stimuleringsfonds creatieve industrie
006representatieveafbeelding.jpg

Wijkecologie Wildeman - The Beach

29 december 2014The Beach, Dp-a, Amsterdam Smart City en Michiel Schwarz/Sustainism Lab nemen gezamenlijk initiatief om te onderzoeken hoe ontwerpen voor een 'wijkeconomie gericht op delen' kan bijdragen aan de circulaire stad. Terwijl er steeds meer aandacht komt voor duurzaamheid in fysieke zin, blijven de sociale factoren die een duurzame leefomgeving bevorderen veelal onderbelicht. Met dit onderzoeksproject willen de aanvragers vanuit het perspectief van social design een bijdrage leveren aan duurzame ontwerpprocessen. Het onderzoeksvoorstel beoogt het kader voor de ontwikkeling van een prototype 'deelwijk' op te stellen en richt zich daartoe op de Wildemanbuurt in Amsterdam Nieuw-West. Tijdens workshops wordt op een herkenbare, toegankelijke locatie in de buurt in co-creatie met buurtbewoners, professionele ontwerpers en andere betrokkenen gewerkt aan verschillende ontwerpoplossingen. Het onderzoek resulteert in een projectplan dat aanstuurt op concrete duurzame oplossingen voor een circulaire wijk, met producten, diensten, plekken en processen voor delen. In de uitvoering van het onderzoek maakt het onderzoeksteam gebruik van circa 30 buurtexperts. Daarnaast werkt ze samen met Stadsdeel Nieuw-West, Stadgenoot, Caland Lyceum, Dr. Prof. Kraemerschool, Urbaniahoeve, verschillende welzijnsinstellingen en buurtondernemers.

Dit project is het resultaat van een eerder vanuit de AARO open oproep 'Sleutelen aan het Metabolisme van de Stad' verstrekte startsubsidie ter waarde van €10.000,-