stimuleringsfonds creatieve industrie

context

Met het 'Erfgoed & Ruimte Ontwerpprogramma' (2017-2018) geeft het Stimuleringsfonds in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een extra impuls aan de samenwerking tussen ontwerpers en erfgoedsectoren die ontwerp verbinden aan ruimtelijk cultureel erfgoed.

flevopolder.jpg

Erfgoed & Ruimte Ontwerpprogramma: klimaatadaptatie + energietransitie

17 december 2018
Het 'Erfgoed & Ruimte Ontwerpprogramma' maakt duidelijk dat een nieuw nationaal programma voor een geïntegreerde aanpak van het urgente energie- en klimaatvraagstuk hard nodig is. Landschapsarchitect Dirk Sijmons en stedenbouwkundige Joost Schijnen onderstrepen deze behoefte.
In 2017 lanceerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie het 'Erfgoed & Ruimte Ontwerpprogramma'. Doel van het programma, dat in opdracht van de ministeries OCW en BZK in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed door het Stimuleringsfonds is ontwikkeld, was een toekomstgerichte benadering van het Nederlandse cultuurlandschap en een duurzame ontwikkeling van onze dagelijkse leefomgeving. Twee specifieke thema's stonden centraal: 'Energietransitie in het landschap' en 'Klimaatadaptatie in de stad'. Hoe kunnen beide opgaven van hoge urgentie behalve een aanleiding om onze leefomgeving te veranderen, ook een kans zijn om een kwaliteitsslag te geven aan het Nederland van morgen?

We interviewden landschapsarchitect Dirk Sijmons en stedenbouwkundige Joost Schrijnen. Beiden benadrukken het belang om bij de aanpak van de twee nationale opgaven met grote ruimtelijke impact, ontwerpers en architecten te betrekken. Bovendien pleiten ze voor een nationale strategie die overzicht biedt, regionale initiatieven weet te koppelen en zorgt voor draagvlak. Als je erfgoed niet opneemt in een dergelijk plan, benadrukt Sijmons, dan gaat het verloren. Met ontwerpend onderzoek kunnen ontwerpers er op hun beurt voor zorgen dat de opgaven voorstelbaar worden met als gevolg dat de opgaven opnieuw en helder worden gedefinieerd, stelt Schrijnen.

Download de interviews met Dirk Sijmons en Joost Schrijnen hieronder als PDF. Beide interviews werden ook gepubliceerd in de uitgave 'KEER', waarin de resultaten naar buiten zijn gebracht van het tweejarige Erfgoed & Ruimte Ontwerpprogramma en de zestien onderzoeksprojecten die hierbinnen werden uitgevoerd.

downloads