommissies, dat geldt ook voor de behandeling van bezwaarschriften. Daarom nodigen we iedereen die aansluit bij dit profiel van harte uit om te reageren. Ongeacht je gender, culturele achtergrond, seksuele identiteit, opleidingsniveau, woonplaats, leeftijd en kennisniveau.

wat ga je doen?
Het Stimuleringsfonds ontvangt jaarlijks honderden subsidieaanvragen. Bij de beoordeling daarvan gaat het fonds nauwkeurig te werk. Toch kan het zijn dat een aanvrager het oneens is met het besluit van het bestuur en meent dat hij of zij in zijn belang is getroffen. Voor deze aanvragers, biedt het fonds de mogelijkheid om bezwaar te maken. Bezwaren worden voorgelegd aan de onafhankelijke bezwaarcommissie. De bezwaarcommissie houdt gemiddeld tussen de vijf en tien hoorzittingen per jaar, afhankelijk van hoeveelheid ingediende bezwaarschriften. De commissie adviseert – na het horen van indieners van bezwaarschriften en eventuele belanghebbenden – het fondsbestuur. Het horen en adviseren gebeurt door een wisselend samengestelde commissie van maximaal drie leden.

Van de adviseurs wordt verwacht dat zij voorbij het eigen vakgebied kunnen kijken en mee-adviseren over een besluit op een bezwaar van makers vanuit architectuur, vormgeving, digitale cultuur en tussenliggende gebieden. Binnen de openstaande profielen zoekt het fonds nadrukkelijk ook naar diverse (culturele) perspectieven.

Tijdens vergaderingen wordt gewerkt met een groep van twee adviseurs en een onafhankelijke voorzitter. Hierdoor heeft iedereen een gelijke stem en wordt ieders mening tijdens een vergadering gehoord. Het fijne is dat het een veilige omgeving is waarin je vrij bent om jouw mening te onderbouwen binnen de juridische kaders. We zijn benieuwd naar jouw inbreng!

wie ben jij?
Denk jij een bijdrage te kunnen leveren aan de beoordeling van bezwaarschriften? En herken je jezelf in één van de onderstaande eisen? Dan zijn we op zoek naar jou!

• Jij hebt een juridische achtergrond, bij voorkeur met een specialisme in het bestuursrecht.
• Door je juridische achtergrond kan jij op een zakelijke manier naar de voorstellen kijken. Waardoor je je nog steeds goed kunt inleven in de kunst- en cultuursector.
• Je leest en beoordeelt vrij stevige teksten/aanvragen. Door jouw kritisch analytische vaardigheden kun je teksten met een zekere complexiteit goed doorgronden, vanuit verschillende invalshoeken bekijken en kan je jouw inzichten en oordelen duidelijk beargumenteren. Dit kun je zowel binnen de kaders van het fonds als vanuit jouw juridische blik en perspectief vanuit wat je weet uit de praktijk;
• De diversiteit van mensen die subsidie aanvragen groeit, hierdoor is het belangrijk dat je vanuit interculturele sensitiviteit een bijdrage kunt leveren aan het beoordelen van aanvragen met verschillende perspectieven. Ook thema's en publiek waarop de aanvragen zijn gericht worden steeds meer divers. Vanuit jouw perspectief kun je bijdragen aan het bedienen van een breed palet aan aanvragen;
• Deze rol is een nevenfunctie. Naast jouw andere activiteiten/werkzaamheden ben je in staat om je flexibel op te stellen. Het aantal ingediende bezwaarschriften fluctueert per jaar en het is belangrijk dat je deze tijdig beoordeelt.

Zie je in deze commissie geen match? We zijn ook op zoek naar adviseurs voor andere commissies. Deze vacatures kun je vinden via stimuleringsfonds.nl.

wat bieden wij?
• Door jouw rol binnen de commissie ben je op de hoogte van interessante projecten die spelen in het veld;
• De mogelijkheid om te adviseren over de besteding van cultuursubsidies binnen het Stimuleringsfonds;
• Jouw inzet wordt erg gewaardeerd en je ontvangt dan ook een vergoeding van € 400 per dagdeel voor de vergaderingen;
• Je ontvangt een reiskostenvergoeding op basis van NS-tarief 2e klas (buiten Rotterdam en inclusief Intercity Direct-toeslag);
• Het Stimuleringsfonds organiseert verschillende bijeenkomsten die je kunt bijwonen om bijvoorbeeld te netwerken met interessante mensen in de sector.

ben je geïnteresseerd?
Voor meer informatie over de functie kun je bellen of mailen met Joris van Ballegooijen via J.vanBallegooijen@stimuleringsfonds.nl of bel +31(0)10 436 16 00.
Stuur de antwoorden op de onderstaande vragen, samen met je cv en je portfolio, uiterlijk 13 december 2021 naar vacatures@stimuleringsfonds.nl. Vermeld in het onderwerp van de e-mail voor welke commissie en voor welke functie je solliciteert.

wil je reageren?
Om kwalitatieve input te geven tijdens het beoordelen is het belangrijk dat je beschikt over kennis van één (of meerdere) van de bovenstaande profielen. Voeg een portfolio en/of cv toe waaruit blijkt dat jij hierover beschikt (bijvoorbeeld een beknopt overzicht van recente projecten, in woord en beeld, maximaal 5 A4).

Beantwoord in een motivatiebrief de volgende vragen:
1. Wat motiveert jou om op deze vacature bij het Stimuleringsfonds te reageren? (In maximaal 200 woorden)
2. Je beoordeelt bezwaarschriften gerelateerd aan uiteenlopende projecten uit verschillende delen van het land, van makers met uiteenlopende (culturele) achtergronden. Om dit goed te kunnen doen is het belangrijk dat je hierin een open houding aanneemt. Waaruit blijkt dat jij een open en objectieve houding kunt aannemen en oog hebt voor inclusie bij het beoordelen van verschillende projecten? (In maximaal 200 woorden)
3. Omdat het hier om een nevenfunctie gaat, naast jouw andere activiteiten/werkzaamheden, is het belangrijk om je flexibel op te stellen. Kan je ons meenemen in een situatie waarbij jij moest schakelen tussen diverse activiteiten en werkzaamheden met duidelijke deadlines? Hoe heb jij hierin gehandeld?

het fonds

subsidies

actueel

sciresearchactreflect2021720website.gif
Deze open oproep is gericht op grassroots-platforms, collectieven en organisaties die met hun activiteiten bijdragen aan een meer diverse en inclusieve creatieve industrie. Zet jij je in voor dekoloni... meer >
voucherregelingruimtelijkontwerp2021.jpg
Met de tijdelijke Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp stelt het Stimuleringsfonds in 2021 € 4 miljoen subsidiebudget beschikbaar om nieuwe vormen van opdrachtgeverschap voor de ontwerpsector te stimu... meer >
animatievacature2021website03.gif
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zoekt nieuwe adviseurs voor verschillende adviescommissies. Wil jij meepraten over de verdeling van subsidies aan makers en instellingen op het gebied van vor... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader