stimuleringsfonds creatieve industrie

context

In maart 2016 schreef het Stimuleringsfonds de Open Oproep Ontwerpen aan Stedelijke Centra uit. Vijf voorstellen werden geselecteerd.

KarresBrands01.jpg

Voorbij de Winkelstraat

13 december 2016
In toenemende mate worden grote hoeveelheden data ingezet om inzicht te krijgen in de werking van de stad. Karres+Brands is overtuigd dat de ontwerper binnen deze ontwikkelingen een cruciale rol kan spelen. Hij kan deze data duiden en visualiseren in toekomstscenario’s voor stedelijke ontwikkeling. Karres+Brands zocht samenwerking met internationale experts op het gebied van data-onderzoek om nieuwe perspectieven te ontwikkelen voor de leegstandsproblematiek in Schiedam.
Mede door de economische recessie en de opkomst van het online winkelen veranderen regionale centra van karakter. Steeds meer winkels, collectieve voorzieningen en instellingen sluiten hun deuren. De centra raken daarmee hun vanzelfsprekende ontmoetingsplekken kwijt. Schiedam kampt sinds 2007 met leegstaande winkels en ontbrekend (winkel)publiek.

De centra van morgen
Met het onderzoek ‘Voorbij de Winkelstraat’, waarvan het voortraject recentelijk is afgerond, wil Karres+Brands nadrukkelijk voorbij de dagelijkse problematiek van de retail kijken. Jasper Nijveldt: ‘veel actieprogramma’s die rondom de leegstandproblematiek worden ontwikkeld, richten zich op symptoombestrijding met een focus op de korte termijn. Met dit onderzoek willen we echter fundamenteel nadenken over de functie van het centrum, de (winkel)straten van morgen en de concepten en functies die daar een plek in kunnen krijgen.’
KarresBrands02.jpg
Versterken economische structuur.
Data-based action design

Om inzicht te krijgen in de ruimtelijke activiteitenpatronen, de plekken van samenkomst, de routes in de stad en hoe dit verandert, ontwikkelt Karres+Brand een nieuwe werkwijze. Ze verzamelen, duiden en combineren data zoals de woningvoorraad, de economische spreiding, verplaatsingsgegevens, gebruik van maatschappelijke voorzieningen, voetgangersstromen en online zoekgedrag. De resulterende data sets worden gebruikt om onder andere inzicht te krijgen in de meest gebruikte recreatieve voorzieningen of te achterhalen op welke plekken op welke tijden menselijke activiteit is te verwachten.

Tijdens het vooronderzoek bleek bijvoorbeeld dat de sauna van Schiedam als een van de belangrijkste gerelateerde zoekopdrachten opkomt bij een Google zoekopdracht naar de stad. Opvallend is dat deze publiekstrekker nog in geen enkele structuurvisie van de gemeente is terug te vinden, terwijl deze voorziening juist veel kansen biedt voor de ontwikkeling van de stad. ‘Op basis van deze inzichten kunnen we vervolgens strategische ruimtelijke ingrepen voorstellen voor de transformatie, herprogrammering of activering van het centrum’, aldus Nijveldt.

KarresBrands03.jpg
Ontwerpscenario: versterking maatschappelijke voorzieningenstructuur.
Samenwerking met data-specialisten

Om data onderzoek en ontwerp te combineren in een methodiek schakelt Karres+Brands de expertise in van data specialisten. Door een samenwerking met een internationaal onderzoek-collectief in data onderzoek SPINUnit, zijn zij in staat nieuwe data bronnen aan te boren. Naast de reguliere gegevens van de gemeente hebben ze hierdoor toegang tot data van private sites als Funda, Instagram en Google Places. Samen met de conceptontwikkelaars en financiële strategen van SITE urban Development werkt Karres+Brands vervolgens aan alternatieve ontwikkelscenario’s, bijvoorbeeld het aanleggen van nieuwe verbindingen tussen concentratiegebieden in de stad.

De rol van de ontwerper
Jasper Nijveldt ziet een belangrijke rol weggelegd voor ontwerpers in het gebruik van data voor stedelijke ontwikkeling. ‘Middelgrote gemeentelijke organisaties, in het bijzonder de diensten stadsontwikkeling, hebben doorgaans niet de tijd, het budget en de kennis om de grote hoeveelheden data op een coherente, visuele en inzichtelijke wijze te ontsluiten’, zegt Nijveldt. ‘De ontwerper is in staat om zowel de relatie tussen mensen als plekken inzichtelijk te maken, hij stelt de juiste vragen om de stad te begrijpen en kan tegelijkertijd concrete ruimtelijke ontwerpen voorstellen. Een creatieve dienaar in het maken van de stad.’

Het onderzoek Voorbij de Winkelstraat wordt ondersteund vanuit het programma ‘Ontwerpen aan Stedelijke Centra’ en is nog in ontwikkeling. Onlangs heeft Karres+Brands ondersteuning gekregen voor het vervolgonderzoek.

gerelateerd:

x
stad
x
gebiedsontwikkeling
StichtingNieuwenMeer2_th.jpg

Selectie Open Oproep Stadslabs

In september 2016 schreef het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor het derde achtereenvolgende jaar een Open Oproep uit gericht op Stadslabs. Onder de titel Samen werken aan dorp, stad en land w... meer >
stedenbouwstadgebiedsontwikkelingstadslabs
stadslabsluchtkwaliteit2_th.jpg

Open Oproep Stadslabs – Samen werken aan dorp, stad en land

Het Stimuleringsfonds nodigt lokale overheden, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties en collectieven van bewoners, ondernemers, ontwerpers en andere ruimtelijk professionals uit om voo... meer >
stedenbouwstadgebiedsontwikkeling
IABR2016expo1_th.jpg

Werken aan de stad van morgen | IABR 2016

Het was alweer de zevende editie: in 2016 was het thema van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam ‘The Next Economy’. Op de manifestatie en in de aanloop ernaartoe ging het over de rel... meer >
stadregiocirculaire economiegebiedsontwikkelinginternationaal
ChasingtheIndianDreamfotoBasLosekoot_th.jpg

Wat is er smart aan India’s 100 smart cities?

In minder dan tien jaar wil India honderd smart cities uit de grond stampen. Langs grote snelwegcorridors komen nieuwe megasteden van ongekende omvang. Hoe gaan die steden eruitzien en wat wordt eigen... meer >
stedenbouwinternationaal
Ghana1_th.jpg

Urban Labs - van plan naar implementatie

In 2015 startte UN-Habitat en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een samenwerking op waarbij 20 ontwerpers de kans kregen om samen met partners in vijf Urban Labs te werken aan opgaven in Accra... meer >
stedenbouwgebiedsontwikkelinginternationaalUn-Habitat
006UrhahnUrbanDesign4_th.jpg

Urhahn: Nieuwe vormen van binnenstedelijke transformatie

Omdat de stad van de toekomst voor het grootste gedeelte reeds bestaat richt Urhahn zich in dit onderzoek op de transformatie van binnenstedelijke gebieden. Vanuit de filosofie van de spontane stad wo... meer >
stadgebiedsontwikkeling
b5MVH0052kopieweb_th.jpg

Kristian Koreman (ZUS) over denken en doen

Het Rotterdamse bureau ZUS (Zones Urbaines Sensibles) wist door middel van het bottom-up initiatief van de luchtsingel - gerealiseerd met onder meer 100 duizend euro aan crowdfunding - het verwaarloos... meer >
stadgebiedsontwikkeling
01GRAFISCHETABELpresentatietabellenRijks_th.jpg

Monumenten als aanjager voor maatschappelijke gebiedsontwikkeling - Crimson

In dit voorstel wordt een maatschappelijke vorm van gebiedsontwikkeling onderzocht, waarbij de herbestemming van cultureel erfgoed, nieuwe financieringsmogelijkheden en het ontstaan van nieuwe collect... meer >
stadgebiedsontwikkeling
024PopUpCity5_th.jpg

Merkstedenbouw - Pop-Up City

stadgebiedsontwikkeling
SiebeSwartNieuwbouwwijkNoorderplassen_th.jpg

Stimuleringsfonds lanceert nieuw Erfgoed en Ruimte ontwerpprogramma

Op een duurzame manier het verleden met het heden verbinden: dat is het uitgangspunt van het Erfgoed en Ruimte ontwerpprogramma (2017-2018). Met dit nieuwe programma geeft het Stimuleringsfonds Creati... meer >
stadregiocirculaire economiegebiedsontwikkelingtuin en landschap
oostendeweb_th.jpg

De Stadsklas neemt je mee op expeditie

Wat zie je als je met een kunstenaar door Oostende loopt? Hoe krijg je een onbenut stukje grond tussen twee flatgebouwen in Brussel op de politieke agenda? En wat kun je leren over gemeenschapsvorming... meer >
stadgebiedsontwikkeling
01NewFarmsforExpo_th.jpg

Milaan boerderijstad

Milaan is de stad van design en fashion. Toch heeft de hoofdstad van Lombardije ook een rijke agrarische geschiedenis: middenin woonwijken vind je er nog oude boerderijen. Afgelopen zomer zocht een in... meer >
stedenbouw
biomimicrydesignjamweb_th.jpg

De natuur als leermeester voor slimme mobiliteit

We leven in een snel veranderende maatschappij, waarbij de vraagstukken steeds complexer worden, zo ook rondom mobiliteit’, stellen ontwerpbureaus 31Volts en Plataan. ‘Een complex vraagstuk kenmer... meer >
stedenbouwstadmobiliteit
Adecks03web_th.jpg

Q&A met Christopher de Vries over Amsterdecks

Met het ontwerpend onderzoek Amsterdecks werken Rademacher & de Vries Architecten aan zwemplekken in de openbare ruimte in Amsterdam. Samen met de Waag Society doken ze in de data over waterkwaliteit ... meer >
stedenbouwstadsmart city
strategiewijzer201511138zesstrategieenwe_th.jpg

Urhahn:Zes strategieën voor gebiedsontwikkeling nieuwe stijl

De vertrouwde rolverdelingen en manieren van werken bij stedelijke gebiedsontwikkeling zijn in de afgelopen jaren achterhaald geraakt. Ontwikkeling van stedelijke gebieden vraagt nu om veel meer flexi... meer >
stadgebiedsontwikkeling
droombreda_th.jpg

Interview met Alfred Arbouw, wethouder stadsontwikkeling Breda

Achtentachtig dromen heeft Stadslab Breda ontvangen op de oproep DroomBreda. Het was de eerste actie van dit stadslab, waar ook de gemeente aan deelneemt. Een interview met Alfred Arbouw, wethouder st... meer >
stadgebiedsontwikkelingstadslabs
baankwartierlores_th.jpg

Interview met Mattijs van Ruijven, hoofd stedenbouw gemeente Rotterdam

Hoofd stedenbouw Mattijs van Ruijven van de Rotterdamse dienst Stadsontwikkeling ziet de lucht opklaren. ‘We gaan weer bouwen, maar anders dan voor de crisis meer samen met stadmakers.’ ... meer >
stadgebiedsontwikkelingstadslabs
stadslabmaastricht208192web_th.jpg

Interview met Jos Simons, manager Ruimte van Maastricht

Het begon met een experiment in de stadsontwikkeling: Maastricht-LAB. Nu gaan ook ambtenaren in andere sectoren hun alledaagse werk meer inrichten volgens de stadslab-methode. Een interview met Jos Si... meer >
stadgebiedsontwikkelingstadslabs
stadslabmaastricht218205_th.jpg

Interview met Albert Meijer, hoogleraar Publieke innovatie aan de Universiteit Utrecht

Albert Meijer is als hoogleraar verbonden aan het departement bestuur en organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Over de bijdrage van stadslabs aan de vitaliteit van steden zegt hij: ‘Exp... meer >
stadgebiedsontwikkelingstadslabs
dakparkvogelvlucht04web_th.jpg

Interview met Justus Uitermark, socioloog en onderzoeker

Socioloog en onderzoeker Justus Uitermark heeft zich verdiept in het fenomeen zelforganisatie. Het is zowel een inspirerend ideaal als een grillig gegeven.... meer >
stadgebiedsontwikkelingstadslabs
loader