stimuleringsfonds creatieve industrie

context

Op een duurzame manier het verleden met het heden verbinden: dat is het uitgangspunt van het Erfgoed en Ruimte ontwerpprogramma (2017-2018). Met dit programma geeft het Stimuleringsfonds een extra impuls aan de samenwerking tussen ontwerpers en erfgoedsectoren die ontwerp verbinden aan ruimtelijk cultureel erfgoed. Het doel is ontwerpers te betrekken bij actuele maatschappelijke vraagstukken die een directe uitwerking hebben op de ruimtelijke inrichting van het Nederlandse cultuurlandschap en onze dagelijkse leefomgeving, zoals klimaatverandering, energietransitie en zorg. Het programma wordt in nauwe samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) opgezet en uitgevoerd.

middaghumsterland.jpg

ENDELK (Gronings voor 'eindelijk') - casus Middag-Humsterland

Startsubsidie‚ā¨10.000
Energie, duurzaamheid en landschappelijke kwaliteit, daarvoor staat ENDELK (Eindelijk). In een Energie-Innovatie-Lab wordt door studenten, bewoners, ondernemers en experts onderzocht hoe de landschappelijke kwaliteiten van het Middag-Humsterland kunnen worden versterkt en tegelijkertijd een zo hoog mogelijk rendement aan duurzame energie kan worden gewonnen. Het landschap kenmerkt zich door de vele boerenerven die door schaalvergroting een zichtbare en beeldbepalende impact hebben op het landschap. In voorbereiding op het lab wordt in de startfase een beeldanalyse gemaakt van de huidige situatie van de boerenerven en wordt het vigerende beleid, planologisch kader en huidige werkprocessen samengevat. Dit project is een samenwerking tussen de gemeente Zuidhoorn, Hanzehogeschool Groningen en de gebiedscoöperatie Westerkwartier met daarin vele lokale experts op het gebied van architectuur, energie, landschap en erfgoed. Voor de workshops haken relevante agrarische partijen aan als ook buurgemeenten, provincie en onderwijsinstellingen.