stimuleringsfonds creatieve industrie

context

Op een duurzame manier het verleden met het heden verbinden: dat is het uitgangspunt van het Erfgoed en Ruimte ontwerpprogramma (2017-2018). Met dit programma geeft het Stimuleringsfonds een extra impuls aan de samenwerking tussen ontwerpers en erfgoedsectoren die ontwerp verbinden aan ruimtelijk cultureel erfgoed. Het doel is ontwerpers te betrekken bij actuele maatschappelijke vraagstukken die een directe uitwerking hebben op de ruimtelijke inrichting van het Nederlandse cultuurlandschap en onze dagelijkse leefomgeving, zoals klimaatverandering, energietransitie en zorg. Het programma wordt in nauwe samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) opgezet en uitgevoerd.

catharijnesingel.jpg

De singel als klimaatadaptieve drager voor de historische binnenstad

Startsubsidie€10.000
Bezien vanuit vernieuwende integrale strategieën voor klimaatadaptatie en erfgoed heeft de singel bij uitstek de potentie een dragende structuur te vormen, verbonden met andere cultuurhistorische netwerken in de stad, aldus het team van OKRA, Alterra, WUR en Stichting in Arcadië. De Catherinasingel in Utrecht, als sluitstuk voor het terugbrengen van het water in de singels, en het aangrenzende gebied met het verdwenen Mariabolwerk en de verdwenen dwarsgracht vormen de casus voor dit project. Het team start met het maken van een catalogus over 'state of the art' voorbeelden uit Europa op het gebied van cultuurhistorisch erfgoed gerelateerd aan de klimaatadaptieve stad. Vervolgens wordt de definitie van de opgave aangescherpt en relevante partijen gezocht om aan te haken. Tot slot worden er realisatietrajecten opgesteld waarin het team tracht om follow-ups aan het uitvoeringsproject van de Catharinesingel te koppelen.