stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
UniTie
flp60stimuleringsfonds.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Productontwikkeling

UniTie

Leloup, 2017

€35.000
Fleur Leloup verbindt in haar werk performancekunsten met technologie. UniTie is een ontwerp dat interactie binnen een groep stimuleert in de vorm van een geluidsspel. Door middel van een bolvormig object te laten bewegen door de ruimte, wordt het geluid gemanipuleerd en worden nieuwe soundscapes in groep gevormd. Een smartphone registreert enkele bewegingsparameters zoals versnelling en rotatie, en stuurt deze gegevens vervolgens naar een geluidsbewerkingsprogramma op een computer. Fleur Leloup wil nu in haar onderzoek een stap verder zetten door een applicatie te ontwikkelen die enerzijds de beweging registreert en anderzijds het geluid produceert, zonder tussenkomst van een computer. Op termijn kan men online soundscapes van andere deelnemers downloaden. In eerste instantie ligt de focus van Leloup op het begeleiden van workshops om het product verder te verbeteren. Een conceptversie van UniTie zal gepresenteerd worden op de Dutch Design Week 2017.

meer toekenningen

timohoogland.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Presentatie

Mercury Livecoding Environment

Timo Hoogland, 2019

€19.450
Mercury is een programmeeromgeving die het mogelijk maakt om live op toegankelijke wijze muziek te programmeren en componeren in combinatie met beeld. De programmeertaal is zodanig vormgegeven dat de code goed begrijpelijk en toegankelijk is voor zowel de artiest als het publiek dat het optreden luistert en bekijkt. Mercury biedt een uitkomst in het huidige onderwijs om jongeren op een creatieve wijze te laten kennismaken met programmeren. In die zin is het voor (beginnende) muzikanten en programmeurs een laagdrempelige taal om te beginnen met creative coding. Het platform is open-source en daarmee kunnen andere creative coders hun eigen visie en ideeën loslaten wat zorgt voor het ontstaan van nieuwe verbindingen en iteraties. Hoogland wil middels deze aanvraag de programmeertaal verder ontwikkelen en zelf workshops en live performances organiseren in samenwerking met Creative Coding Utrecht en Creative Coding Amsterdam.
architectureoftrust.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

The Architecture of Trust Podcast – '5G moon landing'

Vincent Thornhill Design, 2019

€7.500
Met 'The Architecture of Trust' onderzoeken Guillemette Legrand en Vincent Thornhill hoe het huidige klimaat van institutionele onzekerheid samengaat met ontwikkeling van nieuwe technologische infrastructuren. Na de expositie 'Digital Dilemma' is het volgende project 'The Architecture of Trust Podcast', een reeks audioverhalen waarin complottheorieën rondom opkomende digitale technologieën worden verkend. Legrand en Thornhill onderzoeken hoe het medium audio ingezet kan worden voor een vorm van storytelling die zowel de onderzoeksmethode ondersteunt als ruimte biedt aan verschillende perspectieven die bewegen tussen feit en fictie. Het doel van de podcast is deze theorieën te deconstrueren en een genuanceerd beeld te geven van hoe ze een breder wantrouwen in de samenleving blootleggen. De startsubsidie zal worden ingezet voor het maken van de pilot podcast '5G moon landing' waarin verschillende complottheorieën met betrekking tot de totstandkoming van het 5G mobiele netwerk centraal staan. Het project wordt ondersteund door een reeks diverse partners, van wetenschappers en zelfverklaarde complottheoretici tot sound designers, podcastdeskundigen en makers van nieuwe technologieën.
karirobertson.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Website / applicatie

Wet Signal Voice Gardens

Kari Robertson, 2019

€8.000
Het project behelst de ontwikkeling van een kunstwerk in de vorm van website en interface, gericht op interactie door middel van stemgeluid. Bezoekers van de site kunnen met hun stem vormgeven aan een landschap bestaande uit abstracte avatars. Hiervoor wordt een analyse gemaakt van onder meer de pitch, toon, het tempo en de frequentie van de stem. Op basis van deze analyse wordt een kleur, vorm en structuur gegenereerd en ontstaat een persoonlijke verbeelding van de stem. Het voorstel is geselecteerd door UP Projects Londen, een organisatie die via commissioned works kunst in de openbare ruimte stimuleert en promoot. Het internet is in dit geval opgevat als publiek domein. UP Projects stelt een bescheiden budget ter beschikking, maar de ambitie van de aanvrager reikt verder. De subsidieaanvraag stelt Robertson in staat zich vier maanden te focussen op de ontwikkeling van het project en een externe programmeur te betrekken. Hoewel UP Projects een Engelse organisatie is zal de website ook vanuit Nederland goed toegankelijk zijn en onder de aandacht worden gebracht. De aanvrager, Kari Robertson is gevestigd in Rotterdam.
zzzap.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Onderzoek

WIN WIN a consensus algorithm

Stichting ZZZAP, 2019

€8.830
Nienke Huitenga (immersive producent) dient mede namens projectpartner James Bryan (hacker/onderzoeker) een aanvraag in voor het project WIN WIN 'a consensus algorythm'. Het project behelst - zoals de naam al suggereert - het ontwikkelen van een algoritme dat ingezet kan worden in het vinden van consensus over een willekeurig onderwerp binnen een groep mensen. Met het algoritme worden de deelnemers gelijktijdig en stapsgewijs gevraagd hun standpunt aan te geven ten aanzien van een bij voorkeur complex vraagstuk. Hierbij wordt net zolang doorgevraagd tot er binnen de groep een niveau van overeenstemming is bereikt. WIN WIN heeft een hoog performatief gehalte en kan gezien worden als een commentaar op het functioneren van de huidige democratieën. Het project, dat nu bestaat als prototype, is ontstaan vanuit een samenwerking tussen de twee makers in het kader van de masterclass Sandberg@Mediapark. De makers hebben de samenwerking opgezocht met Iron Curtain Project, HOW TO SURVIVE A DEMOCRACY en het Other Futures Festival.
juanverdaguer.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

Virtual Bells

Juan Verdaguer, 2019

€7.500
Juan Verdaguer vraagt een startsubsidie aan voor het project 'Virtual Bells'. Het project bestaat uit twee experimenten waarin het carillon als instrument centraal staat. Het eerste experiment, The carillon and its environment', heeft betrekking op het doen van ingrepen in de directe omgeving van het carillon en onderzoekt de impact hiervan op het geluid. Het tweede experiment, 'Possible impossibells', is gericht op het verrijken van het instrument met digitale technologie waarbij verschillende methodes worden getest om het geluid te beïnvloeden. Er wordt onder meer gekeken naar de klankkleur en het timbre. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort.
loader

het fonds

subsidies

actueel

sluitingsdata2020.png
De sluitingsdata van de deelregelingen in 2020 zijn bekend. Per regeling verschilt het aantal rondes per jaar waarin de commissies bijeenkomen. De Deelregelingen Architectuur en Digitale cultuur hebbe... meer >
groenweb.gif
Wanneer kan je een bijdrage aanvragen, hoe gaat dit in z'n werk en waar moet je op letten? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds organiseren gezamenlijk een voorlichtingsbij... meer >
oochronischgezond.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Agis Innovatiefonds lanceren een gezamenlijke open oproep gericht op verbetering van het alledaagse leven voor mensen met (nog g)een chronische aandoen... meer >
loader
loader
loader