stimuleringsfonds creatieve industrie
006representatieveafbeelding.jpg

Van consumptiemaatschappij naar gebruikersmaatschappij - David Dooghe en Buro Boris

29 december 2014In de vele onderzoeken over de toepassing van een circulaire economie in stedelijke context wordt veel aandacht besteed aan het sluiten van de kringloop van goederen. David Dooghe en Buro Boris signaleren dat er in mindere mate wordt nagegaan hoe deze circulair geproduceerde goederen vervolgens aansluiten bij de behoeftes van mensen, terwijl de gebruiker een belangrijke schakel vormt binnen de circulaire economie. De aanvragers doen een voorstel voor een onderzoek dat uitgaat van de transformatie van een consumptie- naar een gebruikersmaatschappij. Het onderzoek valt uiteen in drie delen. In de eerste verkennende fase wordt vanuit drie algemene consumentenbehoeftes (voeding, kleding en producten) onderzoek gedaan naar de nieuwe rol van de gebruiker, de economische ketens van goederen en diensten en de ruimtelijke implicaties van deze ketens voor nu en in de toekomst. In deze eerste fase worden de aanvragers inhoudelijk bijgestaan door een interdisciplinair expertteam. De tweede en derde fase maken deel uit van vervolgonderzoek. De tweede fase betreft een ontwerpfase met Rotterdam en Antwerpen als casestudiegebieden, waarin wordt onderzocht hoe het circulaire proces rondom de drie behoeftes ruimtelijk geoptimaliseerd kan worden. In de derde fase worden onderzoeksresultaten gedeeld en aangewend om het algemene debat rond de circulaire economie te voeden.

Dit project is het resultaat van een eerder vanuit de AARO open oproep 'Sleutelen aan het Metabolisme van de Stad' verstrekte startsubsidie ter waarde van €10.000,-