stimuleringsfonds creatieve industrie

context

Op een duurzame manier het verleden met het heden verbinden: dat is het uitgangspunt van het Erfgoed en Ruimte ontwerpprogramma (2017-2018). Met dit programma geeft het Stimuleringsfonds een extra impuls aan de samenwerking tussen ontwerpers en erfgoedsectoren die ontwerp verbinden aan ruimtelijk cultureel erfgoed. Het doel is ontwerpers te betrekken bij actuele maatschappelijke vraagstukken die een directe uitwerking hebben op de ruimtelijke inrichting van het Nederlandse cultuurlandschap en onze dagelijkse leefomgeving, zoals klimaatverandering, energietransitie en zorg. Het programma wordt in nauwe samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) opgezet en uitgevoerd.

arconiko.jpg

Cultureel erfgoed als drager voor een aantrekkelijke klimaatadaptieve stad

Startsubsidie€10.000
Rotterdam heeft een lange geschiedenis met water. Door verhevigde regenbuien is een doordacht waterplan juist nu noodzakelijk en de geschiedenis leert dat een integrale aanpak loont. Om dit te kunnen ontwikkelen slaan Arconiko architecten, Designlab 2902, Water Sensitive Rotterdam, stedenbouwhistoricus Hilde Sennema, Vereniging Rotterdam Central District, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de gemeente Rotterdam de handen ineen. Ze onderzoeken hoe de culturele erfenis van het Rotterdam Central District benut kan worden om tot een integrale aanpak ten behoeve van de totale stedelijke kwaliteit te komen. Tijdens de startfase wordt uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de structuurlagen van het cultureel erfgoed in dit gebied en de wijde omgeving en vervolgens gekoppeld aan klimaatdata. Dit wordt uitgewerkt en voorgelegd aan een brede groep experts om tot concrete ontwerpvoorstellen te komen.